Bài Học Đất Đai

 

Từ vụ Đoàn Văn Vươn chúng ta học được những gì sâu sắc hơn là kỷ luật vài viên chức liên hệ, chỉnh sửa giấy tờ giao đất, hủy bỏ lệnh cưỡng chế, đồng thời sửa đổi luật để đất giao cho nông dân được gia hạn tự động? Sửa sai các điều này như thế là tốt, nhưng nếu ta không học được bài học sâu sắc hơn thì thật là đáng tiếc, vì sẽ có những vụ Đoàn Văn Vươn khác trong tương lai.

Nhưng trước khi xem xét bài học sâu sắc, việc đầu tiên mỗi chúng ta nên làm là gọi anh Vươn là anh hùng: “Anh hùng Đoàn Văn Vươn”. Hành động dũng cảm, đặt mình và gia đình của mình ra khỏi vòng pháp luật và sẵn sàng với cái chết, chống lại bất công và áp bức, đánh thức toàn chính phủ và toàn dân đối diện gốc rễ của bất công đã nằm đó bao năm trong hệ thống luật đất đai, là một hành động anh hùng. Vậy chúng ta hãy gọi người anh hùng là anh hùng, dù anh hùng sẽ phải vướng vòng lao lý thế nào.

Đọc tiếp Bài Học Đất Đai