Ô, đến đây, tất cả anh em trung tín

Chào các bạn,

Dưới đây là một bài hát dựa theo Tin mừng Thánh Luke (Luke 2:8-20) và thánh vịnh Psalm 95:6.

Luke 2:8-20: 8 Trong vùng ấy, có mục đồng đóng ở ngoài trời và đêm khuya thức canh để giữ đàn cừu. 9 Thiên thần Chúa bỗng hiện đến bên họ và vinh quang Chúa rạng ngời bao quanh họ, làm họ kinh khiếp hãi hùng. 10 Nhưng thiên thần nói với họ: “Ðừng sợ! Này ta đem tin mừng cho các ngươi về một niềm vui to tát, tức là niềm vui cho toàn dân: 11 là hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi vì Cứu Chúa, tức là Ðức Kitô Chúa, trong thành của Ðavit. 12 Và sự này làm dấu cho các ngươi: các ngươi sẽ gặp thấy một hài nhi mình vấn tã, đặt nằm trong máng cỏ”.

13 Và bỗng đâu đến hợp đoàn với thiên thần, có đoàn lũ cơ binh trên trời ngợi khen Thiên Chúa rằng:

14 “Vinh quang Thiên Chúa trên trời cao thẳm và dưới đất bình an cho kẻ Người thương!”

15 Và khi các thiên thần đã từ giã họ mà về trời, mục đồng bảo nhau: “Chúng ta hãy qua Bêlem mà xem điều đã xảy ra, và Chúa đã khấng tỏ cho ta biết”. 16 Họ hối hả đi đến và đã gặp Maria và Yuse cùng hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy rồi, họ nói ra cho biết điều họ đã được phán dạy về Hài nhi. 18 Và mọi người nghe đều kinh ngạc về các điều mục đồng đã thuật lại cho mình. 19 Còn Maria thì bà giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các kẻ mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được nghe và thấy, chiếu theo lời đã phán dạy họ.

And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. 10 But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. 11 Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord. 12 This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.”

13 Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying,

14 “Glory to God in the highest heaven,
    and on earth peace to those on whom his favor rests.”

15 When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, “Let’s go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about.”

16 So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. 17 When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, 18 and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. 19 But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. 20 The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.

Psalm 95:6-7 New International Version (NIV)

Come, let us bow down in worship,
    let us kneel before the Lord our Maker;
for he is our God
    and we are the people of his pasture,
    the flock under his care.

Mời các bạn cùng nghe nhé.

Chúc các bạn mùa Giáng sinh an lành.

Thu Hương,

***

Ô, đến đây, tất cả anh em trung tín

1. Ô, đến đây, tất cả anh em trung tín,
Mừng vui và chiến thắng!
Ô, đến đây anh em, ô đến đây anh em, đến Bethlehem.
Đến và thấy Người,
Vua các thiên thần mới sinh;

(Điệp khúc)
Ô, đến đây, hãy kính yêu;
Ô, đến đây, hãy kính yêu;
Ô, đến đây, hãy kính yêu,
Chúa Cứu thế, Chúa.

2. Hát, đồng ca thiên thần,
Hát trong hân hoan;
Hát, tất cả anh em người dân thiên đàng ở trên!
Vinh danh Thiên Chúa,
Vinh danh trên các tầng trời;

3. Vâng, Chúa, chúng con chào mừng Chúa,
Sinh trong buổi sáng hạnh phúc này;
Chúa Giêsu, tất cả vinh quang trao Chúa.
Con của Chúa Cha,
hiện trong xác thịt lúc này;

(PTH dịch)

Oh, Come, All Ye Faithful | Music Video ft. BYU Vocal Point and BYU Noteworthy

Oh, come, all ye faithful

1. Oh, come, all ye faithful,
Joyful and triumphant!
Oh, come ye, oh come ye to Bethlehem.
Come and behold him,
Born the King of angels;

(Chorus)
Oh, come, let us adore him;
Oh, come, let us adore him;
Oh, come, let us adore him,
Christ, the Lord.

2. Sing, choirs of angels,
Sing in exultation;
Sing, all ye citizens of heav’n above!
Glory to God,
Glory in the highest;

3. Yea, Lord, we greet thee,
Born this happy morning;
Jesus, to thee be all glory giv’n.
Son of the Father,
Now in flesh appearing;

Text: Attr. to John F. Wade, ca. 1711-1786; trans. by Frederick Oakeley, 1802-1880
Music: Attr. to John F. Wade

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s