Sau cuộc chiến

Vũ Ngọc Anh

“Lúc nãy người ta báo cho Bác biết là Ông Diệm vừa bị lật đổ. Ông Diệm là kẻ địch thủ ghê gớm nhứt của Bác. Nay Ông đã bị loại rồi, thì chiến thắng chắc chắn sẽ về ta rồi.”

Cụ Hồ nói như vậy với những người thân tín có mặt hôm 2.11.1963 khi Cụ nhận được tin báo anh em ông Diệm bị đảo chánh và thảm sát. (Theo Tôn Thất Thiện).

Chắc chắn như một thứ qui luật mà chính ông Ngô Đình Diệm cũng đã tiên báo ngay trong ngày 9 tháng 5 năm 1961. Trong cuộc viếng thăm chính thức Việt Nam, phó tổng thống Mỹ Lyondon B. Johnson đã đề nghị việc gửi Quân đội Mỹ sang tham chiến tại Việt Nam. Ngô Đình Diệm đã cương quyết từ chối, ông nói:

“Nếu quý vị mang quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào đây với dân tộc tôi? Với người dân Việt, hình ảnh hãi hùng của Quân đội Viễn chinh Pháp còn hằn sâu trong tâm trí họ. Sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ làm cho dân chúng dễ dàng tin theo những lời tuyên truyền của cộng sản. Sự can thiệp của bất cứ quân đội ngoại quốc nào vào Việt Nam cũng đem lại sự bất lợi cho Việt Nam, vì làm cho cuộc chiến đấu của chúng ta mất chính nghĩa.” (Wikipedia)

Mất chính nghĩa là điều chắc chắn thất bại và chiến thắng sẽ thuộc về bên “chống ngoại xâm“. Không lội giòng nước ngược được. Đó là qui luật!

Người đã viết nên trang sử tròn vo này là Đại tướng Dương Văn Minh, chấp bút ngày 01.11.1963 lật đổ Đệ I Cộng hòa của Việt Nam Cộng Hòa (tức Nam Việt Nam), tuyên bố Cuộc Cách Mạng và khai sinh ra nền Đệ II Cộng Hòa, rồi đóng chương sử này lại bằng tuyên bố đầu hàng ngày 30.04.1975, gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân 75”. Chữ O tròn vo!

Một chiến thắng chính đáng, chính nghĩa và chính danh mà không một sử gia nào trong nước cũng như ngoài nước có thể từ chối được hai từ ”Chính NghĩaChính Danh” của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuộc kháng chiến này tất thắng với khẩu hiệu viễn kiến “Đánh Cho Mỹ Cút Ngụy Nhào” mà Chiến Thắng Mùa Xuân năm 75 đã chứng minh một cách thuyết phục.

Ông [NĐDiệm] bảo tôi: “Nếu chúng tôi không tự mình thắng cuộc chiến này với sự viện trợ vô giá của qúy quốc thì như vậy chúng tôi sẽ thua và thua là đáng đời”. Ông ta vô cùng cương quyết trong vấn đề này và ông ta cảm thấy rằng nếu chính phủ Nam VN trở nên lệ thuộc vào Hoa Kỳ thì như vậy chứng tỏ luận cứ của Việt cộng là đúng. Việt cộng thường nói rằng: “Nếu các anh cúi đầu thần phục Hoa Kỳ thì các anh sẽ thấy các anh đúng chỉ là thuộc địa của Mỹ cũng như 75 năm về trước VN đã từng là thuộc địa của Pháp”. (Đại Sứ Hoa Kỳ Frederick Nolting trong cuốn “From Trust To Tragedy”).

Đó là tính “Chính Danh” mà ông Vũ Minh Giang, nhà sử học tại Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: “Đảng CS có chính danh để lãnh đạo VN”.

“Phân tích về ‘tính tất yếu về vai trò lãnh đạo của Đảng’, ông Vũ Minh Giang cho rằng việc Đảng ra đời ‘nằm trong mạch nối là giải phóng dân tộc’” (VMG)

“Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh đất nước mất chủ quyền. Chính Đảng đã lãnh đạo dân tộc giành lại độc lập,” (VMG)

“Tại sao (hiện nay) các nước khác công nhận chính quyền do Đảng lãnh đạo? Điều đó có nghĩa là Đảng lãnh đạo hợp hiến, hợp pháp đó chứ?”(VMG) (theo BBC)

Và tiếp theo là CHXHCN. Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

CHXHCN. Việt Nam cũng là thành viên trong tổ chức ASEAN của khu vực Đông Nam Á.

Nghĩa là VN đã hội nhập vào cộng đồng thế giới một cách chính danh mà cái Đệ II Cộng Hòa của VNCH chỉ còn là cái bóng lêu bêu vất vơ vất vưỡng hồn ma trơi không nơi nương tựa.

Xin có lời tế rằng:

Có tai hãy nghe hỡi loài đười ươi!
Có mắt thì nhìn bớ lũ bất thiện!

  – Thây người chật núi, xác chết lềnh biển

 

  – Mồ mã ngập làng, nghĩa địa đầy phố

 

  – Cha xa con vợ lìa chồng gia đình ly tán

 

  – Nhà nát tan ruộng hoang tàn núi rừng cháy khô

Cơ đồ rách nát!
Tổ quốc điêu linh!

Ô hố ! Ô hô !

  – Rước voi về giày mã tổ

 

  Hàng vạn tấn bom cày nát xóm làng!

– Cõng rắn vào cắn gà nhà
Lu bù da cam tiệt nòi dân Việt! (1)

Tội ác của mày đáng trời tru đất diệt
Ta nói thiệt…cho bay biết:
Chuyện trời chuyện đất, việc chính việc tà:
Bàn nước buôn nhà:

Bất chấp xấu xa!
Sá gì liêm sỉ!

Rước ma đón qủy
Bái mã phụng quy (2)

Bán thân chín nơi
Còn nơi gã chốn Cờ Hoa
Rạng danh dòng tộc
Xứng đáng gia bộc

Lê… Lê… gầm mặt!
Dương… Dương… tự đắc!

Năm mươi năm Lầu Xanh Nhà Trắng:

Hưởng lộc bơ thừa
Mang ơn sữa cặn

Vẹn tình ăn nhờ
Trọn nghĩa ở đậu

Hậu duệ con cháu
Dư bom… thừa cam… cúng giỗ! (3)
Rỡ ràng tổ tiên!
Sử biên niên… ngàn năm còn kể:
Đầu tiên… ở điểm bắt đầu.
Khởi sự ở chỗ dạ sâu: dồi trường

Hết đường… màn hạ… tròn vo!
Chữ O khép lại… vai trò gia nô!

“Khốn thay cho lũ bay rước kẻ xâm lăng bằng tiếng trống”!(4)
Lạ lùng chi đứa ở thờ chủ gió trăng ngang loài khuyển!

Cũng tướng, anh hùng VC, dân chúng tung hô, thế giới ngưỡng mộ! (5)
Còn mày, cầu xí DC, xác thây thúi rữa, đồng bào phỉ nhổ! (6)

Ô hố! Ô hô!

Làm cho lũ Mẽo đang đêm cuốn cờ tháo thân cút tiệt

Để lại dư năm mươi tám ngàn chàng trai tội nghiệp
Giết hại hơn hai triệu sáu trăm dân lành oan nghiệt

Bốn mươi năm sau mới dám vác mặt lại nòm tài phiệt

U hú… hu hu!,

US Army (7) đánh thuê cho Cộng Hòa – Dân Chủ (8)
Biểu chết thì đi, biểu lui thì về một đám tàn quân thất trận!

– Gây cho Quân Đội Mỹ mang nhục cùng quốc tế
Đi đâu cũng bị đuổi Go Home! (9)

– Làm cho Dân Cờ Hoa xấu hổ cho quốc thể
Há mồm mà không dám Be Proud! (10)

Ê! Ê!…Ê!

  Nay ta bày đồ cúng tế:

 

  Một đống đồ hôi đồ phế

 

  Ớ lũ côn đồ cô hồn bóng xế:

Ô hô đồ ở đợ vô sỉ!
Ai tai tên gia nô thô bỉ!

Mồ cha đứa bán thân núp háng Cờ Hoa! (11)
Mã mẹ thằng bán nước lòn trôn Tư Bản!

Có đói thì về mà giành mà giựt
… mà hưởng!

============

Chú thích:

(1) “da cam”: chất độc màu da cam, dioxin ( Agent Orange – Tác nhân da cam)

(2) Rước ma đón qủy = ma qủy = Mỹ qua
Bái mã phụng quy = mã quy = Mỹ qua

(3) Dư bom… thừa cam …cúng giỗ! = bom là trái táo hay trái bom nổ, cam là trái cam hay chất độc da cam.

(4) “Khốn khổ thay cho một dân tộc đón tiếp kẻ xâm lăng nó bằng tiếng trống.” Kahlil Gibran

(5) VC đọc là Vixi, từ tắt của Việt Cộng.

(6) DC là Washington DC, thủ đô ước Mỹ.

(7) US Army: Quân đội Mỹ

(8) Cộng Hòa – Dân chủ là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ của Mỹ

(9) Go Home = cút xéo

(10) Be Pround = tự hào

(11) Cờ Hoa là Hoa Kỳ.

Vũ Ngọc Anh

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Sau cuộc chiến”

 1. Chiến thắng 30-4 thuộc về cả dân tộc, thuộc về lẽ phải. Vì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời trước Việt Nam Cộng Hòa. Không như ở Triều Tiên: Nam Hàn ra đời trước Bắc Hàn.
  Sẽ không thể có bầu cử thống nhất đất nước sau Hiệp định Geneve 1954 hoặc Hiệp định Pari 1973 bởi sự hận thù giữ 2 phe XHCN và TBCN lúc đó còn đang ngút trời.
  Con đường thống nhất đất nước chỉ có thể là đấu tranh bạo lực. Ngoài con đường đó ra, lúc đó chắc chẳng còn giản pháp nào khác dẫu biết chiến tranh là có những mất mát, chia ly.

  Bây giờ hòa bình rồi, chúng ta hãy gác lại quá khứ để hòa giải, để cùng dựng xây và bảo vệ đất nước.
  Thế hệ trẻ ngày nay rất tự hào và năng động. Tương lai đất nước thời kỳ mới sẽ có nhiều lãnh đạo được dân yêu mến như Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) hoặc Nguyễn Bá Thanh.

  Thích

 2. Phải như dotchuoinon cho comment (này) vào liền sau bài viết (như trên Facebook…hay các mãng xh khác) thì tác giả hoặc người đọc thấy ngay và có thể “trò chuyện = comment) tiếp.

  Tôi có vào để xem bài mình có ai comment không…không thấy, cho nên bỏ qua. Giờ kéo xuống chút mới thấy comment của bạn Nguyen Ngoc Ba
  THÁNG TƯ 30, 2015 VÀO LÚC 2:02 CHIỀU.

  Sorry bạn NN.Ba và dotchuoinon vì sự trể nãi.

  * Ở nơi khác, tựa bài này của mình là: “Cũng phải một lần thanh toán cho xong đôi dòng lịch sử”.

  – Có hai khuynh hướng 1/ Ca tụng chiến thắng + 2/ Phủ nhận chiến thắng.

  – Bài này mình xác định “chiến thắng là chiến thắng không thể phủ nhận”. Đó là sự trung thực của người nhìn nhận lịch sử mợt cách nghiêm túc như nhà sử học chân chính vậy. Hoa Kỳ xác nhận là thua mà!
  – Tuy nhiên, chiến thắng này tức là “thua cuộc” còn phải xem lại cái trách nhiệm về ai? “NGUYÊN DO” và “TRÁCH NHIỆM” mới là thông điệp của bài viết. Từ lý do nào mới đem đến “chiến thắng” và “thua cuộc”.

  – “Thông Điệp” cũng không quên nhắn gửi: “Ôn cố tri tân” tức là “Xét chuyện cũ để hành xử trong tương lai” = nói như TT. Hồi quốc “Thà làm kẻ thù của Mỹ còn sướng hơn”. Làm đồng minh với Mỹ sẽ bị bàn đứng không mấy hồi.

  – Vừa rồi Đại sứ Mỹ tại Hà Nội tuyên bố: “Mỹ không ngầm có ý loại bỏ ý thức hệ trong lòng Việt Nam”. Ý thức hệ là ý thức hệ gì? Có hai ý thức hệ hiện nay là “Ý Thức Hệ Cọng Sản – Communism ” và “Ý THức Hệ Tư Bản – Capitalism”.

  – Ý thức hệ trong lòng VN là gì? “Ý thức hệ tong lòng người Vn” hay “Ý thức hệ trong đảng CS VN”? Ngôn ngữ của chính trị mà!

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s