Bát Nhã Tâm Kinh (Hán Việt)

Chào các bạn,

Đây là clip nhạc tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà mình thích nhất, mời các bạn cùng nghe.

Chúc tất cả chúng ta vượt qua mọi khổ ách, rốt ráo niết bàn.

PTH

***

Bát Nhã Tâm Kinh (Hán Việt)

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời,
chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc;
sắc tức thị không, không tức thị sắc;
thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng,
bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức;
vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp;
vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới,
vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận,
nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận;
vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố
tâm vô quái- ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố;
viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn
Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố
đắc A-nậu-đa- la tam-miệu tam-bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú,
thị đại minh chú, thị vô- thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú,
năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha. (3x)

Dịch Nghĩa Tiếng Việt
(TĐH – Bát Nhã Tâm Kinh lược giảng)

Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt qua mọi khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc;
sắc tức là không, không tức là sắc;
thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Mọi sự đều là không, chẳng sanh chẳng diệt,
chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên, trong không chẳng có sắc,
chẳng có thọ, tưởng, hành, thức;
chẳng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
chẳng có màu sắc, âm thanh, hương thơm, vị nếm, xúc cảm, và các pháp;
chẳng có nơi để nhìn, cho đến chẳng có có nơi để ý thức;
chẳng có vô minh, cũng chẳng có chấm dứt vô minh;
cho đến chẳng có già chết, cũng chẳng có chấm dứt già chết;
chẳng có khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ, và con đường diệt khổ;
chẳng có trí tuệ, cũng chẳng có đạt.

Bởi chẳng có gì để đạt, Bồ tát nương tựa Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên tâm không vướng mắc;
vì không vướng mắc nên không sợ hãi,
xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn.
Chư Phật ba đời nương tựa Bát-nhã ba-la-mật-đa nên đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa là thần chú lớn, là minh chú lớn,
là chú tối cao, là chú không gì sánh bằng,
trừ hết mọi khổ ách, chắc thật, không dối.
Nên nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, tức là nói chú rằng:
Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề, Tát bà ha.
(Qua rồi, qua rồi, qua bờ rồi, qua bờ hết rồi, giác ngộ rồi, vậy đó!).

Bát Nhã Tâm Kinh và Vãng Sanh Thần Chú

One thought on “Bát Nhã Tâm Kinh (Hán Việt)”

 1. Hi chị Hương,

  Chị tin nổi không? Mấy ngày liền liên tục em đọc trong đầu câu:
  “Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt qua mọi khổ ách.”

  Rồi nghĩ “Bát-nhã ba-la-mật-đa” là cái gì, quên mất tiêu rồi, mình phải tìm đọc lại, thì hôm nay chị đăng bài này.

  Rồi nghĩ tiếp: “Đúng rồi năm uẩn đều là không (không không phải là không có), xa rời mộng tưởng, rốt ráo niết bàn… nên mới vượt mọi khổ ách. Bởi vì mình để cho mình mộng tưởng nên thân tâm tán loạn.”

  Cảm ơn chị chia sẻ.
  Chúc chị ngày vui.

  Em Phương

  Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s