Phương tiện

Chào các bạn,

Phẩm (chương) 2 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có tên là Phương Tiện. Phẩm này chỉ đứng sau phẩm 1 là Phẩm Tựa, tức là phẩm nói về tựa đề của cuốn kinh.

Trong lịch sử Phật giáo thì chúng ta biết khởi đầu là Phật giáo Nguyên thủy, gồm hai cách tu chính là Thanh Văn (tập trung vào tu tập Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo) gọi là Thanh Văn Thừa, và Duyên Giác (tập trung vào tu tập Thập Nhị Nhân Duyên) gọi là Duyên Giác Thừa.

Cho đến khi Đại Thừa xuất hiện, mở rộng tu tập cho mọi người cũng như phát triển Phật pháp sâu rộng hơn, thì người ta gọi Thanh Văn và Duyên Giác là Tiểu Thừa. Như vậy Phật giáo thuở trước được xem là có 3 thừa.

Trong Phẩm Phương Tiện, Phật dạy rằng “các chúng sinh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp, ta tùy theo bản tánh kia dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp.” Tức là Phật tùy theo căn tánh của chúng sinh, mà dùng lời lẽ khác nhau để dạy từng chúng sinh. Như vậy không có 3 thừa mà chỉ có Phật thừa. Giảng cách nào cũng chỉ là để chúng sinh chứng ngộ được tri kiến Phật.

Đó là điều ngày nay chúng ta gọi là phương pháp giáo dục: Thầy giảng cho mỗi trò một cách khác nhau tùy theo căn tính của mỗi trò.

Không chỉ là dạy học nhưng trong tất cả mọi giao tiếp, tiếp cận mỗi người một cách khác nhau tùy theo trình độ và tính tình của người đó, như vậy thì mới thành công. Đây là bài học rất tốt trong giáo dục, giao tiếp, kinh doanh, ngoại giao…

Bạn có thể nói cùng một điều bạn muốn nói, nhưng với mỗi người nói một cách khác nhau tùy theo người đó là ai. Người trình độ thấp thì nói dễ hiểu hơn người trình độ cao. Người không hay giễu thì đừng nói chuyện hài. Người chưa nói được thì không nên nói gì, đợi có dịp tốt hơn để nói.

Uyển chuyển trong cách ăn nói. “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Chúc các bạn thành công trong giao tiếp.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s