Người đàn ông trong gương – Micheal Jackson

Người đàn ông trong gương

Sáng tác: Ballard, Glen; Garrett, Siedah;

Ô ô ô a
Phải tạo ra thay đổi
Một lần trong đời tôi
Sẽ cảm thấy thật tốt
Sẽ tạo ra sự khác biệt
Sẽ làm điều đúng

Khi tôi vén cổ áo lên
Một chiếc áo khoác yêu thích
Ngọn gió này đang thổi qua tâm trí tôi
Tôi nhìn thấy trẻ em dưới  đường  phố
Không có đủ để ăn
Tôi là ai mà mù ư
Giả vờ không thấy sự túng thiếu của các em

Một sự thờ ơ của mùa hè
Một chiếc nắp chai vỡ
Và một linh hồn của một người đàn ông
Chúng đi theo nhau
Ở ngọn gió bạn biết đấy
Bởi chúng không biết đi đâu
Đó là lý do tôi muốn bạn biết

Tôi bắt đầu với người đàn ông ở trong gương
Tôi yêu cầu anh thay đổi những cách sống
Và không có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn được
Nếu bạn muốn biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn
Nhìn vào chính bạn và tạo ra sự thay đổi, ê
Na na na, na na na, na na na na oh ho

Tôi đã là nạn nhân của
Một tình yêu có lẽ vị kỷ
Đã đến lúc tôi nhận ra
Có một số người vô gia cư
Không có đồng kẽm nào để vay
Có thể nào thực sự là lừa dối rằng họ không lẻ loi

Một cây liễu bị thương trầm trọng
Một trái tim của ai đó vỡ vụn
Và một giấc mơ bị xóa sạch
(giấc mơ bị xóa sạch)
Họ đi theo cách của ngọn gió bạn thấy không
Bởi họ không có chỗ nào để sống
Đó là lý do tôi bắt đầu với chính tôi.

Tôi bắt đầu với người đàn ông ở trong gương
Tôi yêu cầu anh thay đổi những cách sống
Và không có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn được
Nếu bạn muốn biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn
Nhìn vào chính bạn và tạo ra sự thay đổi

Tôi bắt đầu với người đàn ông ở trong gương
Tôi yêu cầu anh thay đổi những cách sống
Và không có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn được
Nếu bạn muốn biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn
Nhìn vào chính bạn và tạo ra sự thay đổi

Tôi bắt đầu với người đàn ông ở trong gương
(Người đàn ông trong gương, ồ, đúng rồi)
Tôi yêu cầu anh thay đổi những cách sống, ê
(Thay đổi)
Và không có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn được
Nếu bạn muốn biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn
Nhìn vào chính bạn và tạo ra sự thay đổi
Bạn phải làm điều đó đúng, trong khi bạn có thời gian
Bởi khi bạn đóng trái tim mình
(Bạn không thể đóng tâm trí của bạn, của bạn)
Thì bạn đóng tâm trí của bạn

(Người đàn ông đó, người đàn ông đó, người đàn ông đó)
(Người đàn ông đó, người đàn ông đó, người đàn ông đó)
(Người đàn ông trong gương đó, ồ, đúng rồi)
(Người đàn ông đó bạn biết, người đàn ông đó bạn biết)
(Người đàn ông đó bạn biết, người đàn ông đó bạn biết)
Tôi yêu cầu anh ta thay đổi cách sống của anh ta
(Thay đổi)
Và không có thông điệp nào có thể rõ ràng hơn được
Nếu bạn muốn biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn
Nhìn vào chính bạn và tạo ra sự thay đổi

(Na na na, na na na, na na na na)
Ooh
Oh yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(Na na na, na na na, na na na na)

Ồ, không
Ồ, không, tôi sẽ làm một sự thay đổi
Nó sẽ cảm thấy rất tốt
Tất nhiên rồi
(Thay đổi)
Chỉ cần nâng chính bạn lên
Bạn biết đấy, chính bạn phải dừng lại
(Đúng rồi)

Tạo ra sự thay đổi đó
(Tôi phải tạo ra sự thay đổi đó ngày hôm nay, ồ)
(Người đàn ông trong gương)
Bạn phải, bạn phải không được buông thả chính mình, người anh em, ô
Đúng rồi
Bạn biết điều đó
(Tạo ra sự thay đổi)
(Tôi sẽ tạo ra sự thay đổi đó)
Bạn phải, bạn phải cử động
Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi
Bạn phải
(Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy)
Tạo ra sự thay đổi đó và nâng chính mình dậy. bây giờ
(Người đàn ông trong gương)
Tạo ra sự thay đổi đó
(Tạo ra sự thay đổi đó, tất nhiên rồi)
(Người đàn ông trong gương)
Tạo ra sự thay đổi
(Sẽ tạo ra sự thay đổi, tất nhiên rồi)
(Người đàn ông trong gương)
Bạn biết điều đó, bạn biết điều đó, bạn biết điều đó, bạn biết
(Thay đổi)
Tạo ra sự thay đổi.

(Nguyễn Minh Hiển dịch)

.
Chào các bạn,

Bài hát ‘Man in the mirror” là một hit rất nổi tiếng của Micheal Jackson vào năm 1988. Bài hát kể về một anh bạn muốn thay đổi và nhìn thấy chính mình trong tấm gương.

Phải thay đổi, phải làm gì đó. Không thể coi như mù mắt không thấy khói bụi mù đường, dân nghèo đói khổ sở và bao vấn đề xã hội khác.

Cảm giác thấy chính mình trong gương, trong bộ quần áo mùa đông đẹp đẽ và đám trẻ không đủ ăn trên đường phố dưới cửa sổ thật nặng nề.

Bắt đầu với chính con người ở trong tấm gương, Micheal hát vang. Thay đổi thái độ của anh ta. Chính anh ta.

Hành vi của anh ta thay đổi như thế nào? Thay đổi thói quen mua sắm để ủng hộ những người anh muốn ủng hộ, chia sẻ kiến thức, tạo niềm tin và cơ hội cho người khác. Nếu anh ta thực sự muốn thay đổi, nhiều điều anh ta có thể làm lắm.

Đĩa  đơn của bài hát này đứng ở vị trí số 1 của Mỹ năm 1988 và được đề cử giải “Record of  the year” ở giải Grammy Award cùng với nhiều giải thưởng khác.

Chúc các bạn một ngày “anh chàng trong gương” J

Hiển
.

Michael Jackson – Man In The Mirror

Man In The Mirror

Songwriters: Ballard, Glen; Garrett, Siedah;

Ooh ooh ooh aah
Gotta make a change
For once in my life
It’s gonna feel real good
Gonna make a difference
Gonna make it right

As I turned up the collar on
A favorite winter coat
This wind is blowin’ my mind
I see the kids in the street
With not enough to eat
Who am I to be blind
Pretending not to see their needs

A summer’s disregard
A broken bottle top
And a one man’s soul
They follow each other
On the wind ya’ know
‘Cause they got nowhere to go
That’s why I want you to know

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make a change, yey
Na na na, na na na, na na na na oh ho

I’ve been a victim of
A selfish kinda love
It’s time that I realize
There are some with no home
Not a nickel to loan
Could it be really pretending that they’re not alone

A willow deeply scarred
Somebody’s broken heart
And a washed out dream
(Washed out dream)
They follow the pattern of the wind ya’ see
‘Cause they got no place to be
That’s why I’m starting with me

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make a change

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make that change

I’m starting with the man in the mirror
(Man in the mirror, oh yeah)
I’m asking him to change his ways, yeah
(Change)
No message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make the change
You gotta get it right, while you got the time
‘Cause when you close your heart
(You can’t close your, your mind)
Then you close your mind

(That man, that man, that man)
(That man, that man, that man)
(With the man in the mirror, oh yeah)
(That man you know, that man you know)
(That man you know, that man you know)
I’m asking him to change his ways
(Change)
No message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself then make that change

(Na na na, na na na, na na na na)
Ooh
Oh yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(Na na na, na na na, na na na na)

Oh no
Oh no, I’m gonna make a change
It’s gonna feel real good
Sure mon
(Change)
Just lift yourself
You know, you got to stop it yourself
(Yeah)
Oh
Make that change
(I gotta make that change today, oh)
(Man in the mirror)
You got to, you got to not let yourself, brother oh
Yeah
You know that
(Make that change)
(I gotta make that make me then make)
You got, you got to move
Sure mon, sure mon
You got to
(Stand up, stand up, stand up)
Make that change
Stand up and lift yourself, now
(Man in the mirror)
Make that change
(Gonna make that change, sure mon)
(Man in the mirror)
You know it, you know it, you know it, you know
(Change)
Make that change

Songwriters: Ballard, Glen; Garrett, Siedah;

Ooh ooh ooh aah
Gotta make a change
For once in my life
It’s gonna feel real good
Gonna make a difference
Gonna make it right

As I turned up the collar on
A favorite winter coat
This wind is blowin’ my mind
I see the kids in the street
With not enough to eat
Who am I to be blind
Pretending not to see their needs

A summer’s disregard
A broken bottle top
And a one man’s soul
They follow each other
On the wind ya’ know
‘Cause they got nowhere to go
That’s why I want you to know

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make a change, yey
Na na na, na na na, na na na na oh ho

I’ve been a victim of
A selfish kinda love
It’s time that I realize
There are some with no home
Not a nickel to loan
Could it be really pretending that they’re not alone

A willow deeply scarred
Somebody’s broken heart
And a washed out dream
(Washed out dream)
They follow the pattern of the wind ya’ see
‘Cause they got no place to be
That’s why I’m starting with me

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make a change

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make that change

I’m starting with the man in the mirror
(Man in the mirror, oh yeah)
I’m asking him to change his ways, yeah
(Change)
No message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make the change
You gotta get it right, while you got the time
‘Cause when you close your heart
(You can’t close your, your mind)
Then you close your mind

(That man, that man, that man)
(That man, that man, that man)
(With the man in the mirror, oh yeah)
(That man you know, that man you know)
(That man you know, that man you know)
I’m asking him to change his ways
(Change)
No message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself then make that change

(Na na na, na na na, na na na na)
Ooh
Oh yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(Na na na, na na na, na na na na)

Oh no
Oh no, I’m gonna make a change
It’s gonna feel real good
Sure mon
(Change)
Just lift yourself
You know, you got to stop it yourself
(Yeah)
Oh
Make that change
(I gotta make that change today, oh)
(Man in the mirror)
You got to, you got to not let yourself, brother oh
Yeah
You know that
(Make that change)
(I gotta make that make me then make)
You got, you got to move
Sure mon, sure mon
You got to
(Stand up, stand up, stand up)
Make that change
Stand up and lift yourself, now
(Man in the mirror)
Make that change
(Gonna make that change, sure mon)
(Man in the mirror)
You know it, you know it, you know it, you know
(Change)
Make that change

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s