Come together

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Khi Timothy Leary, tâm lý gia nổi loạn, lắm vấn đề, nhưng nổi tiếng, chạy đua cho chức thống đốc bang California, anh yêu cầu Lennon (ban nhạc Beatles) viết cho anh một ca khúc. Giai điệu này không dùng cho chính trị được nên Lennon đã mang vào phòng thu album Abbey Road. McCartney (ban nhạc Beatles) nói: “Tôi nói, ‘Ta hãy làm chậm lại bằng một âm bass và trống lầy”. “Tôi đã lên dòng bass, và mọi thứ từ đó tuôn ra.”

Đó là bài hát cuối cùng mà cả bốn Beatles cùng thu âm với nhau.

Đọc tiếp Come together

Yêu mọi người

Chào các bạn,

Nếu các bạn muốn làm lại cuộc đời một cách rốt ráo, đầu năm hãy nguyện sẽ yêu thương tất cả mọi người của thế giới, dù họ là ai. Đây là lời thệ nguyện của các Bố tát bắt đầu đường tu Bồ tát (Bố tát đạo), gọi là “Khởi Bồ đề tâm” – bắt đầu tâm giác ngộ. Đọc tiếp Yêu mọi người

Vietnam’s Leap Year leaps from normal to the new normal

By Minh Nga   December 26, 2020 | 07:26 am GMT+7 vnexpress

A pictorial flashback captures Vietnam moving to a pandemic induced “new normal,” experiencing other trials, tribulations and triumphs in a year that has been like no other.

Vietnam’s Leap Year leaps from normal to the new normal

Smartphones are out in full force as thousands capture footage and photos of fireworks that explode above Hanoi’s iconic Sword Lake to welcome the very first moment of 2020. Photo by Tat Dinh.

Vietnam’s Leap Year leaps from normal to the new normal

A man gets stuck in a traffic jam in HCMC on his way to deliver an ochna bonsai full of buds on January 20, five days ahead of this year’s Tet, or Lunar New Year. The yellow ochna flowers are a Tet icon in southern Vietnam. Expert gardeners time plants and branches to bloom in profusion for the holiday. Photo by Huu Khoa.

Continue reading on CVD >>