Anh không thể giải thích

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Với đĩa đơn đầu tay, nhóm nhạc rock Anh the Who đã thu âm lại bài hát đối của Townsend được cho là đầu với bài hát đang nổi tiếng lúc đó You really got me của nhóm nhạc rock Anh the Kinks. Nhóm the Who thậm chí đã thuê người sản xuất bài hát của the Kinks, Talmy, để sản xuất.  Talmy lại tuyển dụng thêm người chơi cho bản thu âm của nhóm, trong đó có Jimmy Page, người đã góp thêm nhịp ghita. Đọc tiếp Anh không thể giải thích

Hiểu sống tâm linh

Chào các bạn,

Các vấn đề tâm linh và quy luật tâm linh – như là không tham sân si, biết ơn, và cầu nguyện – là những vấn đề thực nghiệm và trực nghiệm. Bạn càng thực hành thường xuyên, càng nhiều kinh nghiệm sống, và càng dành nhiều thời gian suy niệm, thì bạn càng hiểu sâu thêm. Có nghĩa là chỉ một điều, chẳng hạn như yêu người hay cầu nguyện, nhưng có rất nhiều cấp độ hiểu biết. Hiểu biết của bạn hiện nay sẽ thành rất thấp so với 10 năm nữa, nếu bạn liên tục thực hành và suy niệm trong 10 năm đó. Đọc tiếp Hiểu sống tâm linh

First water level monitoring station opens atop lower Mekong basin

VNE – By Viet Anh   April 2, 2022 | 07:45 am GMT+7

First water level monitoring station opens atop lower Mekong basin

A general view of the future site of the Luang Prabang dam is seen on the Mekong River outskirt of Luang Prabang province, Laos, February 5, 2020. Photo by Reuters/Panu Wongcha-um

The Mekong River Commission (MRC) has unveiled the Xieng Kok water level monitoring station in Laos that’s expected to reduce downstream vulnerability to unexpected flows.

This could benefit millions who live downstream the Mekong River, an MRC Friday press release said.

Đọc tiếp First water level monitoring station opens atop lower Mekong basin

Đạo Thiên Chúa và Chủ nghĩa Thực dân tại Việt Nam – Phần I – Chương I: Cuộc viễn chinh Nam Kỳ: Một vấn đề Gia Tô giáo

 ĐPNN – 12/06/2010 17:28:00TS Cao Huy Thuần

image

Đêm 31-8-1858, một hạm đội do Đề đốc Rigault de Genouilly chỉ huy xuất hiện ở Đà Nẳng . Ngày 1-9 viên chỉ huy, sau khi thúc giục các quan ta phải giao thành lũy trong hai giờ, đã cho quân Pháp và Tây Ban Nha đổ bộ lên bờ . Sau một trận khá dữ dội, thành lũy bị tấn công và bị chiếm . Cuộc đổ bộ nầy mở một giai đoạn mới trong lịch sử Việt Nam : Giai đoạn thực dân thống trị.


Phần 1: Đạo Thiên Chúa và Sự Xâm Lăng Nam Kỳ

Phần 2: Chính Sách Thực Dân và Chính Sách Của Các Vị Truyền Giáo Tại Bắc Kỳ

Phần III: Dấu In Mọi Ý Tưởng Của Những Người Truyền Đạo Lên Tổ Chức Bảo Hộ

Đọc tiếp Đạo Thiên Chúa và Chủ nghĩa Thực dân tại Việt Nam – Phần I – Chương I: Cuộc viễn chinh Nam Kỳ: Một vấn đề Gia Tô giáo