Đẹp trong màu trắng

Đẹp trong màu trắng

Chẳng chắc em biết điều này
Nhưng khi mình gặp nhau lần đầu
Anh rất hồi hộp, anh nói không được
Ngay lúc đó
Anh tìm ra nàng và
Đời anh tìm được mảnh còn thiếu.

Chừng nào còn sống, anh còn yêu em
Sẽ còn có em và ôm em
Em quá đẹp trong màu trắng
Từ giờ đến hơi thở cuối cùng
Anh yêu quý ngày này
Em quá đẹp trong màu trắng
Đêm nay Đọc tiếp Đẹp trong màu trắng

Giải thoát

Chào các bạn,

Mục đích của đời sống tâm linh là giải thoát ta ra khỏi tù ngục của tâm trí ta. Tù ngục của tâm trí ta là “Tôi và tham sân si”.

Thiên đàng là thoát ra được khỏi tù ngục “tôi và tham sân si”. Niết Bàn là thoát ra được khỏi tù ngục “tôi và tham sân si.” Về hợp nhất làm một với Chúa là thoát ra được khỏi tù ngục “tôi và tham sân si.”

Các bạn đã nắm vững đến đây chưa? Đừng nói đến Thiên đàng/Niết Bàn ở thế giới bên kia, ở cõi trời đâu đó. Những nơi đó chỉ là biểu tượng của Thiên đàng/Niết Bàn trong lòng bạn, ở đây lúc này. Đọc tiếp Giải thoát

Yêu quý sự sống

Chào các bạn,

Mình nhớ một buổi trưa trên đường từ thôn Năm về nhà, đi ngang qua nhà của gia đình bố mẹ Trai là già làng của thôn Năm. Bố Trai là già làng nhưng mới ngoài năm mươi tuổi.

Trong buôn làng, gia đình bố mẹ Trai là một trong số ít gia đình có nhiều lúa gạo. Do có nhiều đất ruộng nên bố mẹ Trai trồng rất nhiều loại lúa thơm ngon, và như mình được biết trong buôn làng gia đình bố mẹ Trai là gia đình trồng nếp duy nhất. Đọc tiếp Yêu quý sự sống

To my sweetheart on our first Valentines’ Day

Dear M. sweetheart,

I could not be more grateful for you to appear in my life. Your words are beautiful and touching my heart. It seems like I was living in the moments with you again and again. I see your smiles and deep eyes, our loving hugs and first kisses. I see the moments when you laugh and you cry. Your tears to me is like a string of pearls, as precious and genuine as ever. No ordinary man could be so brave to let a woman see him crying in her arms. It must be a man in love and deep sincerity and I am just lucky to be a witnesses. Đọc tiếp To my sweetheart on our first Valentines’ Day

Văn học dân gian là gì?

I. KHÁI NIỆM VĂN HỌC DÂN GIAN :
1. Văn học dân gian là gì ?

Văn học dân gian là sáng tác nghệ thuật truyền miệng của các tầng lớp dân chúng, phát sinh từ thời công xã nguyên thủy, phát triển qua các thời kỳ lịch sử cho tới ngày nay.

Ở Việt Nam, 3 thuật ngữ sau đây được xem là tương đương : Văn học dân gian, sáng tác nghệ thuật truyền miệng của nhân dân, folklore ngôn từ ( folkore văn học ).

Một số khái niệm xuất hiện trước những năm năm mươi như văn học (văn chương) bình dân , văn học (văn chương) truyền khẩu (truyền miệng),văn học (văn chương) đại chúng. Những khái niệm nầy nay không dùng nữa.

Đọc tiếp trên CVD >>

Pentagon Papers (20-8-1963): Chiến dịch Tổng Tấn công chùa đêm 20-8-1963 và các hệ quả

HỒ SƠ MẬT 1963 
Từ Các Nguồn Tài Liệu Của Chính Phủ Mỹ 
Nhóm Thiện Pháp thực hiện
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức Publications 2013

 

PHẦN I
CUỘC VẬN ĐỘNG BÌNH ĐẲNG TÔN GIÁO NĂM 1963 
CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

CHIẾN DỊCH TỔNG TẤN CÔNG CÁC CHÙA
ĐÊM 20-8-1963 VÀ CÁC HỆ QUẢ
THE PAGODA RAIDS AND REPERCUSSIONS
Hồ Sơ Mật Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về Cuộc Chiến VN
Giải Mật Ngày 13-6-2011
pentagon-papers
Dịch theo bản văn từ trang nhà của Đại Học Mount Holyoke College:
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/pent7.htm

(LỜI NGƯỜI DỊCH: The Pentagon Papers là tên gọi tắt một hồ sơ tối mật về Cuộc Chiến Việt Nam; theo Wikipedia, hồ sơ này tên chính thức là “United States – Vietnam Relations, 1945–1967: A Study Prepared by the Department of Defense” (Quan Hệ Mỹ-Việt, 1945–1967: Cuộc Nghiên Cứu Thực Hiện Bởi Bộ Quốc Phòng). Hồ sơ này được giải mật và phổ biến công khai năm 2011.

Sau đây là bản dịch về tình hình diễn biến sau khi ông Ngô Đình Nhu chỉ huy Lực Lượng Đặc Biệt và cảnh sát dã chiến tổng tấn công các chùa đêm 20-8 rạng ngày 21-8-1963, bắt giam hơn 1,400 Tăng Ni Phật Tử.

Tiếp tục đọc “Pentagon Papers (20-8-1963): Chiến dịch Tổng Tấn công chùa đêm 20-8-1963 và các hệ quả”