Prayer 800

The prayer series

Jesus,

When you called your first disciples,
you only said,
“Follow me”,
immediately they followed you. (Matthew 18-22)

They didn’t say,
“First let me go and finish the exam,”
or “First let me go and have a good job,”
or “First let me go and take care of my dears.”
Even they didn’t say,
“First let me go back and say goodbye to my family.” (Luke 9:57-62)
They followed you immediately.

Following you like that.

Amen.

PTH

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s