Người thường

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Người thường là một bài hát của nhóm Sly & Family Stone, phát hành năm 1968.

Đây là đĩa đơn đầu tiên của nhóm lên tới vị trí quán quân trên bảng xếp hạng đĩa đơn nhạc Soul và bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Và giữ vị trí đó, trên Hot 100, trong bốn tuần từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3 năm 1969 và được ghi nhớ như một bài hát nổi tiếng những năm 1960. Billboard xếp hạng bài hát này như bài hát số 5 năm 1969. Đọc tiếp Người thường

Vui là công đức

Chào các bạn,

Có điều này mình đã nói nhiều lần, nhưng có lẽ ít người quan tâm đến, vì có lẽ người ta cảm thấy nó không mấy thực tế trong đời sống cơm áo gạo tiền hằng ngày. Đó là, cách tư duy và hành động của chúng ta trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường quanh ta – làng xóm, phường khóm, thành phố, đất nước, thế giới…

Đa số người trên thế giới hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến điều đó, có lẽ vì họ đã phải giành hết thời gian lo chuyện cơm áo gạo tiền cho chính họ và gia đình. Chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến ai khác và điều gì khác. Đương nhiên là chẳng trách họ được. Cuộc đời còn nhiều người cực khổ thế đó. Nhưng chúng ta, dù cực khổ thế nào, thì cũng cần hiểu rõ liên hệ mật thiết giữa ta và môi trường quanh ta, vì điều đó có lợi cho chính ta trước hết. Đọc tiếp Vui là công đức

Work ethics

Dear brothers and sisters,

A person with good work ethics is the person who works well  – hard working, working carefully, and working with high quality.

Work ethics isn’t related to money.

  • Whether it’s high paying work or low paying work, whether paid work or unpaid work (housework and most of charity activities), a person with good work ethics will work the same  way.
  • A person with bad work ethics will work hard with high paying work, but work carelessly with low paying work and work with bad quality with unpaid work.

Đọc tiếp Work ethics

A Stroll Along Saigon’s Tet Flower Streets in the 1960s

saigoneer.com

Flowers never go out of fashion.

 Along with banh tet, fireworks and red envelopes filled with lucky money, no visual represents the Tet holiday in Vietnam more than fresh flowers. Symbolizing wealth and passionate love, they adorn alters and tables as colorful manifestations of the joy that the Lunar New Year ushers into people’s homes.

In Saigon, the ochna integerrima (Vietnamese mickey-mouse plant) are most common thanks to their preference for hot, sunny climates, while the north’s gloomy growing season ushers in peach flowers and marumi kumquat. Farmers in the Mekong Delta fastidiously tend to the plants for months in the lead-up to the holiday, and to meet demand, Vietnam has even taken to importing them from abroad

For decades, temporary flower markets have opened in response to every household’s desire to purchase the verdant delights. In these photos taken in the 1960s, one can observe Saigon’s stylish citizens mingling with vendors at one such market. The holiday atmosphere provides an opportunity for shoppers to wear their snazziest outfits and pose for photos amongst the rows of flowers. 

Đọc tiếp A Stroll Along Saigon’s Tet Flower Streets in the 1960s

A Look Back at Tết in Hanoi 100 Years Ago

saigoneer.com

It is easy to remark on how drastically Tết has changed over the years, but have the core elements really evolved that much?

For many, this most recent Tết probably included meeting friends at fancy bubble tea shops, snacking on junk food in front of Netflix, spending countless hours on social media, and perhaps even traveling to luxury resorts.

Certainly, none of these activities were available to Hanoi residents 100 years ago, but like today, a century ago markets bustled in the days leading up to the holiday, and then the streets emptied; people spent hours preparing special dishes and dressing up for photos and to honor their ancestors; and families spent hours leisurely strolling the streets or lounging in living rooms. 

Have a look at these photos below and question how different the Lunar New Year in Hanoi was a century ago:

The bustling market leading up to the holiday.

Đọc tiếp A Look Back at Tết in Hanoi 100 Years Ago