Danh mục lưu trữ: Ảnh hướng thượng

Mời tham dự cuộc thi ảnh: Xóa nghèo – Đảm bảo lợi ích cho mọi người 

[Scroll down for the English version]

HS dan toc thieu so

Bạn hình dung bức tranh xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam như thế nào? Làm sao để đảm bảo mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển? Hãy chia sẻ góc nhìn của bạn qua cuộc thi ảnh do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và VNPhoto tổ chức.

Đọc tiếp trên CVD

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Sep 20, 2016 – Đoàn xe từ thiện đến Sóc Bụi tre

 Xem toàn bộ Gallery

1/ Xe Từ thiện chở quà Trung thu chuẩn bị vào nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre thuộc giáo xứ Bù Đăng.
1/ Xe Từ thiện chở quà Trung thu chuẩn bị vào nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre thuộc giáo xứ Bù Đăng.
Đọc tiếp Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Sep 20, 2016 – Đoàn xe từ thiện đến Sóc Bụi tre