Thượng nghị sĩ Webb: chương trình USAID nhằm tìm kiếm các liệt sĩ mất tích trong chiến tranh phải bảo đảm cư xử công bằng với các chiến binh chiến đầu trong cả hai phía trong cuộc chiến.

cid:image001.jpg@01CC7143.5B589020

Thông cáo báo chí
Văn phòng Thượng nghị sĩ James Webb
Liên lạc: Will Jenkins 202-224-4024

Thứ năm, 22 tháng 9, 2011–09–22

Thượng nghị sĩ Webb: chương trình USAID nhằm tìm kiếm các liệt sĩ mất tích trong chiến tranh phải bảo đảm cư xử công bằng với các chiến binh chiến đầu trong cả hai phía trong cuộc chiến.

Washington, DC – Thương nghị sĩ Webb, chủ tịch Tiểu Ủy Ban Về Đông Á và Thái Bình Dương, hôm nay kêu gọi Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế của Mỹ (USAID) tạm ngừng một chương trình tìm hài cốt các liệt sĩ Việt Nam bỏ mình trong chiến tranh, cho đến khi USAID có thể cung cấp các bảo đảm rằng trợ giúp của USAID được cung ứng để tìm các liệt sĩ của cả quân lực Cộng sản lẫn quân lực Chống cộng sản trong thời chiến tranh. Quốc Hội đã chuẩn y 1 triệu đô la trong Đạo luật Ngân Sách Tổng Hợp Năm 2010, ấn đinh rõ trong tường trình Thượng Viện rằng ngân khoản này được dùng “cho mục đích tìm và xác định danh tánh các liệt sĩ mất tích trong chiến trận của cả hai phía trong cuộc chiến.”

Chính phủ Việt Nam đã tỏ ý‎ muốn xác định danh tánh hài cốt của 350.000 liệt sĩ của Quân Đội (Chính Quy) Bắc Việt và Viêt Cộng đã được chôn cất trong các nghĩa trang nhà nước và môt số ước lượng khoảng 300.000 liệt sĩ vẫn chưa được tìm ra hài cốt và xác định danh tánh. Thêm vào đó, một số lượng không rõ liệt sĩ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa được xác nhận danh tánh – và Nghĩa Trang Bình An (trước đây là Nghĩa Trang Biên Hòa), nghĩa trang lớn nhất ở Việt Nam của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang trong tình trạng cực kỳ bỏ bê và không tu sửa.

“Tôi đã làm việc trong suốt hơn 20 năm để thúc đẩy hòa giải và tương kính giữa các phía của cuộc chiến Việt Nam, ở nước Mỹ và ngoài nước Mỹ”, TNS Webb nói. Ông Webb đã chiến đấu ở Việt Nam như là một lính thủy quân lục chiến và kết hôn với một phụ nữ Mỹ gốc Việt, và đã thăm Việt Nam thường xuyên từ năm 1991. “Chương trình được đề nghị cho hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam để tìm kiếm hài cốt của các chiến binh Việt Nam có thể phục vụ như là một cơ hội quý hóa để tăng cường mục đích hòa giải – nhưng chỉ khi chương trình được thực hiện với sự kính trọng đúng đắn với tất cả mọi người đã chiến đấu, không đơn giản chỉ là một phía này hay phía kia.

“Để tuân thủ ‎ ý định đã được viết rõ của Quốc Hội Mỹ, dự án này phải bảo đảm cư xử công bằng đối với các chiến binh mất tích trong chiến trận của Quân lực Bắc Việt, Quân lực Việt Cộng, và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa,” TNS Webb nói. “Đây không chỉ đơn giản là ‎ý kiến riêng của tôi; đây còn là ‎ý định đã được viết rõ của Quốc Hội Mỹ. Tuy nhiên, theo thông tin gửi đến văn phòng của tôi, các thảo luận giữa USAID và chính phủ Việt Nam cho biết các chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa trước kia không được chính phủ Việt Nam tính vào số các chiến binh mất tích, và do đó không nằm trong dự án này. Vì thế, nếu các hỗ trợ của Mỹ nếu tiếp tục tiến hành bây giờ, chỉ có thể dùng để xác định các chiến binh đã ngã xuống trong phía Cộng sản trong cuộc chiến dài và thương tâm này. Đó sẽ không phải là một trường hợp cho các lý lẽ của công bằng, công lý và hòa giải quốc gia.

“Vì vậy tôi đã yêu cầu USAID tạm ngừng chương trình này cho đến khi USAID có thể cung ứng các bảo đảm rằng hỗ trợ của USAID sẽ được dùng đế xác định danh tánh của chiến binh của tất cả mọi phía,” TNS Webb nói tiếp. “Cần chỉ ra điểm quan trọng rằng Memorandum of Understanding (MOU) thành lập chương trình, ký với chính phủ Việt Nam hồi tháng 11 năm 2010, đã cho phép điều này; MOU ghi rằng chương trình này là để ‘tìm kiếm và xác định danh tánh chiến binh Việt Nam mất tich trong chiến tranh.’ Không cần phải thương lượng lại MOU này – chỉ cần giải thích rõ ràng ý định của nó.

“Sự thực hiện chương trình phải được thiết kế rõ ràng để tỏ lòng kính trọng bình đẳng đối với tất cả mọi người đã phục vụ và chết trong chiến tranh và cuối cùng là để xóa được uẩn ức cho mọi gia đình đã có người thân mất trong chiến trường lịch sử và đau đớn này.”

TNS Webb cũng nói rõ ý định của ông sẽ theo đuổi các cố gắng để “phục hồi đất thánh” của nghĩa trang Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa, như là vấn đề tương kính cho tất cả các chiến binh hy sinh trong chiến tranh. “Điều tối quan trọng cho tinh thần hòa giải, và cũng cho các ý niệm của Mỹ về trung thành và tôn kính, là chúng ta không bao giờ quên những người đã cùng đứng chung với chúng ta, dù rằng chúng ta đi về tương lai bằng cách làm việc bên cạnh những người đã chiến đấu chống chúng ta.”

(TĐH dịch)

From: “Press (Webb)”
Date: September 22, 2011 9:41:55 AM EDT
Subject: Senator Webb: USAID program to recover Vietnamese MIAs must ensure fair treatment to those who fought on both sides during the war
cid:image001.jpg@01CC7143.5B589020
For Immediate Release:                                            Contact: Will Jenkins – 202-224-4024
Thursday, September 22, 2011
 
Senator Webb: USAID program to recover Vietnamese MIAs must ensure fair treatment to those who fought on both sides during the war

Washington, DC-Senator Jim Webb, chair of the East Asian and Pacific Affairs Subcommittee, today called for the U.S. Agency for International Development (USAID) to suspend a program to recover missing Vietnamese war dead until it can provide assurances that assistance will be given to identifying fallen soldiers from both Communist and anti-Communist forces during the War.  Congress allocated $1 million for the program in the FY2010 Consolidated Appropriations Act, specifying in the Senate report that the funds were to be used “for the purpose of locating and identifying Vietnamese MIAs from both sides of the conflict.”

The Government of Vietnam has expressed its desire to identify 350,000 North Vietnamese Army and Viet Cong remains buried in government cemeteries and an estimated 300,000 yet to be located and identified. In addition, an unknown number of Army of the Republic of Vietnam (ARVN) war dead remain unidentified – and the Binh An (formerly Bien Hoa) Cemetery, the largest cemetery in Vietnam for ARVN soldiers, is in a state of extreme neglect and disrepair.

“I have worked for more than twenty years to promote reconciliation and mutual respect among all sides of the Vietnam War, here in America and abroad,” said Senator Webb, who fought as a U.S. Marine in Vietnam, is married to a Vietnamese-American, and has revisited the country regularly since 1991. “The proposed program of cooperation between the United States and Vietnam for the recovery of Vietnamese soldiers’ remains could serve as a valuable opportunity to further the goal of reconciliation – but only if it is carried out with proper respect for all who fought, and not simply for one side or the other.

“To comply with the stated intent of the U.S. Congress, this project must ensure fair treatment to MIAs from the North Vietnamese Army, the Viet Cong, and the Army of the Republic of Vietnam,” said Webb.  “This is not simply my personal opinion; it is also the stated intent of the United States Congress.  However, according to information provided to my office, discussions between USAID and the Vietnamese government indicate that former ARVN soldiers are not counted by the Vietnamese government as among the missing, and therefore are not included in this project. As a result, if U.S. assistance were to go forward now, it would only go toward identifying fallen soldiers on the Communist side of this long and tragic war.  That should not be the case for reasons of fairness, justice, and national reconciliation.

“As a result I have asked USAID to suspend this program until it can provide assurances that assistance will be given to identifying fallen soldiers from all sides,” Webb continued.  “It is important to point out that the Memorandum of Understanding establishing the program, signed with the Government of Vietnam in November 2010, already allows for this, stating that the program is for ‘locating and identifying Vietnamese soldiers missing in the war.’ No renegotiation of this MOU is necessary – only a clarification of its intent.

“The program’s implementation must be clearly designed to pay respect equally to all who served and died in the war and to ultimately provide relief to all families who lost loved ones on this historic and tragic battlefield.”

Senator Webb also reiterated his intention to pursue efforts to “restore the sacred grounds” of the ARVN cemetery in Bien Hoa, as a matter of respect for all soldiers who perished during the war.  “It is vital to the spirit of reconciliation, and also to American concepts of loyalty and respect, that we never forget those who were with us, even as we move into the future by working alongside those who fought against us.”

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Thượng nghị sĩ Webb: chương trình USAID nhằm tìm kiếm các liệt sĩ mất tích trong chiến tranh phải bảo đảm cư xử công bằng với các chiến binh chiến đầu trong cả hai phía trong cuộc chiến.”

 1. TNS James Webb là TNS nước Mỹ, nhưng là con rể của gia đình (quốc gia) Việt Nam.

  Con rể thì cũng như con trong nhà.

  Nhưng mấy đứa con ruột không làm việc hòa giải tử tế được, mà phải để con rể lên tiếng thì đúng là chúng ta hơi tồi.

  Thích

 2. TNS Leahy ủng hộ TNS Webb.
  ___________________


   

  For Immediate Release: Contact: David Carle (Leahy) 202-224-3693
  Thursday, September 22, 2011 Will Jenkins (Webb) 202-224-4447

   

  Senators Leahy, Webb:
  U.S.-funded program should identify remains of Vietnamese MIAs from both sides of the War

   

  Washington, DC-Senator Patrick Leahy, chair of the Appropriations Subcommittee on State and Foreign Operations, today joined with Senator Jim Webb in seeking to ensure that a U.S.-funded program to locate and identify the remains of missing Vietnamese war dead gives equal treatment to soldiers from both sides of the war.

   

  Congress allocated $1 million for the program in the FY2010 Consolidated Appropriations Act, specifying in the Senate report that the funds were to be used by the U.S. Agency for International Development (USAID) “for the purpose of locating and identifying Vietnamese MIAs from both sides of the conflict.” According to information provided to Senators Leahy and Webb, discussions between USAID and the Vietnamese government indicate that former ARVN soldiers are not included in the databases of missing soldiers used by the Vietnamese government and therefore are not covered by this program. Therefore, as currently envisioned, U.S. funds would only go toward identifying North Vietnamese fallen soldiers.

   

  “The intent of this program is to demonstrate to the Vietnamese people that the United States is not only concerned with locating and identifying the remains of our fallen soldiers, but we also want to help Vietnam locate and identify its own,” said Senator Leahy. “It is another opportunity to work together to heal the wounds of the war and support reconciliation. I am encouraged by the progress USAID and the Government of Vietnam have made on a work plan, and as the sponsor of these funds I certainly agree with Senator Webb that the program should respect the dead equally, be they former North or South Vietnamese.”

   

  “I have worked for more than twenty years to promote reconciliation and mutual respect among all sides of the Vietnam War, here in America and abroad,” said Senator Webb, chair of the East Asian and Pacific Affairs Subcommittee, who this morning called for USAID to suspend the program until clear assurances could be given. “The proposed USAID program for the recovery of Vietnamese soldiers’ remains is a valuable, positive opportunity to further this goal of reconciliation – but only if the program’s implementation will pay respect equally to all who served and died in the war. I hope that the Government of Vietnam will join us in taking the steps necessary to provide relief to families from all sides of the war who lost loved ones on this historic and tragic battlefield.”

   

  The Government of Vietnam has expressed its desire to identify 350,000 North Vietnamese Army and Viet Cong remains buried in government cemeteries and an estimated 300,000 yet to be located and identified. However, an unknown number of Army of the Republic of Vietnam (ARVN) war dead remain unidentified. The Memorandum of Understanding establishing the program, signed with the Government of Vietnam in November 2010, already allows for this, stating that the program is for “locating and identifying Vietnamese soldiers missing in the war.” Senator Webb has pointed out that, in his view, no renegotiation of this MOU is necessary– only a clarification of its intent.

   

  Senator Webb’s original statement is available here: http://webb.senate.gov/newsroom/pressreleases/2011-09-22.cfm

   

  Thích

 3. Cập nhật: TNS Webb thông báo là Bộ Ngoại Giao Mỹ vừa cho ông biết là Bộ Ngoại Giao đồng ý ngưng dự án tìm hài cốt các liệt sĩ Việt Nam mất tích trong chiến tranh, cho đến khi dự án được áp dụng cho cả việc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

   

  Subject: Senator Webb: State Department agrees to stop funds for Vietnamese MIAs’ recovery
  until program covers ARVN soldiers
  cid:image001.jpg@01CC7143.5B589020
  For Immediate Release: Contact: Will Jenkins – 202-224-4024
  Thursday, September 29, 2011
  Senator Webb: State Department agrees to stop funds for Vietnamese MIAs’ recovery until program covers ARVN soldiers
  Washington, DC—Senator Jim Webb, chair of the East Asian and Pacific Affairs Subcommittee, today issued a statement regarding new developments on a U.S.-funded program to help locate and identify the remains of missing Vietnamese war dead.
  “I have been informed that the State Department has communicated to the Vietnamese government that no funds will be expended on a USAID program to recover Vietnamese MIAs from the War until we have firm assurances that the program will apply equally to those who fought on all sides,” said Senator Webb, who fought as a U.S. Marine in Vietnam, and has revisited the country regularly since 1991.
  “This is no small matter,” said Webb, who has worked for years on rebuilding relations between the two countries. “It is vital to the spirit of reconciliation, and also to American concepts of loyalty and respect, that we never forget those who were with us, even as we move into the future by working alongside those who fought against us.”
  In the FY2010 Consolidated Appropriations Act, Congress allocated $1 million for the program, specifying in the Senate report that the funds were to be used by USAID “for the purpose of locating and identifying Vietnamese MIAs from both sides of the conflict.” But according to USAID, during subsequent negotiations the Vietnamese government indicated that those who fought for the former Army of the Republic of Vietnam (ARVN) would not be included in the program. Last week Senator Webb called on USAID to suspend the program until it could guarantee that it applied to fallen soldiers from the North Vietnamese Army, the Viet Cong, and the Army of the Republic of Vietnam.
  “If carried out with respect for all who fought, this program of cooperation between the United States and Vietnam for the recovery of Vietnamese soldiers’ remains can serve as a valuable opportunity,” said Webb. “But it must honor all who served and died in the war and provide relief to all families who lost loved ones on this historic and tragic battlefield.”
  Senator Webb also reiterated his intention to pursue efforts to “restore the sacred grounds” of the Binh An (formerly Bien Hoa) Cemetery, the largest cemetery in Vietnam for ARVN soldiers, as a matter of respect for all soldiers who perished during the war.
  Senator Webb’s original release is available here: http://webb.senate.gov/newsroom/pressreleases/2011-09-22.cfm

   

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s