Thư năm mới, HUNG CÁT NĂM NHÂM THÌN

 

phongthuybnn

Kinh thưa bạn đọc,

Vẻ như Nhâm Thìn đến sớm hơn đổi ca cho Tân Mão kêu gào suốt quanh mất tiếng, mệt mỏi. Gió mùa đông bắc đã về, từ se se lạnh đang được dự báo sẽ đột ngột tụ thành rét đậm rét hại. Biển Đông yên trở lại trong cảnh giác, trong sẵn sàng. Vàng leo thang suốt năm, quay cuồng chóng mặt, bỗng dừng lại, chân chầm chậm bước xuống trong khi đầu vẫn ngoảnh lên nhìn nghe. Dân thị lo hỗn loạn giao thông, dân quê lo mất đất canh tác, dân biển nghe ngóng an ninh cho thuyền đi đánh bắt xa bờ, dân bệnh kêu quá tải, dân trẻ than phải học suốt ngày chẳng có tuổi thơ vui, dân nữ than thở chuyện lấy chồng nội, ngoại…Thư bạn đọc khắp nơi gửi về kể cho nghe đủ chuyện và chờ mong một hồi âm dự đoán. Vì thế, tôi viết lá thư này, như hàng năm vẫn viết, trình bầy theo sở đoán của mình, thay trả lời riêng, về các điều gọi chung là hung cát, để bạn đọc tham khảo, dự đoán giải trí, vui dài 9 ngày nghỉ Tết năm nay.

Dự đoán theo Can, Chi

Nhâm trong Thập Can, đứng ngôi thứ 9, phụ trách việc chuyển động, giao tiếp, hành thuộc thủy dương.

Thìn trong Thập Nhị Chi, đứng ngôi số 5, thuộc thổ dương, giao cho Rồng năm móng cai quản.

Can Nhâm thuộc thủy. Chi Thìn thuộc thổ, Can Chi gặp thế tương khắc, dụng Chi làm đối tượng quan tâm dự đoán thì khắc này là khắc xuất thổ thủy, kinh dịch xếp vào bậc 2. Khắc xuất bậc 2 được chữ Lợi Lạc, tranh đấu thuận lý, chính nghĩa thì phần hung họa giảm thiểu nhiều gần như không đáng kể. Đối chứng với năm 2011, là năm tổng kết đánh giá được xem là năm hung xấu nhất từ năm 1991 đến nay (Tân Mão, khắc nhập, bậc 4), sẽ thấy rõ hơn chân dung Nhâm Thìn rạng rỡ, tươi sáng thế nào và đáng để Nhân hòa nghênh tiếp thế nào trước Thiên thời, Địa lợi.

Theo Can Chi tuổi, cụ thể như sau: Năm Nhâm Thìn, người có hàng Can, thuộc mộc (Giáp,Ất), hàng chi thuộc kim (Thân, Dậu) được thế sinh nhập, bậc 1, cát lợi. Người có hàng Can, thuộc thổ (Mậu, Kỷ), hàng chi thuộc mộc ( Dần, Mão) được thế khắc xuất, bậc 2, tranh đấu mà cát lợi. Người có hàng Can, thuộc thủy ( Nhâm, Quí), hàng chi thuộc thổ ( Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) được thế bình hòa, mọi việc điều tiết cân bằng, ung dung tự tại mà cát vượng. Người có hàng Can thuộc kim ( Canh, Tân) và hàng Chi thuộc hỏa (Tỵ, Ngọ) được thế sinh xuất, bậc 3, phải hư hao, vất vả. Người có hàng Can thuộc hỏa (Bính, Đinh) và hàng chi thuộc thủy ( Tí, Hợi) được thế khắc nhập, bậc 4, khó khăn, hung họa.

Ví dụ đối chứng bậc 1,

Năm Nhâm Thìn đối chứng với tuổi Giáp Thân: Can Nhâm đối chứng với can Giáp là cách thủy sinh mộc, bậc 1, gọi là Thiên Lợi. Chi Thìn đối chứng với chi Thân là cách thổ sinh kim, sinh nhập, bậc 1, gọi là Địa Lợi. Dự đoán: Tuổi Giáp Thân, năm Nhân Thìn được cách Thiên Lợi/ Địa Lợi nhiều may mắn, tốt đẹp.

Ví dụ đối chứng bậc 2,

Năm Nhâm Thìn đối chứng với năm Kỷ Mão: Can Nhâm đối chứng với can Kỷ là cách thổ khắc thủy, khắc xuất, bậc 2, gọi là Thiên Lợi. Chi Thìn đối chứng với chi Mão là cách mộc khắc thổ , khắc xuất, bậc 2, gọi là Địa Lợi. Dự đoán: Tuổi Kỷ Mão, năm Nhân Thìn được cách Thiên Lợi/ Địa Lợi bền bỉ tranh đấu mà được cát vượng.

Ví dụ đối chứng bậc 3,

Năm Nhâm Thìn đối chứng với năm Tân Tị : Can Nhâm đối chứng với can Tân là cách kim sinh thủy, bậc 3, gọi là Thiên Hao. Chi Thìn đối chứng với chi Tị là cách hỏa sinh thổ, sinh xuất, là cách Địa Hao. Dự đoán: Tuổi Tân Tị, năm Nhân Thìn được cách Thiên Hao/ Địa Hao, tiền hung, hậu cát, cẩn trọng sức khỏe.

Ví dụ đối chứng bậc 4,

Năm Nhâm Thìn đối chứng với năm Đinh Hợi : Can Nhâm đối chứng với can Đinh được cách thủy khắc hỏa, khắc nhập, bậc 4, gọi là Thiên Hại. Chi Thìn đối chứng với chi Hợi là cách thổ khắc thủy, khắc nhập, bậc 4, gọi là Địa Hại. Dự đoán: Người Đinh Hợi, năm Nhân Thìn được cách Thiên Hại/ Địa Hại, người cao tuổi (sinh năm 1947), và trẻ em (sinh năm 2007), đặc biệt nam nhân nên xem trọng việc giữ gìn sức khỏe, tu thân tránh nạn ách.

Dự đoán theo ngũ hành

Năm Nhân Thìn, hành Trường Lưu Thủy (dòng chảy dài). Cần hiểu và dụng cho được ba ý nghĩ tàng ẩn của Trương Lưu Thủy, dưới đây:

+ Thủy lưu là thủy động, chảy, vận động, tác động, giao tiếp, kết nối.

+ Không như các hành thủy khác, Trường Lưu Thủy không rõ cội nguồn xuất xứ. Gọi gáo nước đổ trên mặt sân hay gọi dòng sông là dòng chảy dài đều không sai, vấn đề là dòng chảy ấy tương quan thế nào trong môi trường chảy. Điều này rất quan trọng để dụng cho thuận lý. Gáo nước vừa đủ tưới cho một cây, nhưng không đủ cho một rừng cây, dòng sông đủ nước tưới cho một rừng cây nhưng quá dư đối với một cây. Thủy vừa đủ thì mộc tốt, thủy dư thì hại mộc. Vì vậy, mọi sự hay việc hay người muốn dự đoán phải tìm nguồn cội, mới có giải pháp dịch biến.

+ Trường Lưu Thủy duy nhất chỉ khắc kỵ Thiên Thượng Hỏa (lửa nắng), gọi là phản khắc, nắng (hỏa) chẳng những không bị Trường Lưu Thủy khắc tắt, mà nắng còn làm cho mọi dòng chảy bốc hơi.

Thế nên, Mệnh thủy năm nay gặp thủy vận động mà cát mà tụ hội. Mệnh thổ khống chế được thủy cường, tuy nhiên không nên thái quá mà thủy bị lấp. Mệnh hòa gặp Trường Lưu Thủy không cần vận động hết nội lực chống đỡ, mà nên chọn cách làm cho thủy đẹp để nương theo mà lợi lạc, ví như thắp ngọn nến, gầy một bếp lửa hồng bên dòng chảy, cho dòng chảy lung linh trong nắng sớm hay dưới trăng sao. Mệnh mộc chớ quá hoan hỉ thủy mà tham, bởi thủy cường thì mộc úng. Mệnh kim nên an nhiên tự tại, lượng sức mà dưỡng thủy, bởi kim nặng tất thủy chìm, nên coi việc từ thiện, việc nhân nghĩa làm trọng.

Dự đoán theo Quẻ lệnh

La Kinh 24 phương vị, Can Nhâm trong nhóm phương vị Nhâm-Tí-Quí thuộc Khảm Thủy , Chi Thìn trong nhóm phương vị Thìn-Tốn-Tỵ thuộc Tốn phong mộc. Nên thiết lập được quẻ lệnh niên Thủy trên/ Phong dưới là quẻ Tỉnh.

Nội dung quẻ Thủy/ Phong Tỉnh

Kinh dịch 384 quẻ, duy nhất một quẻ được dụng biến dự đoán đó là quẻ Phong trên/ Thủy dưới là quẻ Hoán. Nghĩa rằng: phàm cái gì liên quan tới gió (phong) và nước (thủy) thì đều nên thay đổi, hoán chuyển, sắp xếp, định vị lại. Xét thế quẻ Hoán, chỉ duy nhất một giải pháp dịch biến từ Phong trên/ Thủy dưới thành Thủy trên/ Phong dưới là quẻ Tỉnh. Tỉnh là cái giếng. Bản chất của Giếng là: Uống mãi không cạn/ Vơi lại đầy/ Đầy không tràn. Ý dịch sâu xa là tu thân, sửa đổi, hoán chuyển để biến cái hung xấu thành cát lợi mà hưởng phúc dầy của giếng.

Quẻ lệnh năm nay, Nhâm Thìn là quẻ Thủy/ Phong Tỉnh ( giếng). Bản chất của cát lợi là tu thân làm sao để giếng nước trong sạch, dùng được, giếng cần luôn được chăm sóc nạo vét bùn đất và cấm kỵ việc xả vật thải, uế độc vào giếng, và nữa, giếng là của chung, dùng cho nhiều người, vì vậy bản thân mỗi người cần tiết chế đời sống vị kỷ, nên hòa hợp cộng đồng và sống vị tha.

Hào 1: Tương ứng với hai tháng Giêng và Hai. Lời hào: Giếng nhiều bùn đất, nước bẩn, không ăn được, là cái giếng cũ (hoang) không có chim. Đây là hào bất lợi, thậm chí xấu hãm với việc cầu tài, cầu quan. Cát lợi cho việc vận động nội lực nghĩ và hành cho các việc thuộc khu vực sinh, dưỡng, tự trọng, việc lập chương trình, kế hoạch, dự án, việc đường dài, việc học tập, nghiên cứu, du lịch, dưỡng sức, phòng chữa bệnh. Nhấn mạnh: Đặc biệt ích lợi cho người Bính, Đinh, Dần, Mão trong việc tu thân việc đức, việc từ thiện. Đặc biệt cẩn trọng với người cao tuổi mắc các chứng bệnh đường huyết, đường tiêu hóa trước nguy cơ nạn ách cạn tắc.

Hào 2: Tương ứng với hai tháng Ba và Tư. Lời hào: Mạch yếu, giếng cạn, ếch nhái vầy bẩn, như chum vại đã nứt, đã rò chảy. Lời hào hàm nghĩa, cần xem lại cấp kỳ, giếng còn mạch ngầm hay đã cạn và việc nạo vét bùn đất, sửa sang lại giếng đã đúng chưa, thật lòng chưa, ý nói định hướng công việc, sự nghiệp.

Hào 2: Vất vả cho người Canh, Tân, Tỵ, Ngọ lâm cảnh thất tài, hư hao. Khó khăn với người Bính, Đinh, Dần, Mão kinh doanh thua lỗ, hao tán, bệnh hoạn, lao lý. Vì vậy, nên xem xét kiêng tránh hùn hạp, khuyếch trương, vay mượn, thế chấp, mạo hiểm. Phải nên kiên nhẫn đón định thời cơ.
Hào 2: Với người Mậu, Kỷ chế hóa được hung họa, hao tán không đáng kể, có lợi lộc nhỏ.
Các người khác không nhắc tới, được thế an nhiên tự tại, nội lực tranh đấu càng lớn thì quan lộc, tài lộc càng vượng.

Hào 3: Tương ứng với hai tháng Năm và Sáu. Hào từ tàng ẩn hai nghĩa. Nghĩa hung, đã có nước giếng trong mà chẳng thể múc lên ăn, lòng ngậm ngùi. Nghĩa cát, gặp người quân tử, nước giếng múc lên cùng hưởng phúc.

Người Giáp Ất, Thân, Dậu, ứng xử khôn khéo, giao tiếp tốt, quan hệ rộng nhiều cơ may kiến quí, tất vượng quan lộc, tài lộc. Học chữ nhẫn, sống hỉ xả, không quá tự tôn tự đại ắt cát vượng như muốn. Ngược lại, những việc làm đáng cảm xấu hổ, vô liêm sỉ, thiếu tự trọng tất phải gánh chịu nhiều bất mãn.

Người Canh, Tân, Tỵ, Ngọ gặp thời hào này nhiều ưu tư, ;phiền muộn trong lòng. Luôn sống trong tâm trạng không được chú ý, không được trọng dụng. Chẳng những quan lộc, tài lộc không tựu, mà còn hư hao, đau ốm bệnh tật. Thậm chí, vướng mắc thị phi, lao lí.

Hào 4: Tương ứng với hai tháng Bảy và Tám. Hào từ tàng ẩn ý, giếng đã được nạo vét bùn đất sạch sẽ, đã xây bờ, gầu thùng đã sẵn sàng múc nước lên dùng. Bối cảnh đã thuận lợi, hào tốt.
Kéo nước lên dùng, trường hợp dây gầu đứt, gầu thủng, vỡ hay tâm xác yếu ớt không kéo nổi gầu nước lên thành giếng, thì hung họa, thất bại ấy chỉ nên tự trách mình.

Người theo đường học hành thi cử, cơ may học giỏi đỗ đạt cao. Người theo đường quan lộc tất được sủng ái, cất nhắc mà thành tựu, người theo đường kinh doanh tất hân hoan tài lộc, thuận thảo hùn hạp, khuyếch trương. Buôn bán đường xa được hanh thông, tiếp rước. Thảo dân cần cù chăm chỉ, lấy việc cơm no áo lành là hạnh phúc, tất cỏ thể khai trương, động thổ, kiến tạo nhà cửa, giáo dục con cháu mà được như nguyện. Tóm lại, mở lòng, mở tay cầu việc hỉ, việc lộc đều rộng đường, nhiều cơ hội và luôn có quí nhân giúp sức.

Hào 5: Đây là hào tốt nhất của quẻ Thủy/ Phong Tỉnh. Tương ứng với hai tháng Chín và Mười. Hào từ nghĩa rằng: Nước giếng trong lành, nguồn mạch phong phú, ăn uống rất tốt. Đây là thời kỳ tốt đẹp nhất trong năm. Người người, nhà nhà đều nên tu thân cố gắng làm những việc nhân, việc thiện đức, việc muốn mà không gây hại cho người khác, cho cộng đồng, tất thẩy đều thành tựu. Hung xấu của thời hào này chỉ thuộc về những việc làm càn bậy, tham nhũng, lường gạt, dối trá. Đó là quy luật của nhân quả.

Hào 6: Tương ứng với hai tháng Mười Một và Mười Hai. Trong số 384 quẻ dịch, phần lớn hào 6 đều là hào kết quẻ, hào 6 ví như người đời, khởi từ trẻ, nay đã già, bị coi như hết thời, lại yếu bệnh và chỉ nên an nhàn thụ hưởng đức hiếu nghĩa của con cháu. Tuy nhiên, Quẻ Tỉnh lại có hào 6 rất tốt đẹp. Đó chính là ý nghĩa của việc thụ hưởng nước giếng trong lành như lý của quẻ. Hào từ còn nói rõ thêm: Lấy nước giếng, chớ đậy kín, phải nên có lòng tin người. Ý rằng, nước giếng là của chung, phải để mọi người cùng thụ hưởng, chớ ích kỷ, rất cần vị tha. Đây là thời kỳ quan lộc thành đạt, tài lộc hoạnh phát, khởi nghiệp hanh thông, kinh doanh buôn bán phát triển, lợi lạc.

Tuy nhiên, hào này còn có ý nghĩa hoạnh phát hoạnh phá, bất lợi cho việc phi nghĩa, người phi nhân, bất lợi cho người già lâm bệnh trọng và người trẻ ăn chơi đua đòi trác trụy.

Kính thưa bạn đọc,

Cầu mong tham khảo này ích lợi cho bạn. Nên dành chút thời gian lúc thư nhàn dự đoán cho mình hoặc thân bằng quyến thuộc, theo thứ tự lập trình sau:

1/ Xác lập quẻ Can Chi Nhâm/ Thìn.

2/ Đối chứng quẻ tuổi của người cần dự đoán với quẻ năm Nhâm Thìn để tìm được 5 thế hành, sinh xuất hay sinh nhập, khắc xuất hay khắc nhập, hay bình hòa. Chú ý, Chi Địa, là chủ thể, Can Thiên là khách thể.

3/ Sau khi đã xác lập được mô hình hung cát cần xem , đối chứng từng sự việc đang làm, đang toan tình, hoặc đơn thuần mong cầu vào từng thời gian phân định theo dự đoán quẻ dịch Thúy/ Phong Tỉnh mà tùy nghi biến dụng.

4/ Nên thấu hiểu ý nghĩa tu thân cát vượng của năm Nhâm Thìn này là tạo thiện đức như cái giếng, để uống mãi không cạn, vơi lại đầy, đầy không tràn. Tu thân ngược nghĩa tất hung họa, thất bại.
Kính chúc bạn đọc một năm mới an khang, cát vượng. Người viết dự đoán tham khảo này cúi xin được chỉ giáo và lương thứ.

Nguyện

Nguyennguyenbay.com

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Thư năm mới, HUNG CÁT NĂM NHÂM THÌN”

 1. Cảm ơn Bác NNB đã góp “món quà” đón Xuân rất thú vị cho Vườn Chuối. Đọc qua, cháu xin mượn đất của bác để bày tỏ đôi dòng với Vườn Chuối về năm mới 2012 rất quan trọng này.

  Trước đây còn là sinh viên, cháu có tâm muốn tìm hiểu về các Đạo, Tôn giáo…thường tìm mua sách cũ về Đạo ở các nhà sách cũ trên đường NTMK, Sài Gòn. Cháu đã tìm đọc rất nhiều..từ Thiên Chúa, Tin Lành, PG Hòa Hảo, Cao Đài, Thông Thiên Học…cũng thấy có nhiều tài liệu tiên tri về cái gọi là “ngày tận thế” hay “ngày phán xét cuối cùng” như bài “Giác Mê Tâm Kệ” của Đức giáo chủ PG Hòa Hảo, của Sư Vãi Bán Khoai, của đức Huỳnh Phú Sổ,v.v…đó là bên VN mình, cháu cũng có đọc thêm tài liệu tiên đoán của những nhà tiên tri nước ngoài, thấy thời gian cũng có vẻ cận kề, nên cũng thấy lo lo. Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp ĐH, phải lo cơm áo gạo tiền, nên tạm quên đi mấy chuyện “tận thế” trên. Nhưng rồi suốt những năm qua, nhất là năm 2011, cứ lên Internet là rất dễ đọc được những thông tin về “tận thế” có thể xảy ra trong năm 2012, nào là dẫn chứng lịch người da đỏ Maya, rồi nghiên cứu, theo dõi thiên văn của các nhà khoa học, trong đó có công bố của NASA về bão mặt trời, 9 hành tinh thẳng hàng…đến nỗi ng ta còn làm cả phim về “Tận thế 2012” nữa!

  Gần đây cháu nhận được email của 1 bạn mà chỉ mới trao đổi email vài lần, (bạn đó gửi tài liệu cho nhiều người, trong đó có mail của cháu), đó là tài liệu của bác Lâm Thanh Điền – từ số 40 đến 44, đọc xong cháu mới giật mình, hóa ra “sự kiện” trong năm 2012 ko phải là nói chơi! Cháu đã lên Net tìm thêm tài liệu của bác Lâm Thanh Điền từ số đầu tiên, và xin được password để download đầy đủ các số từ 01-39 về đọc để tìm hiểu kỹ hơn. Nên nhân bài này của bác, cháu mượn phản hồi để xin chia sẽ lại ít tài liệu cho bạn đọc. Tất nhiên tin hay ko là tùy duyên mỗi người ko ai ép được. Cháu chỉ muốn làm những gì cháu nghĩ nên làm mà thôi!

  Các bạn nào muốn tải tài liệu của bác Lâm Thanh Điền về để tìm hiểu thêm trong năm 2012 sẽ có gì đặc biệt thì mời vào link sau nhé:

  http://www.mediafire.com/download.php?tfuoeg45b2v0102

  Mình chỉ post 1 tài liệu số 42 thôi vì nghĩ có nhiều bạn chưa nghiên cứu nhiều về tâm linh, tôn giáo, đối với các bạn đó thì có để chỉ đọc từ dòng “33 bài Trời cho biết trước…” trở xuống. Còn với bạn nào có Tâm tìm hiểu thêm, muốn đọc thêm các tài liệu khác thì liên lạc với mình qua email: quangdung0106.vn@gmail.com, mình sẽ gửi riêng link tải tài liệu kèm password cho bạn đó tải về nghiên cứu thêm.

  Một năm mới nhiều biến động, chúc cả nhà ĐCN mau “thức tỉnh”!

  Thân chào,
  Q.D

  Thích

 2. Một bài rất hay cho nhiều người trong năm mới anh Bảy ơi. Có nhiều điều Phượng còn chưa hiểu nên mai mốt sẽ xin anh hướng dẫn thêm anh Bảy nhé. 🙂

  Năm Mới Nhâm Thìn, Phượng & gia đình kính chúc anh chị cùng toàn thể gia đình mọi điều như ý nguyện. 🙂

  Thích

 3. Tôi chép lại bài viết của anh Bảy để đối chiếu cách học Dịch bấy lâu nay của mình. Cảm ơn anh Bảy rất nhiều. Năm mới chúc anh an khang. Kính .Thanh Sơn

  Thích

 4. Dịch học là môn sở cầu của tôi, nhưng bấy lâu nay tôi mãi luẫn quẩn trong chữ nghĩa sâu xa của dịch, nay được đọc bài viết này, dù chỉ trên khia cạnh một cái tết, mà mắt thấy sáng tỏ mọi luận lý chữ nghĩa, thầy Bảy thực uyên bác cao tay, xin thầy cho được tiếp tục thọ giáo bằng những bài chỉ dẫn khác. Và xin được cảm ơn Dotchuoinon, trang web công bằng vô tư quảng bá đa chiều văn hóa, đạo giáo. Đáng khâm phục. Nếu được, xin dotchuoinon thuyết phục thầy Bảy viết tiếp một số bài về kinh dịch, bội phần biết ơn. Phát Lộc

  Thích

 5. Toi xin phép Dotchuoinon và đặc biệt thầy Bảy, nhân bản bài viết này gửi cho thân bằng quyến thuộc cùng đọc. Thực hay và bổ ích.

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s