Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 2 (PHẦN 8)

Người dịch: Phạm Thị Ngọc Nho
Biên tập: Phạm Thu Hường

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 2: Phương Pháp Và Tâm lý Của Sự Trì Hoãn
(Phần 8)

2B. Những chiếc cầu dễ gãy:
Năng lượng hạt nhân và những nhà máy điện thu giữ và lưu trữ cac bon bằng bất kỳ giá nào? (tiếp theo)

Những chiếc cầu nào?

Đã chưa bao giờ có bất kỳ sự nghi ngờ nào rằng những chiếc cầu này liệu có cần thiết trước khi toàn bộ năng lượng cung cấp có thể được tạo ra bởi năng lượng tái tạo. Một bước nhảy trực tiếp từ sự cung cấp năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo là không thể tưởng tượng được – mặc dù không phải do các nguyên nhân công nghệ hay kinh tế là không thể khắc phục được.

Những nguyên nhân thực sự thuộc về chính trị và xã hội, bởi vì không thể mong đợi các chính phủ và các quốc hội sẽ cùng một lúc tập trung tất cả ý chí và sức mạnh để giải phóng chính họ khỏi thói quen, và đôi khi quá đáng, sự ảnh hưởng của những quyền lực lợi ích từ năng lượng truyền thống. Thêm vào đó, hầu hết các Chính phủ và Quốc hội thiếu hụt khả năng chiến lược để giới thiệu năng lượng tái tạo, bởi vì đây là một chủ đề khá mới đối với các chính phủ, các đảng phái chính trị và các cơ quan tài chính.

Một sự thiếu hụt về giáo dục công có nghĩa rằng sự hỗ trợ của công chúng cho năng lượng tái tạo thì cũng vẫn còn rất khác nhau, và có một sự thiếu hụt gần như phổ quát trong đào tạo đội ngũ nhân sự khoa học và công nghệ, điều phản ánh sự thất bại trong các chính sách khoa học và giáo dục của những thập niên vừa qua. Do đó, các quá trình lĩnh hội* trong tất cả các lĩnh vực này cần phải tăng mạnh, và điều này đòi hỏi một chiến lược toàn diện.

* quá trình lĩnh hội hay đường cong học tập (learning curve): là một hàm đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa sự học tập một ngành với kinh nghiệm trong ngành đó qua thời gian. Khi kinh nghiệm chưa có nhiều như trong ngành năng lượng tái tạo, đường cong học tập này đang ở giai đoạn đầu và cần sự gia tăng rất mạnh trong thời gian ngắn -ND.

Mỗi một mô-đun đơn lẻ trong một hệ thống năng lượng tái tạo có thể được cài đặt và bắt đầu hoạt động nhanh chóng một khi các hạn chế hành chính được loại bỏ khỏi các cấp chính trị – các tòa nhà tự túc năng lượng, các hệ thống năng lượng mặt trời, các hệ thống phát điện nhờ gió, các hệ thống khí đốt sinh học, các nhà máy thủy điện nhỏ, v.v. Thời gian lắp đặt các hệ thống này hoàn thành trong vòng một ngày cho đến vài tháng. So sánh điều này với bất kỳ nhà máy hoàn thiện nào thường có thời gian xây dựng trong một vài năm, các nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi thời gian một thập niên hoặc hơn, hoàn toàn chưa kể đến thời gian cần thiết để xây dựng mạng lưới điện truyền tải mới.

Vậy thì những chiếc cầu nào bắc đến năng lượng tái tạo? Một là công suất hiện thời được cung cấp từ hệ thống năng lượng truyền thống. Công suất từ các hệ thống năng lượng tái tạo sẽ tăng và thay thế dần các công suất truyền thống đó cho đến khi chúng trở nên hoàn toàn không cần thiết. Sự chuyển giao năng lượng mau lẹ đòi hỏi duy nhất rằng tuổi thọ vận hành cho các phương pháp truyền thống tạo ra năng lượng được đảm bảo giới hạn trong nhu cầu thực tế cho công suất sản xuất của chúng. Như vậy khi năng lượng tái tạo được huy động, các năng lượng truyền thống cùng lúc đó bị buộc phải ra khỏi thị trường, và các chính phủ phải từ bỏ vai trò của họ như là những người bảo vệ cho công nghiệp năng lượng truyền thống. Điều này tất nhiên là bị căm ghét đối với các thành viên công nghiệp điện đã được thiết lập, nhưng sự đào thải là quá trình bình thường trong bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào. Hãy lấy sự tung ra hàng loạt máy tính cá nhân làm ví dụ. Còn ai chú ý đến việc đầu tư cho các nhà sản xuất máy đánh chữ mà bây giờ đã hoàn toàn biến mất?

Những chiếc cầu bắc đến năng lượng tái tạo phải ngắn và đi kèm với các chiến lược làm san phẳng đường đi cho sự chuyển đổi năng lượng và giúp lái năng lượng tái tạo về phía trước. Các chiến lược này bao gồm tất cả các phương tiện của việc tiết kiệm năng lượng và việc làm tăng hiệu suất năng lượng, đặc biệt là trong các tòa nhà, trong các động cơ và thiết bị, cũng như là việc tránh các  đường dẫn truyền dài với những mất mát năng lượng vốn có của chúng. Các biện pháp này sẽ làm cho sự chuyển đổi năng lượng dễ hơn và rẻ hơn bằng cách giảm các nhu cầu năng lượng tổng thể.

Các phương tiện trợ giúp chuyển đổi bao gồm các hệ thống mà, mặc dù hiện tại chúng chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, không có các đòi hỏi thiết yếu lâu dài, và phù hợp với một hệ thống tương lai về các mô-đun cung cấp năng lượng, chẳng hạn như các nhà máy kết hợp nhiệt và điện (các nhà máy điện chạy bằng động cơ với tuổi thọ hoạt động có thể kiểm soát trong khoảng 12 năm). Đồng thời với lợi thế về hiệu suất của các hệ thống kết hợp này (có khả năng sử dụng năng lượng được triển khai theo nhiều dạng), chúng cũng có lợi thế về khả năng chạy trên nhiều loại nhiên liệu, và do đó có thể tăng phần đóng góp của năng lượng tái tạo cho đến khi nhiên liệu hóa thạch có thể tránh được hoàn toàn.

Ngược lại, các nhà máy điện hạt nhân và các nhà máy điện lớn chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, cho dù xây dựng mới hay có tuổi thọ hoạt động được kéo dài, đều không phải là những chiếc cầu bắc đến năng lượng tái tạo. Thực sự chúng hoạt động như những rào cản thuần túy, bởi vì thời gian xây dựng lâu dài, tuổi thọ hoạt động từ 40 đến 60 năm, những mức độ hiệu suất thấp và sự không linh hoạt về nhiên liệu của chúng, và đặc biệt là yêu cầu về cơ sở hạ tầng mới và rộng lớn cho việc truyền dẫn cần được thiết lập. Ở đây chúng ta đang nói về các nhà máy điện dùng hơi nước mà không thể tránh khỏi sự hao phí năng lượng lớn. Hơi nước phải thường xuyên có sẵn để nhà máy điện sẵn sàng có thể chạy các tua-bin sản xuất điện tại mọi thời điểm, mặc cho các mức độ nhu cầu liên tục thay đổi.

Những nhà máy điện hơi nước này được coi là các nhà máy điện phụ tải nền cần thiết bởi vì chúng có thể sản xuất điện suốt ngày đêm không nghỉ, tức là về mặt lý thuyết 8760 giờ một năm. Những nhà máy này cũng có thể được giảm tốc độ lại khi nhu cầu thấp. Thông thường, một nhà máy điện đốt than chạy ở một công suất hoạt động là 95% trong suốt năm, tức là hơn 8000 giờ. Ngược lại, bởi vì những sự gián đoạn hoạt động  lớn hoặc nhỏ liên tục xảy ra, một nhà máy điện hạt nhân hiếm khi đạt được mức hơn 70%. Một nhà máy điện hơi nước đòi hỏi một giai đoạn khởi động khoảng tám giờ trước khi bắt đầu được chạy và sẵn sàng để làm việc, và do đó không có ý nghĩa gì để dừng hoàn toàn hoạt động các nhà máy này (nhằm tiết kiệm thời gian và công suất lãng phí của giai đoạn khởi động -ND).

Nhưng có các lợi ích và các mặt hạn chế khi hoạt động liên tục. Một điểm không thuận lợi là, thậm chí ngay cả khi giảm tốc độ, trong thời gian vài giờ tại mỗi thời điểm điện được sản xuất nhiều hơn nhu cầu thực tế. Còn điểm thuận lợi của các nhà máy điện hơi nước là chúng hầu như luôn luôn có thể đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, bởi vì không đáng để sử dụng quá trình hơi nước để đáp ứng mọi lúc nhu cầu cao điểm, các nhà máy điện đốt khí và các nhà máy thủy điện bơm tích năng đã đợi chờ, sẵn sàng bước vào và đáp ứng nhu cầu, nhưng hoạt động chỉ trong một vài trăm giờ mỗi năm.

Càng nhiều điện mặt trời và điện gió tham gia vào mạng lưới, càng nhiều nhà máy điện phụ tải cần được giảm ga, ngay lập tức làm giảm các mức độ sử dụng công suất của chúng. Để không hoàn toàn trở nên vô dụng, chúng cần phải hoạt động như là các nhà máy điện dự trữ tiêu chuẩn – một vai trò mà chúng đã không được thiết kế. Kết quả là, chúng phục vụ có hiệu quả như một đối thủ cạnh tranh kỹ thuật đối với điện mặt trời và điện gió, dẫn đến Hội đồng tư vấn Môi trường Đức (SRU) đã kết luận trong tuyên bố của mình được công bố tháng 5/2009, mang tên Thiết lập Khóa học cho một Hệ thống Điện Bền vững, rằng “trong một chiến lược cung ứng năng lượng dựa trên các nhà máy điện đốt than và các nhà máy điện hạt nhân, sự đóng góp thực hiện bởi các nguồn năng lượng tái tạo phải được giới hạn đáng kể nếu các nhà máy điện phụ tải này được vận hành một cách kinh tế”.

Bởi vậy, giao dịch được chào hàng cho chính phủ Anh bởi hai tập đoàn năng lượng E.ON và EDF, từ quan điểm của riêng họ, là nhất quán hợp lý: các tập đoàn này được chuẩn bị để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Anh nếu chính phủ đồng ý hạn chế sự đóng góp của năng lượng tái tạo trong sản xuất điện dưới 35%.

Tuy nhiên, như Gottfried Rossle lập luận một cách thuyết phục, chúng ta sẽ không bao giờ cần các nhà máy điện lớn nếu công nghiệp năng lượng phát triển với một cấu trúc phân quyền và đa dạng dựa trên các nhà máy điện chạy bằng động cơ. Các nhà máy điện này có thể được khởi động một cách nhanh chóng như một chiếc xe ô tô khi điện được cần đến, có thể được chuyển lên hoặc xuống một thiết bị khi được yêu cầu, và cũng tạo ra nhiệt. Tất cả điều này dẫn chúng ta đến kết luận rằng các nhà máy điện quy mô lớn không thể được xem xét một cách đáng tin cậy như là những chiếc cầu bắc đến năng lượng tái tạo.

Xem xét về các khái niệm về công nghệ năng lượng và các tiêu chí hiệu suất, việc quản lý các nhà máy điện hạt nhân và các nhà máy điện đốt than  phức tạp hơn nhiều so với năng lượng tái tạo. Xem xét về các khái niệm về bảo vệ khí hậu và an ninh năng lượng chúng là không cần thiết, và các chi phí xã hội là không chấp nhận được. Trong thực tế, các công ty năng lượng sử dụng năng lượng hạt nhân và các nhà máy điện đốt than chỉ để bảo vệ và kéo dài sự sống của các hệ thống cung cấp năng lượng truyền thống. Ở một số nước trọng điểm, năng lượng hạt nhân còn được ưa chuộng do một nguyên nhân rất khác – để cho phép sản xuất, hoặc lựa chọn việc sản xuất, các vũ khí nguyên tử.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 2 (PHẦN 8)”

  1. Cám ơn Ngọc Nho và team dịch đã dịch một thông điệp rất quyết liệt.

    Em gật gù khi đọc được ý này: “…Vậy thì những chiếc cầu nào bắc đến năng lượng tái tạo? …Công suất từ các hệ thống năng lượng tái tạo sẽ tăng và thay thế dần các công suất truyền thống đó cho đến khi chúng trở nên hoàn toàn không cần thiết.”

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s