Danh mục lưu trữ: Ảnh hướng thượng

Ảnh sinh hoạt hàng ngày – Sep. 14, 2018 – Mẹ Khươi

Xem toàn bộ Gallery

1/ Mẹ Khươi 74 tuổi ở Sóc Bù Xa, đã bị tai biến liệt ½ người hơn hai năm, tự ngồi xúc cơm ăn với một cánh tay còn lại.

Đọc tiếp Ảnh sinh hoạt hàng ngày – Sep. 14, 2018 – Mẹ Khươi