Lưu trữ theo thẻ: Song ngữ

Khiêm tốn chịu đựng

buddhahumbleness
Tôi nghĩ rằng có mối liên hệ thật mật thiết giữa khiêm tốn và kiên nhẫn. Khiêm tốn hàm ý có năng lực để đứng ở một thế đối chọi, có năng lực để tấn công lại nếu muốn, nhưng chủ tâm quyết định không làm như vậy. Đó là cái tôi gọi là khiêm tốn thực. Tôi cho rằng, chịu đựng hay kiên nhẫn thật có yếu tố tự kỹ luật và kiềm chế — nhận thức rằng bạn đã có thể hành động khác đi, đã có thể dùng một phương cách hung hăng, nhưng đã quyết định không làm như vậy.

Đằng khác, bị ép phải áp dụng phản ứng bị động, xuất phát từ cảm giác không làm gì khác được, hay chẳng có năng lực – thì tôi không gọi là khiêm tốn thực. Đó có lẽ là một biểu hiện của tính hiền lành thôi, nhưng đó không là chịu đựng thực sự.

I think that there is a very close connection between humility and patience. Humility involves having the capacity to take a more confrontational stance, having the capacity to retaliate if you wish, yet deliberately deciding not to do so. That is what I would call genuine humility. I think that true tolerance or patience has a component or element of self-discipline and restraint–the realization that you could have acted otherwise, you could have adopted a more aggressive approach, but decided not to do so.

On the other hand, being forced to adopt a certain passive response out of a feeling of helplessness or incapacitation–that I wouldn’t call genuine humility. That may be a kind of meekness, but it isn’t genuine tolerance.

.

Khi bàn về chuyện làm sao ta nên phát triển sự chịu đựng đối với những người làm hại chúng ta, ta không nên hiểu lầm là chúng ta nên ngoan ngoãn chấp nhận bất cứ cái gì họ làm với chúng ta. Thật ra, nếu cần thiết, cách tốt nhất, khôn ngoan nhất, có lẽ là hãy chạy đi – chạy cách xa nhiều dặm!

Now when we talk about how we should develop tolerance towards those who harm us, we should not misunderstand this to mean that we should just meekly accept whatever is done against us. [Laughs] Rather, if necessary, the best, the wisest course, might be to simply run away–run miles away!

.
humblenes
Đôi khi, bạn có lẽ sẽ gặp các tình huống đòi hỏi những biện pháp đối phó mạnh mẽ. Tôi tin rằng, dù thế nào, bạn có thế có thái độ mạnh, kể cả dùng những phản ứng mạnh, nhưng xuất phát từ tình thương hay lo lắng cho những người khác, hơn là xuất phát từ sân hận. Một trong những lý do tại sao cần dùng một biện pháp mạnh chống lại ai đó, là nếu bạn bỏ qua–bất kể tai hại hay tội ác gì người kia đang gây ra cho bạn – là có một mối nguy hiểm rằng người kia sẽ tiếp tục thói xấu theo chiều hướng tiêu cực, mà thực tế, sẽ làm cho người kia ngã quỵ và hủy diệt người kia trong trường kỳ. Do đó, biện pháp mạnh là cần thiết, nhưng với điều này trong tâm, là bạn có thể làm điều đó do từ tâm và lo lắng cho con người kia.

Sometimes, you may encounter situations that require strong countermeasures. I believe, however, that you can take a strong stand and even take strong countermeasures out of a feeling of compassion, or a sense of concern for the other, rather than out of anger. One of the reasons why there is a need to adopt a very strong countermeasure against someone is that if you let it pass–whatever the harm or the crime that is being perpetrated against you–then there is a danger of that person’s habituating in a very negative way, which, in reality, will cause that individual’s own downfall and is very destructive in the long run for the individual himself or herself. Therefore a strong countermeasure is necessary, but with this thought in mind, you can do it out of compassion and concern for that individual.

–from “The Art of Happiness: A Handbook for Living” by His Holiness the Dalai Lama and Howard C. Cutler, M.D.

Trích từ “Nghệ Thuật Hạnh Phúc” của Đạt Lai Lạt Ma
Nguyễn Minh Hiển dịch

Lựa chọn

choices

Sống là lựa chọn. Nhưng để lựa chọn đúng, bạn phải biết bạn là ai, bạn đại diện cho cái gì, bạn muốn đi đến đâu và tại sao bạn muốn đến đó.

Đặng Nguyễn Đông Vy dịch

.

To live is to choose. But to choose well, you must know who you are and what you stand for, where you want to go and why you want to get there.

Kofi Annan

Luôn Luôn

sunset
Always Be

Always,
Be understanding to your enemies.
Be loyal to your friends.
Be strong enough to face the world each day.
Be weak enough to know you cannot do everything alone.

Luôn luôn,
Cảm thông với kẻ thù.
Trung thành với bạn bè.
Mạnh đủ để đối diện thế giới mỗi ngày.
Yếu đủ để biết rằng bạn không thể làm mọi việc một mình.

.

Always,
Be generous to those who need your help.
Be frugal with that you need yourself.
Be wise enough to know that you do not know everything.
Be smart enough to continue learning.

Luôn luôn,
Rộng lượng với những ai cần bạn giúp.
Tiết chế với những gì bạn cần cho chính mình.
Khôn ngoan đủ để biết rằng bạn không biết tất cả.
Thông minh đủ để học hỏi không ngừng.

.

Always,
Be willing to share your joys.
Be willing to share the sorrows of others.
Be a leader when you see a path others have missed.
Be a follower when you are shrouded by the mists of uncertainty.

Luôn luôn,
Sẵn lòng sẻ chia niềm vui của bạn.
Sẵn lòng sẻ chia phiền muộn của ai kia.
Là người dẫn dắt khi bạn thấy được lối đi mà người khác không nhìn thấy
Là người theo sau khi bạn bị phủ che bởi sương mù bất an.

.

Always,
Be first to congratulate an opponent who succeeds.
Be last to criticize a colleague who fails.
Be sure where your next step will fall, so that you will not tumble.
Be sure of your final destination, by setting your goals along the way.

Luôn luôn,
Là người đầu tiên chúc mừng đối thủ thành công.
Là người cuối cùng phê bình đồng nghiệp thất bại.
Biết chắc bước đi kế tiếp sẽ đặt xuống chỗ nào, để bạn không vấp.
Biết chắc đích đến cuối cùng của bạn, bằng cách lập ra những mục tiêu trong suốt hành trình.

.

Above all,
always be yourself.

Trên hết là,
Hãy luôn là chính bạn.

.

Anonymous
Loan Subaru dịch

Đây này, cho những kẻ điên

crazy
Đây này, cho những kẻ điên.
Kẻ không hợp khung.
Kẻ nổi loạn.
Kẻ gây phiền toái.
Kẻ vuông tròn không hợp.

Here’s to the crazy ones.
The misfits.
The rebels.
The troublemakers.
The round pegs in the square holes.

.

Kẻ có cái nhìn khác thường.
Kẻ không thích quy luật.
Và chẳng tôn trọng tình trạng đứng yên.

The ones who see things differently.
They’re not fond of rules.
And they have no respect for the status quo.

.

Bạn có thể khen họ, không đồng ý với họ, trích dẫn họ,
Không tin họ, tôn vinh họ, hay bêu riếu họ.
Chỉ điều duy nhất bạn không thế làm, là lờ họ đi.
Bởi vi họ thay đổi nhiều thứ.

You can praise them, disagree with them, quote them,
disbelieve them, glorify or vilify them.
About the only thing you can’t do is ignore them.
Because they change things.

.

Họ phát minh. Họ tưởng tượng. Họ hàn gắn.
Họ khám phá. Họ sáng tạo. Họ khơi nguồn cảm hứng.
Họ đẩy nhân loại về phía trước.

They invent. They imagine. They heal.
They explore. They create. They inspire.
They push the human race forward.

.

Có lẽ họ phải điên.
Nếu không, làm sao có thể nhìn vào một giá vẽ trống không và thấy một tác phẩm nghệ thuật?
Hay ngồi trong yên lặng và nghe một bài ca chưa được viết bao giờ?
Hay nhìn một hành tinh màu đỏ và thấy một phòng thí nghiệm trên những bánh xe?

Maybe they have to be crazy.
How else can you stare at an empty canvas and see a work of art?
Or sit in silence and hear a song that’s never been written?
Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels?

.

Chúng tôi chế tạo dụng cụ cho những loại người này.
Trong khi một số người thấy họ là những kẻ điên,
Chúng tôi thấy họ là những thiên tài.

We make tools for these kinds of people.
While some see them as the crazy ones,
we see genius.

.

Bời vì những người đủ điên để nghĩ rằng
họ có thể thay đổi thế giới, là những người thay đổi thế giới.

Because the people who are crazy enough to think
they can change the world, are the ones who do.

Nguyễn Minh Hiển dịch

Chú thích: Đây là một quảng cáo rất nổi tiếng của Apple Computer để phát động slogan Think Different, từ năm 1997 đến 2002. Mời các bạn xem video.

.

Nhiệm vụ của thế hệ hôm nay

victory6

Vài tháng trước, chị Huyền có đề cập trên diễn đàn này, đại loại là “Thế hệ cha ông chúng ta quá sôi động. Họ đã vượt dãy Trường Sơn chiến đấu vì tổ quốc. Thời buổi này nhàm chán quá! Ước gì chúng ta được sống trong thời đại như cha ông chúng ta”. Rồi sau đó nhiều tháng, tôi đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm. Khi trái tim tôi bị nung trên lửa bởi những lời của Đặng Thùy Trâm, tôi nhớ đến lời nhắn của Huyền. Việc tiếp bước một thế hệ đã sống cùng cái chết mỗi ngày, hẳn đã làm cho chúng ta cảm thấy bị lu mờ. Gay go thật! Và thậm chí còn gay go hơn khi chúng ta nhìn ở góc độ cá nhân. Thật khó để chúng ta cảm thấy có động lực, nếu chúng ta không thể tìm ra ý nghĩa lớn lao của cuộc đời mình.

Nhưng, hãy để tôi nói với bạn điều này. Nếu chúng ta nhìn kỹ, thời đại chúng ta đang sống đây sôi động hơn nhiều so với thời đại cha ông, và nhiệm vụ của chúng ta cũng tương đương, nếu không muốn nói là còn quan trọng hơn và khó khăn hơn nhiệm vụ của cha ông nữa. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có hòa bình, kỹ thuật tiên tiến, kiến thức cập nhật và kết nối toàn cầu, để đưa đất nước chúng ta hướng tới tầm cao. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử chúng ta.

Trong hàng ngàn năm, chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ bé tại một vùng nhỏ bé vô danh trên thế giới, xem Trung Quốc (và sau đó là Pháp) như trung tâm trong thế giới của chúng ta. Ngày nay, chúng ta có độc lập, chúng ta có hòa bình, chúng ta có khả năng ngồi ở bất kỳ góc nào trên mặt đất để thu thập thông tin và kiến thức từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và chúng ta có mạng lưới người Việt trải khắp thế giới để chuyển tải mọi việc ở cấp độ toàn cầu.

Đất nước chúng ta chưa bao giờ có cơ hội đó. Đây là cơ hội cho chúng ta bước ra khỏi chính cái bóng của một đất nước nghèo nàn và anh hùng để trở thành một đất nước hùng mạnh và nổi trội. Nói cách khác, chúng ta đang trong cuộc chiến chống nghèo nàn lạc hậu và đang trong cuộc đua hướng tới tầm cao. Thật sôi động biết bao!

victory8
Ngày nay, chúng ta không phải xem Trung Quốc hay Pháp Quốc như là trung tâm của thế giới. Chúng ta tự xem mình có tiềm năng trở thành trung tâm của thế giới. Tại sao? Vì ngày xưa thế giới quá lớn để chúng ta tìm hiểu. Ngày nay, chúng ta sống trong một ngôi làng toàn cầu nhỏ bé, và không phải là một tham vọng lớn cho bất kỳ người dân làng nào mơ ước trở thành lãnh đạo vào một ngày nào đó.

Chúng ta sống trong một thời đại đầy ắp cơ hội lớn. Cơ hội lớn đi kèm thách thức lớn. Và thách thức lớn nhất cho tất cả là Bản thân chúng ta. Cuộc sống hoà bình mang theo nó sự trì trệ và ý thức an toàn giả tạo. Ở tư thế phòng vệ dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta phải ngủ với cái chết cận kề mỗi đêm. Nhưng khi mọi việc có vẻ quá yên ả, đó là lúc sức ỳ lẻn tới và ru chúng ta vào một giấc ngủ dài.

Trong chiến tranh, chúng ta không thể hư hỏng, vì điều đó có nghĩa là chết. Trong thời bình, sự thối nát có thể trở thành một phần trong cuộc sống nếu chúng ta không cảnh giác. Trong chiến tranh, làm việc kiểu hạng hai có nghĩa là chết. Trong thời bình, cả người tốt nhất và người tệ nhất đều sống. Trong chiến tranh, chúng ta biết được sai lầm của chúng ta chỉ sau một phút hoặc một ngày. Trong thời bình, sai lầm hôm nay có thể cho thấy hậu quả sau mười năm nữa. Cho nên ngày nay chúng ta dễ dàng sơ hở bởi ý thức an toàn giả tạo và bởi việc phơi bày hậu quả của sai lầm xảy ra với tốc độ chậm chạp.

victory3

Nếu chúng ta nhìn thấy toàn bộ điều này- lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có cơ hội lớn và thử thách lớn để trở thành một quốc gia lớn trong cộng đồng các quốc gia- như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ rằng chúng ta đang sống trong một thời đại rất sôi động, trong một cuộc chiến tương đương, nếu không muốn nói là còn quan trọng hơn cuộc chiến giành độc lập của cha ông.

Đó là nhiệm vụ của thế hệ mới. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chúng ta có giữ ngọn lửa lý tưởng cháy trong tim ta? Chúng ta có mong chờ với tầm nhìn rộng mở? Chúng ta có giữ mình trong sạch trước sự đồi bại? Chúng ta có đứng lên bảo vệ sự thật và công lý? Chúng ta có mở lòng với những vấn đề khó khăn nhất của quốc gia? Chúng ta có góp một phần nhỏ đưa đất nước vào tầm lớn? Như cha ông đã tự nhủ “ Chúng ta chiến đấu giành thắng lợi hay là chết”, liệu chúng ta cũng đang tự nhủ “Chúng ta chiến đấu giành thắng lợi cho đến chết”?

Tôi biết ơn vì tôi được sống trong suốt thời kỳ sôi động nhất của đất nước. Tôi hi vọng,chúng ta- của thế hệ này- sẽ trung thành với bản thân để thực hiện nhiệm vụ lớn lao, hoàn thành sứ mạng của cha ông. Giữ mình trong sạch và yêu nước, đưa đất nước chúng ta thành cường quốc trên thế giới.

Chúng ta đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chưa?

Phạm Kiên Yến dịch

.

victory7
Nhiệm vụ của thế hệ ngày nay

Cách đây vài tháng, chị Huyền có đề cập trên diễn đàn này, “Thế hệ cha ông chúng ta thật thú vị. Họ vượt Trường Sơn để chiến đấu vì quê hương. Nhưng ngày nay thì thật tẻ nhạt. Chúng tôi ao ước mình có được những năm tháng mà thế hệ cha ông đã từng có.” Sau đó, vài tháng sau, tôi được đọc cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm. Khi trái tim tôi bị nung trong lửa bỏng bởi những lời của chị, tôi nhớ tới lời nhắn của chị Huyền. Nối tiếp sau một thế hệ đã từng sống đối diện với cái chết diễn ra hàng ngày dường như khiến chúng ta cảm thấy hình ảnh của mình bị lu mờ. Thật khó! Và lại càng khó hơn nữa khi chúng ta nhìn theo góc độ cá nhân. Khó cho chúng ta có được động lực để vươn lên nếu chúng ta vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa sống lớn lao cho mình.

Nhưng hãy để tôi nói với bạn điều này. Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề kĩ hơn, thì thời đại mà chúng ta đang sống ngày nay còn thú vị hơn cả thời đại của ông cha ta ngày trước, và trách nhiệm của chúng ta cũng tương đương, nếu không nói là quan trọng và còn khó khăn hơn nhiều. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có được hòa bình, có công nghệ tiên tiến, được tiếp xúc với trình độ kiến thức cao, và có sự kết nối với toàn cầu để từ đó có thể đưa quê hương mình vươn lên tầm vĩ đại. Điều mà chưa từng xảy ra trong lịch sử dân tộc.

Trong suốt hàng ngàn năm qua, chúng ta chỉ là một nước nhỏ bé, nằm ở một góc nhỏ chưa hề được biết đến của một thế giới mà Trung Quốc (và sau đó là Pháp) từng được xem là trung tâm thế giới đối với chúng ta. Ngày nay, chúng ta có độc lập, chúng ta có hòa bình, chúng ta có thể ngồi tại một nơi, cho dù là nơi nào đi chăng nữa thì chúng ta đều có thể thu thập thông tin và kiến thức từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có một cộng đồng người Việt trải rộng trên toàn cầu để có thể đưa mọi thứ lên cấp độ toàn cầu.

Đất nước của chúng ta chưa bao giờ có được cơ hội đó. Và đây chính là cơ hội giúp chúng ta thoát khỏi cái bóng của một quốc gia nghèo nàn và anh hùng để trở thành một quốc gia hùng mạnh và nổi bật. Nói cách khác, chúng ta vừa đang trong một cuộc chiến chống lại nghèo đói và lạc hậu, vừa trong một cuộc chạy đua tiến đến vĩ đại. Điều đó thật thú vị biết bao.

victory1

Ngày nay, chúng ta không còn phải nhìn Trung Quốc hay Pháp như những trung tâm của thế giới nữa. Chúng ta nhìn vào chính mình như là một tiềm năng để trở thành trung tâm của thế giới đó. Vì sao? Vì ngày xưa, thế giới đối với chúng ta dường như quá rộng lớn để có thể vươn tới. Nhưng ngày nay, chúng ta đang sống trong một ngôi làng toàn cầu nhỏ bé, cho nên không cần đòi hỏi phải có quá nhiều tham vọng để một người dân bình thường trở thành người trưởng làng vào một ngày nào đó.

Chúng ta đang sống trong một kỉ nguyên đầy ắp những cơ hội lớn. Những cơ hội lớn luôn đi kèm với những thử thách lớn. Và thử thách lớn nhất trong tất cả chí mọi thử thách đó chính là bản thân chúng ta. Cuộc sống thanh bình mang lại sự trì trệ và cảm giác sai lệch về sự an toàn. Chúng ta sẽ dễ đề phòng hơn khi đi ngủ mà biết rằng cái chết có thể đang cận kề. Nhưng khi mà mọi thứ trở nên quá yên bình, thì đó là lúc sự trì trệ trườn tới và nó ru chúng ta chìm vào một giấc ngủ dài.

Trong chiến tranh, chúng ta không thể tham nhũng, vì tham nhũng là đồng nghĩa với cái chết. Nhưng trong hòa bình, tham nhũng sẽ trở thành một phần cuộc sống của ta nếu ta không chống lại nó. Trong chiến tranh, làm việc kiểu hạng hai có thể dẫn đến cái chết. Nhưng trong hòa bình, cả người giỏi nhất lẫn người kém nhất đều sống sót. Trong chiến tranh, chúng ta biết được sai sót của mình chỉ trong tích tắc giây phút hoặc vào ngày mai. Nhưng trong hòa bình, sai lầm của ngày hôm nay có thể phải mất 10 năm sau mới thấy được hậu quả. Vì vậy mà ngày nay, chúng ta dễ dàng bị mù quáng do sự thiếu cảnh giác và những hậu quả của việc mắc sai lầm diễn ra ở một tốc độ chậm chạp.

victory2
Nếu tất cả chúng ta đều nhìn thấy được rằng – lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, chúng ta có được những cơ hội lớn và những thử thách lớn để trở thành một quốc gia hùng mạnh trong cộng đồng các quốc gia – thì đó cũng chính là lúc ta thấy rằng mình đang sống trong một thời đại rất thú vị, với một cuộc chiến không những mang tầm vóc tương xứng, mà còn mang ý nghĩa quan trọng hơn cả cuộc chiến đấu dành độc lập của thế hệ cha ông.

Đó chính là nhiệm vụ của thế hệ trẻ ngày nay. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Liệu ngọn lửa lý tưởng sẽ vẫn mãi bừng cháy trong trái tim của chúng ta? Liệu chúng ta sẽ nhìn về phía trước với một tầm nhìn lớn? Chúng ta sẽ giữ mình trong sạch khỏi sự tham nhũng chứ? Chúng ta sẽ đứng thẳng và đứng vững để bảo vệ cho sự thật và công lý chứ? Chúng ta có sẵn sàng mở rộng trí óc của mình với những vấn đề nan giải của đất nước không? Chúng ta có sẵn sàng làm những việc nhỏ để đưa đất nước vào tầm vĩ đại? Như ông cha ta đã từng nói “Quyết tử cho Tố quốc quyết thắng””, liệu bây giờ là có phải lúc để thế hệ chúng ta nói “Quyết thắng cho đến chết” không?

Tôi rất biết ơn vì được sống trong những thời khắc thú vị nhất của dân tộc. Tôi hy vọng rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ có niềm tin vào chính mình để có thể đảm đương và hoàn thành xong nhiệm vụ to lớn mà cha ông để lại – Giữ mình luôn trong sạch và yêu nước, đưa đất nước trở thành một cường quốc trên thế giới.

Chúng ta sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ này chứ?

Tống Đức Minh dịch
.

victory

The Task of this Generation

Some months ago, sister Huyen mentioned in this forum something like “Our father’s generation was so exciting. They walked Truong Son to fight for the country. Today is so boring. We wish we could have a time like our father’s time.” Then many months later, I read Dang Thuy Tran Diaries. As my heart was put on fire by Dang Thuy Tram’s words, I remembered Huyen’s message. Following a generation that lived with death everyday probably makes us feel overshadowed. Tough! And it is even tougher when we look at the individual level. Hard for us to feel motivated if we can’t find great meaning in our life.

But let me tell you this. If we look carefully, today we are in a much more exciting time than our father’s generation, and our task is equal, if not more important and more difficult than the task of our fathers. Today, the first time in our history we have peace, advanced technology, advanced knowledge, and global connection to move our country toward greatness. This has never before happened in our history.

For thousands of years, we were just a little country in a little unknown corner of the world with China (and later France) as the center of our world. Today, we have independence, we have peace, we have the ability to sit in any corner of the land and gather information and knowledge from anywhere in the world. And we have a network of Vietnamese spreading all over the world to move things at the global level.

Our nation has never had that chance. This is the chance for us to get out of our own shadow of a poor and heroic nation to become a powerful and prominent nation. In other words, we are in a war against poverty and backwardness and a race toward greatness. How exciting would that be!

victory4
Today, we don’t have to look at China or France as the center of the world. We look at ourselves as the potential center of the world. Why? Because in the old days the world was too big for us to fathom. Today, we are in the little global village and it is not such a big ambition for any villager to dream of becoming a village chief some day.

We live in an era abound with great opportunities. Great opportunities bring with them great challenges. And the greatest challenge of all is our Self. Peaceful life brings with it inertia and the false sense of security. It is much easier to be on guard when we have to sleep with death each night. But when things seem to be so peaceful, that is when our inertia creeps in and lulls us into a long sleep.

In war, we can’t be corrupted, because that would mean death. In peace, corruption may become a part of our life if we don’t guard against it. In war, secondary performance means death. In peace, both the best and the worst survive. In war, we know our mistake the minute or the next day. In peace, today’s mistake may show its consequences 10 years later. So today we are easily blindsided by the false sense of security and by mistake’s slow speed of presenting its own consequences.

victory5
If we see all this–the first time in our history we have great opportunities and great challenges to become a great nation in the community of nations–then we will realize that we are in a very exciting time, with a struggle that is equally if not more important than our fathers’ fighting for independence.

That is the task of this generation. Are we up to it? Are we keeping the flame of idealism burning in our heart? Are we looking forward with great vision? Are we keeping ourselves clean from corruption? Are we standing up straight to defend the truth and justice? Are we opening our mind to the most difficult issues of the nation? Are we doing our small part to bring our nation to greatness? As our fathers have told themselves “We fight to victory or to death,” are we telling ourselves, “We fight to victory until dead”?

I am thankful that I am allowed to live during this most exciting time of our nation. I hope that we of this generation will be faithful to ourselves to take on the great task of completing our father’s job–Keeping ourselves clean and patriotic, and turning our country into a great nation of the world.

Are we up to the task?

Trần Đình Hoành

Tư duy hạnh phúc

happiness
Điều căn bản là mọi người đều muốn hạnh phúc, không ai muốn đau khổ. Và hạnh phúc phần lớn đến từ thái độ tư duy của chính chúng ta thay vì từ những yếu tố bên ngoài. Nếu thái độ tư duy của chính bạn đúng, cho dù bạn ở trong một môi trường thù địch, bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Phạm Kiêm Yến dịch

.

“The basic thing is that everyone wants happiness, no one wants suffering. And happiness mainly comes from our own attitude, rather than from external factors. If your own mental attitude is correct, even if you remain in a hostile atmosphere, you feel happy.”

the Dalai Lama

Lời cầu nguyện của một tử tù

standuptohatred

Chào các bạn,

Sau đây là lời cầu nguyện được tìm thấy trong một mảnh giấy bên cạnh xác của một em gái trong trại tập trung của Đức Quốc Xã tại Ravensbrück, Đức năm 1945.

Giữa trùng điệp tội ác của chiến tranh, của dã man ngùn ngụt trong trại tập trung, linh hồn của một người tù nhân vô danh vẫn cất cao khúc ca tha thứ, vượt không gian, vượt thời gian, xuyên suốt triệu trái tim con người qua bao thế hệ.

Ngày nay, đây là lời cầu nguyện chính thức trong Ngày tưởng niệm Holocaust của người Do thái.

Hãy dành môt phút đọc lời nguyện này, để tha thứ cho những ai đã làm ta đau khổ.

Một ngày khoan dung dịu dàng,

Hiển.

.

Chúa ơi,
hãy nhớ không chỉ những người thiện tâm,
mà cả những người ác tâm.
nhưng đừng nhớ những đau khổ họ đã tạo ra cho chúng con:
thay vào đó, hãy nhớ đến những hoa trái chúng con đã tạo ra, nhờ những khổ đau này –
tình bằng hữu, sự chung thủy giữa chúng con, tính khiêm tốn,
lòng can đảm, sự rộng lượng, tính vĩ đại của con tim
đã lớn lên từ tai kiếp này.
Khi những kẻ bắt bớ chúng con đến chịu phán xét của Chúa,
hãy để những hoa trái này mà chúng con đã tạo ra
thành thứ tha xóa bỏ mọi tội lỗi của họ. Amen.

.

O Lord,
remember not only the men and woman of good will,
but also those of ill will.
but do not remember all of the suffering they have inflicted upon us:
instead remember the fruits we bought, thanks to this suffering –
our fellowship, our loyalty to one another, our humility,
the courage, the generosity, the greatness of heart
that has grown from this trouble.
When our persecutors come to be judged by you,
let all of these fruits that we have borne
be their forgiveness. Amen.

A prayer found in the clothing of a dead child at Ravensbrück concentration camp

Nguyễn Minh Hiển dịch

http://www.jewishgen.org/ForgottenCamps/Camps/RavensbruckEng.html

http://www.hmd.org.uk/resources/item/89/

Tiêu Điểm Cho Đời

Perfection

Bất cứ điều gì nghĩ hoài trong tâm trí, bạn đều cho nó quyền lực và sức mạnh. Vì thế, lẽ tất nhiên sẽ có lý hơn nếu bạn tập trung vào những gì  bạn muốn thay vì những gì bạn không muốn. Tuy nhiên có nhiều cách để những thứ bạn không muốn ấy len lỏi vào  suy nghĩ của bạn.

Lo lắng và nghi ngờ làm suy nghĩ của bạn tập trung vào những thứ bạn không muốn. Thay vì lo lắng về những điều xấu có thể xảy ra, hãy hướng hành động của bạn vào việc thực hiện những điều tích cực.

Phàn nàn cũng có thể khiến tâm trí bạn lạc hướng sang suy nghĩ về những gì  bạn không muốn. Bạn hay phàn nàn về điều chi? Những thứ bạn không thích. Thay vì phàn nàn, hãy hành động đi. Hành động đưa bạn đến với những gì bạn muốn.

Sân hận là một cách khác khiến tư duy của bạn hướng về tiêu cực. Thay vì giận dữ về những gì bạn không thích, hãy dùng năng lượng ấy để  bạn quyết tâm đạt đến những gì bạn muốn.

Hãy giữ tâm trí của bạn tích cực tập trung vào những điều  tốt đẹp mà cuộc đời có thể trao tặng. Những thứ ấy sẽ lớn mạnh thêm và trở nên phong phú hơn trong thế giới của bạn

Huỳnh Huệ dịch

.

FOCUS FOR LIFE

Whatever you dwell upon in your mind, you give power and strength  to. So of course it makes sense to focus on what you want rather than what you don’t want. Yet there are many ways in which the things you don’t want can sneak into your thinking.

Worry and doubt focus your thinking on what you don’t want. Rather than worrying about the bad things that might happen, direct your actions toward making positive things happen.

Complaining can also get your mind sidetracked into thinking about what you don’t want. What do you often complain about? The things you don’t like. Rather than complaining, take action. Action moves you toward what you do want.

Anger is one more way to get your thinking negatively directed. Rather than getting angry about what you don’t like, use that energy to give you determination for what you want to achieve.

Keep your mind positively focused on the good things that life can offer. Those things will grow stronger and more abundant in your world.

( Anonymous )

Dấu Chân

footprints
Footprints

One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the LORD. Across the sky flashed scene from his life. He noticed two sets of footprints in the sand.

Vào một đêm, một anh chàng đã mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy mình đang đi dọc bờ biển với Chúa Trời. Xuyên bầu trời chiếu hiện cảnh đời của anh ấy. Anh nhận ra có 4 hàng dấu chân trên cát.

.

When the last scene of his life flashed before him he noticed that many times there was only one set of footprints. He also noticed that it was at the very lowest times in his life.

Khi cảnh cuối của đời mình chiếu hiện, anh thấy nhiều lúc chỉ có 2 hàng dấu chân. Anh cũng nhận ra đó là những lúc tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

.

He questioned the LORD about it. “LORD, you said that once I decided to follow you you’d walk with me all the way. But I have noticed there is only one set of footprints. I don’t understand why when I needed you most you would leave me.”

Anh bèn hỏi Chúa Trời về điều này. “Thưa Chúa, Ngài đã nói rằng một khi con quyết định theo Ngài, Ngài sẽ luôn đồng hành với con trong suốt hành trình. Nhưng con chỉ thấy có 2 dấu chân. Con không hiểu tại sao lúc con cần Ngài nhất thì Ngài lại rời bỏ con.”

.

The LORD replied, “My precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you.”

Chúa Trời đáp rằng, “Con yêu quý của ta ơi, ta yêu con và ta không bao giờ rời bỏ con. Trong những lần con gặp thử thách và chịu đựng, khi con chỉ thấy hai dấu chân, đó là lúc ta cõng con đó.”

by Margaret Powers
Loan Subaru dịch

Lời cầu nguyện của chị Thư kí

secretary

Lạy Chúa,

CON CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ. Hãy giúp con làm thư kí tốt, và giúp con có trí nhớ của một con voi, hay ít nhất trí nhớ có độ dài 3 năm. Giúp con, bằng một phép lạ nào đó, có khả năng làm sáu việc một lúc, trả lời bốn cú điện thoại cùng lúc trong khi đánh máy một bức thư phải gửi đi hôm nay. Và, khi bức thư đó chưa được sếp kí cho tới ngày mai, cho con sức mạnh để không đi quá bờ vực của sự cuồng loạn. Hãy đừng bao giờ để con mất kiên nhẫn, ngay cả khi sếp của con bảo con lục đống hồ sơ hàng giờ để tìm ra dữ liệu, mà về sau khám phá ra ở ngay trên bàn của sếp con.

Dear Lord,

I NEED HELP. Help me to be a good secretary, and help me to have the memory of an elephant, or one at least three years long. Help me by some miracle to be able to do six things at once, answer four telephones at the same time while typing a letter that must go out today. And, when that letter doesn’t get signed until tomorrow, give me the strength to keep from going over the brink of hysteria. Never let me lose patience, even when the boss has me searching the files for hours for data that is later discovered in his desk.

.

GIÚP CON có trí thông minh của một giáo sư đại học; giúp con hiểu và thực hiện tất cả các chỉ thị, dù không được giải thích rõ ràng. Cho con luôn luôn biết là sếp con đang ở đâu, mặc dù sếp đi mà chẳng nói cho con biết đi đâu. Và khi cuối năm đến, giúp con có sự tiên liệu, để không hủy đi những tài liệu sẽ được cần đến sau đó vài tuần, mặc dù con được dặn là hủy hết cả đi.

HELP ME to have the intelligence of a college professor; help me to understand and carry out all instructions without being given clear explanations. Let me know always just where the boss is, even though he left without telling me where he was going. And when the year ends, please let me have the foresight not to destroy records that will be asked for in a few weeks, even though I was told to destroy them all.

.

GIÚP CON giữ được cái đầu thăng bằng và hai chân vững trên mặt đất, để năng lực làm thư kí của con phản ánh chính xác hình ảnh của những người đàn bà tiền phong tạo đã cho con một vị trí trong thế giới kinh doanh và đặt con vào một chuyên ngành.

HELP ME to keep a level head and my feet on the ground, so that my secretarial performance will be a proper reflection of the pioneer women who made a place for me in the business world, and those who established me in a profession.

Author Unknown
Nguyễn Minh Hiển dịch