Cư Trần Lạc Đạo Phú – Giới thiệu và Hội 1

 

Trần Nhân Tông
Trần Nhân Tông

Nguyễn Hữu Vinh

Trần Đình Hoành

Chào các bạn,

Thời đại Lý Trần là một khoảng thời gian huy hoàng trong lịch sử đất nước ta. Đây là 1 giai đoạn lịch sử oai hùng khi Đại Việt chiến thắng 3 lần tấn công liên tiếp của quân Mông cổ. Đây cũng là 1 giai đoạn văn chương Việt Nam phát triển rực rỡ, để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm văn chương rất có giá trị. Mộc bản khắc lại một phần các tác phẩm văn học thời này đã được khắc in và lưu giữ ở chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang (1). Năm 2012 UNESCO đã chính thức ghi danh mộc bản này vào danh mục Di sản tư liệu ký ức thế giới.

Trong một phần các mộc bản đó, mộc bản sách Thiền tông bản hạnh có các tác phẩm như: “Cư trần lạc đạo phú”, “Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca”, “Vịnh Hoa Yên tự phú”. Đó là những tác phẩm văn học thiền tông có giá trị và ảnh hưởng sâu sắc đến văn hoá, giáo dục, xã hội nước ta (2).

Vua Trần Nhân Tông, tác giả hai bài “Cư trần lạc đạo phú” và “Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca”, là thi sĩ, là triết gia, là người anh hùng chống ngoại xâm, một nhân vật hiển hách trong lịch sử Việt Nam. Ngài rất sùng đạo Phật, là sơ tổ sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, Ngài đã thể hiện rất sinh động đạo Phật vào cuộc sống, nhập thế một cách tích cực, diệt giặc, cứu đời, mà vẫn an nhiên tự tại, với tâm hồn thanh thoát, không vướng bận. Tinh thần này đã được thể hiện rõ ràng trong bài phú Cư Trần Lạc Đạo của ngài.

Cư Trần Lạc Đạo Phú thuộc thể văn biền ngẫu có vần, bài có tất cả 10 hội (10 phần). Bài có nhiều từ Việt cổ mà đến nay không ai dùng nữa như những từ: nhẫn, cóc, mựa, chỉn, đòi, han, tua, sá…(3), gây khó khăn cho nhiều người khi đọc, hạn chế khả năng việc tìm hiểu và tiếp cận tinh thần nhập thế tích cực và độc đáo của đạo Phật Việt Nam thời đó.

Cư Trần Lạc Đạo Phú đã được viết lại từ chữ Nôm ra chữ quốc ngữ và được in ra trong “Tuyển tập Thơ văn Lý Trần”, trong sách của các học giả Đào Duy Anh (4), Lê Mạnh Thát (5) v.v. Tuy nhiên, số lượng sách lưu hành không nhiều, những người tìm đọc gặp khá nhiều trở ngại.

Nhận thấy việc dịch đọc chữ Nôm ra chữ quốc ngữ còn có nhiều khó khăn, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Vinh, người dịch đọc chữ Nôm ra chữ quốc ngữ ở đây, cố gắng tìm hiểu và đọc lại toàn tác phẩm với chú thích cặn kẻ những chữ Nôm cổ, cũng như các điển tích văn học Trung quốc, hy vọng góp phần vào công việc tìm hiểu bài phú chính xác hơn.

Sau đó nhà nghiên cứu Trần Đình Hoành dùng kết quả của Nguyễn Hữu Vinh để viết lại bài phú bằng tiếng Việt hiện đại, tức là tiếng Việt như chúng ta đang dùng ngày nay, để giúp các bạn đọc có thể tiếp nhận bài phú dễ dàng hơn.

Sau đó nhà nghiên cứu Trần Đình Hoành sẽ dịch sang tiếng Anh.

Hai nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Vinh và Trần Đình Hoành mong rằng công việc này sẽ giúp quảng bá một áng văn thiền nổi tiếng của tổ sư dòng thiền Trúc Lâm.

1 tháng 11 năm 2013
Nguyễn Hữu Vinh, Taipei, Taiwan
Trần Đình Hoành, Washington DC, USA

Tham khảo

1) http://disanthegioi.info/ArticleDetail.aspx?articleid=60768&sitepageid=276

2) “Di sản Hán Nôm Việt Nam”, Dẫn luận – Thư mục đề yếu, Nxb. KHXH, 1993.

3) “Tự điển chữ Nôm Trích Dẫn”, Viện Việt Học, USA, 2009

4) “Chữ nôm, nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến”, Đào Duy Anh, NXB. KHXH, 1975.

5) “Trần Nhân Tông-Con Người và Tác Phẩm”, Lê Mạnh Thát, NXB tp. Hồ Chí Minh, 1999

6) “Đại Nam Quốc Âm tự vị” , Huình Tịnh Paulus Của, 1896

7) “Thiên Nam Ngữ Lục”, Nguyễn Thị Lâm khảo cứu, phiên âm, chú giải, NXB Đông Tây, 2001.

8) “Từ Điển từ Việt cổ”, Nguyễn Ngọc San, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2001.

9) “Grammaire Annamite suivie d’un vocabulaire”, G. Aubarret, Paris

10) 中華民國教育部異體字字典 (Giáo Dục Bộ Dị Thể Tự Tự Điển, Bộ Giáo Dục Đài Loan).

11) “Việt Nam Tự Điển”, Hội Khai Trí Tiến Đức, Hà Nội, 1931.

12) “Tân Hoa Tự Điển online”, http://xh.5156edu.com/

13) “Hán Điển online”, http://www.zdic.net/

14) “Từ Điển Phật học Đạo Uyển”, Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu, 2002

15) “Dictionnaire Annamite Francaise”, J. F. M Génibrel, 1898, Saigon.

16) “Từ Đển Từ cổ”, Vương Lộc, NXB Đà Nẵng, 2001.

 

Cư Trần Lạc Đạo Phú

CTLĐ_1

Hội thứ nhất

Mình ngồi thành thị, dùng nết sơn lâm
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm.

Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý.
Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.

Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý.
Biết đào hồng, hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chú tri âm.

Nguyệt bạch vầng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng.
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.

Lo hoán cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục.
Nhắm trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm.

Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng, yêu hơn châu báu.
Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi, trọng nữa hoàng câm.

 
Đọc nôm và chú thích

Cư trần lạc đạo phú (1)
Hội thứ nhất

1) Bài phú “Sống đời vui đạo”
Hội thứ nhất

Mình (2) ngồi thành thị, dùng nết (3) sơn lâm.

2) Mình: Thân thể, thân người (Tự điển chữ Nôm Trích Dẫn).

3) Nết: Nếp sống, phong cách, phong thái; tính hạnh, cách ăn thói ở (Đại Nam Quốc Âm Tự Vị). Nhiều sách viết “Nết dùng sơn lâm”, nhưng bản khắc rõ nét là “Dùng nết sơn lâm”.

Muôn nghiệp (4) lặng (5) an nhàn thể tính (6), nửa ngày rồi (7) tự tại thân tâm.

4) Nghiệp: (Từ ngữ Phật giáo) Hành động, hành vi thể hiện qua thân thể, lời nói, tư duy có thể tạo nên quả báo thiện ác về sau, Karma (Phật quang đại tự điển)。

5) Lặng: Thanh tịnh,không bị vọng động.

6) Thể tính: (Từ ngữ Phật giáo) Bản thể và bản tính, thực thể. Thể: Thực chất của sự vật, bản thể; Tính: bản chất không biến đổi của thể. Như vậy, thể là tính, tính là thể, 2 mặt của nhau. Thể tính của Phật và chúng sinh không khác nhau. Câu Xá Luận, quyển 13: “Thể tính thị thiện, Do như lương dược”. 體性指實體,即事物之實質為體,而體之不變易稱為性,故體即性。若就理之法門而言,佛與眾生,其體性同一而無差別。俱舍論卷十三(大二九‧七一上):「體性是善,猶如良藥。」(Phật quang đại tự điển)。

7) Rồi: An nhàn, thanh thản, không bận bịu, thảnh thơi; Rãnh rỗi, rỗi rãi (Từ Điển từ Việt cổ).

Tham ái nguồn dừng (8), chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý.
Thị phi tiếng lặng, được dầu (9) nghe yến thốt oanh ngâm.

8) Dừng: Ngừng, đứng lại, chấm dứt.

9) Dầu: Dầu lòng, mặc lòng (Đại Nam Quốc Âm Tự Vị), mặc sức, thoả sức.

Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý.
Biết đào hồng, hay (10) liễu lục, thiên hạ năng (11) mấy (12) chú tri âm.

10) Hay: Biết (Đại Nam Quốc Âm Tự Vị).

11) Năng: 能 Tới mức, đạt tới (Mượn âm và nghĩa chữ Hán能Năng, Giáo Dục Bộ Dị Thể Tự Tự Điển, Bộ giáo dục Đài Loan).

12) Mấy: 某 (Mượn và đọc chệch âm Mai của chữ Hán某, 某 là chữ cổ của梅Mai, Giáo Dục Bộ Dị Thể Tự Tự Điển, Bộ giáo dục Đài Loan).

Nguyệt bạch (13) vầng xanh (14), soi mọi chỗ thiền hà (15) lai láng.
Liễu mềm hoa tốt, ngất (16) quần sinh (17) tuệ nhật (18) sâm (19) lâm (20).

13) Nguyệt bạch: Ánh trăng trong. Thơ Đỗ Phủ: Nguyệt bạch yên thanh thuỷ ám lưu, Cô viên hàm hận khiếu Trung thu. 月白煙青水暗流,孤猿銜恨叫中秋。

14) Vầng: Hào quang chung quanh mặt trời hay mặt trăng.

15) Thiền hà: (Từ ngữ Phật giáo) Dòng sông thiền, chỉ việc Thiền định trong việc tu Phật (Thiền định chi thuỷ, năng diệt tâm hỏa (phiền não), vì thế ví như giòng sông, nên gọi là Thiền hà) 即禪定。因禪定之水,能滅心火(煩惱),故喻之於河,而稱禪河。(Phật quang đại tự điển)。

Bài kệ của sư Phó Đại Sĩ nhà Lương thời Nam Triều: “Thiền hà tuỳ lãng tịnh, Định thuỷ trục ba thanh” 禪河隨浪淨,定水逐波清。Sư Tinh Vân giảng rằng: Tâm ta như một dòng sông, sóng gió nổi lên bất thường, không biết rõ đáy sông như thế nào. Nếu có Thiền thì tâm sẽ định, sẽ thấy rõ bản chất thật của ta. 我們的心如河水,經常隨風浪鼓動、翻騰不已,看不清河底的種種面貌。如果有了禪,讓心靜定下來,就能照見自己的本來面目。

16) Ngất: Cao ngút (Từ Điển từ Việt cổ).

17) Quần sinh: Các loại hữu tình, chúng sinh.

18) Tuệ nhật: (Từ ngữ Phật giáo) Lấy ánh sáng mặt trời để ví như trí tuệ của Phật chan hòa khắp cả chúng sinh, chiếu sáng u minh, mê muội. Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ môn: “Vô cấu thanh tịnh quang, Tuệ nhật phá chư ám, Năng phục tai phong hoả, Phổ minh chiếu thế gian”. 以日光比喻佛之智慧普照眾生,能破無明生死癡闇。法華經卷七普門品(大九‧五八上):「無垢清淨光,慧日破諸闇,能伏災風火,普明照世間 (Phật quang đại tự điển)。

19) Sâm: Cây cối rậm rạp, sum sê 樹木濃密的樣子 (Mượn âm và nghĩa chữ Hán森 Sâm, Giáo Dục Bộ Dị Thể Tự Tự Điển, Bộ giáo dục Đài Loan).

20) Lâm: Rất nhiều眾多(Mượn âm và nghĩa chữ Hán林 Lâm, Giáo Dục Bộ Dị Thể Tự Tự Điển, Bộ giáo dục Đài Loan).

Lo hoán cốt (21), ước phi thăng, đan thần (22) mới phục (23).
Nhắm trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm (24).

21) Hoán cốt: Thay xương đổi cốt.

22) Đan thần: (Chữ Hán) Thuốc tiên.

23) Phục: Uống.

24) Thuốc thỏ còn đâm: Do 4 chữ “Ngọc thố đảo dược” 「玉兔搗藥」. Chuyện nhân gian của đạo Lão, Trung quốc cho rằng có con thỏ trắng trên mặt trăng, quỳ bên cối mà đâm giã làm thuốc trường sinh, uống vào sống lâu thành tiên. 道教掌故之一。見於漢樂府《董逃行》。相傳月亮之中有一隻兔子,渾身潔白像玉,所以稱作「玉兔」。這種白兔玉杵,跪地搗藥,成蛤蟆丸,服用這種藥丸可以長生成仙。

Sách dễ (25) xem chơi, yêu (26) tính sáng (27), yêu hơn châu báu.
Kinh nhàn đọc dấu (28), trọng lòng rồi (29), trọng nữa (30) hoàng câm (31).

25) Dễ: Ở đây chữ “dễ” có người phiên âm là “dịch” nhưng nghĩ rằng không phải chữ dịch, vì kinh Dịch không phải là kinh Phật.

26) Yêu: Thích, chuộng (Đại Nam Quốc Âm Tự Vị).

27) Tính sáng: Phật tính Sáng rõ, do từ ngữ Phật giáo “Minh tâm kiến tính”, tức “gột bỏ tất cả mọi tạp niệm trần tục, thông suốt triệt để hiểu rõ vì tạp niệm mà đánh mất bản tính (Phật tính), làm sáng lòng mới rõ được Phật tính”. 明心見性,佛教語。謂屏棄世俗一切雜念,徹悟因雜念而迷失了的本性(即佛性)
28) Dấu: Yêu thích, yêu mến (Đại Nam Quốc Âm Tự Vị).

29) Lòng rồi: Tâm rỗi, tâm thanh thản, tâm thảnh thơi.

30) Nữa: Hơn (Từ Điển từ Việt cổ).

31) Hoàng câm: Hoàng kim, vàng (kim loại).

(Còn tiếp)

(Nguyễn Hữu Vinh đọc nôm và chú thích)

 
Viết lại bằng tiếng Việt hiện đại

Phần 1

Mình ngồi thành thị, dùng thói sơn lâm
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày thiền tự tại thân tâm (*)

Nguồn tham ái ngừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý
Tiếng thị phi lặng, tha hồ nghe yến hót oanh ngâm

Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý
Biết đào hồng, rành liễu lục, thiên hạ có mấy kẻ tri âm ?

Trăng sáng trời xanh, soi mọi chỗ sông thiền lai láng
Liễu mềm hoa tốt, ngất chúng sinh trời tuệ xum xuê

[Thiên hạ]
Lo thay xương, ước bay cao, thuốc thần mới uống
Muốn trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm

[Nhưng ta]
Sách, dễ xem chơi, yêu tính sáng, yêu hơn châu báu
Kinh, nhàn thích đọc, trọng lòng thiền, trọng hơn cả vàng

(Trần Đình Hoành viết lại)

Chú thích:

(*) Chữ “rồi” trong Cư Trần Lạc Đạo được dùng nhiều lần. Xem ý tứ thì thấy “rồi”, một từ Nôm với nghĩa là (1) “rỗi” và (2) “xong”, “hết”, đã được dùng để thay thế chữ “thiền” trong tiếng Hán–“thiền” là “hết mọi sự”, “rỗng lặng”. Rõ ràng là đến ngày nay, từ “rồi” không còn được dùng, và từ “thiền” đã thắng thế.

 
Living in the world, joyful in the Way

Part 1

Sitting in the city, living the mountain way
All movements settling down, True Nature is at rest; meditating half a day, body and mind are tranquil

Greed sources stop, no more desire for precious jewelry
Quarreling voices quiet down, I freely listen to the birds

Enjoying scenic waters, retreating into the mountain, those many people like
Knowing the pink peach, understanding the green willow, how many people share such interest?

The bright moon on the blue sky shines on all places, the Zen river overflows
The willows are soft, the flowers grow well, on all beings the wisdom sun thrives

[Others]
Wanting to change their bones, wishing to fly high, they drink their elixir
Craving to be eternal, longing to come to heaven, they pestle their panacea still

[But me]
Books, easy to read, I love the light, more than precious gems
Sutras, restful to read, I value Zen mind, more than even gold

(Trần Nhân Tông, Founder of Trúc Lâm Zen School
Trần Đình Hoành translated)

 

 

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Cư Trần Lạc Đạo Phú – Giới thiệu và Hội 1”

 1. Em cảm ơn hai tác giả về những kiến thức hữu ích và giúp lớp trẻ chúng em hiểu hơn về tâm Thiền của vua Trần Nhân Tông.

  Em có câu hỏi là trong dòng thứ hai có ghi “nửa ngày rồi”, anh Hoành dịch là “cả ngày thảnh thơi”, em nghĩ có thể là ý rằng : nửa ngày làm việc, nửa ngày rỗi rãi? Em góp thêm một “bản dịch” có thay một số từ em thích ^^

  Sống ở thành thị, dùng nếp núi rừng
  Muôn nghiệp đã lặng, bản tính an nhàn, nửa ngày rỗi rãi, thân tâm tự tại
  Nguồn tham đã dứt, chẳng còn nỗi mơ châu nhớ ngọc
  Thị phi im tiếng, được thỏa sức nghe yến hót oanh ca
  Chốn sông nước, nơi núi non, nhân gian có nhiều người đắc ý
  Biết đào hồng, hiểu liễu xanh, thiên hạ có mấy kẻ tri âm?
  Trăng sáng trời xanh, soi mọi chỗ, sông thiền lai láng
  Liễu mềm hoa tốt, khắp chúng sinh, mặt trời trí tuệ tỏa đầy
  Còn lo xương cốt, còn ước lên trời, thuốc tiên mới uống
  Còn muốn trường sinh, mơ về thượng giới, ngọc thỏ còn giã thuốc
  Sách dễ xem chơi, yêu tính hướng thiện, yêu hơn châu báu
  Kinh nhàn thích đọc, trọng lòng thanh thản, trọng hơn vàng kim.

  Em Hường

  Thích

 2. Cám ơn Thu Hường.

  Anh em mình có thể “play around” với từ ngữ để có thể có nhiều bản khác nhau.

  Bản này của anh có vài tiêu chuẩn:

  1. Anh chỉ đổi từ khi bắt buộc phải làm nếu không thì giữ từ của nguyên bản.

  2. Các từ Việt cổ và Hán Việt khó hiểu cho mọi người thì đổi.

  3. Các từ Phật học chỉ có phật tử mới hiểu được thì đổi (như là “tự tại” đổi thanh “tĩnh lặng”, “tham ái” đổi lại thành “tham”)

  3. Các biểu tượng và từ ngữ Phật giáo có chiều rất sâu mà có thể giữ được, thì giữ nguyên bản, như “tính sáng” luôn ám chỉ Phật pháp và giác ngộ (tính hướng thượng thay thế tính sáng thì đi rất xa ý nghĩa nguyên bản).

  Về chữ “nhàn” trong bài này, rất rõ là nói về tĩnh lặng của Phật gia, chứ không nói nhàn hạ, nhàn rỗi, an nhàn… kiểu không bị bận rộn. Từ “nhàn” này là lấy từ Lão giáo để mang ý nghĩa mới của Phật giáo.

  “Nửa ngày rồi”: Đây là đoạn văn không rõ ý lắm. “1/2 ngày” thì không make sense gì trong bài này Anh cho rằng “nửa ngày” tức là “ngay giữa ngày” tức là ý nói “cả ngày”. “Cả ngày nhàn” tức là “cả ngày tĩnh lặng”. Anh vinh cũng đồng ý với lý giải “cả ngày”. Nhưng đương nhiên đây vẫn là một câu hỏi. Chờ nghiên cứu thêm.

  Nói chung là có nhiều lý do để anh dùng từ này thay vì từ kia, mục đích là vẫn giữ được độ chính xác của nguyên bản mà vẫn giúp được các bạn trẻ không biết Phật học vẫn có thể hiểu được bài văn khá chính xác.

  Nhưng đây là bản đầu tiên anh viết (với sự hỗ trợ của anh Vinh). Từ từ mình có thể khám phá ra cách chuyển đạt khác hay hơn.

  Thích

 3. Em thích đọc những câu chuyện lịch sử. Và một trong những ấn tượng của em về thời Lý Trần là Phật giáo thời này phát triển thật rực rỡ.

  Em cám ơn anh Vinh và anh Hoành đã dày công nghiên cứu những tác phẩm văn học thiền tông rất có giá trị và sâu sắc, để người đọc ngày nay có thể hiểu được tinh thần Phật giáo vào đời một cách tích cực của cha ông ngày xưa.

  Em chờ 9 hội tiếp theo của hai anh.

  Mến chúc hai anh luôn khoẻ.

  Thích

 4. Chào cả nhà,

  Mình và anh Vinh vẫn dang nghiên cứu để viết lại bằng tiếng Việt hiện đại.

  Dưới đây là phiên bản mới. Trong bản này, mình quyết định giữ lại các từ Phật học Hán Việt mà các phật tử ngày nay vẫn quen thuộc (thay vì đổi sang tiếng Việt thuần túy, làm khó hiểu hơn cho các phật tử).

  Và chữ “rồi” trong Cư Trần Lạc Đạo được dùng nhiều lần. Xem ý tứ thì thấy “rồi”, một từ Nôm với nghĩa là (1) “rỗi” và (2) “xong”, “hết”, đã được dùng để thay thế chữ “thiền” trong tiếng Hán–“thiền” là “hết mọi sự”, “rỗng lặng”. Rõ ràng là đến ngày nay, từ “rồi” không còn được dùng, và từ “thiền” đã thắng thế.

  Phiên bản này đã được đưa vào bài bên trên, thay phiên bản cũ.

  Đây là một công trình nghiên cứu đang tiến hành, cho nên phiên bản này chưa chắc đã là phiên bản cuối cùng.

  Chúc cả nhà vui.

  Viết lại bằng tiếng Việt hiện đại

  Phần 1

  Mình ngồi thành thị, dùng thói sơn lâm
  Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày thiền tự tại thân tâm (*)

  Nguồn tham ái ngừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý
  Tiếng thị phi lặng, tha hồ nghe yến hót oanh ngâm

  Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý
  Biết đào hồng, rành liễu lục, thiên hạ có mấy kẻ tri âm ?

  Trăng sáng trời xanh, soi mọi chỗ sông thiền lai láng
  Liễu mềm hoa tốt, ngất chúng sinh trời tuệ xum xuê

  [Thiên hạ]
  Lo thay xương, ước bay cao, thuốc thần mới uống
  Muốn trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm

  [Nhưng ta]
  Sách, dễ xem chơi, yêu tính sáng, yêu hơn châu báu
  Kinh, nhàn thích đọc, trọng lòng thiền, trọng hơn cả vàng

  (Trần Đình Hoành viết lại)

  Thích

 5. Chào cả nhà,
  Hôm trước em có đọc qua bài dịch của anh Hoành ,em cũng yêu thích những bài thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ và Vua Trần Nhân Tông Theo em cảm nhận, thì cách dùng từ ngắt nghỉ,vần điệu nhắc lại cuối câu ,như bài dịch của anh Hoành đọc lên thấy rõ ràng,có phảng phất sự khảng khái ,em không am hiểu thơ cú ,em chỉ cảm nhận là bài thơ có gì đó mạnh mẽ ,khảng khái mà lại giản dị .
  Tết năm nay em sẽ mang bài thơ này đi nhờ thầy đồ viết và tặng cho một ngôi chùa ở núi Ba Vì ,mong là các du khách sẽ ngâm nga bài thơ này
  Em Lan

  Thích

 6. Em thích ý tưởng của chị Thu Lan quá, những giá trị tinh thần được đóng góp và lưu giữ trong chùa sẽ có ý nghĩa thanh cao nâng đỡ tâm hồn chúng ta lâu dài.

  Em nhớ có đọc được phần bình giải của Thầy Thích Nhất Hạnh về câu “Nhắm trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đam” trong đó chữ “đam” nghĩa là đam mê chuyện thuốc thỏ để trường sinh. Còn trong bản của anh Hoành và anh Vinh thì là “thuốc thỏ còn đâm/giã”.
  http://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/trai-tim-cua-truc-lam-dai-si/hoi-thu-nhat

  Em chỉ đóng góp quan sát của mình thế thôi ạ 🙂
  Em H

  Thích

 7. Dạ, anh Hoành, thế thì em sẽ đợi khi anh có tiếp phiên bản mới,nếu như Tết này anh chưa chỉnh sửa,em xin phép được chép lại bài dịch này để làm quà tặng ,khi nào anh có phiên bản mới,em sẽ xin chép tiếp ,cùng với bản tiếng anh mà anh dịch ,thú thật là em thích bài thơ này đã lâu,khi em tình cờ đọc trên trang Thường Chiếu của TS Thích Thanh Từ,nghe tên ”Cư Trần Lạc Đạo Phú ”mà em thấy tóc trên đầu dựng lên rồi .Em thích hội 1 nhất ,và thích nhất câu đầu ”Mình ngồi thành thị,dùng nết sơn lâm ” Khi đọc bài anh Hoành dịch, em rất thích vì em hiểu hơn dụng ý của toàn bài,bài mà em đọc ở Thường Chiếu có những từ em không hiểu rõ lắm,nên em vừa đọc vừa đoán
  Em chép lại Hội 1 để mọi người cùng thấy :
  ” Mình ngồi thành thị;

  Nết dùng sơn lâm.

  Muôn nghiệp lặng an nhàn Thể tánh;

  Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.

  Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quí;

  Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.

  Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý;

  Biết đào hồng, hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm.

  Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng;

  Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sanh tuệ nhật sâm lâm.

  Lo hoán cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục;

  Nhắm trường sanh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm.

  Sách dịch xem chơi, yêu tánh sáng yêu hơn châu báu;

  Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim.”
  Cảm ơn Thu Hường cũng thích 🙂 Chị nhớ có lần chị đến một ngôi chùa nhỏ trên đồi sau đền ông Hoàng Bẩy ở bảo Hà, Lào Cai ,có một cái bảng người ta viết bằng tay,chứ không được in gì đâu, nhìn rất đơn sơ nói về những câu : bạn gieo cái gì gặt đấy ” vậy mà nhiều người đứng lại đọc mà cảm động .Chị thấy thiên hạ rất nhiều người tài ẩn dật ,tâm sáng mà còn chưa đủ duyên , Bài Cư Trần Lạc Đạo chị thấy rất quý,biết đâu trong các du khách ,có người đọc một câu ,hay vài câu mà cảm động,cũng là duyên lành với họ 🙂
  Thu Lan

  Thích

 8. Hi Thu Lan,

  Chắc em không phải đợi anh lâu vậy đâu. Anh có cảm tưởng anh nắm được ý từng chữ trong bài rồi, kể cả các chữ tác giả dùng với 2, 3 ý lồng vvào nhau.

  Khi em chép cho chùa, suy nghĩ một chút về hai ngoặc khung của anh: [Thiên hạ] và [Nhưng ta] Đó là hai từ của anh thêm vào không có trong bản chính.

  Nhưng chỗ đó, rất nhiều người giảng sai, lẫn lộn Lão giáo và Phật giáo. Lão giáo đi tìm trường sinh bất tử và các loại thuốc tiên. Phật giáo không làm thế và cho đó là “chấp ngã” rất lớn. Cho nên không thể nhầm lẫn. Chính vì vậy mà anh phải thêm hai ngoặc khung của anh vào.

  Thích

 9. Hi Thu Lan, Hường, và cả nhà,

  Anh mới dịch bài này từ bản tiếng Việt của anh sang tiếng Anh. Nếu có phiên bản tiếng Việt mới thì sẽ có phiên bản tiếng Anh mới.

  Nhưng anh xem lại bản tiếng Việt hôm nay và có cảm tưởng là không có gì cần chỉnh..

  Bản tiếng Anh đã được thêm vào bài chính bên trên.

   

  Living in the world, joyful in the Way

  Part 1

  Sitting in the city, living the mountain way
  All movements settling down, the true-nature is at rest; meditating half a day, body and mind are tranquil

  Greed sources stop, no more desire for precious jewelry
  Quarreling voices quiet down, I freely listen to the birds

  Enjoying scenic waters, retreating into the mountain, those many people like
  Knowing the pink peach, understanding the green willow, how many people share such interest?

  The bright moon on the blue sky shines on all places, the Zen river overflows
  The willows are soft, the flowers grow well, on all beings the wisdom sun thrives

  [Others]
  Wanting to change their bones, wishing to fly high, they drink their elixir
  Craving to be eternal, longing to come to heaven, they pestle their panacea still

  [But me]
  Books, easy to read, I love the light, more than precious gems
  Sutras, restful to read, I value Zen mind, more than even gold

  (Trần Nhân Tông, Founder of Truc Lam Zen School
  Trần Đình Hoành translated)

  Thích

 10. Mình (2) ngồi thành thị, dùng nết (3) sơn lâm.

  2) Mình: Thân thể, thân người (Tự điển chữ Nôm Trích Dẫn).

  3) Nết: Nếp sống, phong cách, phong thái; tính hạnh, cách ăn thói ở (Đại Nam Quốc Âm Tự Vị). Nhiều sách viết “Nết dùng sơn lâm”, nhưng bản khắc rõ nét là “Dùng nết sơn lâm”.

  1- Theo thiển ý , câu Nôm ” Mình ngồi thành thị dùng nết sơn lâm ” có tiểu đối .

  ” thành thị ” đối với ” sơn lâm ”
  “ngồi ” đối với ” dùng ”
  ” mình ” đối với ” nết ”

  2- Việc bản khắc in KHẮC LỘN là chuyện thường xảy ra xưa nay trong ngành Hán-Nôm học .

  3- Do đó ,nhiều sách viết “Nết dùng sơn lâm” không phải là không có cơ sở ?

  Thích

 11. Chào bạn Quang,

  Bản in khắc lộn là chuyện có thể. “Nết dùng sơn lâm” cũng có thể có cơ sở về đối (dù rằng đối như vậy cũng không chỉnh: “mình ngồi” thì mình là subject và ngồi là verb, nhưng “nết dùng” thì “nết” không là subject được, mà là object).

  “Dùng nết sơn lâm” chuẩn tiếng Việt hơn. Và bản khắc viết như vậy. Sao lại phải lý luận lòng vòng để tự sửa bản khắc từ xưa truyền lại? Cứ như là đọc sách mà nói là nhà in sai, tác giả phải viết thế này mới đúng?

  Thích

 12. Chào anh, em là sinh viên năm 4, khoa Văn. Đọc bài viết của anh em rất thích. Năm nay, em được nhận đề tài luận văn tốt nghiệp về bài phú này nghiên cứu về hình tượng tác giả phật hoàng Trần Nhân Tông chắc cũng là cái duyên. Nhưng đôi khi còn nhiều chỗ thật sự rất khó hiểu bởi e cũng không chuyên về tư tưởng thiền tông. Bài của anh là ở hội 1 vậy có còn hội nào anh đã phân tích không ạ, nếu có thì có thể chia sẻ cho em cùng mọi người quan tâm đến nó tham khảo được không anh!

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s