Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 6 (PHẦN 6)

Người dịch: Đào Thu Hằng

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 6: TÁI KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 21 (Phần 6)

6C. TIỀM NĂNG CON NGƯỜI: SÁNG KIẾN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA IRENA

Chính bản thân con người cung cấp tiềm năng quan trọng nhất và lớn nhất cho sự chuyển đổi năng lượng. Mặc dù có một phong trào xã hội rộng khắp cho việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, phong trào chỉ có thể được thực hiện với sự trợ giúp của năng lực chuyên môn. Ngay cả khi, một sớm một chiều đột nhiên tất cả những chống đối của năng lượng tái tạo đã biến mất, ưu tiên chính trị rõ ràng được thúc đẩy và có đủ vốn đầu tư được cung cấp sẵn sàng, chúng ta sẽ vẫn phải đối mặt với vấn đề là, cho đến nay, chỉ có một số lượng tương đối nhỏ các chuyên gia được đào tạo trong công nghệ năng lượng tái tạo.

Nhiều thập kỷ của sự thiếu tôn trọng đối với năng lượng tái tạo đã được đồng hành với việc bỏ bê lĩnh vực này ở tất cả các cấp và trong tất cả các môn học trong trường phổ thông, trường chuyên môn và giáo dục đại học. Nếu không có một sáng kiến ​​giáo dục quốc tế nhằm rút lại khoảng cách này, sự chuyển đổi năng lượng nhanh không thể được thực hiện. Giáo dục tốn nhiều thời gian, nhưng chúng ta không thể và không được phép chờ đợi để việc đưa sự chuyển đổi năng lượng một cách rộng rãi cho tới khi một thế hệ mới đã được giáo dục đầy đủ.

Thế hệ trẻ ngày nay quan tâm nhiều hơn vào năng lượng tái tạo hơn trong bất kỳ lĩnh vực nào khác. Điều này đặc biệt đúng với những ai hướng tới một con đường sự nghiệp trong kỹ thuật hoặc khoa học và những người mong muốn đóng vai trò trong việc giải quyết một trong những vấn đề cơ bản của xã hội. Công nghệ thông tin gần đây đã chứng minh cho thấy một số lượng khổng lồ người người có thể thích ứng với một công nghệ mới căn bản chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và trên phạm vi toàn cầu.

Thợ thủ công, kỹ sư, nông dân, người trồng rừng, nhà vật lý, nhà hóa học, nhà sinh học và các kiến ​​trúc sư đều cần thiết trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cũng như các nhà kinh tế có thể suy nghĩ về mặt sinh thái và chi phí xã hội. Sau một thời gian khởi động trong vòng khoảng một thập kỷ, một cú ngạc nhiên choáng váng đã quét qua các trường đại học của Đức về nhu cầu đối với các khóa học có liên quan đến năng lượng, mặc dù điều này đã được biết đến là do kết quả từ nhu cầu của sinh viên hơn là nỗ lực của các nhà quản lý khoa học.

Bây giờ hầu hết các trường đại học Đức cung cấp bằng thạc sĩ về năng lượng tái tạo. Nhiều phòng thương mại đã bắt đầu chuẩn bị cho các thành viên của họ bằng cách cung cấp giáo dục cao hơn về năng lượng tái tạo, và các trung tâm đào tạo mới đã được thành lập. Không có điều gì là xảy ra tự nhiên bởi chính nó; thay vì đó là kết quả của cuộc vận động sâu sắc tại hàng ngàn sự kiện thông tin.

Trong cuộc đua với thời gian, câu hỏi quan trọng cho sự thay đổi năng lượng là làm thế nào để lấp đầy khoảng cách giữa nhu cầu hiện tại về các chuyên gia và thời gian dài cần thiết để đào tạo một thế hệ mới các chuyên gia về năng lượng tái tạo. Những kiến ​​thức này là cần thiết bây giờ, và không phải trong 10 hoặc 20 năm! Các giải pháp thực tế rõ ràng nhất là tiếp tục lan rộng giáo dục chuyên nghiệp hơn nữa và tiếp tục đào tạo đội ngũ. Những trung tâm này phải được mở ra cho những người đã làm việc và không phải ngừng làm việc để học. Điều này là tương đối dễ dàng cho các tổ chức thương mại chuyên nghiệp tổ chức ở cấp vùng địa phương.

Một trường đại học quốc tế sau đại học về năng lượng tái tạo

Đào tạo phải cũng được tổ chức tại một trình độ quốc tế. Cách tiếp cận thực tế duy nhất cho giáo dục các chuyên gia ở các cấp học hàn lâm là bằng phương tiện của các trường đại học trực tuyến (virtual university): cung cấp các nghiên cứu sau Đại học thông qua việc giảng dạy trực tuyến, để mà bất cứ ai cũng có thể lấy bằng bổ sung về năng lượng tái tạo từ ngay ở nhà của họ và không phải từ bỏ sự nghiệp hiện tại của mình. Rất nhiều người trong số các thế hệ hiện tại của kỹ sư, kiến ​​trúc sư hoặc các nhà hóa học, độ tuổi từ 30 đến 50, rất cởi mở cho việc chuyển đổi năng lượng, mặc dù có ít đụng chạm đến những công nghệ có liên quan trong thời gian ở đại học của ngành học riêng họ.

EUROSOLAR và Hội đồng Thế giới về Năng lượng tái tạo (World Council for Renewable Energy) đã đề xuất để giới thiệu các nghiên cứu sau đại học mức quốc tế, trong tất cả các ngôn ngữ, sử dụng học trực tuyến (E-learning) và dưới hình thức của một đại học quốc tế “Đại học Mở cho Năng lượng Tái tạo” (Open University for Renewable Energy – OPURE). Điều này vẫn chưa được trở thành hiện thực, mặc dù nó đã từng gần như được triển khai.

Trong bài phát biểu của tôi tại Hội nghị thượng đỉnh Năng lượng Mặt trời Thế giới của UNESCO tại Paris vào tháng 6 năm 1993, tôi đã đề xuất thành lập một trường đại học quốc tế về năng lượng tái tạo. Gợi ý đã trở thành chủ đề chính của Chương trình Nghị sự Năng lượng Tái tạo Thế giới (World Renewable Energy Agenda), được xuất bản năm 2004 bởi EUROSOLAR và Hội đồng Thế giới về năng lượng tái tạo được thành lập năm 2001. Bộ trưởng Liên bang Đức về Giáo dục và Nghiên cứu của khi đó là Edelgard Bulmahn, đã  nắm lấy đề nghị này và biến nó thành một chủ đề trung tâm trong Bộ của bà tại Diễn đàn Khoa học quốc tế về Năng lượng tái tạo, một phần của Hội nghị Năng lượng Tái tạo năm 2004, nơi mà chính phủ Đức đã mời chính phủ của Liên Hợp Quốc tham dự trong tháng Sáu năm 2004.

Tháng 12 năm 2004, Bundestag, Hạ viện của Quốc hội Đức, đã hoan nghênh đề xuất này trong một nghị quyết yêu cầu rằng chính phủ liên bang “thúc đẩy việc thành lập Đại học Mở cho Năng lượng Tái tạo (OPURE) và thu hút các đối tác quốc tế cho dự án.” Trong suốt mùa xuân năm 2005, bản ghi nhớ về OPURE đã được ký kết giữa Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa  của Liên Hợp Quốc(UNESCO), EUROSOLAR và Viện Công nghệ phân phối năng lượng mặt trời (ISET). Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử nghị viện Đức trong tháng 9 năm 2005, sự kiện mà đã dẫn đến một sự thay đổi bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, sáng kiến ​​này đã được để xì hơi một cách nhanh chóng.

Ngày nay đề xuất này là cần thiết hơn bao giờ hết. Số lượng ngày càng tăng của các sáng kiến ​​về năng lượng tái tạo đang được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới đã khiến cho sự thiếu hụt các chuyên gia trong lĩnh vực này trở nên ngày càng rõ ràng. Bằng cách cho phép những người có nền tảng kỹ thuật và khoa học và kinh nghiệm chuyên môn để đạt được một trình độ bổ sung, điều này sẽ có thể chỉ khả thi trong một khoảng thời gian ngắn để làm cho nhiều người quen thuộc với các đặc điểm công nghệ và kinh tế và yêu cầu của năng lượng tái tạo và ứng dụng của nó.

Tiêu chuẩn giáo dục quốc tế cũng có thể được thành lập theo cách thức này. Khái niệm OPURE là thực tiễn, có hiệu quả kích thích rộng rãi và OPURE cũng là một điều kiện tiên quyết thúc đẩy sự sản xuất của các công nghệ năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển. Chi phí chắc chắn là ít hơn – và tác dụng chắc chắn là lớn hơn – so với cơ chế kiểm soát và chứng nhận được thành lập ở cấp quốc gia và quốc tế cho thương mại phát thải. Tuy nhiên, nó đòi hỏi rằng sự quan tâm về chính trị cuối cùng phải được đặt vào một trọng tâm áp dụng thực tế và có liên quan, ngoài việc ở cấp độ quốc tế, các mục tiêu cần được xác định rõ ràng. Điều này sẽ giúp tăng tốc độ quá trình ra quyết định, cho dù là qua “liên minh của sự sẵn sàng” để nắm lấy các sáng kiến ​​như vậy, hay giao trách nhiệm một cách hợp lý cho UNESCO với sự vận hành của mình và cung cấp các nguồn tài trợ cần thiết. Điều này đồng thời sẽ cung cấp một trong những Cơ quan Đặc biệt lớn nhất của Liên Hiệp Quốc với một nhiệm vụ mới, chính đó là một đóng góp để cải cách hệ thống LHQ.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 6 (PHẦN 6)”

 1. Cảm ơn Hằng dịch hay quá!

  Chị vẫn không thể thôi nhớ đến dự án tai tiếng đầu năm nay ở tỉnh Quảng Bình (DỰ ÁN CHỒNG DỰ ÁN, 14 TRIỆU USD NGUY CƠ THÀNH PHẾ LIỆU), bởi không thể hiểu nổi nên đã hỏi Thầy:

  – Em không hiểu tại sao khi Dự án Mặt trời đã được tiến hành, nghĩa là họ đã hiểu rõ lợi ích của Năng lượng tái tạo, thì khi dự án Mặt trời chồng lên dự án kéo lưới xảy ra thì phải chọn phương pháp tốt hơn có lợi hơn về môi trường chứ? và chính nó đã được tiến hành gần xong rồi, tại sao họ lại chọn điện lưới để lãng phí tới mức như thế?

  Thầy nói: Khoan hẵng nói đến phần trăm hoa hồng và tiêu cực – lý do mà luôn chiếm phần chính trong quyết định của các Bộ Sở Ngành – mà nó còn là lý do kỹ thuật. Năng lượng Mặt trời là công nghệ mới hoàn toàn, có vấn đề gì thì người ta không biết cách giải quyết, chuyên gia nước ngoài rất đắt đỏ, người dân và cả quan chức đều muốn cái gì quen thuộc, đã có cách giải quyết sẵn xưa nay, cho nên họ thích điện lưới hơn.

  Thực là rất không cam tâm, nhưng từ đó chị mới nhận ra một vấn đề rất quan trọng: là nội lực chuyên gia và kỹ thuật viên của VN cho Năng lượng tái tạo. Bởi vì nếu không có sức mạnh nội lực từ bên trong thì chúng ta sẽ trông hiện đại và thanh lịch thật đó nhưng sẽ không thể tránh khỏi quan liêu và lãng phí, mà bài học 14 triệu USD này đã chứng minh.

  Vì thế nên đọc phần này Hằng dịch thấy thấm thía lắm – tác giả quả là có tầm nhìn rất xa rộng, nên ông đã thấy vấn đề này ngay từ đầu.

  Thích

 2. Em cảm ơn chị Hường đã comment

  Có 1 điểm quan trọng chị đề cập mà em cũng đã nói nhiều trong ít nhất 2 năm nay từ những bài đầu tiên về thiếu nguồn nhân lực cho ngành này. Nếu không có chiến lược phát triển nhân lực cho ngành này và ngành môi trường nói chung thì nền kinh tế năng lượng rất chật vật. EU chi vài chục đến vài trăm triệu Euro để đào tạo nhân lực cho năng lượng tái tạo và bền vững mà còn thấy thiếu. Nước nào mạnh như Đức biết nhìn xa thì đỡ lo về NL hơn. Ở US thì bang nào mạnh thì bang đấy thắng

  Cái mới về NL tái tạo nghe mới đầu lạ vậy chứ thực ra nó không phải là thứ gì hoàn toàn mới như người ta nghĩ. Ai học ngành nào cũng làm được. Cần sự huy động của tất cả các ngành. Như em có viết trong bài trước đây

  https://dotchuoinon.com/2013/10/24/tuong-lai-he-thong-nang-luong-ben-vung-cho-viet-nam/

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s