Bạn có phải là người mộng du không? (Phần 1)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Kinh Thánh luôn gợi ý điều đó, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một từ nào trong Kinh Thánh, cho đến khi bạn tỉnh thức.
Người đang ngủ đọc Kinh Thánh và đóng đinh Đấng Cứu Thế trên nền tảng của Kinh Thánh. Bạn phải tỉnh thức để thấy được ý nghĩa. Khi bạn thức dậy, những điều trong Kinh Thánh tạo ý nghĩa. Thực tế là vậy.

Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ nói thành lời được. Bạn thà làm cái gì đó hơn phải không? Nhưng thậm chí cả khi đó, chúng ta phải chắc chắn rằng bạn không nhảy vào hành động chỉ để loại bỏ cảm xúc tiêu cực của bạn.

Nhiều người nhảy vào hành động chỉ để làm mọi việc tồi tệ hơn. Những việc này không đến từ yêu thương, chúng đến từ những cảm xúc tiêu cực. Chúng đến từ cảm giác tội lỗi, giận dữ, căm ghét; từ một cảm giác bất công hay bất cứ điều gì đó. Bạn phải chắc chắn “bản chất” của bạn trước khi bạn tự do hành động. Bạn phải chắc chắn bạn là ai trước khi hành động.

Thật không may, khi mà những người đang ngủ nhảy vào hành động, họ chỉ đơn giản là thay thế sự tàn bạo này bằng sự tàn bạo khác, sự bất công này bằng sự bất công khác. Và cứ như thế.

Meister Eckhart(1) nói: “Không phải bằng hành động mà bạn được cứu vớt” (hay tỉnh thức; gọi bằng bất cứ từ nào bạn muốn), “nhưng bằng bản chất của bạn. Không phải bởi những gì bạn làm, nhưng bởi những gì bạn là, bạn sẽ được xét đoán. ” Bạn mang thức ăn cho người đói, mang nước cho người khát, hay thăm tù nhân trong tù thì có lợi gì?

Hãy nhớ câu nói của Paul: “Nếu tôi cho cơ thể tôi đi để đốt cháy và mọi tài sản của tôi cho để nuôi người nghèo, nhưng tôi không có tình yêu…”

Không phải là hành động của bạn mà là bản chất của bạn mới có giá trị. Khi đó, bạn có thể nhảy vào hành động. Bạn có thể làm hoặc không làm. Bạn không thể quyết định điều đó cho đến khi bạn tỉnh thức.

Thật không may, toàn bộ sự chú ý được tập trung vào thay đổi thế giới, và rất ít quan tâm vào tỉnh thức.

Khi tỉnh thức, bạn sẽ biết làm gì hoặc không làm gì. Bạn biết đấy, một số ẩn tu huyền bí rất lạ. Giống như Chúa Giêsu, người đã nói một điều giống như “Tôi không được gửi đến cho những người đó, tôi giới hạn chính bản thân tôi cho việc tôi phải làm ngay bây giờ. Mai mốt, có lẽ.”

Một số ẩn tu huyền bí làm thinh. Thật là bí ẩn, một số người trong họ hát. Một số người trong số họ đi vào phụng sự. Chúng ta chẳng bao giờ chắc chắn. Họ có quy tắc cho chính họ, họ biết chính xác những gì để thực hiện.

Như tôi đã nói với bạn trước đó: “Lao vào lửa chiến trường và giữ trái tim bạn tại chân sen của Chúa”.

(Còn tiếp..)

Chú thích:

1. Meister Eckhart: (1260-1328) là một triết gia, thần học gia (theologian) và nhà thần bí (mystic) Công Giáo người Đức.

(Phạm Thu Hương dịch)

Bạn có phải là người mộng du không? (Phần 2)

Are You Sleepwalking? (Phần 1)

The scriptures are always hinting of that, but you’ll never understand a word of what the scriptures are saying until you wake up. Sleeping people read the scriptures and crucify the Messiah on the basis of them. You’ve got to wake up to make sense out of the scriptures. When you do wake up, they make sense. So does reality. But you’ll never be able to put it into words. You’d rather do something? But even there we’ve got to make sure that you’re not swinging into action simply to get rid of your negative feelings. Many people swing into action only to make things worse. They’re not coming from love, they’re coming from negative feelings. They’re coming from guilt, anger, hate; from a sense of injustice or whatever. You’ve got to make sure of your “being” before you swing into action. You have to make sure of who you are before you act. Unfortunately, when sleeping people swing into action, they simply substitute one cruelty for another, one injustice for another. And so it goes. Meister Eckhart says, “It is not by your actions that you will be saved” (or awakened; call it by any word you want), “but by your being. It is not by what you do, but by what you are that you will be judged.” What good is it to you to feed the hungry, give the thirsty to drink, or visit prisoners in jail?

Remember that sentence from Paul: “If I give my body to be burned and all my goods to feed the poor and have not love . . .” It’s not your actions, it’s your being that counts. Then you might swing into action. You might or might not. You can’t decide that until you’re awake.

Unfortunately, all the emphasis is concentrated on changing the world and very little emphasis is given to waking up. When you wake up, you will know what to do or what not to do. Some mystics are very strange, you know. Like Jesus, who said something like “I wasn’t sent to those people; I limit myself to what I am supposed to do right now. Later, maybe.” Some mystics go silent. Mysteriously, some of them sing songs. Some of them are into service. We’re never sure. They’re a law unto themselves; they know exactly what is to be done. “Plunge into the heat of battle and keep your heart at the lotus feet of the Lord,” as I said to you earlier.

(To be continued..)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s