You raise me up

Dear brothers and sisters,

Below is a special song for me.

On our ĐCN’s birthday (February 7), I’ve often sent the song to anh Hoành, brothers and sisters whom we regularly work with, and all of you. I’ve wanted to say: “My dears, thank you all for raising me up. I am grateful to you from my heart. My life has changed miraculously since I met you. Thank you so much, my dears.”

The song here, with anh Hoành’s translation.

Enjoy and have a nice day.

PTH

***

You Raise Me Up
Cha nuôi con lớn

When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

Khi con xuống tinh thần và, ôi hồn con, quá mệt mỏi
Khi khó khăn đến và quả tim con nặng gánh
Rồi, con ngồi yên và đợi trong thinh lặng
Đến lúc cha đến và ngồi cạnh con một tí

***

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

Cha nuôi con lớn, để con có thể đứng trên đỉnh núi
Cha nuôi con lớn, để con bước trên biển bão
Con mạnh mẽ, khi con đứng tên vai cha
Cha nuôi con lớn… hơn là con có thể

***

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

Cha nuôi con lớn, để con có thể đứng trên đỉnh núi
Cha nuôi con lớn, để con bước trên biển bão
Con mạnh mẽ, khi con đứng tên vai cha
Cha nuôi con lớn… hơn là con có thể

***

There is no life – no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.

Không cuộc sống nào không có đói khát
Mỗi quả tim không nghỉ, đập chẳng hoàn toàn
Nhưng khi cha đến và con đầy thích thú
Đôi khi con nghĩ, con thấy một thoáng của đời đời

***

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

Cha nuôi con lớn, để con có thể đứng trên đỉnh núi
Cha nuôi con lớn, để con bước trên biển bão
Con mạnh mẽ, khi con đứng tên vai cha
Cha nuôi con lớn… hơn là con có thể

***

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

Cha nuôi con lớn, để con có thể đứng trên đỉnh núi
Cha nuôi con lớn, để con bước trên biển bão
Con mạnh mẽ, khi con đứng tên vai cha
Cha nuôi con lớn… hơn là con có thể

***

You raise me up… To more than I can be.
Cha nuôi con lớn… hơn là con có thể

(TĐH dịch)

Westlife – You Raise Me Up (Official Video)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s