Thấy Như Lai

Chào các bạn,

Đoạn 5 Kinh Kim Cang viết: “Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai.

Hư vọng có nghĩa là cái nhìn giả, không thật.

Như Lai là Đức Phật, là Đức Thế Tôn. Như Lai trong tiếng Sanskrist là Tathagata, có nghĩa là “như thế”, là tánh của mọi sự.

(Tánh và tướng là hai từ khác nhau. Tánh là Như Lai. Tướng là các biểu hiện của Như Lai.)

Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai.

Bông hoa sứ quân tử nửa trắng nửa hồng kia là hư vọng, nghĩa là có hoa đó nhưng hoa đó cũng chẳng phải là hoa, mà chính là một trong vô số gương mặt của Như Lai.

Nếu thấy hoa chẳng phải hoa tức thấy Như Lai – Nếu bạn ngắm hoa mà biết chẳng phải đang ngắm hoa, mà thật ra đang ngắm một trong vô số gương mặt của Như Lai, thì bạn đang ngắm Như Lai.

Chiếc lá sứ quân tử vừa xanh vừa mềm kia là hư vọng, nghĩa là có lá đó nhưng lá đó cũng chẳng phải là lá, mà chính là một trong vô số ngón tay của Như Lai.

Nếu thấy lá chẳng phải lá tức thấy Như Lai – Nếu bạn nắm chiếc lá mà biết chẳng phải đang nắm chiếc lá, mà thật ra đang nắm một trong vô số ngón tay của Như Lai, thì bạn đang nắm tay Như Lai.

Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai.

Mọi người đều là hư vọng. Nghĩa là có người đó nhưng người đó cũng chẳng phải là người, mà chính là một trong vô số thân tướng Như Lai.

Nếu thấy người chẳng phải người tức thấy Như Lai – Nếu bạn thấy người mà biết chẳng phải đang thấy người, mà thật ra đang thấy một trong vô số thân tướng Như Lai, thì bạn đang thấy Như Lai.

Phật nói:Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai.

Phật nói như vậy nghĩa là sao?

Nghĩa là Phật yêu chúng ta.

Phật yêu chúng ta. Phật ở quanh chúng ta. Phật mong chúng ta thấy Phật.

Phật mong chúng ta thấy Phật để chúng ta được an lạc, được tĩnh lặng và để chúng ta hiểu rằng, chúng ta không có một mình trên cõi đời này, mà chúng ta có vô số vô lượng vô biên Phật ở quanh, để giúp chúng ta thành Phật.

Thế nên, hãy ngắm bông hoa sứ quân tử như ngắm gương mặt Như Lai, hãy nắm chiếc lá sứ quân tử như nắm tay Như Lai và hãy nhìn người như đang ngắm nhìn Như Lai.

Chúc chúng ta luôn thấy Như Lai.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s