Lưu trữ theo thẻ: English education

Quy ước giao tiếp – Trả lời điện thoại

 

Chào các bạn,

Hôm nay các bạn xem video clip này về cung cách trả lời điện thoại nhé–điện thoại cá nhân, cũng như điện thoại của công ty trong khi làm việc. Các quy ước trong này rât thông dụng. Làm kém hơn quy ước là thiếu chuẩn. Nhiều công ty có cách trả lời điện thoại mọi nhân viên phải làm, cao hơn chuẩn trong video này. Vi dụ: “Good morning. Thank you for calling Queen Bee Fashion. It is a wonderful day in Hanoi. This is Thúy Vân. May I help you?”

Bài này có lời viết đi theo lời nói tiếng Anh, nên rất dễ để theo dõi. Nếu cần thêm thời gian để đọc hay nghe lại, chỉ cần ngưng để đọc, hay để chuột lên lằn đỏ đậm, rồi kéo chấm trắng ngược lại một chút để nghe lại đoạn vừa nghe.

Mến
Hoành

 

Heigh ho – Snow White and The Seven Dwarfs – Disney

Hai Hô – Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn

Ta đào đào đào đào đào đào đào trong mỏ cả ngày
Đào đào đào đào đào đào đào là việc ta thật mê say
Chẳng có xảo thuật để làm giàu lẹ
Nếu bạn đào đào đào bằng xuổng hay đòn nạy
Trong mỏ! Trong mỏ! Trong mỏ! Trong mỏ!
Nơi cả triệu viên kim cương nhấp nháy

Đọc tiếp Heigh ho – Snow White and The Seven Dwarfs – Disney