Lá thư

Chào các bạn,

Đây là bài hát trong phim Nhật Have a song on your lips (tựa tiếng Việt: Khúc hát trên bờ môi), dựa trên tiểu thuyết “Kuchibiru ni Uta o” của Eiichi Nakata, phát hành năm 2015. (Các bạn có thể xem trước nội dung phim ở đây.)

Bài hát có tên “Tegami (Haikei Jūgo no Kimi e)” (Letter: Greetings to a 15 Year Old – Thư: Chúc mừng tuổi 15), của ca sĩ, nhạc sĩ Angela Aki năm 2008. Bài hát có vẻ cũng có nhiều phiên bản khác nhau.

Với phiên bản trong phim này, bài hát có nhiều phiên bản tiếng Anh. Tuy nhiên chỉ có bản tiếng Anh trong clip dưới đây mình cảm thấy dễ hiểu hơn cả nên quyết định chọn phiên bản này để typing thành văn bản và dịch sang tiếng Việt. 

Một bài hát làm mình xúc động trong lần đầu tiên nghe, dù lúc đó chỉ toàn tiếng Nhật, chưa hiểu nội dung là gì. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Chúc các bạn ngày vui.

PTH

***

“HAVE A SONG ON YOUR LIPS” (“Kuchibiru ni Uta o”) – English and Romaji Subtitled

Letter

Dear future me,
who is reading this letter
Where have you ended up, and what are you doing now?

Right now I’m 15, and there are things worrying me
that I cannot speak anyone about.

I thought that if I wrote a letter to my “future self”
that I could tell you all the things
that I’ve kept hidden deep inside of me

But now I feel like I’m falling apart, about to cry, and I could just disappear.
Whose words should I now trust to help me through this?

I have only one heart, and it’s been broken so many times
Even engulfed by pain, I’m living here in the present.
I’m living here in the present.

Dear 15 year old me:
Thank you for writing.
There are some things I want you to know.

If you keep asking yourself
“what am I striving for,
and where am I going”,
eventually you’ll find answers inside yourself.

Right now, don’t cry.
Keep fighting.
And whenever you lose your way,
just keep moving forward,
and trust the voice in your heart.

I’m now an adult, but still I get hurt and have sleepless nights .
But I continue to live my bittersweet present.

Everything in life has its own purpose;
so have faith, and don’t be afraid to follow your dreams.
Keep on believing.
Keep on believing.
Keep on believing.
Keep on believing.
Keep on believing.

I’m falling apart, about to cry, and I could just disappear.
Whose words should I now trust to help me through this?

Aaah, don’t cry.
Keep fighting.
And whenever you lose your way,
[Believe. Believe. Keep on believing.]
just keep moving forward,
and trust the voice in your heart.

No matter how old you are,
you can’t avoid sorrow and sadness.
Be confident, show your smile, and live for the present.
Live for the present.

Dear future me,
who is reading this letter
I’ll always pray for your happiness.


Lá thư

Chào mình tương lai,
người đang đọc thư này
Rốt cuộc bạn đã đến đâu và đang làm gì lúc này?

Ngay lúc này mình 15, và có những điều làm phiền mình
mà chẳng thể nói với ai.

Mình nghĩ nếu viết thư cho “mình tương lai”
mình có thể nói với bạn mọi điều
mình đã giấu sâu bên trong

Nhưng lúc này mình cảm thấy như đang suy sụp, sắp khóc, và chỉ có thể biến mất.
Mình nên tin lời nói của ai để giúp mình vượt qua điều này?

Mình chỉ có một trái tim, và nó đã bị vỡ nhiều lần
kể cả bị nhấn chìm bởi nỗi đau, mình vẫn sống ở đây trong hiện tại.
Mình đang sống ở đây trong hiện tại.

Chào mình tuổi 15:
Cảm ơn bạn vì đã viết.
Có vài điều mình muốn bạn biết.

Nếu bạn cứ tự hỏi
“mình đang phấn đấu vì điều gì,
và mình đang đi đâu”,
cuối cùng bạn sẽ tìm thấy câu trả lời bên trong chính mình.

Ngay bây giờ, đừng khóc.
Cứ chiến đấu.
Và bất cứ khi nào lạc lối,
cứ hướng về phía trước,
và tin vào tiếng nói trong trái tim bạn.

Bây giờ mình là người lớn, nhưng mình vẫn đau và có những đêm mất ngủ.
Nhưng mình vẫn tiếp tục sống với hiện tại ngọt đắng của mình.

Mọi thứ trong đời đều có mục đích riêng của nó;
thế nên hãy có lòng tin và đừng sợ đi theo ước mơ của mình.
Cứ tin.
Cứ tin.
Cứ tin.
Cứ tin.
Cứ tin.

Mình đang suy sụp, sắp khóc, và chỉ có thể biến mất.
Mình nên tin lời nói của ai để giúp mình vượt qua điều này?

Aaaa, đừng khóc.
Cứ chiến đấu.
Và bất cứ khi nào lạc lối,
[Hãy tin. Hãy tin. Cứ tin.]
cứ hướng về phía trước,
và tin vào tiếng nói trong trái tim bạn.

Dù bạn bao nhiêu tuổi,
bạn chẳng thể tránh nỗi đau và nỗi buồn.
Hãy tự tin, nở nụ cười và sống cho hiện tại.
Sống cho hiện tại.

Chào mình tương lai ,
người đang đọc thư này
Mình sẽ luôn cầu nguyện cho hạnh phúc của bạn.

(PTH dịch)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s