Trái tim nhạy cảm

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói luyện tập trái tim để mình tĩnh lặng, mạnh mẽ, đứng vững với sóng gió. Điều này hoàn toàn đúng.

Nhưng ít khi chúng ta nói về một sự thật khác, là luyện tâm thì trái tim của ta nhạy cảm hơn với mọi sự, mọi điều, mọi người… và vì thế nhận ra được nhiều hơn những đau khổ của loài người và các loài sinh linh khác. Đọc tiếp Trái tim nhạy cảm

Phải nghe cái bụng

Chào các bạn,

Mình ở với anh em đồng bào sắc tộc nhiều năm, nên cảm nhận được tình cảm anh em đồng bào sắc tộc thiểu số rất đặc biệt, một khi anh em đồng bào sắc tộc đã thích ai, đã tin ai, đã thương ai thì người anh em đồng bào mình rất trung thành. Đọc tiếp Phải nghe cái bụng

Trump’s Unconstitutional Muslim Ban

Jurist

JURIST Contributing Editor, Professor Emerita at Thomas Jefferson School of Law, and author Marjorie Cohn discusses the constitutional violations resulting from the executive order banning nationals from seven Muslim-majority countries …

On January 27, 2017, President Trump made good on his campaign promise to institute a ban on Muslims entering the US. Trump’s executive order (“EO”) is titled “Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States.”

Continue reading on CVD

Lở làng – 4 kỳ

  • Lở làng: Câu chuyện của đất
  • Lở làng: Đơn xin ly dị… họ
  • Lở làng: Đột biến tan vỡ hôn nhân
  • Lở làng: Tạm ứng… làng văn hóa

***

Lở làng: Câu chuyện của đất

NN – 25/08/2014, 10:15 (GMT+7)

Chúng ta đang chứng kiến những vụ lở làng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Làng quê nhiều nơi bây giờ như một bầy ong vỡ tổ. Ở trong đó người ta nháo nhào kiếm ăn, nháo nhào sống, nháo nhào họp họ tách họ, nháo nhào yêu đương và… ly dị.

Lở làng: Câu chuyện của đất
Chuyện bên gốc đa làng

Đọc tiếp trên CVD