Kinh Hòa Bình

Chào các bạn,
st Francis
Hôm nay mình mời các bạn đọc lại Kinh Hòa Bình của thánh Francis de Assisi, còn gọi là thánh Phanxicô nghèo khó.

Bản kinh tiếng Việt hát thường xuyên trong các nhà thờ Công giáo đã được linh mục Kim Long phổ nhạc và thêm hai câu đầu, gói trọn ý nghĩa của bài kinh:

Lạy Chúa từ nhân,
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

“Biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.” Đây là căn bản đời sống tín hữu Kitô giáo: yêu Chúa trong mọi người và phụng sự Chúa trong mọi người.

Mọi chúng ta—già trẻ lớn bé, bất kì đạo gì hay không đạo, bất kì màu sắc chính trị gì–đều là con của Chúa và đều có Chúa trong ta. Mọi chúng ta đều có Phật tính trong ta. Ta yêu mọi người và phụng sự mọi người, đó là yêu Chúa trong mọi người, vô điều kiện.

Nhiều người Kitô giáo tin rằng nếu bạn không theo Kitô giáo thì bạn không có Chúa trong bạn và bạn không được cứu rỗi. Đó là sai, và kiêu căng, hạn hẹp.

Chúa Giêsu không như thế. Chúa Giêsu, chống lại giáo luật Do thái, gần gũi người thu thuế (tồi tệ số 1 trong xã hội Do thái), gái làng chơi (tồi tệ số 2), và những người “tội lỗi”, và chính vì thế mà Chúa Giêsu bị các giáo sĩ và thầy luật Do thái lên án. Và trong Thánh kinh chỉ có một loại người Chúa Giêsu lên án thường xuyên, đó là các giáo sĩ ( Sadducees) và các thầy luật đạo (Pharisee). Thay vì yêu mọi người vô điều kiện, họ dùng kinh sách để bắt bẻ, hạch tội và chia rẽ mọi người.

Đọc kinh hay giảng kinh thì dễ, sống với tinh thần Kitô thì khó.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa

Chúa Giêsu là bình an. Trong buổi ăn cuối trước khi bị bắt và hành hình, Chúa Giê su nói: “Bình an ở cùng các con” (Peace be with you), “Ta để lại bình an cho các con, ta cho các con bình an của ta” (Peace I leave with you; my peace I give you).

Và chúng ta mang Giêsu đến với mọi người bằng cách mạng bình an đến cho họ. Đó là sống tinh thần Kitô và mang tình yêu và bình an Kitô đến với mọi người.

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ba câu đầu rất rõ: Ta là khí cụ bình an của Chúa, bằng cách đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp.

Câu cuối sẽ có nhiều vấn đề nếu chúng ta không nắm được Tinh thần Kitô: “Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.” Các bạn có kinh nghiệm đời một chút biết là con người giết nhau hà rầm vì từ “chân lý”—đa số các cuộc chiến lớn của loài người cũng đều do “tôi đúng anh sai”, đường tôi là chân lý đường anh là lầm lạc.

Cho nên đừng đi theo vết bánh xe đổ của con người mấy ngàn năm nay, lấy búa đập đầu nhau để nhét chân lý vào đầu người khác. Nếu bạn muốn “đem chân lý vào chốn lỗi lầm” thì hãy đem chân lý bằng yêu thương, thứ tha, và an hòa.

Không thể đem chân lý bằng một thái độ kiêu căng (ta phải giáo dục ngươi), nhất là khi dùng quyền lực vật chất (tiền bạc và quyền lợi) hay bạo lực để chuyên chở “chân lý”, như thường xuyên xảy ra trong mấy ngàn năm lịch sử, với các phe nhóm chính trị và tôn giáo.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Đem niềm vui đến chốn u sầu.

Đem lòng tin vào nơi nghi ngờ, đem trông cậy vào nơi thất vọng, đem niềm vui đến chốn u sầu, các điều này đều dễ. Nhưng “dọi ánh sáng vào nơi tối tăm” thì cũng giống như “đem chân lý vào chốn lỗi lầm”, rất dễ đưa ta vào đường kiêu căng và bạo động, khi ta thấy ta là ánh sáng và “chúng hắn” chỉ là ngu dốt tối tăm. Cho nên ta phải “dọi ánh sáng vào nơi tối tăm” thì hãy dọi ánh sáng bằng yêu thương, thứ tha, và an hòa.

Đặc biệt trong việc “đem chân lý” và “dọi ánh sáng” ta phải am hiểu chân lý và ánh sáng của ta là gì, và khiêm tốn để thấy được chân lý và ánh sáng của người khác.

Chân lý của Chúa không phải là đạo Công giáo, hay Tin lành, hay Thiên chúa giáo… hay đạo nào. Đạo là một tổ chức của nhiều người, mà đã có chữ “người” vào đó rồi thì không bao giờ có thể là chân lý hay ánh sáng, vì nơi nào có người là có kiêu căng, tham sân si, láu cá, chụp giật… Cho nên “đạo” có thể có vài điều hay, nhưng không thể là chân lý và ánh sáng.

Chân lý và ánh sáng là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là yêu thương mọi người vô điều kiện. Đó là Chúa Giêsu.

Cho nên mang Giêsu đến chốn lỗi lầm và tối tăm, là đem tình yêu vô điều kiện vào đó. Và khiêm tốn đủ để thấy các thầy khác, như Phật Thích Ca, cũng dạy tình yêu vô điều kiện, và Phật tính cũng là chân lý và ánh sáng.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Đây là lối sống tâm linh một chiều. Sống tâm linh là sống một chiều, không cần có qua có lại. Yêu một chiều, an ủi một chiều, hiểu biết một chiều.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Và đây là nghịch lý của đời sống tâm linh: càng cho đi ta càng giàu có, tha thứ người thì ta được tha thứ, “cái tôi” chết đi là có được sự sống đời đời. (Vô ngã thì thành Phật).

Mời các bạn đọc cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh dưới đây, và nghe ca đoàn Cecilia của giáo xứ Thạch Đà hát Kinh Hòa Bình:
 

Lạy Chúa từ nhân,
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

Lời tiếng Anh:

Lord, make me an instrument of Thy peace;
Where there is hatred, let me sow love;
Where there is injury, pardon;
Where there is error, truth;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
And where there is sadness, joy.

O Divine Master, Grant that I may not so much seek
To be consoled as to console;
To be understood as to understand;
To be loved as to love.
For it is in giving that we receive;
It is in pardoning that we are pardoned;
And it is in dying that we are born to eternal life.

 


 
Chúc cán bạn luôn khiêm tốn và hòa bình.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Kinh Hòa Bình”

 1. Em cảm ơn anh.

  “Chúa Giêsu là bình an. Trong buổi ăn cuối trước khi bị bắt và hành hình, Chúa Giê su nói: “Bình an ở cùng các con” (Peace be with you), “Ta để lại bình an cho các con, ta cho các con bình an của ta” (Peace I leave with you; my peace I give you).”

  Em thường nhớ trong lòng: Chúa Giêsu là tình yêu, ở đâu có tình yêu vô điều kiện, ở đó có Chúa hiện diện. Hôm nay em đọc câu anh viết: Chúa Giêsu là bình an, em liền nghĩ đến Bát Nhã tâm kinh, phương tiện là tình yêu, mục đích là bình an, và đều là Một, là Chúa 🙂

  Chúa đã chuộc hết tội cho con người, tất cả những gì Người yêu cầu là chúng ta biết mình mang tội tổ tông để khiêm tốn và sám hối, chỉ cần như vậy là chúng ta được giải thoát khỏi mọi lỗi lầm, vậy mà trong bao nhiêu người con của Chúa có mấy ai cảm nhận được tình yêu đó.

  Em H

  Thích

 2. Đặc biệt trong việc “đem chân lý vào chốn lỗi lầm” và “dọi ánh sáng vào nơi tối tăm” ta phải am hiểu chân lý và ánh sáng của ta là gì, và khiêm tốn để thấy được chân lý và ánh sáng của người khác.

  Bài viết này quá hay. Em cám ơn anh.

  Em T.

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s