Spring

Dear brothers and sisters,

I’ve been waiting for a long time to share with you about this song – Spring of Vivaldi.

Vivaldi had the song list Four seasons: Spring, Summer, Autumn and Winter. The song Winter was the first song I posted. So I waited for summer to come in order to share with you the song Summer. Then I waited for autumn to come in order to talk about the song Autumn. And now is spring, I’m glad to have the opportunity to share the song Spring. Đọc tiếp Spring

Cầu nguyện

Chào các bạn,

Người ta thường cầu nguyện để xin xỏ – xin tiền bạc, công danh, sự nghiệp, sức khỏe… Cứ y như là thánh thần là các thủ kho với chìa khóa. Có lẽ xin xỏ như thế thì cũng chẳng hại gì, nếu bạn muốn xin, nhưng thường là không hiệu quả mấy, vì thánh thần thường có giới hạn trong việc giúp được điều bạn xin. Đọc tiếp Cầu nguyện

Đạo đức quảng cáo: Các nguyên tắc và thực hành (3)

Kết quả hình ảnh cho ADVERTISING ETHICS

English: PRINCIPLES and PRACTICES For ADVERTISING ETHICS

>> Đạo đức quảng cáo: Các nguyên tắc và thực hành (2)

NGUYÊN TẮC 3

Người làm quảng cáo nên phân biệt rõ ràng quảng cáo, quan hệ công chúng và truyền thông doanh nghiệp với tin tức và nội dung có biên tập và giải trí, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Điều này giải quyết một vấn đề đang diễn ra trong đó một bên là đường kẻ mờ giữa truyền thông thương mại và bên kia là tin tức / biên tập và giải trí. Nếu người tiêu dùng không biết gì về “tin tức” và “giải trí” họ đang xem thực tế là quảng cáo, thì họ đang bị lừa dối và đối xử một cách thiếu đạo đức.

Đọc tiếp trên CVD >>

An engagement this month spotlighted ongoing collaboration between the two sides in the security domain.

 

Japan-Vietnam Defense Ties in the Headlines With Naval Shipbuilding Cooperation
Credit: Wikimedia Commons

Earlier this month, Japan’s defense chief paid a visit to Vietnam. While the interaction was just one of several scheduled engagements between the two sides, it nonetheless spotlighted some of the ongoing activity in the naval aspect of their defense relationship.

Continue reading on CVD >>