Lưu trữ theo thẻ: Sách Sống Một Cuộc Đời Ý Nghĩa

Sách “Sống Một Cuộc Đời Ý Nghĩa”

Chào các bạn,

Mình vừa chuyển đến Nhà Xuất Bản Phụ Nữ bản thảo cuốn “Sống Một Cuộc Đời Ý Nghĩa” gồm 87 bài mình viết, phần lớn là các bài gần đây, viết năm 2020.

Vậy là hiện tại NXBPN có hai tập bản thảo từ ĐCN – cuốn “Sống Một Đời Ý Nghĩa” này và cuốn “Huyền Sử Bồ Tát Đông Hải (tập 1)” mình và Thu Hương viết chung.

Mình có Lời Nói Đầu và Mục Lục cho cuốn “Sống Một Cuộc Đời Ý Nghĩa” dưới đây. Mục lục này có các links đưa đến các bài trên ĐCN, như đã edited và gửi đến nhà XB. Tuy vậy, còn một loạt edit từ nhà XB nữa, do đó sách ra cuối cùng sẽ khác các bài trên ĐCN một chút.

Mình cũng có đặt một nút ấn đầu cột trái trang ĐCN, với link đến bài viết này.

Vài dòng thông tin đến các bạn.

Mến,

Hoành
_________

LỜI MỞ ĐẦU

Cuốn “Sống Một Cuộc Đời Có Ý Nghĩa” này, theo sau hai cuốn “Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống” và “10 Giá Trị Cốt Lõi Của Thành Công”, nhằm giúp các bạn tiếp tục hành trình tu luyện trái tim mình, để sống một cuộc đời nhiều hoa trái và giá trị. Đọc tiếp Sách “Sống Một Cuộc Đời Ý Nghĩa”