Lưu trữ theo thẻ: trà

Giải thoát

Chào các bạn,

Giải thoát là một từ rất quen thuộc trong văn hóa VN, đặc biệt trong cải lương, tuồng chèo, hay những gì thuộc văn học nghệ thuật. Thông thường thì một nàng có vấn đề tình duyên, đau đớn, chán đời, bỏ đời, vào nương tựa cửa Phật, hy vọng được giải thoát khỏi những khổ đau của đời sống. Đó là một mẫu giải thoát. Mẫu khác, là tu để được chứng ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ nạn. Một mẫu nữa là, tu để được giải thoát khỏi mọi tội lỗi.

Dù hiểu theo cách nào, thì có lẽ ít người thực sự hiểu được mức độ sâu rộng của giải thoát: cái nhìn chạy trốn đời rất khó là giải thoát, vì chạy trốn tự nó đã là một nhà tù; hoặc cái nhìn “giác ngộ” (enlightented, được sáng), thường được mọi người hiểu như là đạt được trí tuệ chân thật (trí tuệ Bát Nhã), gần giống như đạt được tiến sĩ toán, rất trừu tượng và cách xa với đời sống thật; hoặc cái nhìn giải thoát được mọi tội lỗi thì rất hạn hẹp vào những gì một người cho là tội lỗi. Đọc tiếp Giải thoát

Luyện tâm dễ hay khó?

Chào các bạn,

Đa số mọi người cho rằng luyện tâm rất khó và luyện thành Bồ tát thì lại càng cực khó, cho nên rất ít người luyện tâm, lại càng ít hơn người luyện tâm lâu dài, và cực kì ít người có thể thành Bồ tát. Người ta thường nói phải nhiều kiếp người tu tập mới may ra thành Bồ tát.

Điều này đúng trên thực tế, nhưng không đúng trong nguyên lý. Đây là một lầm lẫn lớn của con người. Đọc tiếp Luyện tâm dễ hay khó?

Định luật năng lượng

Chào các bạn,

Đây là điều rất dễ hiểu, nhưng có lẽ nhiều bạn chưa hề để ý đến.

Chúng ta biết những điều tích cực trong ta tạo ra năng lượng tích cực cho ta, và những điều tiêu cực trong ta tạo ra năng lượng tiêu cực cho ta. Ảnh hưởng cuối cùng trong ta là tổng năng lượng tích cực của ta tạo ra nhiều hơn, hay tổng năng lượng tiêu cực nhiều hơn? Đọc tiếp Định luật năng lượng

Quân bằng tinh thần và cơ thể

Chào các bạn,

Chúng ta có câu: “Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện.”

Quân bằng tinh thần và cơ thể rất quan trọng, và có lẽ chúng ta nên hiểu một chút về quân bằng này. Bộ óc, dù nhỏ, dùng đến 1/5 năng lượng của cả cơ thể. Đó là bình thường. Nếu ta dùng đầu óc nhiều, như là học các môn cần tập trung và suy nghĩ nhiều, thì năng lượng đầu óc tiêu thụ có thể cao hơn. Điều chính là cách sử dụng năng lượng của đầu óc có thể giúp bạn thông minh hơn vì sử dụng đầu óc thường xuyên, nhưng không tạo được sức mạnh cho cơ thể. Nghĩa là, nếu bạn học nhiều mà thiếu hoạt động thì cơ thể sẽ yếu kém và bạn sử dụng rất nhiều năng lượng, tức là làm cơ thể yếu đi, mà không có gì bù đắp lại. Đọc tiếp Quân bằng tinh thần và cơ thể

Làm sao biết trái tim vô lượng?

Chào các bạn,

Làm thế nào để ta biết trái tim của ta đang cùng trái tim Chúa làm một, trái tim ta đang cùng Phật tính của ta làm một?

Đó là khi tự nhiên, không cố gắng, lập lại: tự nhiên, không cố gắng, mà ta thấy thương yêu loài người và mỗi người vô tận. Trái tim Chúa Phật là trái tim yêu thương vô lượng. Khi ta cảm thấy yêu thương vô lượng là trái tim Chúa, trái tim Phật, đang là một cùng trái tim ta. Đọc tiếp Làm sao biết trái tim vô lượng?