Thở vào, thở ra – Breathing in, breathing out

Thở vào, thở ra

Thở vào, thở ra; thở vào, thở ra;
Em nở như hoa; em tươi như sương.
Em vững như núi, em chắc như đất; em tự do.

Thở vào, thở ra; thở vào, thở ra;
Em là nước, phản ánh điều chân, điều thật,
và em cảm thấy có khoảng không sâu bên trong;
Em tự do, em tự do, em tự do.

(PTH dịch)

Breathing in, breathing out

Breathing In, breathing out

Breathing in, breathing out; breathing in, breathing out;
I am blooming as a flower; I am fresh as the dew.
I am solid as a mountain, I am firm as the earth; I am free.

Breathing in, breathing out; breathing in, breathing out;
I am water, reflecting what is real, what is true,
and I feel there is space deep inside of me;
I am free, I am free, I am free.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s