Danh mục lưu trữ: Ảnh hướng thượng

Ảnh sinh hoạt hàng ngày – Jan.12, 2019 – Tượng đài Đức mẹ Hòa Bình

Xem toàn bộ Gallery

Tượng đài Đức mẹ Nữ Vương Hòa Bình trong đêm canh thức cầu cho Hòa Bình thế giới 01/ 01/ 2019, trước bàn thờ trong Nguyện đường của Tu viện Nữ Vương Hòa Bình – Gp. Banmêthuột.

Matta Xuân Lành