Heal the world – Chữa lành thế giới

Dear brothers and sisters,

Our world today is having many conflicts. There are at least 10 major conflicts. Conflicts (1)between Russia and Ukraine, (2)between China and Taiwan, (3)between Armenia and Azerbaijan, (4)between groups in the Sahel, and (5)between the Democratic Republic of the Congo and the Great Lakes. Conflicts inside (6)Iran, (7)Yemen, (8)Ethiopia, (9)Haiti, and (10)Pakistan. (See more: 10 Conflicts to Watch in 2023).

In New Year, pray for our world. Pray God to stop conflicts in the world, save the world and heal it. Moreover, pray God to stop conflicts inside each one of us, save us and heal us.

Wish God’s peace be with us so that we may love God and love each other.

Have New Year.

PTH

***

Chữa lành thế giới

Hãy nghĩ về các thế hệ, và các vị nói chúng ta muốn tạo nơi tốt hơn cho con em chúng ta và con em của con em, để con biết một thế giới tốt hơn cho con, và con nghĩ con có thể tạo một nơi tốt hơn

Có một nơi trong tim bạn và mình biết đó là tình yêu
và nơi này có thể sáng rực hơn nhiều ngày mai

Và nếu cố gắng thật, bạn sẽ thấy chẳng cần phải khóc
Ở nơi này, bạn sẽ chẳng cảm thấy đau hay khổ

Nhiều cách để đến đó nếu bạn đủ quan tâm đến người sống
Hãy tạo không gian nhỏ
Hãy tạo nơi tốt hơn

Chữa lành thế giới
Tạo nơi tốt hơn cho bạn và cho mình và cho toàn nhân loại
Có người chết nếu bạn đủ quan tâm đến người sống
Hãy tạo nơi tốt hơn cho bạn và cho mình

Nếu bạn muốn biết vì sao tình yêu chẳng thể nói dối
Tình yêu thì mạnh, chỉ quan tâm đến cho đi sướng vui

Nếu thử, ta sẽ thấy trong an vui này, ta chẳng thể cảm thấy
sợ hay hãi, ta ngừng tồn tại và bắt đầu sống

Cảm giác luôn luôn
Tình yêu đủ cho ta phát triển
Hãy tạo thế giới tốt hơn
Hãy tạo thế giới tốt hơn

Chữa lành thế giới
Tạo nơi tốt hơn cho bạn và cho mình và cho toàn nhân loại
Có người chết nếu bạn đủ quan tâm đến người sống
Hãy tạo nơi tốt hơn cho bạn và cho mình

Và giấc mơ mà trong đó chúng ta được hình thành sẽ tiết lộ gương mặt sướng vui
Và thế giới chúng ta từng tin sẽ sáng lại trong ân sủng

Vậy sao ta cứ bóp nghẹt cuộc sống
tổn thương trái đất, đóng đinh linh hồn nàng
dù rõ để thấy thế giới này là thiên đường?
Hãy là ánh sáng của Thượng đế

Chúng ta có thể bay rất cao
Hãy để thánh linh chúng ta không bao giờ chết
Trong tim, mình cảm được tất cả là anh chị em của mình

Hãy tạo thế giới không sợ
Cùng nhau ta khóc những nước mắt hạnh phúc
Nhìn các nước đổi kiếm thành lưỡi cày

Chúng ta thực sự có thể đạt được điều đó
Nếu bạn đủ quan tâm đến người sống
Hãy tạo không gian nhỏ
để tạo nơi tốt hơn

(x 3) Chữa lành thế giới
Tạo nơi tốt hơn cho bạn và cho mình và cho toàn nhân loại
Có người chết nếu bạn đủ quan tâm đến người sống
hãy tạo nơi tốt hơn cho bạn và cho mình

(x2) Có người chết nếu bạn đủ quan tâm đến người sống
hãy tạo nơi tốt hơn cho bạn và cho mình

(x 11) Bạn và cho mình

(x4) Chữa lành thế giới ta sống, cứu thế giới cho con em chúng ta

(PTH dịch)

1. Michael Jackson – Heal The World (Official Video)

2. Michael Jackson Tribute – Heal The World – Child Prodigy Cover | Maati Baani

3. Michael Jackson – Heal the World (2020)

Heal The World

Think about—am—the generations and they say we wanna make it a better place for our children, and our children’s children, so that they they they know it’s a better world for them, and think they can make it a better place

There’s a place in your heart and i know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow

And if you really try, you’ll find there’s no need to cry
In this place you’ll feel there’s no hurt or sorrow

There are ways to get there if you care enough for the living
Make a little space
Make a better place

Heal the world
Make it a better place 
For you and for me and the entire human race
There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me

If you want to know why there’s a love that cannot lie
Love is strong, it only cares for joyful giving

If we try we shall see in this bliss we cannot feel
fear or dread, we stop existing and start living

Then it feels that always
Love’s enough for us growing
So make a better world
Make a better world

Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me

And the dream we were conceived in will reveal a joyful face
And the world we once believed in will shine again in grace

Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify its soul
Though it’s plain to see this world is heavenly
Be god’s glow

We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart i feel you are all my brothers

Create a world with no fear
Together we’ll cry happy tears
See the nations turn their swords into plowshares

We could really get there if you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place

(x 3) Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me

(x 2) There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me

(x 11) You and for me

(x4) Heal the world we live in, save it for our children

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s