Chăm sóc Trái đất

Tôi rất vui khi được biết Liên minh Bảo tồn Thế giới đang khởi động chiến dịch toàn cầu với chủ đề Chăm sóc Trái đất vào ngày 21 tháng 10 năm 1991.

Trái đất không chỉ là di sản chung của toàn nhân loại mà còn là nguồn sống tối hậu. Bằng việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên của mình, chúng ta đang đào mòn nền móng của chính cuộc sống chúng ta. Mọi thứ xung quanh đầy dẫy dấu hiệu tàn phá bị gây ra bởi hoạt động con người và sự suy thoái của thiên nhiên. Vì vậy, việc bảo vệ và bảo tồn trái đất không phải là một câu hỏi về đạo nghĩa hay đạo đức mà là câu hỏi cho sự tồn tại của chúng ta. Việc làm thế nào để chúng ta đáp ứng được với thách thức này sẽ ảnh hưởng không chỉ thế hệ này mà còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ kế tiếp.

Trong trường hợp những vấn đề toàn cầu như bảo tồn Trái đất, và thật ra, trong việc giải quyết mọi vấn đề, thì tâm trí con người là yếu tố then chốt. Dù đó là những vấn đề kinh tế, quan hệ quốc tế, khoa học, công nghệ, y tế hay sinh thái, dù những vấn đề này dường như vượt quá khả năng của bất kỳ cá nhân nào, thì vấn đề bắt đầu thế nào và giải quyết ra sao trước hết phải tìm ở bên trong. Để thay đổi tình hình bên ngoài, chúng ta trước hết phải thay đổi bên trong chính mình. Nếu muốn có khu vườn đẹp, đầu tiên chúng ta phải có bản thiết kế trong trí tưởng tượng, một tầm nhìn. Rồi ý tưởng đó mới có thể thực hiện được và khu vườn bên ngoài đó mới có thể thành hiện thực. Tàn phá nguồn tài nguyên thiên nhiên là kết quả từ sự thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng đối với các sinh vật sống trên Trái đất, và sự tham lam.

Đầu tiên, chúng ta cần phải phấn đấu để vượt qua những trạng thái tâm trí này bằng cách phát triển nhận thức về bản chất phụ thuộc lẫn nhau của mọi hiện tượng, một thái độ mong ước không làm hại các sinh vật khác và sự hiểu biết về nhu cầu có lòng từ bi. Vì bản chất phụ thuộc lẫn nhau của mọi thứ, chúng ta không thể hy vọng giải quyết các vấn đề đa dạng với thái độ một chiều hoặc thái độ tự cho mình là trung tâm. Lịch sử cho chúng ta thấy con người trước đây đã thất bại về hợp tác. Thất bại trong quá khứ là kết quả của sự thiếu hiểu biết về bản chất phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta. Điều chúng ta cần bây giờ là hướng tiếp cận toàn diện với vấn đề, kết hợp với ý thức thật về trách nhiệm hoàn vũ dựa vào tình yêu và lòng từ bi.

Tôi gửi lời chào trân trọng và lời cầu nguyện thành công cho dự án này trong việc tạo ra một nhận thức rõ hơn về nhu cầu phải quan tâm đến Trái đất.

Đạt Lai Lạt Ma phát biểu vào ngày 20 tháng 9 năm 1991, đánh dấu sự ra đời của chiến dịch Chăm sóc Trái đất vào ngày 21 tháng 10 năm 1991 của Liên minh Bảo tồn Thế giới.

(Phạm Thu Hương dịch)

***

Caring for the Earth

http://www.dalailama.com/messages/environment/caring-for-the-earth

I am pleased to know the World Conservation Union is launching a world- wide campaign on the theme of Caring for the Earth on 21″ October 1991.

The earth is not only the common heritage of all humankind but also the ultimate source of life. By over-exploiting its resources we are undermining the very basis of our own life. All around, signs abound of the destruction caused by human activity and of the degradation of nature. Therefore, the protection and conservation of the earth is not a question of morality or ethics but a question of our survival. How we respond to this challenge will affect not only this generation but also many generations to come.

In the case of such global issues as the conservation of the Earth, and indeed in tackling all problems, the human mind is the key factor. Whether they are problems of economics, international relations, science, technology, medicine or ecology, although these issues seem to be beyond anyone individual’s capacity, where the problem begins and where the answer must first be sought is within. In order to change the external situation we must first change within ourselves. If we want a beautiful garden we must first have a blueprint in the imagination, a vision. Then that idea can be implemented and the external garden can materialize. Destruction of nature resources results from ignorance, lack of respect for the Earth’s living things, and greed.

In the first place we must strive to overcome these states of mind by’ developing an awareness of the interdependent nature of all phenomena, an attitude of wishing not to harm other living creatures and an understanding of the need for compassion. Because of the interdependent nature of everything we cannot hope to solve the multifarious problems with a one-sided or self-centered attitude. History shows us how often in the past people have failed to cooperate. Our failures in the past are the result of ignorance of our own interdependent nature. What we need now is a holistic approach towards problems combined with a genuine sense of universal responsibility based on love and compassion.

I offer my best wishes and prayers for the success of this project in creating a better awareness of the need to care more about the Earth.

This statement, dated September 20, 1991, marked the launching of a campaign on the theme of Caring for the Earth on October 21, 1991 by the World Conservation Union.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s