Khúc ca Từ bi – The chant of metta

Chào các bạn,

Metta – tiếng Pali có nghĩa là lòng từ.

Từ bi hỉ xả là tình yêu của ta đối với người khác, nhưng để thực hành, ta phải “phát lòng từ” về chính ta trước, sau đó mới mang lòng từ đến được với mọi người. Và yêu người thì “yêu như chính ta vậy”. (trích Yêu mình, sách Tư duy tích cực – Thay đổi cuộc sống).

F3LB124GFDX0R16.MEDIUM

Dưới đây là clip Khúc ca Từ bi – The chant of Metta, tiếng Pali (có phụ đề tiếng Anh) – một giai điệu nhẹ nhàng và an bình.

Ban đầu, lời cầu nguyện này là hướng về người cầu nguyện, mong chính bản thân họ được thoát khỏi nỗi khổ về tâm và thân, mong chính họ được hạnh phúc. Sau đó, lời cầu nguyện hướng tới tất cả chúng sinh, từ những người gần gũi nhất – gia đình, bạn bè, thầy cô, đến tất cả mọi loài trong vũ trụ: mong tất cả được hạnh phúc và an bình.

Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Thu Hương,

****

Khúc ca Từ bi

Mong con thoát khỏi thù ghét và nguy hiểm
Mong con thoát khỏi nỗi đau tinh thần
Mong con thoát khỏi nỗi đau thể xác
Mong con chăm sóc bản thân hạnh phúc

Mong cha mẹ
thầy cô, bà con và bạn bè
anh chị theo Phật Pháp của con
thoát khỏi thù ghét và nguy hiểm
thoát khỏi nỗi đau tinh thần
thoát khỏi nỗi đau thể xác
Mong họ chăm sóc bản thân hạnh phúc

Mong tất cả hành giả trong tu viện này
thoát khỏi thù ghét và nguy hiểm
thoát khỏi nỗi đau tinh thần
thoát khỏi nỗi đau thể xác
Mong họ chăm sóc bản thân hạnh phúc

Mong tất cả tăng ni trong hợp chất này
Sa di, sa di ni (người mới tu)
nam cư sĩ và nữ cư sĩ
thoát khỏi thù ghét và nguy hiểm
thoát khỏi nỗi đau tinh thần
thoát khỏi nỗi đau thể xác
Mong họ chăm sóc bản thân hạnh phúc

Mong thí chủ tứ cúng dường: áo, cơm, thuốc và chỗ ở của chúng con
thoát khỏi thù ghét và nguy hiểm
thoát khỏi nỗi đau tinh thần
thoát khỏi nỗi đau thể xác
Mong họ chăm sóc bản thân hạnh phúc

Mong chư thiên hộ pháp của chúng con
trong tu viện này
trong chỗ ở này
trong hợp chất này
Mong chư thiên hộ pháp
thoát khỏi thù ghét và nguy hiểm
thoát khỏi nỗi đau tinh thần
thoát khỏi nỗi đau thể xác
Mong họ chăm sóc bản thân hạnh phúc

Mong tất cả chúng sinh
tất cả loài đang thở
tất cả loài sinh vật
tất cả cá thể (tất cả chúng sinh)
tất cả cá nhân (tất cả chúng sinh có tâm và thân)
Mong tất cả phụ nữ
tất cả nam giới
tất cả người đáng quý (thánh)
tất cả phàm phu (những người còn vươn tới hàng thánh)
tất cả chư thiên (thần thánh)
tất cả nhân loại
tất cả loài trong bốn cõi khổ
thoát khỏi thù ghét và nguy hiểm
thoát khỏi nỗi đau tinh thần
thoát khỏi nỗi đau thể xác
Mong họ chăm sóc bản thân hạnh phúc
Mong tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau
Mong những gì họ đạt được sẽ không bị mất

Tất cả chúng sanh là chủ Nghiệp của họ
trong hướng đông
trong hướng tây
trong hướng Bắc
trong hướng phía Nam
trong hướng Đông Nam
trong hướng tây bắc
trong hướng Đông Bắc
trong hướng tây nam
trong hướng dưới
trong hướng trên

Mong tất cả chúng sinh
tất cả loài đang thở
tất cả loài sinh vật
tất cả cá thể (tất cả chúng sinh)
tất cả cá nhân (tất cả chúng sinh có tâm và thân)
Mong tất cả phụ nữ
tất cả nam giới
tất cả người đáng quý (thánh)
tất cả phàm phu (những người còn vươn tới hàng thánh)
tất cả chư thiên (thần thánh)
tất cả nhân loại
tất cả loài trong bốn cõi khổ
thoát khỏi thù ghét và nguy hiểm
thoát khỏi nỗi đau tinh thần
thoát khỏi nỗi đau thể xác
Mong họ chăm sóc bản thân hạnh phúc
Mong tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau
Mong những gì họ đạt được sẽ không bị mất

Tất cả chúng sanh là chủ Nghiệp của chính họ
Từ mặt tồn tại cao nhất
Đến mặt tồn tại thấp nhất
trong toàn bộ vũ trụ
bất kỳ chúng sanh nào chuyển động trên trái đất
mong họ thoát khỏi nỗi đau tinh thần và thù hận
và nỗi đau thể xác và nguy hiểm

Từ mặt tồn tại cao nhất
Đến mặt tồn tại thấp nhất
trong toàn bộ vũ trụ
bất kỳ chúng sanh nào chuyển động trong nước
mong họ thoát khỏi nỗi đau tinh thần và thù hận
và nỗi đau thể xác và nguy hiểm

Từ mặt tồn tại cao nhất
Đến mặt tồn tại thấp nhất
trong toàn bộ vũ trụ
bất kỳ chúng sanh nào chuyển động trong không khí
mong họ thoát khỏi nỗi đau tinh thần và thù hận
và nỗi đau thể xác và nguy hiểm

(PTH dịch)

*****

The Chant of Metta Text

Aham avero homi
May I be free from enmity and danger

abyapajjho homi
May I be free from mental suffering

anigha homi
May I be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharami
May I take care of myself happily

Mama matapitu
May my parents

acariya ca natimitta ca
teacher relatives and friends

sabrahma – carino ca
fellow Dhamma farers

avera hontu
be free from enmity and danger

abyapajjha hontu
be free from mental suffering

anigha hontu
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
may they take care of themselves happily

Imasmim arame sabbe yogino
May all meditators in this compound

avera hontu
be free from enmity and danger

abyapajjha hontu
be free from mental suffering

anigha hontu
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
May they take care of themselves happily

Imasmim arame sabbe bhikkhu
May all monks in this compound

samanera ca
novice monks

upasaka – upasikaya ca
laymen and laywomen disciples

avera hontu
be free from enmity and danger

abyapajjha hontu
be free from mental suffering

anigha hontu
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
May they take care of themselves happily

Amhakam catupaccaya – dayaka
May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging

avera hontu
be free from enmity and danger

abyapajjha hontu
be free from mental suffering

anigha hontu
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
May they take care of themselves happily

Amhakam arakkha devata
May our guardian devas

Ismasmim vihare
in this monastery

Ismasmim avase
in this dwelling

Ismasmim arame
in this compound

arakkha devata
May the guardian devas

avera hontu
be free from enmity and danger

abyapajjha hontu
be free from mental suffering

anigha hontu
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
may they take care of themselves happily

Sabbe satta
May all beings

sabbe pana
all breathing things

sabbe bhutta
all creatures

sabbe puggala
all individuals (all beings)

sabbe attabhava – pariyapanna
all personalities (all beings with mind and body)

sabbe itthoyo
may all females

sabbe purisa
all males

sabbe ariya
all noble ones (saints)

sabbe anariya
all worldlings (those yet to attain sainthood)

sabbe deva
all devas (deities)

sabbe manussa
all humans

sabbe vinipatika
all those in the four woeful planes

avera hontu
be free from enmity and dangers

abyapajjha hontu
be free from mental suffering

anigha hontu
be free from physical suffering
sukhi – attanam pariharantu
may they take care of themselves happily

Dukkha muccantu
May all being be free from suffering

Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
May whatever they have gained not be lost

Kammassaka
All beings are owners of their own Kamma

Purathimaya disaya
in the eastern direction

pacchimaya disaya
in the western direction

uttara disaya
in the northern direction

dakkhinaya disaya
in the southern direction

purathimaya anudisaya
in the southeast direction

pacchimaya anudisaya
in the northwest direction

uttara anudisaya
in the northeast direction

dakkhinaya anudisaya
in the southwest direction

hetthimaya disaya
in the direction below

uparimaya disaya
in the direction above

Sabbe satta
May all beings

sabbe pana
all breathing things

sabbe bhutta
all creatures

sabbe puggala
all individuals (all beings)

sabbe attabhava – pariyapanna
all personalities (all beings with mind and body)

sabbe itthoyo
may all females

sabbe purisa
all males

sabbe ariya
all noble ones (saints)

sabbe anariya
(those yet to attain sainthood)

sabbe deva
all devas (deities)

sabbe manussa
all humans

sabbe vinipatika
all those in the 4 woeful planes

avera hontu
be free from enmity and dangers

abyapajjha hontu
be free from mental suffering

anigha hontu
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
may they take care of themselves happily

Dukkha muccantu
May all beings be free from suffering

Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
May whatever they have gained not be lost

Kammassaka
All beings are owners of their own kamma

Uddham yava bhavagga ca
As far as the highest plane of existence

adho yava aviccito
to as far down as the lowest plane

samanta cakkavalesu
in the entire universe

ye satta pathavicara
whatever beings that move on earth

abyapajjha nivera ca
may they are free of mental suffering and enmity

nidukkha ca nupaddava
and from physical suffering and danger

Uddham yava bhavagga ca
As far as the highest plane of existence

adho yava aviccito
to as far down as the lowest plane

samanta cakkavalesu
in the entire universe

ye satta udakecara
whatever beings that move on water

abyapajjha nivera ca
may they are free of mental suffering and enmity

nidukkha ca nupaddava
and from physical suffering and danger

Uddham yava bhavagga ca
As far as the highest plane of existence

adho yava aviccito
to as far down as the lowest plane

samanta cakkavalesu
in the entire universe

ye satta akasecara
whatever beings that move in air

abyapajjha nivera ca
may they are free of mental suffering and enmity

nidukkha ca nupaddava
and from physical suffering and danger.

Imee Ooi – The Chant of metta ( Lyrics: Pali & Eng)

Loving Kindness – Metta Chanting (HQ)

Imee Ooi – The Chant Of Metta – English subtitled version

Metta animation.mov

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s