Danh mục lưu trữ: Đối thoại Thiền

Đối thoại Thiền 12

 

Trò: “Tâm là chủ” nghĩa là gì?

Thầy: Tâm chi phối mọi tư duy và hành động của ta. Điều gì tâm muốn – tiền, tài, giáo pháp, thiện, ác — tâm điều khiển tư duy và hành động của ta đến điều đó.

Trò: Tâm và trí khác nhau thế nào? Đọc tiếp Đối thoại Thiền 12

Đối thoại Thiền 11

 

Trò: Thế nào là học bên ngoài, thế nào là học bên trong?

Thầy: Học bắt tay là học bên ngoài, học vỗ về trái tim là học bên trong. Học nói bằng lời là học bên ngoài, học nói bằng trái tim là học bên trong. Học nói bằng lời là học bên ngoài, học nói bằng thinh lặng là học bên trong.

Trò: Học trong học ngoài khác nhau gì về căn bản? Đọc tiếp Đối thoại Thiền 11

Đối thoại Thiền 10

Tiếp theo Đối thoại Thiền 9

Trò: Hôm qua thầy nói: “Học thì học, hành thì hành, nhưng vô chấp thì vẫn vô chấp”. Điều này rất khó hiểu. Nếu học và hành một điều, không phải là mình chấp vào điều đó sao?

Thầy: Chấp là dính mắc, bám chặt, không phải là “thường xuyên”. Chúng ta làm rất nhiều điều thường xuyên: ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, viết lách, cầu nguyện, thiền quán… Làm thường xuyên là cách làm hiệu quả nhất, và đó không có nghĩa là dính mắc. Đọc tiếp Đối thoại Thiền 10

Đối thoại Thiền 8

Trò: Trúc Lâm Thiền Tổ viết: “Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, trong nhà có của đừng tìm nữa.” Trong nhà có của là có gì?

Thầy: Của đó là Bản tính nguyên thủy của mỗi người. Bản tính nguyên thủy đó là Phật tính, là Tĩnh lặng, là Thiền. Mỗi chúng ta đã có sẵn rồi, chỉ cần mang ra mà sống, không cần tìm gì ở bên ngoài.

Trò: Nghe dễ vậy, nhưng sao chẳng mấy người làm được? Đọc tiếp Đối thoại Thiền 8

Đối thoại Thiền 7

Trò: Trúc Lâm Thiền Tổ viết: “Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”. Vô tâm là sao?

Thầy: Vô tâm không phải là không có tâm, cũng chẳng là không quan tâm, mà là tâm không vướng mắc.

Tâm thấy mọi điều, nhưng không vướng mắc vào điều nào, gọi là vô tâm.

Trò: Sao gọi là không vướng mắc? Đọc tiếp Đối thoại Thiền 7

Đối thoại Thiền 6

(Tiếp theo của Đối thoại Thiền 5)

Trò: Hôm qua thầy nói, “Không trụ vào đâu”. Hôm nay thầy nói, “Nắm Phật tính mà sống”. Đó không phải là trụ sao?

Thầy: Phật tính là gì?

Trò: Tĩnh lặng.

Thầy: Thấy rõ mọi sự. Có thể làm mọi sự, nhưng không dính mắc vào sự nào.

Trò: Bồ tát bố thí, nhưng thật chẳng bố thí, nên mới gọi là Bồ tát bố thí.

Thầy: Làm mọi điều, nhưng chẳng dính mắc vào điều gì, đó là vô trụ, là Phật tính.

Trò: Con hiểu rồi.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Đối thoại Thiền 5

(Thầy và trò đang đứng đối diện nhau, nói chuyện)

Trò: Sao gọi là vô trụ?

Thầy: Vô trụ là không trụ vào đâu.

Trò: Không phải con đang đứng trụ trước mặt thầy sao?

(Thầy đưa một ngón tay vào ngực trò, và đẩy trò lui một bước)

Thầy: Con vừa hết trụ chỗ cũ, và vừa trụ chỗ mới.

(Thầy bước tới, lại đưa một ngón tay vào ngực trò đẩy trò lui một bước nữa)

Thầy: Con lại vừa hết trụ chỗ cũ, và lại trụ vào một chỗ mới… Đó là không trụ mà trụ khắp nơi, trụ khắp nơi mà không trụ vào đâu. Đó là vô trụ.

TĐH

Đọc tiếp Đối thoại Thiền 6 >> 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Đối thoại Thiền 4

Trò: Con yêu một cô, giờ đi tu rồi mà vẫn yêu cô ấy trong lòng, có tội không?

Thầy: Sao yêu lại là tội?

Trò: Có bỏ giới không?

Thầy: Chẳng có giới cấm yêu.

Trò: Có xung động trong tâm không?

Thầy: Con có xung động trong tâm không?

Trò: Không xung động.

Thầy: Có cản trở thiền định không?

Trò: Không.

Thầy: Có lợi gì không?

Trò: Nhờ con yêu cô ấy mà con biết yêu tất cả mọi người.

Thầy: Lành thay, lành thay.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com