Các bài đăng bởi junemo

Khau Vai

Có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khau Vai thì tới…

Một người đi tìm một người
Bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người?
Khau Vai buồn như đá
Nước mắt người già mài trên đá
Đâu rồi thời rung reng vàng bạc lắc đồng?

Em kìa, những cây sa mộc lặng lẽ trong thung
Chúng đang nghĩ gì?
Em đang nghĩ gì?

Nếu một mai mình không lấy được nhau
Em có đi tìm anh
Qua điệp trùng đá sắc
Những Khau Vai bầm dập dấu chân người?
Trời ơi Khau Vai
Khau Vai nhìn qua nước mắt
Bao bong bóng về trời
Thương buồn gửi lại…

Những cuộc tình vụng dại
Những cuộc tình khôn ngoan
Đã sống và chết ở nơi này
Không khôn ngoan không vụng dại
Chỉ lặng chìm như đá
Chỉ bời bời như mây

Chúng ta sa mộc chiều nay
Em hai mươi thoắt thành ngàn tuổi
Em có anh xa xót thế này sao?

Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ
Ai trong đời chẳng có một Khau Vai
Nhọn sắc đá tai mèo
Cứa vào thương nhớ
Hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió
Em sẽ thấy một Khau Vai trong số phận chúng mình.

Trần Hòa Bình
.

KHAU VAI

Some roads lead not to Rome, yet to Khau Vai …

Someone looks for someone
How many look for how many?
Khau Vai is as sad as stone
The elder’s tears corrode stone
Where is the time of clinking gold and silver and bronze bracelets?

Sweetheart, the quiet cunninghamias in the dell
What are they thinking?
What are you thinking?

If one day we coudn’t marry
Would you look for me
Over the immense sharp cliffs
In the Khau Vais crushed under people’s footsteps?
O Heaven! Khau Vai!
Khau Vai seen through tears
Balloons returning to heaven
Just sorrows left…

Innocent loves
Wise loves
Lived and died here
Neither wise nor innocent
Just quietly submerged as stones
Just chaotically piled up as clouds.

Us two – among the Cunninghamias this afternoon
You twenty turn suddenly into a thousand years old
You have me, why still this tormented?

Just kneel before the mountains and believe, sweetheart!
Who in the world doesn’t have a Khau Vai
Pointed sharp cat-ears rocks
Cutting into grief
Just look at each other, look each other in the wind
You will see a Khau Vai in our destiny.

Quan Jun translated

Người ở núi

Cầu thang thì lên nhà
Ruộng bậc thang lên Đẳm*

Người ở núi
Đâu cũng như đâu
Đi là gối
Cúi người chạm gối
Mây cũng chỉ đến lưng chừng gối

Người ở núi
Đâu cũng như nhau
Ngước lên là mặt trời
Cúi xuống là đá sắc
Lời cong không nói nổi bao giờ.

Hoàng Chiến Thắng
05/12/2009

*Đẳm: Mường tổ tiên, nơi thanh khiết.

.

Uplanders

Stairs go up to the house
Terraced fields up to pure land

Uplanders
Alike far and wide
Walking is kneeing
Stooping down to the knees
Clouds too hover around the knees

Uplanders
Alike far and wide
Looking up, the sun
Bowing down, sharp cliffs
Never is a bent word spoken

Translated by Quan Jun

Tai sao bạn gặp nhiều rắc rối?


Có 5 nguyên nhân để trục trặc đến với bạn trong cuộc sống:

1.Những trục trặc là để “hướng dẫn” bạn. Đôi khi bạn cần châm lửa để mạnh mẽ hơn. Những vấn đề thường chỉ cho bạn một hướng đi mới và thúc đẩy bạn thay đổi.

2.Những trục trặc là để ‘kiểm tra” bạn. Con người giống như những túi trà; muốn biết ở bên trong như thế nào phải nhúng vào nước nóng! Những vấn đề trong cuộc sống cho thấy gì ở bạn? Cho thấy bạn là người bình tĩnh và kiên nhẫn, hay là một người tiêu cực và thiếu tự tin?

3.Những trục trặc là để “sửa chữa” bạn. Có rất nhiều những bài học chúng ta chỉ được học qua thất bại và những nỗi đau. Đơn giản, khi bố mẹ nói với một đứa trẻ rằng đừng sờ vào cái lò nóng. Nhưng đứa trẻ không nghe, và chỉ học được điều đó khi cố tình sờ vào và bị bỏng. Đôi khi chúng ta chỉ học được giá trị của một điều gì đó – sức khỏe, các mối quan hệ… – khi chúng ta làm mất nó.

4.Những trục trặc là để “bảo vệ” bạn. Một vấn đề xảy ra có thể là một điều tốt mà ngay lúc đó bạn chưa nhìn thấy, ví dụ như đôi khi nó làm cho bạn dừng lại và suy nghĩ, không bị dẫn tới những gì nghiêm trọng hơn nữa.

5.Những trục trặc là để làm “hoàn hảo” cho bạn. Khi bạn phản ứng chính xác với những vấn đề, thì chúng có tác dụng như những yếu tố xây dựng tính cách. Mà tính cách là một trong số ít nhũng điều mà bạn mang theo cả cuộc đời. Những trục trặc trong cuộc sống giúp bạn phát triển sự kiên nhẫn và mạnh mẽ.

Điểm mấu chốt là:

Mọi việc trong cuộc sống xảy ra đều có lý do, cho dù bạn không nhận ra hoặc không hiểu được ngay lập tức. Và dù bạn có tin hay không, những điều diệu kỳ luôn xảy ra hàng ngày.

Source: 2! Magazine

WHY DO YOU ENCOUNTER A LOT OF TROUBLES?

There are 5 causes for the problems to reach you in life:

1.Problems are to “instruct” you. From time to time, you need to have a fire built to be stronger. The questions usually show you a new way and motivate you to change.

2.Problems are to “check” you. People are like tea-bags; for wanting to know how the inside is, just dip them into hot water! What do the problems in life show in yourself? Show whether you are a calm and patient person or a negative and unconfident one.

3.Problems are to “repair” you. There are many lessons we just learn through failures and pains. For say, when the parents tell a kid not to touch the hot stove. But the kid doesn’t listen, and only when he touches on purpose and get burned does he just learn about it. Sometimes, we only learn the value of something – health, relations… when we lose them.

4.Problems are to “protect” you. A question happening can be a good thing that you can’t see at that time, for example, it makes you stop and think, so that more serious things are not provoked.

5.Problems are to “perfect” you. When you exactly react with troubles, they effect as factors that build characters. And characters are one of few things that you carry for your whole life. Problems in life help you develop patience and strength.

The crux is that:

Everything happening in life has their own reasons, although you can’t realize nor understand them right away. And whether you believe or not, the wonders always happen everyday.

Quan Jun translated

Tuần Lễ Văn Hóa Du Lịch Buôn Ma Thuột Daklak Năm 2009 : Huyền Thoại Voi Tây Nguyên

Tuần lễ Văn Hóa Du Lịch Buôn Ma Thuột – Daklak năm 2009 với chủ đề “Huyền Thoại Voi Tây Nguyên” được tổ chức từ ngày 16-12-2009 đến ngày 20-12-2009 tại huyện Buôn Đôn và Krông Bông, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là một sự kiện quan trọng kỷ niệm 105 năm hình thành và phát triển thành phố, tiến tới 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, đồng thời hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tuần Lễ là cơ hội tuyệt vời nhằm giới thiệu những thành tựu, tiềm năng phát triển du lịch văn hóa sinh thái của tỉnh, tôn vinh giá trị văn hóa Voi Tây Nguyên, Không Gian Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên – được tổ chức UNESCO công nhận là Di Sản Phi Vật Thể Thế Giới, và sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng thế giới nhằm thu hút đầu tư, xúc tiến các hoạt động liên doanh thúc đẩy du lịch Daklak phát triển nhanh và bền vững, cũng như góp phần xây dựng Daklak trở thành trung tâm kinh tế – xã hội của cả vùng Tây Nguyên.

Trong suốt Tuần Lễ Văn Hóa Du Lịch sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như Lễ Hội Lửa, Lễ Cúng Bến Nước (là hai lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người Tây Nguyên được thể hiện lại nguyên bản), Lễ Hội Đường Phố, Trại Sáng Tác Điêu Khắc Gỗ Tây Nguyên, Đêm Ca Nhạc Thời Trang, Triển Lãm Nghệ Thuật Tây Nguyên Xưa và Nay, Liên Hoan Ẩm Thực Vùng Miền giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Tây nguyên, Trò Chơi Dân Gian, chương trình Về Nguồn, chương trình du lịch Tây Nguyên xanh khám phá các ngọn thác kỳ vỹ nhất Tây Nguyên, du lịch Dã Ngoại kham phá rừng Namka – Buôn Triết – Hồ Lak… và một hội chợ triển lãm văn hóa – du lịch – thương mại dầu tư với hơn 300 gian hàng.

Đêm khai mạc tuần lễ văn hóa sẽ được tổ chức tại Quảng Trường Thành Phố, các nghệ sỹ vùng Tây Nguyên sẽ có 8 phút đánh chiêng nguyên bản. Hai đại diện tiêu biểu cho đồng bào Tây Nguyên là Y Moan và Siu Blck sẽ hát các bài hát về Tây Nguyên đã nổi tiếng trong thời gian qua.

THE CULTURE AND TOURISM WEEK BUON MA THUOT – DAKLAK 2009: CENTRAL HIGHLANDS ELEPHANT LEGENDS

The Culture and Tourism Buon Ma Thuot – Daklak 2009 tittled “Central Highlands Elephant Legends” is going to be held from 16th to 20th December, 2009 at Buon Don and Krong Bong Districts, and Buon Ma Thuot City. This is a significant event celebrating 105 years of Buon Ma Thuot’s establishment and development, heading towards Buon Ma Thuot 35th victory anniversary and responding to welcoming activities for Thang Long – Hanoi 1000th anniversary in the mean time.

The Week will be a wonderful opportunity to introduce the province’s achivements and potentials for cultural and eco-tourism developments; honor cultural values of Central Higlands Elephant, the Space of Gong Culture in the Central Higlands recorded as World Intangible Heritage by UNESCO, and world-famous Buon Ma Thuot coffee products with a view to luring investments and promoting cooperation activities which boost Daklak’s tourism to develop in a rapid and sustainable way, as well as contribute to build Daklak as a socio-economic center of the whole Central Highlands.

During the Culture and Tourism Week, many activities will also be celebrated, such as Fire Ceremony, Watering Place Ceremony (these two ceremonies deeply bear Central Highlanders’ cultural characters that will be originally featured), Carnaval Festival, Central Highlands Sculpturing Camp, Fashion and Music Night, Exhibition of Artistic Photographs on Past and Present Central Higlands, Regional Cuisine Festival introducing special traits in Central Highlands food cultures, Folk Games, Back to The Origin programs, and tour programs of Green Central Highlands to explore the most impressive waterfallls in the region, and Trekking to discover Namkar Reserve – Triet Village – Lak Lake…, together with an Exhibition Fair of Culture – Tourism – Trade – Investment with more than 300 stands.

The cultural week’s opening night will be celebrated at the City Square, and Central Highlands artists will have 8 minutes to play Chieng originally. Y Moan and Siu Black, two typical represetatives for their hill-tribes, will sing songs about Central Higlands that have been famous over the past time.

Translated by Quan Jun

Thị Trấn Trong Sương

Tam Đảo được bao bọc bởi rừng nguyên sinh với khí hậu mát mẻ, địa hình độc đáo.

Vào những năm đầu thế kỷ XX, nhà cầm quyền Pháp có ý định tìm một địa điểm trên núi cao, gần Hà Nội để xây dựng khu điều dưỡng phục vụ cộng đồng người Âu làm việc ở Bắc Kỳ lên nghỉ mát. Sau gần 3 tháng khảo sát trên dãy Tam Đảo, đội thám hiểm tìm được một cao nguyên nhỏ có địa hình lòng chảo tọa lạc trên sườn núi cao gần 1000m, cách Vĩnh Yên khoảng 20km theo đường chim bay. Đến trước 1945, người Pháp đã xây dựng tất cả 143 biệt thự lớn, nhỏ tại Tam Đảo. Các biệt thự được xây bằng đá khai thác tại chỗ, nằm cách biệt men theo sườn núi, không trùng lặp về kiểu dáng thiết kế và được chủ nhân đặt những tên gọi lãng mạn như Đường Chân Trời, Belle Vue… Hầu hết các biệt thự có tường được xây bằng đá dày 60 – 120cm, một số nhà được xây dựng bằng gạch, mái lợp đá mỏng Acđoa được chở đến từ Toulouse, Marseille; nội thất được bố trí lò sưởi, có bể bơi, phòng khiêu vũ, hầm rượu…

Năm 1947 do phải thực hiện tiêu thổ kháng chiến, làm vườn không nhà trống ngăn chặn địch lên đánh đồn ở đỉnh Tam Đảo, ta đành phải phá bỏ khu nghỉ mát. Kháng chiến tháng lợi, hòa bình lập lại ở miền Bắc, Nhà nước ta bắt đầu phục hồi khu nghỉ mát. Điều kiện kinh tế con khó khăn, ta mới làm được một số nhà nghỉ mát bằng gỗ thép; kiến trúc kiểu nhà sàn dân gian miền núi của ta, có dáng dấp nhà nghỉ dưỡng trên núi của châu Âu, trang nhã, hài hòa với cảnh vật rừng núi xung quanh…

Cho tới nay, càng ngày khu nghỉ mát Tam Đảo càng được xây dựng với tốc độ nhanh hơn, với nhiều công trình to lớn và đẹp hơn.

Source: ThoiTrangTre Magazine

THE TOWNLET IN FOG

Tam Dao is framed by primeval forests, along with its cool climate and unique topographies.

In the beginning years of the XX century, French authorities wanted to seek for a location in high mountains, nearby Hanoi to build a retreat zone serving the European community of expats who worked in Vietnamese Tonkin and would go up there for vacation. After the three months investigating the Tam Dao Ranges, the exploration group found a small plateau with the terrain of hollowness, located on a hillside at its elevation of about 1000m, 20km away from the northern city of Vinh Yen, measuring a straight line. Before 1945, the French built a total of 143 villas of small and big sizes in Tam Dao. The villas were made of rocks mined on the premises lay isolated along hillsides, without repetiting architectural styles; and their owners gave them romantic names such as L’Horizon, Belle Vue… Most of them had walls made of rocks of 60 – 120cm in thickness while some was made of bricks and roofed with thin rocks imported from Toulouse, Marseille; and the interiors were equipped with fireplaces, swimming-pools, ballrooms, wine-cellars…

In 1947, due to the scorched-earth policy for the anti-French resistance–making gardens and houses empty in order to prevent enemies from attacking the military posts in Tam Dao, the Vietnamese side had to ruin the resort. After winning the war and restoring peace in the North, our State started restoring it. Because of economic difficulties, we just built a few resort houses from wood and steel and designed them in the style of our hill-tribe traditional stilt-houses, resembling a bit of mountainous European retreat villas, elegant and harmonious with surrounding forest vistas…

Up till now, the resort of Tam Dao has been built more and more at a faster speed, with large numbers of bigger and more charming buildings.


Quan Jun translated

Câu Sli Đánh Rơi


Em đánh rơi câu sli*
Trôi xuôi dòng nước
Cho con cá không biết bơi
Cho con chim không biết hót
Anh vớt lời thương bằng tiếng đàn
Anh vớt lời yêu bằng gió thổi
Ngày hội
Chim đón dâu theo về
Người già mừng ba hôm
Trẻ con mừng ba tháng
Chum rượu chôn ba năm được đào lên mời người trong bản
Hương nồng thơm lan chín núi mười mường
Vết chân chim đằm lại trên sương
Rượu Tài Ngào em đem theo đủ làm say lòng con trai con gái
Câu sli đánh rơi…
Mùa kết trái
Chim đón dâu theo về

Tác giả: Nhà thơ Hoàng Chiến Thắng

(*) Sli là một điệu hát của người Tày sống ở vung Đông Bắc Việt Nam

.

SLI LINES DROPPED

You drop Sli lines
Downstream
For fish that don’t know swimming
For birds that don’t know singing
I pick up the love-words with pipa sounds
I pick up the love-words with blowing winds
Day of festival
The welcoming birds bring the bride home
The elders celebrate for three days
The kids are excited for three months
The wine jar, three-year buried, is dug up for all
Its fragrance spreads over nine mountains and ten villages
The crow’s feet leave marks on the dew
The Tai Ngao you’ve brought along is strong
Enough to intoxicate the hearts of boys and girls
Sli verses dropped…
Fruiting season
The welcoming birds bring the bride home

Quan Jun translated

Những khoảnh khắc trong đời

Những khoảnh khắc trong đời
Ta nhớ ai tha thiết
Muốn đón người trong mơ
Bên vòng tay hiện thực!

Cửa hạnh phúc kép lại
Cánh khác lại mở ra,
Song ta còn dõi mãi
Phía hạnh phúc bay xa,
Mà đâu nào nhận thấy
Hạnh phúc mới chờ ta.

Chớ mải mê hình thức
Vẻ ngoài phù phiếm kia
Chớ đi tìm của cải
Thứ danh vọng hư vô,
Hãy tìm một ai đấy
Biết làm bạn mỉm cười,
Ngày ám u bừng sáng
Chỉ với một nụ cười
Tìm người cho bạn thấy
Hàm tiếu niềm yêu thương.

Hãy mơ điều bạn ước
Hãy đến khắp chân trời,
Hãy sống như chính bạn
Làm tất cả mọi điều
Vì bạn chỉ có một
Cơ hội và cuộc đời.

Mong bạn đủ hạnh phúc
Để bạn thấy ngọt ngào
Đủ gian nan trở ngại
Để bạn biết vững vàng,
Đủ nỗi buồn hiu quạnh
Để bạn thấy nhân tình
Và đủ niềm hy vọng
Để bạn thấy xuân ngời.

Hạnh phúc nhất trên đời
Đâu cần điều tuyệt nhất
Mà phải biết vượt qua
Trên đường đời thử thách.

Tương lai nào sáng tươi
Chẳng nhạt nhòa dĩ vãng,
Bạn chẳng thể bước lên
Đến khi bạn quên lãng
Dằm nhói vết trong tim
Và trong đời vấp ngã.

Khi sinh ra bạn khóc
Chung quanh bạn mỉm cười.
Hãy sống đến cuối đời
Bạn là người rạng rỡ
Chung quanh bạn lệ rơi.

Hãy nhắn gửi bạn ơi
Một ai có ý nghĩa
Đến bên đời sẻ chia,
Một ai khiến bạn cười
Khi bạn cần rạng rỡ.
Một ai cho bạn thấy
Vẫn yêu đời quan
Một ai tình bạn mến
Ý nghĩa mình ở bên.

Đừng đếm tháng năm trôi
Hãy đếm đong kỷ niệm…

Quan Jun dịch

.

MOMENTS IN LIFE

There are moments in life when you miss someone
so much that you just want to pick them from
your dreams and hug them for real!

When the door of happiness closes, another opens;
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one,
Which has been opened for us

Don’t go for looks; they can deceive.
Don’t go for wealth; even that fades away.
Go for someone who makes you smile,
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright.
Find the one that makes your heart smile.

Dream what you want to dream;
Go where you want to go;
Be what you want to be,
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do.

May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong,
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy.

The happiest of people don’t necessarily
Have the best of everything;
They just make the most of
Everything that comes their way.

The brightest future will always
Be based on a forgotten past;
You can’t go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches.

When you were born, you were crying
And everyone else around you was smiling.
Live your life so at the end,
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying.

Please send this message to those people
Who mean something to you;
To those who have touched your life in one way or another;
To those who make you smile when you really need it;
To those who make you see the
Brighter side of things when you are really down;
To those whose friendship you appreciate;
To those who are so meaningful in your life.

Don’t count the years- Count the memories.

Source: Internet

Glorify Vietnamese Teachers

Teachers’ Day has long rooted into Vietnamese mind and whenever this day comes, the atmosphere of student’s excitement and teacher’s happiness shrouds everyplace. Nov 20th is a wonderful chance for us to show respect and appreciation to our teachers, who inspire the passion of learning and lead the way for us. We have nine months to go to school but just one day to glorify our beloved teachers; therefore, this day is much more meaningful and special to Vietnamese people, and no one can forget it.


Education is one of the national policies and teaching always has a significant footing in Vietnamese society. Mentioning to this career, we can’t miss the ones who bring the letters to kids and raise their dreams high up to the sky. These teachers’ merits should be endless and nothing in the world can be preciously compared. Without the teachers we can’t become who should be today. No matter how you are rich or successful, you also can’t forget the one who taught you what’s right or wrong, nor deny their overflowing devotion to you. What they teach you will become the luggage and guide that follow you for the whole life!

Although the majority of remote areas in Vietnam still stay poor and isolated away from the centers, not quite a few of teachers, with all their love to distant kids, overcome their own difficulties and devote their life to bring education for the students. In fact the way the teachers call for kids to go to school is not easy at all; especially in Northwest region, rural places and Central Highlands, this matter gives much more challenges. All the teachers do is just satisfying the thirst for schooling and awaking the love for studiousness of their tender children.

To be honest, expensive gifts are not the best ones that your teachers would like to take. The teachers never expect that you will become this gentleman or that lady, but they would be so elated to see that you can apply what you learn at school into reality and set foot into life. It’s a priceless spiritual gift for them! Over many years Vietnam has remarkably changed, but the good tradition of Nov 20th still remains. The students are so eager to take part in their schools’ entertainment activities such as art, writing, sports, singing, party, etc… in order to welcome this special, sacred day. In the meantime, they also prepare lovely presents together with beautiful flowers for their great teachers.

To all Vietnamese people, just one day to show thank and gratitude to the teachers seems not enough because their distinguished services to many generations of students can’t be revealed. A special day for both teachers and students to sit side by side, sharing feelings and enjoying holy moments altogether. It’s just one day, but one day of meaningfulness!

Quan Jun

.

TÔN VINH NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Ngày Nhà Giáo từ lâu đã ăn sâu vào trong tâm trí người Việt nam và bất cứ khi nào đến ngày này, không khí phấn khởi của học sinh và niềm vui của những người thầy tràn ngập khắp nơi. Ngày 20 – 11 là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta thể hiện lòng kính yêu và sự biết ơn đối với những người thầy của mình, những người đã truyền cảm hứng vào những bài học và dẫn lối cho chúng ta. Chúng ta đi học 9 tháng những chỉ có 1 ngày để tôn vinh những người thầy giáo yêu quý của mình; vì vậy, ngày này càng có nhiều ý nghĩa hơn và rất đặc biệt đối với người Việt Nam, và không ai có thể quên được.

Giáo dục là một trong những chính sách của quốc gia và việc dạy học luôn có một chỗ đứng rất quan trọng trong xã hội Việt Nam. Nhắc đến nghề này, chúng ta không thể bỏ qua được những người đã đem những con chữ đến với những đứa trẻ và nâng những giấc mơ của chúng cao lên tới bầu trời xanh. Công lao của những người thầy này là vô tận và không có gì trên thế giới này có thể quý giá bằng. Nếu không có những người thầy, chúng ta sẽ không thể nào được như hôm nay. Cho dù bạn có giàu có hay thành đạt như thế nào, bạn cũng không thể nào quên được những người đã dạy cho bạn biết phân biệt đúng sai, hay phủ nhận sự tận tâm của họ giành cho bạn. Những điều mà họ dạy sẽ trở thành hành trang và sự chỉ dẫn cho bạn trong suốt cuộc đời!

Mặc dù phần lớn vùng xa của Việt Nam vẫn còn nghèo đói và cách xa trung tâm, không ít những người thầy, cùng với tấm lòng yêu mến của họ dành cho những đứa trẻ vùng xa, đã vượt qua những khó khăn của chính họ và dành cuộc đời mình dạy dỗ học trò. Thực tế là cách những người thầy đó kêu gọi học sinh tới trường không dễ chút nào; nhất là ở vùng Tây Bắc, vùng nông thôn và Tây Nguyên , vấn đề này còn đặt ra nhiều thử thách hơn nữa. Tất cả những gì những người thầy làm được chỉ là thỏa mãn niềm khao khát được đi học và đánh thức lòng yêu thích học tập của những đứa trẻ non nớt của họ.

Thật sự là, những món quà đắt tiền không phải là những món quà tốt nhất mà thầy giáo của bạn muốn nhận. Người thầy không bao giờ trông chờ bạn sẽ trở thành quý ông này hay quý bà nọ, nhưng họ sẽ rất tự hào khi thấy rằng bạn có thể áp dụng những gì học được ở trường vào cuộc sống và bước chân vào đời. Đó mới chính là món quà tinh thần vô giá cho họ. Qua nhiều năm Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, nhưng truyền thống tốt đẹp của ngày 20-11 vẫn còn lại. Học trò rất háo hức tham gia vào những hoạt động giả trí của trường như là mỹ thuật, viết văn, thể thao, ca hát, tiệc tùng, . . . để chào mừng ngày đặc biệt và thiêng liêng này. Trong lúc đó, chúng cũng chuẩn bị những món quà đáng yêu cùng với những đóa hoa thật đẹp cho những người thầy vĩ đại của mình.

Đối với tất cả người Việt nam, chỉ có một ngày để biểu lộ lòng biết ơn với thầy cô có vẻ như không đủ bới vì chúng ta không thể cảm nhận hết được sự giúp đỡ đặc biệt của họ đối với nhiều thế hệ học sinh . Một ngày đặc biệt cho cả giáo viên và học sinh ngồi cạnh nhau, chia sẻ những cảm xúc và tận hưởng giây phút thiêng liêng cùng nhau. Chỉ có một ngày, nhưng đó là một ngày đầy ý nghĩa.

Lưu Anh Trí dịch

Time

Tomorrow,
It seems so far
I still can’t approach.

Yesterday,
It has just elapsed
No way to hold back.

And Today,
It is so close
I need a hideaway.
Tomorrow, Today, Yesterday
The endless flow of time in
which I stay.
I always yearn to escape
Flying t’wards an otherworldly, timeless place.

Quan Jun

The way the brave live

Chien’s sickbed lay next to my granny’s in hospital. So, it chanced that we two were acquainted with each other. Chien got infected with Agent Orange from his granddad, who had fought at the southern battle fields at the time when series of the large and thick forests had been shedding their leaves suddenly because of the herbicide.
Bệnh
Chien’s grandparents and parents were extremely happy when he was normally born and grew up healthily. But one morning when he was in 7th grade, everything began to turn bad. Chien had unexplainable actions, “gnawed” everything on his table such as pencil, ruler, book and notebook, and babbled gibberish constantly … His classmates thought Chien only joked, but all of them were panicked when he passed out! After regaining conciousness, Chien couldn’t remember what’d just happened.
trung thu
During the next 2 years, that matter repeated more and more regularly and sometimes he became unconscious for 2 days. Chien was diagnosed to have Leukemia and his memory was being gradually destroyed in a mysterious way. There was much possibility that Chien would have amnesia.

The image I had of Chien wa that he was a genial, patient and staunch friend. A little while later, my granny was discharged from hospital, and I had no chance to see Chien anymore.

Till last Tuesday, when doing charity at an orphanage dedicated for kids with inborn malformations and HIV, I was surprised to catch a sight of a boy who looked like Chien. But it was Thang, Chien’s younger brother. Thang told me about his brother’s last days. After leaving hospital, although too weak, Chien still convinced his family to allow him to be here in the orphanage, to teach these unlucky kids. “And he had the last happy days here!”, uttered Thang.

I believe that living meaningfully and happily is always the way the brave live!

Quan Jun translated

.

CÁCH NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM SỐNG
cac em HIV
Giường của Chiến ngay cạnh giường của bà tôi trong bệnh viện. Tình cờ thế mà hai đứa quen nhau. Cậu ấy bị nhiễm chất độc màu da cam từ ông nội, ông chiến đấu ở chiến trường miền Nam vào đúng thời điểm hàng loạt cánh rừng đại ngàn bỗng trút sạch lá vì chất diệt cỏ.

Ông bà, bố mẹ của Chiến đã vui mừng khôn xiết khi bạn chào đời, lớn lên khoẻ mạnh. Nhưng vào một buổi sáng của năm lớp 7, mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Chiến có những hành động khó hiểu. “gặm” mọi thứ trên bàn: bút chì, thước kẻ, sách vở, nói năng lảm nhảm…Bạn bè cùng lớp cứ nghĩ là Chiến đùa, nhưng rồi tất cả đều hoảng hốt khi Chiến ngất xỉu! Khi tỉnh dậy, Chiến không nhớ chuyện gì vừa xảy ra.

Suốt 2 năm trời, chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại ngày càng thường xuyên hơn, có lần Chiến bất tỉnh tới hai ngày. Chiến được chuẩn đoán là mắc bệnh máu trắng, và những ký ức của bạn đang dần bị huỷ hoại một cách bí ẩn, nhiều khả năng Chiến sẽ bị mất trí nhớ…

Những hình ảnh tôi giữ về Chiến là một cậu bạn vui tính, nhẫn nại, kiên cường. Ít lâu sau, bà tôi xuất viện, tôi không có dịp gặp lại Chiến nữa.

Mãi cho đến thứ 3 tuần trước, khi đi từ thiện tại một mái ấm chuyên chăm sóc các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh và nhiễm HIV, tôi bất ngờ thoáng thấy một cậu bạn rất giống Chiến. Nhưng đó là Thắng, em của Chiến.Thắng đã kể cho tôi những ngày sống cuối cùng của anh trai mình. Sau khi ra viện, dù yếu lắm, nhưng Chiến vẫn thuyết phục được mọi người trong nhà cho cậu ấy được tới đây, để dạy học cho các em nhỏ thiếu may mắn. “Và anh ấy đã có những ngày cuối cùng rất hạnh phúc ở đây!” – Thắng kể.

Tôi tin rằng sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc luôn là cách mà những người dũng cảm sống!

Đức Huy, Hoahoctro Newspaper

Cuộc Đời Tôi

MY LIFE

When I say Hawaii
I feel I can fly
Because I will see
Heaven in my eyes.
soul
And every time I cry
I pray for my plight
Because I will see
My soul in the sky.

So I never hide
My feelings inside
Because I will see
The best of my life.

Jun Quan

CUỘC ĐỜI TÔI

Fountain-of-Love- Khi tôi cười
Tôi cảm thấy mình có thể bay
Bởi vì tôi sẽ nhìn thấy
Thiên đường trong mắt tôi.

Và mỗi khi tôi khóc
Tôi cầu nguyện cho nỗi niềm
Bởi vì tôi sẽ nhìn thấy
Tâm hồn trên trời cao.

Nên chẳng bao giờ tôi giấu
Cảm xúc trong lòng mình
Bởi vì tôi sẽ nhìn thấy
Điều tuyệt nhất cuộc đời.

Thảo Vi dịch

Not Enough

To wish better things for you is not enough. You also need to find ways to make everything better.

To point at someone and blame him for his mistake is not enough. You also need to ask him whether you can help him make everything correct or better
Silent Symphony helping_hands
To say: “Everyone/Someone needs to do this work” is not enough. You also need to belong to “everyone” and you’re “someone”, too, so why don’t you do it?

To tell someone what’s right is not enough. You also need to do the right things so that everyone can see and understand them.

To dream is not enough. You also need to work to make that dream come true.

To require is not enough. You also need to know how to give.

To say: “I tried” is not enough. You also need to try again and try more.

To want to be loved is not enough. You also need to learn how to love first.

To say “I care” is not enough. You also need to prove how much you care.

To wake up is not enough. You also need to start.
fuel_cell_start_
To start is not enough. You also need to pursue continuously.

To make a living is not enough. You also need to create life.

To have a good friend is not enough. You also need to know how to become a good friend, too.

To believe someone is not enough. You also need to tell him about it.

Quan Jun translated
.

KHÔNG ĐỦ

Mong muốn những điều tốt hơn cho bạn là không đủ. Bạn cần tìm cách để làm cho mọi thứ tốt hơn nữa.

Chỉ vào một người khác và đổ lỗi cho họ về một sai lầm là không đủ.
burning-candles
Bạn còn cần hỏi họ xem bạn có thể giúp họ làm mọi thứ đúng hơn được không.

Nói “Mọi người/Ai đó cần phải làm việc này đi” là không đủ. Bạn cũng thuộc “mọi người” và bạn cũng là “ai đó”, sao bạn không làm việc ấy?

Nói cho người khác biết điều gì đúng là không đủ. Bạn còn cần thực hiện chúng để mọi người có thể nhìn bạn và hiểu được.

Mơ ước là không đủ. Bạn còn cần phải làm việc để biến ước mơ đó thành hiện thực.

Đòi hỏi là không đủ. Bạn còn cần cho đi nữa.

Nói “Tôi đã cố gắng rồi đấy chứ!” là không đủ. Bạn còn cần phải học cách yêu thương trước đã.

Muốn được thương yêu là không đủ. Bạn còn cần phải học cách yêu thương trước đã
say love
Nói “Tôi có quan tâm” là không đủ. Bạn còn phải chứng tỏ bạn quan tâm đến mức nào.

Tỉnh dậy là không đủ. Bạn còn cần phải bắt đầu.

Bắt đầu thôi là không đủ. Bạn còn cần phải tiếp tục theo đuổi.

Kiếm sống là không đủ. Bạn còn cần phải tạo ra cuộc sống.

Có một người bạn tốt là không đủ. Bạn còn cần phải học để cũng trở thành một người bạn tốt.

Tin tưởng một người là không đủ. Bạn còn phải nói với họ điều đó.

Source: 2! Magazine

Easy and Hard

boconganh
It’s easy to have a place in someone’s address, but it’s hard to find a place in someone’s heart.
It’s easy to judge someone’s mistake, but it’s hard to recognize your own mistake.
It’s easy to talk without thinking, but it’s hard to know how to control your own words.
It’s easy to hurt a person you love, but it’s hard to heal that hurt.

It’s easy to forgive someone, but it’s hard to perfect yourself so that someone can forgive you.
It’s easy to make rules, but it’s hard to follow them.
It’s easy to dream every night, but it’s hard to fight for a dream.
It’s easy to express your victory, but it’s hard to acknowledge failure.

It’s easy to stumble and fall down, but it’s hard to stand up and go ahead.
It’s easy to promise something to someone, but it’s hard to fulfil that promise.
It’s easy for us to say that we love each other, but it’s hard for us to make someone feel it everyday.
It’s easy to criticize someone, but it’s hard to improve yourself.
friend-blessing
It’s easy to make mistakes, but it’s hard to learn from them.
It’s easy to be sad because something has lost, but it’s hard to take enough care of it in order not to lose it.
It’s easy to think about something, but it’s hard to stop thinking and start acting.
It’s easy to think bad about someone, but it’s hard to give him belief.

It’s easy to take, but it’s hard to give.
It’s easy for us to read these things, but it’s hard for us to do them.
If chances haven’t knocked your door, you should consider whether you’ve already built a door or not.

Quan Jun translated

DỄ VÀ KHÓ
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
forever
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi hoàn thiện để người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận thất bại.

Dễ là khi vấp ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã.

Source: Thuc Han, 2! Magazine

VietNam Water Puppetry

muaroinuoc1
Water puppetry art is a long traditional cultural activity of agriculture-based citizens by the Red River and has existed for a long time with unique features. The special element of water puppetry is the use of the water surface as a stage for performance. The stage for performance which is a space in front of the puppet house is called puppet house or water house, and built in the pond or lake with balanced architecture symbolizing the communal house roof in Vietnamese rural areas. All the performing activities, stages and flags, fans, elephants, parasols, decoration gates, etc are truly small communal houses with their bending roofs which are vividly reflected on the water surface. By performing the old traditional water puppet show, daily activities and customs of Viet Nam peasants are vividly expressed.muaroinuoc2

MÚA RỐI NƯỚC VIỆT NAM

Múa rối nước Việt Nam là hoạt động văn hóa truyền thống có từ lâu của những cư dân sống dựa vào nông nghiệp bên dòng sông Hồng và đã tồn tại từ bao đời nay với những nét độc đáo. Điều đặc biệt của múa rối nước là việc sử dụng mặt nước làm sân khấu biểu diễn. Sân khấu biểu diễn là khoảng không trước nhà rối, được gọi là nhà rối hay thủy đình, và được dựng trên mặt ao hay mặt hồ với kiến trúc cân đối tượng trưng cho mái đình ở vùng nông thôn Việt Nam. Tất cả những hoạt động biểu diễn, sân khấu và cờ, quạt, voi, lọng, cổng hàng mã… thực sự là một ngôi nhà thu nhỏ với vòm mái cong, được phản ánh sinh động trên mặt nước. Từ việc biểu diễn múa rối nước cổ truyền, những sinh hoạt hàng ngày và tập quán của người dân Việt được tái hiện hết sức sinh động.

muaroinuoc4
To make a perfect puppet, craftsmen must experience different stages from body carving to decoration. The more perfect puppets are made, the more diversifying technique and performance artisans can perform. The fig-tree is a popular material for carving the puppet because it is light, durable and controllable in the water. In Viet Nam puppet stores, there remains the ploughman, uncle Teu, fisherman, orchestra, fairy, etc. The clever skill of the artistes brings the audience fresh, honest, smooth feelings and positive behaviors, nature-loving and people-loving, through magnified simplification and artificialisation.

Through water puppet shows, the audiences will feel the atmosphere of village festivals reflecting simple dreams of residents in Tokin Delta. With local and international performance shows, Viet Nam puppetry performers have made a very large contribution to promoting a unique art of Viet Nam to regional and global friends.
muaroinuoc6
Để tạo ra một con rối nước hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải trải qua các công đoạn khác nhau từ đẽo thân tượng đến trang trí. Những con rối được thể hiện càng hoàn chỉnh thì người nghệ nhân thể hiện kỹ thuật và biểu diễn càng đa dạng. Vì nhẹ, bền và dễ điều khiển trong nước nên cây sung là vật liệu phổ biến để đẽo rối. Ở các buồng múa rối Việt Nam, người dân cày, chú Tễu, ngư dân, múa hát, tiên cảnh… vẫn còn lưu giữ. Thao tác khéo léo của người nghệ nhân mang đến cho khán giả cảm giác sảng khoái, chân thật, thư thái và mẫu cư xử tích cực, yêu thiên nhiên và yêu con người, qua sự đơn giản hóa đã được cách điệu, và sự nhân tạo hóa.
Từ múa rối nước, khán giả sẽ cảm nhận được không khí lễ hội chốn quê, phản ánh những ước mơ giản đơn của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chính những buổi biểu diễn rối nước cho du khách trong và ngoài nước mà những nghệ nhân rối nước Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào việc quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam cho bạn bè trong khu vực cũng như trên thế giới.

Quan Zun dịch từ nguồn Tiếng Việt ( Internet)

A True Friend Is

BANTHAN2
A friend is a person you love. You take care of him and think of him even if he isn’t by your side. You miss him at once when you see a thing which he likes, and you know well what he likes because you really understand him. He is the person whose photo is kept in your wallet or your desk. But although there’s no photo, his face’s always in your mind.

A friend is a person you feel safe when you’re by his side because you know that he always takes care of you. He can call you at midnight just in order to ask whether you are still ok and fall asleep or not, because a friend needs no explanations at all. He tells you the truth, and so do you. You know that he’ll be present to listen to you if you have any troubles.

A friend doesn’t laugh at your mistake and make you hurt either. And if he, by chance, hurts you, he’ll try to “compensate”for his fault. He’s the person you really cherish, whether you always find it out and tell him about it or not.
a friend1
A friend is a person whom you’ll hug and whose shoulder you’ll cry on when you fail in your university entrance exam, graduate with honours, or say good-bye to your boyfriend. When hugging him or holding his hands, you don’t care how long you’ll hug or hold him with courtesy, or who’ll be the first to let go of hands.

A friend is a person who stops you from making mistakes and helps you if you do it by chance. He is a person you can tell anything as much as possible and hug without finding it odd because he understands what you do, and cherishes you for all those things.

A friend is always by your side. He holds your hand. He keeps an eye on your life, even you live a very long way; and you learn a lot from him. Your life will never become just like before if one day you lose a friend!

Quan Jun dịch

MỘT NGƯỜI BẠN THẬT SỰ LÀ…

Một người bạn là người mà bạn yêu quí. Bạn quan tâm đến họ và nghĩ đến họ ngay cả khi họ không ở bên cạnh bạn. Bạn nhớ ngay đến người đó khi nhìn thấy một thứ mà họ có thể thích và bạn biết rõ thứ gì họ thích vì bạn rất hiểu họ. Họ là người mà bạn giữ ảnh trong ví hoặc trong ngăn bàn nhưng cho dù không có ảnh thì khuôn mặt họ vẫn luôn ở trong tâm trí của bạn.
a friend7
Một người bạn là người mà khi ở cạnh họ bạn thấy an toàn vì bạn biết rằng họ luôn quan tâm đến bạn. Họ gọi điện cho bạn vào lúc nửa đêm chỉ để hỏi xem bạn có khoẻ không và đã… ngủ chưa vì một người bạn không cần nói lời thanh minh nào cả. Họ nói thật và bạn cũng làm như vậy với họ. Bạn biết rằng nếu bạn gặp vấn đề gì họ sẽ luôn có mặt để lắng nghe.

Một người bạn không cười vào những sai lầm của bạn và không làm bạn bị tổn thương. Và nếu họ có chẳng may làm bạn bị tổn thương, họ sẽ cố gắng để “bù đắp”. Họ là người mà bạn thật sự yêu quí dù bạn có thường xuyên nhận ra điều đó hay không và có thường xuyên nói điều đó với bạn hay không.
BẠN THÂNMột người bạn là người mà bạn sẽ ôm và khóc khi bạn bị trượt đại học hay khi tốt nghiệp với số điểm cao hay khi chia tay với bạn trai. Họ là người mà khi bạn ôm hoặc nắm tay, bạn sẽ không đến việc ôm hoặc nắm tay trong bao lâu là đúng phép lịch sự, hoặc ai nên là người buông tay ra trước.

Một người bạn là người ngăn bạn đừng phạm sai lầm và giúp bạn nếu chẳng may bạn sai sót. Họ là những người mà bạn có thể nói bất cứ điều gì có thể và ôm mà không cảm thấy kỳ cục vì họ hiểu những điều bạn làm và yêu quí bạn vì những điều đó.
Một người bạn luôn ở bên cạnh bạn. Họ nắm tay bạn. Họ dõi theo cuộc sống của bạn ngay cả khi bạn ở rất xa và bạn học từ họ. Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ như cũ nếu một ngày bạn mất đi một người bạn!

Source: Hoahoctro Newspaper

Chợ Phiên Bắc Hà

Chợ Phiên Bắc Hà (Lào Cai) được tổ chức vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần là nơi trao đổi và buôn bán hàng hóa của cộng đồng 14 dân tộc sống ở thị trấn Bắc Hà và các huyện, tỉnh lân cận. Dân bản mang đến chợ đủ mọi sản vật của vùng cao như chè Shan, hoa quả, mật ong, rượu, thổ cẩm, trang sức bạc, lan, cây giống; dắt theo ngựa, bò, lợn hoặc đem theo ngô và khoai lang. Những cô gái Mông xúng xính trong những bộ váy, cạnh bên gian hàng thổ cẩm đầy màu sắc khiến chợ phiên tựa như là ngày hội.
BH FAIR
Đến với Chợ Phiên Bắc Hà du khách có thể tự do lựa chọn vải thổ cẩm hoặc váy áo rực rỡ của các thiếu nữ Mông và Dao Đỏ. Khách ngoại quốc thường trầm trồ trước những bức tranh được thêu dệt thủ công với những họa tiết sinh động, màu sắc hài hòa, đẹp mắt.

Khu bán ngựa là nơi độc đáo và cuốn hút. Chợ được diễn ra trên một sân bãi rộng ngay trong trung tâm huyện. Mỗi phiên chợ có hàng trăm chú ngựa được dân bản mang từ khắp mọi nơi đem bán. Họ dắt ngựa đi tới đi lui để xem tướng, chân, vỗ vào mông rồi trả giá.

Ở trung tâm chợ là những chảo thắng cố với cánh đàn ông tụ tập đầy thích thú. Giữa chốn huyên náo của người mua kẻ bán, bạn có thể nghe thấy tiếng khèn và tiếng hát du dương của trai bản, và không khí của chợ phiên dường như thêm phần cuốn hút.
BH4 FAIR
Ấn tượng sâu sắc nhất về Chợ Phiên Bắc Hà là du khách không gặp cảnh chèo khéo mua bán, mà chỉ có thấy những gương mặt chân chất và mến khách của người dân vùng cao. Họ đến với chợ không đơn thuần chỉ là mua bán, mà còn tận hưởng những khoảnh khắc náo nhiệt và vui thú chốn chợ phiên và khách chợ phiên. Khi chiều về, chợ phiên bắt đầu vãn dần khách; hình ảnh người đàn ông say rượu ngồi ngất ngưởng trên lưng ngựa, còn người phụ nữ dắt ngựa về bản đọng lại trong tâm trí khách du.
Chợ Phiên Bắc Hà mang đậm nét sinh hoạt cộng đồng của người dân tộc vùng cao Tây Bắc, lưu giữ những giá trị bản sắc văn hoá truyền thống độc đáo. Ở đây, những điệu khèn, múa quạt quyện hòa cùng tiếng hát gợi tình, thiết tha, phong cảnh thiên nhiên hùng vỹ, dân bản thuần phác nhưng bí ẩn luôn thu hút du khách trong và ngoài nước.
Tạp chí Serendib (Sri Lanka) ấn bản đầu năm 2009 giới thiệu 10 chợ hấp dẫn ở Đông Nam Á, trong đó có chợ vùng cao Bắc Hà (Lào Cai). 10 chợ nổi tiếng kể trên gồm có: Chợ đêm Banga, chợ phố Gaya và chợ Oang Kelian của Malaysia, chợ Tionbaru (Singapore), chợ Luongphabang (Lào), chợ Bedugun (Indonesia), chợ cuối tuần Chattuchac (Thái Lan), chợ đêm Chiềng Mai (Thái Lan), chợ Di Sản ở Phnom Penh (Campuchia) và chợ vùng cao Bắc Hà (Việt Nam).

Điều đáng lưu ý là chợ phiên vùng cao Bắc Hà được xếp thứ nhất trong 10 chợ nêu trên, được tạp chí Serendib giới thiệu khá chi tiết và nhấn mạnh “mang đậm nét sinh hoạt cộng đồng của người dân tộc vùng cao Tây Bắc Việt Nam, lưu giữ những giá trị bản sắc văn hoá truyền thống độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước”.

Quan Jun dịch

BAC HA FAIR

Bac Ha Fair (Lào Cai), held on every Sunday, is the place for commodity exchange and sales of 14 ethnic groups living in Bắc Hà township and surrounding districts and provinces. They bring to the fair all kinds of mountainous produces: Shan tea, fruit, honeybee, wine, brocade clothes, silver jewelry, orchid, saplings or tow horses, oxen, pigs or carry maize and sweet potato bags. Mong girls with their dresses and colorful brocade stalls make the fair a festival day.
BH6 FAIR
To Bac Ha fair, tourists can choose brilliant brocade or dresses of Mong and Dao Do girls at their initiative. Foreign tourists are often full of admiration to the manually weaved pictures with lively patterns, harmonious and good-looking colors.

Horse market area is unique and attractive. The market is held on a broad ground in the district center. Each fair has hundreds horses supplied by the people from everywhere for sales. The people lead horse back and forth to see figure, legs, slap onto the rumps and then bargain.

In the middle of the fair, there are spiraling horse viscera pans, surrounded by delighted men. Amid the noise due to the sale, you can hear the melodious pan-pipe and singing of young men, which adds to the attractive atmosphere of the fair.

The most profound impression at Bac Ha fair is that tourists don’t meet the solicitation for buying but see honest and hospitable faces of the ethnic people. They come to the fair not only to buy and sell but also live in exciting and happy moments of the fair and the comers. In the afternoon, the fair starts to see increasingly fewer customers; tourists can’t help remembering the fact that the drunken man sits unsteadily on the horse back and the woman tows the horse to the village.

Bac Ha fair bears strong features of community life activities of the Northern West mountainous ethnic groups, storing unique traditional cultural identity values. In here, pan-pipe dances, fan dances together with romantic and tormenting singing, imposing natural beauty, plain but mysterious people are always attractive to tourists.BH7 FAIR

In the Serendib Magazine (Sri Lanka), the first issue of 2009, introduces 10 attractive markets in the Southeast Asia, including Bac Ha mountainous fair (Lào Cai). Such 10 famous markets include: Banga night market, Gaya street market and Oang Kelian market of Malaysia, Tionbaru market (Singapore), Luongphabang market (Laos), Bedugun market (Indonesia), weekend market Chattuchac (Thailand), Chieng Mai night market (Thailand), Heritage market in Phnom Penh (Cambodia) and Bac Ha mountainous fair (Vietnam).

Remarkably, Bac Ha mountainous fair is ranked first in the above 10 markets and introduced quite concretely by the Serendib Magazine, emphasized as the fair “bearing strong features of community live activity of the ethnic people in the Northern West of Vietnam, storing unique traditional cultural identity values, attracting a great deal of domestic and foreign tourists.”

Source: Vietnamtourism Review

Fanclub Cho Việt Nam

Nếu bạn là một công dân của mạng cộng đồng Facebook, bạn sẽ không ít lần được mời làm fan của những cái tên huyền thoại như The Beatles, Maradona, hay gần đây nhất là Barack Obama. Rồi những FC của Google, của iPod với thành viên là những bạn trẻ dường như không sống nổi nếu thiếu đi những tiện ích đó.
ilovepho
Hôm qua tôi thấy trên Facebook có một FC như thế cho Phở. Tôi click vào và bất ngờ khi thấy có tận 30 nghìn fan và trong số đó, hầu hết là các bạn nước ngoài. “Tớ luôn chọn phở tái”, anh chàng Ruminantia K Kishida (từ Balan) thốt lên thích thú. “Chúng tớ đã chọn phở cho bữa tối Valentine đấy, cô bạn Patice Yee Green lại hào hứng khoe. “Phở thật là tuyệt! Pho79 là nơi đáng đến ở Denver!”, bạn Morgan Melim thì lại gợi ý chỗ ăn phở ngon ở Denver.

Có bạn không biết hỏi phở là gì thì được các thành viên trong FC giới thiệu đầy đủ thông tin về món ăn này. Còn những bạn ở Mỹ muốn làm phở ở nhà chẳng hạn, sẽ được vô vàn thông tin về chỗ mua thịt bò thật ngon, mua bánh phở và lá thơm ngò.

Và từ FC của Phở, tôi tìm được nhiêu hơn nữa những FC Hà Nội của những người bạn đã đến Hà Nội, đang sống ở Hà Nội. Và gần đây nhất, tôi tìm thấy FC của nước Việt Nam với rất nhiều những thành viên chính là những khách du lịch, những người bạn nước ngoài làm việc ở Việt Nam và các du học sinh. Các bạn vào đây trao đổi, thảo luận, bày tỏ tình yêu với Việt Nam và cũng có khi là những góp ý, lời khuyên khi đi du lịch và sống ở Việt Nam.
pho-hanoi1

Mỗi công dân Facebook Việt hiểu rằng, các FC như thế là bằng chúng của sự quan tâm của bạn bè Thế giới với đất nước chúng ta và cũng là cách chúng ta nói tình yêu Việt Nam với cả Thế Giới.

Thái Nghĩa
Hoa Học Trò

FANCLUB FOR VIETNAM

If you’re a citizen of the community network Facebook, probably quite a few times you have been invited to be a fan for such legendary names as The Beatles, Maradona, or Barack Obama of late. Or the Google and iPod’s fanclubs (FC) with young members who seem unable to live without those conveniences.

Yesterday, I found out a FC on Facebook for Pho (Rice Noodle Soup). I clicked on it and was surprised to see 30,000 fans, most of whom were foreign friends. “Pho tai all the way…”, a guy from Poland, Ruminatia utters with jubilation. “Pho for Valentine’s dinner… love…”, a girl named Patice Yee Green boasts with elatedness. “Pho is AMAZING! Pho79 is the place to go in Denver, Morgan Melim suggests the place for nice pho in Denver.

Some friends with no knowdge of pho ask what pho is, members in the FC introduce enough information about this dish. Others in U.S who want to make pho at home will get endless streams of information about where to buy nice beef, pho and coriander.

ilovevietnam

And from the FC of Pho, I found out much more about FCs of Hanoi by friends who once came to Hanoi or are living in Hanoi. And recently, I’ve found a Vietnam FC, the main members of which are tourists, foreigners working in Vietnam, and Vietnamese overseas students. They sign in to exchange, discuss, show love to Vietnam, and sometimes give comments or recommendations on traveling and living in Vietnam.

Each of Viet Facebook citizen understands FCs like that are the proof of the world friends’ interests in our country as well as the way we show our love for Vietnam to the whole World.

Written: Thai Nghia

Translated: Jun Q

Source: Hoahoctro Newspaper

Độc Đáo Café Cao Nguyên

Dù không phải là nơi đầu tiên trồng café nhưng Buôn Ma Thuột lại nổi tiếng về loại cây trồng này. Hầu hết du khách không quên thử một tách café khi đến với thành phố cao nguyên. Hương vị café đã làm say đắm biết bao nhiêu du khách và khiến Buôn Ma Thuột từ một phố huyện nhỏ bé thành một phố thị nhộn nhịp.
coffee cherries on tree
Bạn có thể tìm thấy quán café trên khắp các con phố ở Ban Mê, từ những đường chính như Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Mai Hắc Đế, Nguyễn Du, Y Ngông và Phan Chu Trinh đến những ngõ hẻm nhỏ bé, quanh co hay lũng dốc. Quy mô quán café cũng thật khác nhau. Tên quán tựa như một bức tranh nên thơ đầy màu sắc. Quán Thung Lũng Hồng giống như ngôi nhà cộng đồng cao nguyên, quán VietLand khuất mình trong gác mái nhỏ, quán Hoàng Gia (nay là Bar Nguyên) là tụ điểm ưa thích của dân teen, còn Bâng Khuâng lại là nét hòa quyện bản địa độc đáo.

Làng café Trung Nguyên nằm ở cuối đường Lê Thánh Tông là nơi quy tụ tất cả nét văn hóa café Buôn Ma Thuột. Phía tiền sảnh là mảnh vườn cà phê theo lối cổ cùng với ngôi nhà dài của người Ê Đê được thiết kế theo nét xưa. Làng café Trung Nguyên tuyển chọn những nguyên liệu tuyệt vời nhất trên thế giới như Brazil, Ethiopia, Jamaica và Việt Nam (Buôn Ma Thuột), rồi trộn cùng thảo dược thơm, đá quý và chế biến theo công nghệ tân tiến nhất thế giới để tạo ra hương vị café khác biệt. Cái nắng oi ả của thành phố cao nguyên dường như tan biến khỏi chốn đây.

lang caphe trung nguyen 1
Dân ghiền café hay những người nghiên cứu trung niên thường ví Làng café Trung Nguyên như một bảo tàng thôn quê chuyên nông của người Tây Nguyên. Nơi đây trưng bày hàng chục ngôi nhà theo phong cách cổ và hơn 2.000 hiện vật như công cụ sản xuất, văn vật từ xa xưa cho đến đương thời ở Cao Nguyên Trung Phần. Làng café Trung Nguyên được xem là nơi tuyệt nhất để thưởng thức những giá trị café mới: sáng tạo và hài hòa. Đằng sau ý nghĩa truyền thống của loại thức uống nổi tiếng nhất thế giới, Làng café Trung Nguyên còn là không gian kết nối những người yêu thích cà phê bằng ngôn ngữ café. Ở đây, café là thứ tuyệt nhất trong con mắt của nhũng người yêu café.

Ngoài bí quyết pha chế, quán café ở Ban Mê còn gây ấn tượng bằng cách bày trí quán theo những phong cách khác nhau. Có quán thì trông giống như một bức tranh quê với rổ bắt cá, đầm dương sỉ và ao đánh cá, nhưng có quán lại mang đến cảm giác thoải mái. Thông thường các quán café chỉ phục vụ khách quen, những người cảm thấy như là vị café và không gian của mình. Dù Trung Nguyên có café G7 nổi tiếng thế giới, nhưng nhiều quán lại sử dụng bí quyết riêng để tạo ra hương vị café độc đáo.
quan ca phe 2
Thật là khó để miêu tả bức tranh quán café ở thành phố Buôn Ma Thuột. Chính hương thơm tách café, ấn tượng đường phố và quán xá độc đáo đã phác họa nét hấp dẫn của thành phố cao nguyên này.

Quan Jun dịch ________________________________________

UNIQUENESS OF HIGHLANDS COFFEE

Buon Ma Thuot is not the first place to grow coffee trees but it is renowned for this kind of tree. Most visitors do not forget to try a cup of coffee when they come to this highland city. The taste of coffee enchanted many visitors and made Buon Ma Thuot become a busy city from a small town.

You can find coffee houses in all streets in Buon Ma Thuot city, from major roads like Le Thanh Tong, Ngo Quyen, Mai Hac De, Nguyen Du, Y Ngong and Phan Chu Trinh to small and wavy lanes or slopes. The sizes of coffee bars are also very different. The name of coffee houses is like a polychromatic and dreamlike picture. Thung Lung Hong looks like a highland communal house, VietLand is in a small attic, Hoang Gia is a place of interest for teenagers, and Bang Khuang is the combination of local uniqueness.
ca phe ban me
Trung Nguyen coffee village is located at the end of Le Thanh Tong Street – a place that gather all Buon Ma Thuot coffee cultures. The frontage is the old-styled coffee garden with old-designed house of Ede people. The leaf-shaped architecture also creates a multicoloured showroom for lovers of coffee. The Trung Nguyen coffee village selects best materials in the world like Brazil, Ethiopia, Jamaica and Vietnam (Buon Ma Thuot), then mixes them with medicinal and aromatic herbs, mysterious gemstones, and processes with the world’s state-of-the-art technology to create a very different taste of coffee. The sultry sunlight of the highland city seems to be pushed out in this space.

Middle-aged drinkers or researchers usually compares Trung Nguyen coffee village as an agricultural – countryside museum of the Central Highland peoples. This place is exhibiting a dozen of old-styled houses and more than 2,000 objects like production tools and cultural items from the ancient to contemporary eras in the Central Highlands. Trung Nguyen coffee village is seen the best place to experience new values of coffee: creativity and harmony. Beyond the traditional meaning of the most popular drink in the world, Trung Nguyen coffee village is a space to connect coffee lovers with the language of coffee. Here, coffee is the highest in the eyes of coffee lovers.
lang cafe trung nguyen
Apart from blending secrets, coffee bars in Buon Ma Thuot make their image by arranging their shops in different styles. There is a coffee shop that looks like a countryside picture with fishing baskets, water-fern pond and fishing pond but there is a shop that features cosy atmosphere. Normally, coffee houses serve their regular customers who feel like their taste of coffee and space. Trung Nguyen coffee has a world-acclaimed G7 coffee but many coffee shops use their own recipes to make unique tastes of coffee.

It is hard to describe the picture of coffee houses in Buon Ma Thuot city. The flavour of coffee cups, unique impression of streets and coffee houses already portray the attractiveness of the highland city.

Source: Vietnam Business Forum

Ôm Trọn Cao Nguyên Lạnh

Đã từ lâu Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Nằm ở độ cao 1.450 m so với mực nước biển nên khí hậu của Đà Lạt mát mẻ quanh năm như Sapa, Bà Nà, Mẫu Sơn hay Tam Đảo. Từng được xem là “Thủ Đô Mùa Hè”, Đà Lạt luôn gợi nhớ đến những cánh rừng thông bạt ngàn, hồ nước nép mình quanh đồi núi chập chùng, và những dòng thác nên thơ.

dalatthomomg
Từ Sài Gòn đi ô tô theo quốc lộ 20 chừng 300km là đến Đà Lạt, cung đường sẽ đưa du khách lên cao dần, cao dần, cao dần và cả một bức tranh thiên nhiên hùng vỹ hiện ra trước mắt. Lúc này cảm giác oi bức, huyên náo như không còn hiện hữu mà thay vào đấy là không gian yên bình ôm trọn bước chân du khách.

Sau khi được khám phá vào năm 1983, thành phố trên 100 tuổi này được chọn làm nơi nghiên cứu khoa học và nghỉ dưỡng của quân đội Pháp. Người Pháp đã gây dựng cho thành phố này nhiều biệt thự, giao lộ và nét đẹp Thụy Sĩ đến ngày nay vẫn còn lưu giữ. Trong thời Pháp thuộc, Đà Lạt có tên tiếng Latin là “Cho Những Người Này Niềm Vui, Cho Những Người Khác Sự Mát Mẻ” và chính quyền Pháp sử dụng như là tên gọi chính thức cho Đà Lạt lúc bấy giờ.
Nhưng thực ra, tên gọi của Đà Lạt có nguốn gốc từ tiếng đồng bào người Lạt, sống tập trung chủ yếu ở khu vực Cao Nguyên Lang Bian, có nghĩa là “Dòng Suối Lạt”. Có thể kể đến sự hiện hữu đầu tiên của những tộc người thiểu số ở Đà Lạt, họ là những người gắn bó lâu đời trên mảnh đất tuyệt vời này. Văn hóa của người đồng bào vùng cao vì thế cũng chính là nét văn hóa đặc trưng của xứ sở mộng mơ.
daltthung lung
Đà Lạt mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên với những người dân hiền lành sống bằng nghề làm rẫy, làm vườn, trồng cà phê, chè, chăn nuôi gia súc…Vào dịp lễ hội, du khách sẽ được xem người dân múa, hát, chơi nhạc bằng những nhạc cụ độc đáo mà âm thanh của nó nghe như tiếng gió hú, tiếng thác chảy trên ghềnh đá. Thiên nhiên tươi đẹp đã tạo nên những mẫu người Đà Lạt có phong cách đáng yêu, hiền hòa, thanh lịch và mến khách.

Được thiên nhiên ưu đãi nên cả thành phố Đà Lạt như một vườn hoa trăm hương, ngàn sắc suốt quanh năm. Phong cảnh ấn tượng của Đà Lạt có lẽ là rừng thông với những con đường uốn lượn, và lũng dốc ngập tràn hoa dã quỳ khi mùa đông đến. Có lẽ Đà Lạt là thành phố có kiểu khí hậu ôn đới độc đáo ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Còn gì tuyệt hơn là dạo quanh Đà Lạt mỗi sớm mai, ngắm sương mù giăng khắp thung lũng, xuýt xoa cơn gió lạnh, và chờ hừng đông trên cao nguyên ngàn hoa này. Chính vì lẽ đấy mà Đà Lạt được mệnh danh là “Thành Phố Của Mùa Xuân Vĩnh Cửu”. Với khí hậu tuyệt vời, Đà Lạt trở thành là nơi lý tưởng cho các đôi tình nhân hưởng tuần trăng mật, chôn dấu kỷ niệm chốn mộng mơ.
dalatmimosa2004_2
Du khách đến Đà Lạt không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh trữ tình, kiến trúc đặc sắc, con người hiền hòa, món ăn bản địa mà còn những mặt hàng lưu niệm riêng của thành phố thượng sơn. Từ trên đỉnh Lang Bian cao chót vót, cao nguyên lạnh đẹp như một bức tranh muôn sắc màu sẽ làm du khách không nỡ cất bước quay về.

EMBRACING THE COLD PLATEAU

Dalat has long been one of the appealing tourist cities in Vietnam. Located at 1,450m above sea level, Dalat’s climate is as cool all year round as Sapa, Ba Na, Mau Son or Tam Dao. Once regarded as “The Summer Capital”, Dalat always wakes us of vast pine woods, charming lakes nestled in the rolling mountains, and poetic waterfalls.
A 300km drive from Saigon along the National Highway 20 leads to Dalat, and the stretch takes tourists to be little by little higher, higher and higher; and the whole spectacular natural picture appears before the eyes. Then, the feelings of heat and hustle no longer exist, but give way to a peaceful space embracing the travelers’ steps.
Dalat2_pilot_vn
After its discovery in 1893, this over-100-years-old town was appointed as a science-researching and resort place for the French army. The French offered it with a lot of villas and boulevards, and Swiss charms still remain. During the French colonial era, the name of Dalat was derived from a Latin phrase “Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem” – Giving Pleasure to Some, Freshness to Others – and it was used as the offical emblem of Dalat during that time.

In fact, its name comes from the local language of Lat people, who gather around the LangBian Highland, meaning “Stream Of The Lat”. It may be mentioned to the first existence of Dalat’s ethnic groups, having identified themselves to this wonderful land for so long. Accordingly, the montagnards’s cultures are typical ones of this dreamy homeland.
Dalat deeply bears cultural characters of the Central Highlands with mild residents living on doing milpa, gardening, growing coffee and tea, and raising cattle… On the festivals, visitors will have a chance to witness local people dance, sing and play music with unique intruments whose sounds are like the blowing of winds and the flowing of falls on the cliffs. The beautiful nature has created a type of Dalat’s people with lovely, gentle, smart and hospitalble styles.
Dalat9_pilot_vn
Endowed with its nature, the whole Dalat city looks like a garden with hundreds of flowers and thousands of flavors all year round. Dalat’s impressive landscapes may be the pine woods with snaking roads, and wild sunflowers covering slopes in the winter. Perhaps Dalat is the town with a unique kind of temperate climate in such a tropical country as Vietnam. Nothing is more wonderful than strolling around Dalat in the mornings, seeing the mist spread over valleys, fluttering ourselves from the chill winds, waiting for the sunrise on this plateau of thousands of flowers. That’s why it’s dubbed “The City Of Eternal Spring”. With its amazing climate, Dalat becomes an ideal place for young newly-weds to honeymoon and keep their memories into the dreamy realm.

Travelers to Dalat not only gaze at romantic views, special architectures, mild people, local food but at this mountainous city’s own souvenirs as well. From the summit of the lofty LangBian peak, the cold higland which is as fascinating as a many-colored picture, will make them too attached to it to depart.

Junemo

Tương Đồng và Khác Biệt

SIMILARITIES and DIFFERENCES

I have a group of friends from the countries sharing the Mekong River. We often chat, talk via Facebook and sometimes just meet together when we travel to our countries.

When I came to Chiang Rai, my Thai friends took me to a flowery hill named Doi Tung (spelled Đòi Tùng), in Thai ); and Doi means Đồi in Vietnamese. And we realized that the two countries’ languages had more things in common. A friend of mine learning Thai concludes: 20 percent of Thai is similar to Vietnamese.

PhoTa-3

Before our journey, we bought so many materials to make Pho (rice noodle soup) and Nem (Springroll) so that Thai friends could try. But lo and behold, when they took us to the market, everything was available: from fresh noodles and rice sheets to dry anise flowers. So, Thai people also use anise flowers, but for fried omelets; fresh noodles for a very unusually delicious noodle dish; and rice sheets for Thai style springrolls. On the dining tables of not only Thai and Vietnamese, but Chinese and Cambodian as well, you can still inhale smell of similarities somewhere.

And those similarities helped us, from many different countries, made friends and mingle with one another in an easy and quick way.
giao l¦¦u

But when talking, the most interesting thing was telling about our own differences. We also found out that attractions came from the citizen’s differences from our countries.

Similarities give a chance of the large-scale integration. And understanding differences well and applying them will help us move stably on the way of our own developments.

Written: Dzuy Nam
Translated: Jun Q
Source: Hoahoctro Newspaper

TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT

MekongRiver

Tôi có một nhóm bạn đến từ các nước cùng chung nhau dòng Mê Kông. Chúng tôi thường chat, trò chuyện qua Facebook, thi thoảng thì gặp nhau khi đi du lich tới nước bạn.

Khi tôi đến Chiang Rai, các bạn Thái đưa tôi lên một quả đồi đầy hoa có tên là Doi Tung (phát âm tiếng Thái là Đòi Tùng), “Doi” tức là Đồi trong tiếng Việt. Và chúng tôi ngỡ ngàng nhận ra ngôn ngữ hai nước còn giống nhau nhiều nữa. Một người bạn của chúng tôi đang học tiếng Thái đúc kết: 20% tiếng Thái tương tự tiếng Việt.

nemcuon

Trước khi lên đường, chúng tôi mua thật nhiều nguyên liệu mang theo để làm món Phở và Nem cho các bạn Thái nếm thử. Nhưng thật bất ngờ, khi các bạ đưa chúng tôi đến chợ thì mọi thứ đều có đủ: từ bún, bánh đa nem cho đến những bông hoa hồi khô. Thì ra, người Thái cũng dùng hoa hồi nhưng là để tráng trứng, bún để làm một món mỳ rất lạ miệng và bánh đa nem được dùng để làm nem cuốn kiểu Thái. Trên bàn ăn của người Thái và người Việt, rồi người Trung Quốc và người Campuchia, bạn vẫn hít hà được đâu đó mùi hương của những tương đồng.

Và những tương đồng đó giúp cho chúng tôi, những người đến từ những quốc gia khác nhau, nhanh chóng kết bạn, hòa nhập.

Nhưng khi chúng tôi trò chuyện thì phần thú vị nhất là nói về những khác biệt của mình. Chúng tôi cũng nhận ra, sức hấp dẫn đến từ sự khác biệt từ công dân mỗi quốc gia. Những tương đồng cho chúng ta một cơ hội hòa nhập rộng lớn. Và hiểu rõ, vận dụng những khác biệt sẽ giúp chúng ta có những bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển của riêng mình!

Vẻ Đẹp Ẩn Dấu

When young, I always wished to travel around the world. For me, the world outside Vietnam was so interesting. European countries with ancient, fascinating beauties. Developed countries with skyscrapers, streets with queues of people walking in a hurry and never- ending street lights .

Even the countries so close to us such as Malaysia, Singapore or Thailand have also emerged with full of appeal and novelty in advertisement clips: a Malaysia with Truly Asia, a Unique Singapore or an Amazing Thailand. Compared to them, I felt my city and my country so poor and narrow.

Hidden charm1

So walking out and meeting some foreign travelers to Vietnam, I once didn’t understand what made them so delighted and elated. It is likely that the tourism authority was as puzzled as me because our country’s tourist slogan was just a superficial invitation for a long time.

On journey to Thailand, I went into a bookstall in Bangkok to find a Lonely Planet. Knowing that I came from Vietnam, the owner shouted: “Your country’s so nice! I had a tour throughout Vietnam. The landscapes are so beautiful that they seem unbelievable.” I said he exaggerated, but he insisted: “Like Pattaya or Phuket, our famous coastal cities! They can’t be so charming as Nha Trang or your central beaches. We just… advertise better than you!”

Walking out of the bookstall, a Canadian guy named John asked me the way because he thought me to be Thai. When I told him I was Vietnamese, he burst into tears: “I have a very close friend living in Hanoi. A wonderful city. Before coming to Hanoi, I lived in India, where everyone is strict anmd it’s hard to make acquaintances. But Vietnam’s so different. I had the best friends there!”

Hidden Charm 2

Coming home, I start looking at my city and my country with different views. I find my German friend absolutely reasonable to be determined to come to live in Viet nam and learn Vietnamese from his love for the sidewalk’s refreshment shops, where anyone can drop by and greet one another like close, long-lasting acquaintances. I appreciate the road with a deep blue color of the sky and the sea along Hue down to Hoi An, and the way back to my hometown with immense green grass on the both sides.

Sometimes we have to go somewhere far to find out a close affection and a “hidden charm”. And I am determined to explore my country first, so that I can share “homeland inspiration” with my international friends.

Translated from Vietnamese into English by Quan Jun

VẺ ĐẸP ẨN DẤU
by Le Na
Source : Hoahoctro Newspaper

Hidden Charm 3 TN

Khi còn nhỏ, tôi luôn mong muốn được đi du lịch khắp thế giới. Với tôi thế giới bên kia biên giới thật hấp dẫn. Những quốc gia châu Âu với vẻ đẹp cổ kính, quyến rũ. Những đất nước phát triển với nhà chọc trời, những con phố với dòng người đi bộ hối hả và những ngọn đèn đường không bao giờ tắt.

Ngay cả những quốc gia rất gần chúng ta thôi là Malaysia, Singapore hay Thái Lan cũng hiện ra đầy mới mẻ hấp dẫn trong những thước phim quảng cáo: một Malaysia “Á Châu thực sự”, “Độc Đáo Singapore”, “Ngạc Nhiên Thái Lan”… So sánh với họ, tôi cảm thấy thành phố của mình, đất nước của mình thật nghèo nàn và chật hẹp…

Vậy nên khi ra đường, gặp những người nước ngoài đến du lịch, tôi đã từng không hiểu nổi điều gì khiến họ trông vui thích và hồ hởi đến thế. Có lẽ cũng đã từng lúng túng như tôi, mà cả một thơi gian dài slogan của nước mình chỉ là một lời mời hời hợt.

Trong chuyến đi Thái Lan, tôi bước vào một hiệu sách tại Băng Kốk để tìm một cuốn Lonely Planet. Ông chủ tiệm sách biết rằng tôi đến từ Việt Nam liền reo lên: “Đất nước các bạn thật đẹp! Tôi đã có chuyến du lịch xuyên Việt. Phong cảnh đẹp không thể tưởng tượng được”. Tôi nói rằng ông đã quá lời, nhưng ông quả quyết: “Như Pattaya, hay Phuket những thành phố biển nổi tiếng của chúng tôi nhé! Không thể đẹp như Nha Trang hay vùng biển miền Trung của các bạn được đâu. Chúng tôi chỉ… quảng bá tốt hơn các bạn mà thôi!”
Hidden Charm 4

Bước ra khỏi hiệu sách, một anh bạn người Canada tên là John hỏi đường vì ngỡ rằng tôi là người Thái Lan. Khi biết tôi là người Việt Nam, John vỡ òa: “Tôi có một người bạn rất thân sống ở Hà Nội. Một thành phố tuyệt vời. Trước khi đến Hà Nội, tôi đã ở Ấn Độ, ở đó moi người có vẻ khó tính và khó làm quen lắm. Nhưng Việt Nam thì khác hẳn. Tôi đã có những người bạn tốt nhất ở đó!”

Trở về, tôi bắt đầu nhìn thành phố mình, đất nước mình với một góc nhìn khác. Tôi nhận ra rằng hoàn toàn… có lý khi anh bạn người Đức của tôi quyết tâm sang Việt Nam sống, học tiếng Việt bắt đầu từ tình yêu với những quán nước vỉa hè – nơi ai cũng có thể tấp vào và chào hỏi nhau như những người quen biết từ lâu. Tôi trân trọng con đường chạy dọc từ Huế vào Hội An xanh biếc biển trời, con đường về quê hai bên là những triền cỏ xanh thênh thang.

Đôi khi chúng ta phải đi xa để nhận ra một tình yêu gần gụi, một “vẻ đẹp ẩn dấu”. Và tôi quyết định phải khám phá đất nước mình trước đã, để còn chia sẻ “cảm hứng quê hương” với bạn bè thế giới nữa chứ!

Lặng Buồn Cao Nguyên

cao nguyên 3
Cao nguyên gió cuốn lưng đồi
Sương mai xa khuất bóng người tha hương
Non cao in dấu nghìn thương
Xa xăm nỗi nhớ vấn vương đợi chờ

Bước chân kiếp bạc mây mờ
Lặng buồn phố núi tiễn người quan san
Nẻo xưa heo hút nắng vàng
Mặc chiều nghiêng bóng gọi hồn cao nguyên.

Quan Jun

Phố Cổ Hội An

Phố cổ Hội An nằm cách Đà Nẵng 30km về hướng Nam, là một thành phố nhỏ bé, xinh đẹp dải mình trên bãi biển miền Trung nổi tiếng với tên gọi China Beach.

hoian3

Thành phố lịch sử này được du khách biết đến khoảng nửa cuối thiên niên kỷ trước, lúc Hội An còn là một trong những hải cảng bậc nhất ở Đông Nam Á, thu hút các thương gia từ Nhật, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Hà Lan và cả Ả Rập. Chẳng lâu sau, cánh lái buôn đã tận dụng lợi thế cảng biển này, xây dựng một đô thị kiên cố, và Hội An đã trở thành tuyến hàng hải quan trọng nối liền eo biển Melaka và Macao suốt một thời gian dài đấy.

Hội An rất nổi tiếng trong các bức vẽ của Bùi Xuân Phái, họa sỹ tài danh của Việt Nam. Những tác phẩm nghệ thuật này gợi ta nhớ về những nét xưa cũ của một đô thị cổ ven sông, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999. Thật là chẳng khó để hình dung một phố thị cách đây ba hoặc bốn trăm năm, buôn bán tấp nập và từng ở thời kỳ phồn thịnh về kinh tế văn hóa.
Ngoài những giá trị văn hóa qua những kiến trúc tinh hoa, độc đáo như khu phố cổ, chùa chiền, đình đền, giếng, cầu Nhật, thương cảng, chợ… Hội An vẫn còn giữ lại vô vàn giá trị văn hóa phi vật thể. Cuộc sống thường nhật của người dân phố cổ với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hoá đã và đang được bảo tồn và phát huy, cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các làng nghề truyền thống, những món đặc sản địa phương… Tất cả những điều này làm cho Hội An ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương.

hoi%20an%20shop

Thời điểm tuyệt nhất để du lịch Hội An là vào những ngày mùng một hay ngày rằm, đặc biệt là Tết Trung Thu hằng năm. Cả phố cổ ngập chìm trong sắc màu của lồng đèn giấy treo dọc hai bên đường, mài nhà và ngõ hẻm, và du khách cảm thấy như đắm mình trong khu phố đầy màu sắc huyền ảo lúc về đêm.
Dù Hội An hiện vẫn lưu giữ những nét lịch sử cổ xưa, nhưng ngành kinh doanh nơi đây vẫn hầu như gắn liền với hoạt động du lịch, và ngày càng nhiều du khách đến thăm tìm lại nét phục hưng xưa chốn phố cổ yên bình này.

Click vào các links dưới đây để xem chùm ảnh Hội An

Phố cổ Hội An

Sắc màu Hội An
.

THE ANCIENT TOWN OF HOI AN

Ancient Town Hoi An, located 30km south to Danang, is a little but beautiful town on the central coast which is well-known as China Beach.

The historic town has been known to travelers since at least the middle of the last millenium, when it was one of the Southeast Asia’s leading ports of call for merchants from Japan, China, Portugal, Neitherlands and even Arabia. Then these traders took advantage of the port’s facilities, made a formidable town, and Hoi An became an important sealine linking Melaka and Macau during that time.

hoian04

Hoi An is very renowned in the paintings by Bui Xuan Phai, a very talented Vietnamese artist. These artworks remind us of the far-away traits of the riverside ancient town, acclaimed as a UNESCO’s world heritage site in 1999. It isn’t difficult to imagine the town of three or four hundred years ago, bustling with trade and enjoying its economic and cultural heyday.

In additon to cultural values through such unique, eclectic architectures as ancient quarters, pagodas, temples, wells, Japanese bridge, trading port, market…, Hoi An maintains no end of intangible heritage cultures. Towndwellers’ daily lives with their customs, habits, religious activities and traditional festivals have been preserved developed, together with dreamy landscapes, traditional trading villages and local specalties… All makes Hoi An an apealling destination for tourists from everywhere.

Hoi-an_Mai-ngoi

The best time to visit Hoi An is on the lunar first or middle days of months, especially annual Mid-Autumn Festival. All the town sinks into the colors of paper lanterns hung on the both side of the roads, roofs and alleys, and visitors feel like fascinated with the colorful and mysterious town by night.

Although Hoi An now retains its traditions and and histories, its trade is almost related to tourism and more tourists pay a visit to look for something of a renassaince in this peaceful town.

Quan Jun

Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ lớn nhất của những người theo Phật giáo, còn được biết đến là Lễ Báo Hiếu ở Việt Nam. Lễ Vu Lan được các Phật tử tổ chức hàng năm vào rằm tháng bẩy âm lịch nhằm bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với cha mẹ, nhất là những người mẹ yêu quý.

vulan

Văn hóa Việt xem Lễ Vu Lan là tháng tâm linh, giống như một cách để tưởng nhớ người đã khuất và cũng trong ngày này, người ta tin rằng những linh hồn sẽ trở về cõi Niết Bàn. Lễ này được tổ chức trọng thể ở Việt Nam và đông đảo người lên chùa khấn vái và cầu chúc cho cha mẹ mình. Ngày nay, Lễ Vu Lan không còn là ngày lễ dành riêng cho Phật tử, mà đã trở thành dịp cho tất cả mọi người thể hiện lòng yêu thương và biết ơn đới với cha mẹ mình.

Lễ nghi đặc sắc không thể thiếu được trong ngày này là Nghi Lễ Bông Hồng Cài Áo. Đây là một tục lệ được tổ chức thành kính nhằm báo ơn công lao người đã mất và báo hiếu người hiện hữu. Thông thường những ai cha mẹ còn sống thì cài hoa màu hồng, còn ai cha mẹ không còn nữa thì cài hoa trắng. Bông hông mang ý nghĩa thiêng liêng, cho ta biết yêu thương và kính trọng hơn đối với người đã dưỡng dục sinh thành, và thấy cuộc sống đấng quý biết nhường nào.

Lễ Vu Lan cũng mở ra một mùa báo hiếu cho mọi người có thể làm tròn bổn phận trắc ẩn của mình. Lễ nhằm cầu siêu cho các cô hồn, phổ độ chúng sinh hay xá tội vong nhân. Vào ngày lễ này, mọi người làm lễ cúng cô hồn và phóng sinh, chim hoặc cá và dâng đồ cúng cho các linh hồn còn phiêu bạt bơ vơ hay linh hồn của những người đã khuất. Những linh hồn tội lỗi có thể sẽ được xóa tội khi những người còn sống cầu khấn vào Ngày Cúng Cô Hồn (Tết Trung Nguyên). Suốt tháng, mỗi nhà có thể chọn ngày đặt lễ thắp hương, đốt mã trước nhà dâng lễ cô hồn.

DSC01807

Những nét văn hóa Phật giáo mang đây tính nhân văn này sẽ không mai một mà sẽ ngày càng trở nên đa dạng hơn.


BUDDHIST MOTHERS’ DAY

Buddhist Mothers’ Day, one of the largest festivals for Buddhists, is also known as Filial Piety Ceremony in Vietnam. This festival is annually celebrated by Buddhism followers on the seventh full moon of lunar calendar to show appreciation and respect to their parents, especially their beloved mothers.

In Vietnamese culture, Buddhist Mothers’ Day is considered to be the spiritual month as a way of honoring the dead and also on this same day, souls are believed to return to their realm of Heaven.

This feast is sacredly celebrated in Vietnam and thousands of people flock to pagodas in order to worship and pray for their parents. Nowadays Buddhist Mothers’ Day is no longer a ceremony exclusively for Buddhists, but it has been becoming an occasion for everyone to express their love and gratefulness to their parents.
DSC01796

A distinctive but indispensable tradition for this day is Rose Wearing Rite. Rose Wearing is a very meaningful custom held solemnly in praise of the dead and honor the alive. Traditionally, people wear red roses if their parents are still alive or white roses if their parents have passed away. The rose is a sacred symbol that helps us give more love and respect to those who teach and bring us up; and that makes us understand how much life is worth.

Buddhist Mothers’ Day also opens a season of filial piety so that people can fulfill their compassionate duty. The objects of this ceremony are to feed the hungry ghosts, to pray for their salvation or to pardon the guilty homeless spirits. On this day, people pray for the ghosts and release animals, such as birds or fish; and the special offerings of food and gifts are made to offer the wandering souls or the souls of the forgotten dead. The sinful souls can be absolved of their sins through the prayers of the living said on the Wandering Souls Day. During the month, every family can choose a day to present a feast and burn joss paper and incense in front of the house to invite the spirits to eat.

These Buddhist’s cultural humane traits will not fade over time but become more and more diversified.

Hôm nay rằm tháng 7 mới là ngày lễ chính, nhưng đã có một vài ngôi chùa xa cử hành lễ Vu Lan trong mấy ngày qua. Sau đây xin mời các bạn lướt qua một số hình ảnh về lể Vu Lan tại một vài ngôi chùa tại Buôn Ma Thuột như chùa Phước Khánh, xã Hòa Khánh cách thành phố Buôn Ma Thuột 14 km, và chùa Bửu Thắng thuộc huyện Krong Buk (chùa cũng là cơ sở Nhà Tình Thương Cô Nhi và Người Già Neo Đơn đã giới thiệu trên ĐCN trước đây)

+ Tịnh xá NGỌC KHÁNH : hình 1 đến hình 6
+ CHÙA BỬU THẮNG: các hình còn lại

Chúc các bạn một ngày lễ Vu Lan ấm áp dù bạn ở đâu: tại cơ quan làm việc, hay tại chùa lễ Phật cầu nguyện cho từ mẫu, hoặc tại gia đình với cha mẹ ông bà….

Photos: Huynh Hue

phuoc k1

danghoapk

phkhanh2

phuoc 3

phuoc4

dantocle

congbuuthang

buuthang

chinhdien

Nhiều Phật tử đi dự lễ chùa

buuthang10

DSC01882

dilac2

Tôi Đến Từ Việt Nam

I’M FROM VIETNAM

Quite a few young Vietnamese traveling abroad are asked: “You’re Chinese?” or “Are you Japanese or Korean?”… Many wish everyone could just guess at first sight that they are from Vietnam.

Yet, even if their guesses may cover almost all East-asian countries, many cannot think of Vietnam, because they know so little about the country, compared with the stronger Asian neighbors.

I'm from VNsuch as Japan, China and Korea…

A member of a DIY-tour website told the story of her own record. After reaching the volcanic mouth of Pinatubo in Philippines, the friends in her trekking group asked where she was from. When she answered “Vietnam”, the whole group exclaimed in wonder that a little Vietnamese girl, just wearing Cu Chi bandanna, without any special protective gears, had traveled for hundreds of kilometers by Jeep and on foot to find and get to the volcano’s mouth, took photos by positioning herself next to a boiling volcanic stream, and stood on the edges of the cliffs that threatened even the locals.

Those who like exploring the stretch of road to the Northwest are planning to post more pictures of terraced paddy fields of Ha Giang and Lao Cai with English notes on the Internet. They’ve been traveling far enough to realize that Vietnam’s rice terraces are as fascinating as Banaue Rice Terraces – a World Heritage Site…

On the road, “Viet backpackers” tell one another not to litter, ruin green trees, or break local rules, but to practice English well and talk to foreign friends in a friendly way.

dân phượt trên OQH

All is to glorify our Country when each of us introduces him/herself: I’m from Vietnam!

Written: Ngoc An

Translated into English: Jun Quan

Source: Hoahoctro Newspaper

TÔI ĐẾN TỪ VIỆT NAM

Rất nhiều người Việt trẻ ra nước ngoài du lịch thường được hỏi: “Bạn là người Trung Quốc à?”, hoặc “Bạn là người Nhật Bản hay Hàn Quốc?”… Nhiều bạn đã ước rằng bất kỳ ai chỉ cần nhìn mình là đoán ngay rằng mình đến từ Việt Nam.

Nhưng dù có đoán đủ gần hết cả các nước Đông Á, nhiều bạn bè nước ngoài cũng không nghĩ ra Việt Nam, vì họ còn biết quá ít về Việt Nam sau những cường quốc châu Á khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

I'm from vn2

Một thành viên của một trang web chuyên về du lịch bụi, đã kể về một kỷ lục của riêng chị. Sau khi chạm đến được núi lửa Pinatubo ở Philippines, bạn bè trong đoàn trekking hỏi chị đến từ nước nào. Khi chị trả lời đến từ Việt Nam, cả đoàn ồ à lên, không ngờ một cô gái Việt Nam nhỏ xíu, chỉ thắt khăn rằn Củ Chi, không có một phương tiện bảo vệ chuyên dụng nào, đi hàng trăm cây trên xe jeep hay đi bộ để tìm đến gần miệng núi lửa, chụp ảnh sát vào dòng suối nhỏ sôi lên vì sức nóng của núi lửa hay đứng trên vách núi mà đến người bản địa cũng còn e sợ.

Những người thích khám phá cung đường Tây Bắc lên kế hoạch đưa nhiều hơn những hình ảnh về những ruộng bậc thang ở Hà Giang, Lào Cai lên mạng với những lời chú thích bằng tiếng Anh. Các bạn ấy bước đi đủ nhiều để nhận ra những thửa ruộng bậc thang của Việt Nam đẹp không kém gì ruộng bậc thang ở Banue – Di sản thế giới…

FOFMXOFL1R_nongthon2[1]

Trong những chuyến đi, những “ta ba lô” thường dặn nhau đừng vứt rác, không phá hoại cây xanh, không vi phạm luật của nước sở tại, hãy luyện tiếng Anh thật tốt và thân thiện trò chuyện với bạn bè nước ngoài.

Tất cả là để đất nước được vinh danh khi mỗi chúng ta tự giới thiệu: Tôi đến từ Việt Nam!