Let It Be – The Beatles

500 Greatest Songs of All Times

Let It Be là bài hát của The Beatles phát hành năm 1970 trên đĩa đơn cũng như là một bài trong album Let It Be. Ngay sau khi phát hành bài hát lên đến hạng 6 trên Billboard Hot 100 của Mỹ. Bài này được Paul McCartney viết và hát và là đĩa đơn cuối cùng của The Beatles trước khi McCartney tuyên bố rời khỏi ban và ban tan rã. Đọc tiếp Let It Be – The Beatles

Trí tuệ Bát Nhã

Chào các bạn,

Nhà Phật thường nói đến Trí tuệ Bát Nhã, tức là trí tuệ giải thoát, trí tuệ giác ngộ, của người đạt đạo. Trí tuệ Bát Nhã không phải là trí tuệ bình thường mọi người có, mà là trí tuệ tối hậu về con người, về vũ trụ, về đời sống, và về giác ngộ.

Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành Trí tuệ Bát Nhã thâm sâu
Thây rõ mình là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn

Nhưng Trí tuệ Bát Nhã là gì? Đọc tiếp Trí tuệ Bát Nhã

China ‘threatens war’ with Philippines as US pledges support to Manila

31 Jan, 2021 01:26 AM7 minutes to read Nzherald

China's President Xi Jinping 'threatened war' with the Philippines this week. Photo / AP
China’s President Xi Jinping ‘threatened war’ with the Philippines this week. Photo / AP

news.com.auBy: Jamie Seidel25

China is “threatening war” after it authorised its warships to open fire on fishers plying traditional waters, warns the Philippines. Now Washington says it has Manila’s back.

Beijing has passed legislation calling upon its military-controlled coast guard to open fire upon “foreign” vessels and destroy “illegal” structures within the East and South China seas.

Problem is, those territories don’t belong to it.

Continue reading on CVD >>

What is going on with China’s crazy clean energy installation figures?

greentechmedia.com

China says it installed more wind than the rest of the world put together last year.JASON DEIGN FEBRUARY 02, 2021

Chinese government reports of 120 gigawatts of wind and solar installed last year have confounded industry analysts.

Chinese government reports of 120 gigawatts of wind and solar installed last year have confounded industry analysts.

Analysts have been left dumbfounded after China last month released official 2020 wind and solar installation figures that were seemingly too big to be true.

The Chinese National Energy Administration (NEA) “stunned the world,” according to Wood Mackenzie senior analyst Xiaoyang Li, when it announced total wind and solar capacity additions of 120 gigawatts.

Continue reading on CVD >>