Sheena là punk rocker

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Sheena là punk rocker là một bài hát được nhóm nhạc rock Mỹ Ramones sáng tác và trình diễn vào tháng 5 năm 1977.

Joey Ramone, một thành viên của nhóm (các thành viên của ban nhạc đều có nghệ danh là Ramone), chia sẻ: “Tôi kết hợp với Sheena, Nữ hoàng Rừng, với cái nền punk rock”. “Thật vui, vì sau đó tất cả các cô gái ở New York dường như đã đổi tên thành Sheena.” Đọc tiếp Sheena là punk rocker

Chỉnh sửa trái tim ta và thế giới

Chào các bạn,

Nếu đọc về các thời xa xưa và so sánh với ngày nay thì ngày nay rõ ràng là đạo đức con người xuống cấp hơn ngày xưa rất nhiều. Thời xưa con người lễ nghĩa, nhân từ, khiêm cung và kính sợ trời đất. Ngày nay rất nhiều người chẳng biết trời đất thánh thần là gì. Đây là tai hại số 1 cho loài người mà nhiều lãnh đạo thế giới vẫn chưa hiểu ra. Khi con người chỉ biết có mình là cao nhất, không có ai trên đầu để mà kính sợ, thì con người trở thành kiêu căng và tham sân si không có gì cản trở. Và đó là đầu mối mọi tội lỗi lớn nhỏ ở thế gian. Đọc tiếp Chỉnh sửa trái tim ta và thế giới

Sapa weather in March

Sapa corner

Dear Brothers and Sisters, 

How’s it going? Do you like the weather in March?

I’m fond of Sapa’s March weather. It is so pleasant with mild temperature and fresh air. 

In the morning, the sky is usually misty and cloudy. Often, we might think it would be a foggy day, yet at noon the sun comes out with warm beams. Everything looks so vibrant under the sunlight. After about 6 hours of sun, we often have the chance to contemplate the sunset with gorgeous orange rays in the late afternoon. 

Đọc tiếp Sapa weather in March

Currency adrift – 50 years after the “Nixon shock”

Nikkei50 years ago a major event in the history of money occurred — the “Nixon shock” of August 15, 1971. The “floating exchange rate system” that became the norm after this spurred the development of the global postwar economy. However, it has also frequently caused crises in emerging countries. Recently “digital currencies” have begun to spread, and there are signs that the reserve currency system based on the dollar may be changing. How will the future of currency impact the global economy?

Đọc tiếp Currency adrift – 50 years after the “Nixon shock”

Strengthen women’s livelihoods and participation for greater resilience to disasters and climate change in Viet Nam

UNWomen – Thao Hoang – Friday, 22 November 2019

When Tran Thi My Linh, a 51-year-old rural woman first said that she would replace her rice fields with lotus fields, she raised many eyebrows. In the little commune of Hoa Dong in Phu Yen province, just south of Viet Nam’s capital, Ha Noi, villagers had planted rice for generations. However, with the changing weather patterns in recent years, millions of people have been affected in Phu Yen and in rural Viet Nam in general and people have started looking for new livelihoods.

Tran Thi My Linh, 51-year-old. Photo: UN Women/Thao Hoang

Tran Thi My Linh, 51-year-old. Photo: UN Women/Thao Hoang

Đọc tiếp Strengthen women’s livelihoods and participation for greater resilience to disasters and climate change in Viet Nam