Man or Puppet – Best Original Song, Oscar 2012

 

Mời các bạn nghe bản “Man or Puppet” trong phim “The Muppets” vừa thắng giải bài hát mới hay nhất (Best Original Song).

 

Người hay hình nộm

Gary: Tôi suy nghĩ về suy nghĩ của tôi
Và tôi tự hỏi tôi câu hỏi
Hướng nào là hướng đúng để đi
Tôi không biết
Tôi là người hay tôi là hình nộm?
Nếu tôi là hình nộm thì tôi là hình nộm rất người
Tôi là hình nộm hay tôi là người?
Nếu tôi là người thì đó là người hình nộm

Walter: Tôi nhìn vào đôi mắt này
Và không nhận ra
Người tôi thấy bên trong
Đã đến lúc tôi phải quyết định
Tôi là người hay tôi là hình nộm?
Nếu tôi là hình nộm thì tôi là hình nộm rất người
Tôi là hình nộm hay tôi là người?
Nếu tôi là người thì đó là người hình nộm

Tôi lại làm nữa đây
Tôi nghĩ tôi đã quyết định
Bây giờ tôi hiểu tôi là ai
Tôi là người
Tôi là hình nộm
Tôi là người hình nộm
Tôi là hình nộm rất người
Đó là tôi

Man or Muppet?

gary: i reflect on my reflection
and i ask myself the question
whats the right direction to go
i dont know
am i a man or am i a muppet
if im a muppet then im a very manly muppet
am i a muppet or am i a man
if im a man that makes me a muppet of a man

Walter: i look into these eyes
and i dont recognize
the one i see inside
its time for me to decide
am i a man or am i a muppet
if im a muppet then im a very manly muppet
am i a muppet or am i a man
if im a man that makes me a muppet of a man

here i go again
i think i made up my mind
now i understand who i am
im a man
im a muppet
im a muppet of a man
im a very manly muppet
this is what i am

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s