Khi em chẳng nói lời nào

Dưới đây có clip của Ronan Keating và một bản cover.

When you say nothing at all

Khi em chẳng nói lời nào

Thật lạ kỳ làm sao
Em có thể nói thẳng vào lòng anh
Mà chẳng nói lời nào
Em có thể thắp sáng bóng đêm
Tìm đủ cách nhưng anh chẳng thể giải thích được
Điều anh nghe thấy khi em chẳng nói một lời Đọc tiếp Khi em chẳng nói lời nào

Yêu người

Chào các bạn,

Nếu thu gọn mọi điều Phật dạy vào một câu, thì đó là:

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách

Nghĩa là:

Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu
Thấy rõ mình là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn
Đọc tiếp Yêu người

Love for enemies

Dear brothers and sisters,

Jesus said:

“You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. (Matthew 5: 43-48). Đọc tiếp Love for enemies

Vấn đề kỹ thuật năng lượng gió ngoài khơi

nangluongsachvietnam.vn Ngày nay năng lượng gió (NLG) nói chung và NLG trên biển (ngoài khơi) nói riêng, một trong những năng lượng tái tạo được sử dụng ngày càng rộng rãi và trở thành xu thế chung của thế giới khi công nghệ sản suất và lắp đặt được hoàn thiện, chi phí lắp đặt ngày càng giảm so với những năm đầu phát triển. Các nước công nghiệp phát triển đã đề ra chiến lược khai thác NLG ngoài khơi tích cực hơn trong tương lai và thay thế dần các nguồn năng lượng truyền thống như than đá, thuỷ điện, hạt nhân,… Đọc tiếp trên CVD >>

Vietnam drug user number rises by 10,000 in a year

vnexpress.net, By Sen    June 13, 2020 | 06:05 pm GMT+7

Vietnam drug user number rises by 10,000 in a year
Drug users work at a rehabilitation center in Hanoi, 2020. Photo by VnExpress/Anh Duy.

Vietnam registers more than 10,000 new drug users last year, with the users getting younger and being concentrated in the southern region.

Revealing this at a conference on Thursday, Deputy Minister of Labor, Invalids and Social Affairs Nguyen Thi Ha said that there are now middle school students in many places using drugs.

Many rehabilitation centers in the country are overcrowded, she noted.

Continue reading on CVD >>