Thêm lần nữa

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Một vài nhà phê bình đã chỉ trích việc dùng vocoder (thiết bị tiếng nói) trong một buổi lễ sàn nhảy – một tôn kính với nhạc disco những năm 1970. Nhưng Thêm lần nữa đã khởi động cuộc cách mạng Auto-Tune (chỉnh âm) mà thống trị thị trường nhạc pop những năm 2000. Bangalter –một trong hai thành viên nhóm Daal Punk, nói: “Điều khỏe là mọi người đều thích hoặc ghét bài đó”. “Tệ nhất khi làm nghệ thuật là mọi người không bị lay động.” Đọc tiếp Thêm lần nữa

Học lãnh đạo: Đừng làm những người hiền hậu bình thường nổi giận

Chào các bạn,

Nếu các bạn theo dõi cuộc chiến Russia-Ukraine thì có lẽ các bạn đã nhận thấy điều rõ ràng này: Putin mang quân đánh Ukraine với một thái độ rất tự cao tự đại, cho cả thế giới biết Putin chẳng xem ai ra gì: “Bất kì ai thử cản đường chúng tôi, chưa nói là đe dọa chúng tôi hay nhân dân chúng tôi, nên biết rằng phản ứng của nước Nga sẽ tức thì, và sẽ đưa đến hậu quả mà quý vị chưa từng thấy trong lich sử của quý vị.” Đọc tiếp Học lãnh đạo: Đừng làm những người hiền hậu bình thường nổi giận

President Zelensky makes his case for Ukraine to the Russian people

Americans are used to wars against people who don’t so casually speak our language. Zelensky can respond to Russian propaganda by directly addressing the Russian people — in Russian.

Photo illustration by Vanessa Saba

By Keith Gessen

NYtime – Published March 11, 2022Updated March 13, 2022

The thing about the videos from the war in Ukraine in 2014 was that there were very few war videos. It was, at least at first, a small-arms war. Fighting, when it erupted, happened on city streets. As soon as shots were fired, whoever was making the video would put away the phone and run.

The videos that characterized the conflict were not of rifle fire but of protests: riot police beating demonstrators as people shouted, “What are you doing?”; later, young men on the same square, outfitted in motley assortments of helmets and kneepads, counterattacking; videos of people arguing; videos of people being forced, in eastern Ukraine, to get on their knees. After pro-Russian forces took over cities in the east and the Ukrainian Army finally moved to restore its authority, there were videos of pro-Russian protesters trying to prevent tanks from entering their towns. These were the images of a country falling apart.

Đọc tiếp President Zelensky makes his case for Ukraine to the Russian people

Horror at ‘mass killings’ in Ukraine as men slaughtered with bodies littering streets

CNN

As Russian forces withdraw from the areas around the Ukrainian capital of Kyiv, some of the horrors of what they have done are being revealed with bodies being discovered littering the streets of towns

A Ukrainian soldier walks past the body of a civilian, who according to residents was killed by Russian army soldiers, as it lies on the street, amid Russia's invasion of Ukraine, in Bucha

A Ukrainian soldier walks past the body of a civilian, who according to residents was killed by Russian army soldiers, as it lies on the street in Bucha (Image: REUTERS)

Đọc tiếp Horror at ‘mass killings’ in Ukraine as men slaughtered with bodies littering streets