Trọn bộ bạn cần là tình yêu

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

All you need is love là bài hát do ban nhạc rock người Anh The Beatles phát hành lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1967.

The Beatles gồm có bốn thành viên: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Paul và Lennon – hai thành viên trong nhóm –  có lẽ là bộ đôi viết nhạc xuất sắc nhất mọi thời đại. Bài hát này cũng do bộ đôi này viết.

Đây là bài hát có thông điệp giản dị mà The Beatles muốn gửi đến thế giới. “Một bài hát vì tình yêu và hòa bình bị vấy máu” – Ringo Starr, một trong bốn thành viên The Beatles chia sẻ. Đọc tiếp Trọn bộ bạn cần là tình yêu

Yêu?

Chào các bạn,

Chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến các danh từ yêu trừu tượng, như yêu người, yêu nước, yêu đồng bào, yêu tổ quốc, yêu nhân loại. Các từ trừu tượng như: người, nước, đồng bào, tổ quốc, nhân loại… thường là khẩu hiệu và diễn văn chính trị, hoàn toàn trống rỗng, chẳng có một nghĩa lý gì, vì người nói chúng thường dùng chúng như những chủ thể vô hình chẳng ai biết là gì. Đọc tiếp Yêu?

What Does Vietnam Want from the US in the South China Sea?

The Diplomat

Despite seeking a balance between the superpowers, Vietnam desires more robust security ties with Washington.

Derek Grossman

By Derek GrossmanJanuary 04, 2021   

What Does Vietnam Want from the US in the South China Sea?
Sailors signal to an MH-60S Sea Hawk helicopter as it hovers over the flight deck of the guided-missile destroyer USS McCampbell during a training exercise in the South China Sea, July 22, 2016.Credit: Flickr/U.S. Navy

As the incoming Biden administration formulates its South China Sea strategy, one regional partner that looms large is Vietnam. Over the last few years, tensions between China and Vietnam in the South China Sea have remained high, impacting fishing and natural resource exploration in disputed waters. While the Biden administration is likely to continue the positive momentum in bilateral ties, it is less clear what specifically Hanoi seeks from Washington to help it effectively deter Beijing.

Continue reading on CVD >>

The Indo-Pacific Oceans Initiative: Towards a Coherent Indo-Pacific Policy for India

The Indo-Pacific region is increasingly being viewed as a global centre of gravity, both for its economic and demographic potential, and the security challenges that could frustrate those possibilities. India—as a champion of the principle of ‘Free and Open Indo-Pacific’ or FOIP—has initiated engagements with its partners in the region, such as the Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) that aims to ensure the security and stability of the region’s maritime domain. Even as the stakeholders have outlined a set of seven pillars for the initiative, there is still little clarity as to what can be expected from the IPOI. This paper offers recommendations for the IPOI to enable India play a more proactive and constructive role in the region.

Figure 1. Information-Sharing and Fusion Centres in the Indo-Pacific

Continue reading on CVD >>