Trở lại màu đen

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Khi ca sĩ chính Bon Scott uống rượu đến chết năm 1980, ban nhạc AC/DC không rút lui – họ đưa ca sĩ mới ra, ca sĩ Brian Johnson.

Bài hát được ca sĩ mới Brian Johnson sáng tác cùng với hai thành viên của ban nhạc là Angus Young và Malcolm Young. Angus nói, “Malcolm hỏi tôi liệu phần đệm này có quái dị quá hay không. Và tôi nói, ‘Ô, nếu cậu định vứt bài này, thì cho tớ nhé!’” Đọc tiếp Trở lại màu đen

Những điều lắt nhắt

Chào các bạn,

Cả ngày chúng ta gặp cả lô điều lắt nhắt chẳng đáng quan tâm – ai đó phê phán mình, ai đó giành đường mình, một khách hàng làm khó, một người cố gắng giành công của mình với sếp… Hàng chục điều như thế mỗi ngày. Nếu điều nào cũng làm cho bạn bực, căng hay stress thì bạn sẽ bực, căng hay stress cả đời, mỗi ngày như thế, cho tới chết. Đó là một cách sống rất stupid. Đọc tiếp Những điều lắt nhắt

Rome Statute of the International Criminal Court – Đạo luật Rome của Tòa Hình sự Quốc tế (Phần 3)

Dịch sang tiếng Việt: PhạmThu Hương & Trần Đình Hoành

Mục lục >>
Dẫn nhập và Phần 1 >>
Phần 2 (từ Điều 5 đến Điều 8 bis) >>
Phần 2 (từ Điều 9 đến Điều 21) >>
Phần 3 >>
Phần 4 >>

Đọc tiếp Rome Statute of the International Criminal Court – Đạo luật Rome của Tòa Hình sự Quốc tế (Phần 3)

Vietnam, Cambodia and Brunei join Malaysia on US trafficking blacklist

  • All four countries have made weak efforts to stop forced sex work or assist migrant labourers, the US State Department’s annual report alleged
  • Nations that are put on the blacklist are subject to US sanctions, though friendly nations are routinely spared punishment if they promise to improve
Agence France-Presse

Agence France-Presse in Washington

scmp -Published: 9:26am, 20 Jul, 2022

A Cambodian girl rescued from a brothel where she was forced to work hides behind shutters at a house in Phnom Penh. Photo: AFP

A Cambodian girl rescued from a brothel where she was forced to work hides behind shutters at a house in Phnom Penh. Photo: AFP

Đọc tiếp Vietnam, Cambodia and Brunei join Malaysia on US trafficking blacklist

China’s “containment” policy against America

PacNet #38 –  July 21, 2022

China’s “containment” policy against America

By Denny Roy

Denny Roy (RoyD@EastWestCenter.org) is a senior fellow at the East-West Center, Honolulu. He specializes in strategic and international security issues in the Asia-Pacific region.

Chinese officials and government media constantly decry what they call the US “containment” policy against China. They allege that Washington’s intention is to prevent China from becoming relatively stronger or more globally influential, lest Beijing impede the pursuit of the US agenda in international affairs.
Đọc tiếp China’s “containment” policy against America