Thay đổi mình để đổi thay thế giới

king
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua trị vì một đất nước phồn thịnh. Một lần, nhà vua vi hành đến vài vùng đất xa xôi trong vương quốc của mình.

Khi nhà vua trở về hoàng cung, vua than phiền rằng bàn chân ngài rất đau đớn vì đó là lần đầu ngài đi một chuyến dài đến thế, mà con đường lại lởm chởm và đầy đá. Rồi nhà vua yêu cầu thần dân trải da thuộc từng con đường trong toàn bộ vương quốc. Để làm được điều này, dứt khoát cần đến hàng ngàn bộ da bò, và phải tiêu tốn một số tiền khổng lồ.

Sau đó, một cận thần khôn ngoan lấy hết cam đảm tâu với vua: “Sao bệ hạ phải chi một số tiền không cần thiết? Sao bệ hạ không cắt một mảnh nhỏ da thuộc vừa đủ phủ lên chân ngài thôi?”

Nhà vua bất ngờ, nhưng sau đó ngài đồng ý với lời đề nghị, và làm một “đôi giày” cho ngài.

Câu chuyện này là một bài học có giá trị thực tế trong cuộc sống: Để làm cho thế giới này thành một nơi hạnh phúc để sống, tốt hơn bạn nên thay đổi chính bạn–trái tim bạn, chứ không phải thế giới.

Khi chúng ta thay đổi trái tim mình, thế giới sẽ thay đổi.

Phạm Kiêm Yến dịch

.
ancientshoes

Change Yourself to Change the World

Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country. One day, he went for a trip to some distant areas of his country.

When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful, because it was the first time that he went for such a long trip, and the road that he went through was very rough and stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. Definitely, this would need thousands of cows’ skin, and would cost a huge amount of money.

Then one of his wise servant dared himself to tell the king, “Why do you have to spend that unnecessary amount of money ? Why don’t you just cut a little piece of leather to cover your feet?”

The king was surprised, but he later agreed to his suggestion, to make a “shoe” for himself.

There is actually a valuable lesson of life in this story: To make this world a happy place to live, you better change yourself – your heart; and not the world.

When we change our hearts, the world will change.

Anonymous

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s