Tin mừng cho người nghèo

Chào các bạn,

Người nghèo thường là người khổ, cho nên chúng ta nói “nghèo khổ”. Nếu chúng ta yêu người, không phải là chúng ta muốn đem Tin mừng đến cho người nghèo sao?

Mình muốn bàn với các bạn về “Tin mừng cho người nghèo”, một điểm rất sâu sắc và thú vị trong Thánh kinh, có rất nhiều liên quan đến đời sống của chúng ta hôm nay.

“Tin mừng” là cốt tủy Tân ước, nửa phần sau của Thánh kinh, bắt đầu từ lúc Chúa Giêsu ra đời. Tin mừng, trong tiếng Anh gọi là Gospel. Tiếng Việt là Phúc âm, hay Tin mừng.

“Tin mừng” có ít nhất là 3 nghĩa khác nhau:

1. “Tin mừng” là tên của 4 cuốn sách trong Thánh kinh kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu (Gospel of Matthew, Gospel of Luke, Gospel of Mark, Gospel of John — Tin mừng theo Mátthêu, Luca, Máccô và Gioan).

2. “Tin mừng” chính là Chúa Giêsu.

3. “Tin mừng” là nước Chúa (kingdom of God), nước trời (kingdom of heaven), mà Chúa Giêsu truyền dạy.

Điểm số 1 và 2 — Tin mừng là tên của bốn cuốn Tin mừng, và Tin mừng là chính Chúa Giêsu — thì hoàn toàn không có tranh luận hay lý giải khác nhau của các nhà thần học, và chúng ta cũng sẽ không bàn đến ở đây.

Nhưng điểm số 3 – Tin mừng là nước Chúa/nước trời – thì có nhiều lý giải khác nhau.

Chúng ta, hãy đọc đoạn Thánh kinh sau đây, ghi lại lời Chúa Giêsu nói về Tin mừng cho người nghèo.

Môn đệ của ông Gioan báo cho ông biết tất cả những việc [Giêsu làm]; ông Gioan liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Khi đến gặp Giêsu, hai người ấy nói: “Ông Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là Ðấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Chính giờ ấy, Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”. Luke 7:18-23.

 
Trong câu trả lời, kể lại các điều mình đang làm, chúng ta thấy Giêsu nói đến 3 nhóm việc, tăng từ nhẹ nhất đến quan trọng nhất:

– Chữa bệnh: : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe.

– Chiến thắng sự chết: cứu người chết sống lại.

– Kẻ nghèo được nghe tin mừng.

“Kẻ nghèo được nghe tin mừng” là quan trọng nhất, cao cả nhất, lớn hơn cả chữa bệnh và cứu kẻ chết sống lại.

Vậy “Tin mừng là gì?”

“… Giêsu đến Galilê, giảng dạy tin mừng về nước Chúa, nói rằng: ‘Thời giờ đã đến, và nước Chúa đã gần kề. Hãy ăn năn hối lỗi, và tin vào tin mừng’ ”. Mark 1:14-15.

“Từ lúc đó Giêsu bắt đầu giảng dạy và nói: ‘Hãy ăn năn hối lỗi, vì nước trời đã kề’ ”. Matthew 4:17.

Vậy nước Chúa, hay nước trời, là tin mừng.

Nhưng nước Chúa (nước trời) ở đâu?

Người ta thường cho rằng nước Chúa (nước trời) là thế gian này khi Chúa Giêsu trở lại ngày cuối cùng, chiến thắng chúa quỷ Satan hoàn toàn, và đánh thức tất cả mọi người đã chết sống lại, để được Chúa phán xét, thưởng công trị tội. Đây là lý thuyết về “Lần thứ hai Chúa Kitô đến” – the second coming of Christ.

Nhưng mình không muốn nói đến điều này. Chúa Giêsu có thể đến lần thứ hai vài năm nữa, hay vài nghìn năm nữa, quá lâu để mình quan tâm.

Mình muốn nói đến “sống ở đây lúc này”. Ngay lúc này đây.

Hãy đọc đoạn này trong sách Tin mừng của Luke: “Các luật sư giáo luật hỏi bao giờ nước Chúa đến, Giêsu trả lời: “Nước Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì này nước Chúa đang ở trong các ông.”

Tức là nước Trời vô hình vô tướng, đã đến rồi, và đang ở trong mỗi chúng ta — trong trái tim, trong linh hồn, trong thể xác, của mỗi chúng ta.

Đây là nước trời mà Chúa Giêsu giảng dạy.

Nước trời ở trong mỗi chúng ta là:

– Yêu Chúa, Thiên Chúa của bạn, với tất cả trái tim và tất cả linh hồn và tất cả khối óc của bạn. Đây là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất. Và điều răn thứ hai là: Yêu láng giềng của bạn như yêu chính bạn. Matthew 22:37-38.

– Yêu kẻ thù của bạn và cầu nguyện cho ai hành hạ bạn, để bạn có thể là con cái của Cha trên trời. Ngài cho mặt trời mọc trên đầu người xấu lẫn người tốt, và làm mưa trên người công chính lẫn người không công chính. Matthew 5: 44-45. Nếu ai vả má phải của bạn, hãy đưa họ má kia nữa. Matthew 5:19.

– Thầy là Chúa và Thầy của các con, đã rửa chân cho các con, các con nên rửa chân cho nhau. Thầy đã làm gương này để các con noi theo, như thầy đã làm cho các con. John 13:14-15.

– Thầy cho các con một điều răn mới: Hãy yêu thương nhau. Như là thầy đã yêu các con, các con phải yêu thương nhau. Với điều này mọi người sẽ biết rằng các con là môn đệ của thầy, nếu các con yêu thương nhau. John 13:34.

– Hạnh Phúc Thật:

Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh
vì nước thiên đàng là của họ.

Phúc cho người than khóc,
vì họ sẽ được an ủi.

Phúc cho người khiêm nhu
vì họ sẽ thừa hưởng trái đất.

Phúc cho người đói khát sự công chính
vì họ sẽ no đủ.

Phúc cho người nhiều thương xót
vì họ sẽ được xót thương.

Phúc cho người có quả tim tinh khiết
vì họ sẽ thấy Thượng đế.

Phúc cho người xây dựng hòa bình
vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.

Phúc cho người bị bắt bớ khi làm điều công chính
vì nước thiên đàng là của họ.
(Matthew 5:3-10)

– Các bạn là muối cho trái đất… Các bạn là ánh sáng cho thế gian. (Matthew 5:13-14).

– Vì vậy, hãy hoàn toàn, như Cha của bạn trên trời luôn hoàn toàn. Matthew 5:48.

Các bạn, những điều dạy trên đây là “nước trời / nước Chúa” trong mỗi chúng ta nếu chúng ta thực hành. Và đó là Tin mừng Chúa Giêsu đã giảng dạy cho người nghèo.

Tin mừng này giải phóng người nghèo khỏi guồng máy áp bức của các thầy tư tế và luật sư giáo luật thời đó (hay thời nay), đặt riêng một hệ thống luật lệ áp bức mọi người—phải là thế này thế này, mới được lên thiên đàng.

Tin mừng này nói với mỗi người, nhất là người nghèo: Bạn chỉ cần kính Chúa và yêu người, khiêm nhu, tinh khiết, là bạn đã có được nước trời trong lòng, bạn không cần ai cho phép vào thiên đàng.

Và bạn có thể là muối cho trái đất, và ánh sáng cho thế gian, đó không phải là đặc quyền dành riêng cho các vị thầy tư tế và luật sư giáo luật.

Đây là sự giải phóng cho người nghèo khỏi áp bức tinh thần của nhóm cai trị, đưa người nghèo lên cùng hàng với tất cả mọi kẻ quyền lực trước mặt Chúa, và cho người nghèo biết họ có thể là muối và ánh sáng của Chúa cho thế gian này (chứ không chỉ là dân ngu chỉ biết gọi dạ bảo vâng).

Các bạn, đây là Tin mừng cho người nghèo.

Và nước Chúa (nước trời) sẽ đến trên toàn thế gian này, khi đa số mọi người có được nước trời trong tim như thế.

Các bạn, vậy chúng ta có thể loan báo Tin mừng cho người nghèo:

– Thiên chúa/Thượng đế ở cùng anh chị. Anh chị có thể có sự liên kết trực tiếp với Thiên chúa/Thượng đế, không cần phải qua một guồng máy quyền lực quản lý anh chị để làm trung gian.

– Anh chị có thể công chính, khiêm nhu và yêu thương trong lòng, và anh chị có thể mang công chính, khiêm nhu và yêu thương đến cho trái đất này.

– Trái tim công chính, khiêm nhu và yêu thương của anh chị sẽ tự nó rọi sáng thế giới.

– Và trong thời đại Internet này, với những người rành Internet như chúng tôi hỗ trợ các anh chị, trái tim công chính, khiêm nhu và yêu thương của các anh chị sẽ chiếu sáng khắp thế gian.

Các bạn, đó là Tin mừng mà chúng ta có thể mang đến cho người nghèo.

Chúa Giêsu là Tin mừng đến với thế gian. Và chúng ta có thể mang tinh thần khiêm tốn, bình đẳng, yêu thương của Giêsu làm Tin mừng đến với mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ tuyệt vọng, để giải phóng tinh thần của họ, để nâng họ lên như là ánh sáng của Chúa rọi sáng thế gian, để thay vì tuyệt vọng thì họ lại mang hy vọng đến cho thế giới chao đảo này.

Tin mừng là món quà quý giá cho mọi người, đặc biệt cho người nghèo, trong mùa thánh.

Chúc các bạn một ngày nhiều Tin mừng.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tin mừng cho người nghèo”

 1. Dear Anh Hai

  Trong cuộc sống em vẫn xác tín và tuyên xưng điều Anh Hai chia sẻ trong bài: “… Nước Trời ở trong mỗi chúng ta, trong trái tim, trong linh hồn, trong thể xác, của mỗi chúng ta”

  Nhưng trong thực tế nhiều lúc em vẫn sống vẫn hành xử với tinh thần của những thầy thông luật của thời Cựu Ước, là tinh thần được Chúa Giêsu kiện toàn.

  Và đọc bài chia sẻ của Anh Hai hôm nay “Tin Mừng cho người nghèo” gợi em nhớ lại một đoạn trong Tông Huấn “Niềm Vui của Tin Mừng” của Đức Thánh Cha Phanxicô đệ I ban hành ngày 26/ 11/ 2013:

  Ngài lặp đi lặp lại rằng ngài thích “một Hội Thánh bị bầm tím, bị tổn thương và nhơ bẩn vì ra ngoài các đường phố, hơn là một Hội Thánh… chỉ quan tâm đến việc nằm ở trung tâm và cuối cùng bị vướng vào một mạng lưới của những cố chấp và thủ tục. Nếu có một điều gì làm cho chúng ta lo âu một cách chính đáng… đó là một thực tại rằng nhiều người trong anh chị em của chúng ta đang sống mà không có… tình bằng hữu của Đức Chúa Giêsu Kitô”.

  Và tinh thần Anh Hai chia sẻ hôm nay cũng không đi ra ngoài đường hướng của vị Cha chung đã nhắn nhủ.

  Em cảm ơn Anh Hai đã nhắc nhở: “Chúa Giêsu là Tin mừng đến với thế gian. Và chúng ta có thể mang tinh thần khiêm tốn, bình đẳng, yêu thương của Giêsu là Tin mừng đến với mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ tuyệt vọng, để giải phóng tinh thần của họ, để nâng họ lên như là ánh sáng của Chúa rọi sáng thế gian, đặc biệt là trong Mùa Thánh này.”

  Em Chúc Anh Hai một Mùa Giáng Sinh tràn đầy ân sủng và yêu thương của Chúa Hai Nhi.

  Em M Lành

  Thích

 2. Cám ơn anh về bài giảng giải rất cụ thể và gần gũi về tinh thần Phúc Âm. Như mỗi lần đọc thánh kinh, bài giảng đem đến cho em cảm giác rất ấm áp, yên bình và cũng rất vững vàng, mạnh mẽ trong lòng – sự mạnh mẽ em luôn cảm thấy và rất khâm phục, mến mộ ở các soeur như soeur Bích, soeur Lành. 🙂

  Nhiều năm nay em vẫn suy nghĩ về điều “yêu Chúa là điều đầu tiên và quan trọng nhất”. Đến nay thì em cảm được rằng “yêu Chúa”, yêu một điều gì đó vô cùng trừu tượng, không gì có thể tác động, và vĩnh hằng, là một khởi nguồn dễ hơn để vun đắp tình yêu vô điều kiện, không bị tác động và vô tận trong trái tim mình, một nguồn cung yêu thương vô tận cho mình và lan tỏa đến mọi người, mọi sự.

  – Vì Cha trên trời cho mặt trời mọc trên đầu người xấu lẫn người tốt, và làm mưa trên người công chính lẫn người không công chính. Matthew 5: 44-45. Nên hãy yêu kẻ thù của bạn và cầu nguyện cho ai hành hạ bạn, để bạn có thể là con cái của Cha trên trời. và nếu ai vả má phải của bạn, hãy đưa họ má kia nữa. Matthew 5:19.

  – Thầy là Chúa và Thầy của các con, đã rửa chân cho các con, các con nên rửa chân cho nhau. Thầy đã làm gương này để các con noi theo, như thầy đã làm cho các con. John 13:14-15.

  – Thầy cho các con một điều răn mới: Hãy yêu thương nhau. Như là thầy đã yêu các con, các con phải yêu thương nhau. Với điều này mọi người sẽ biết rằng các con là môn đệ của thầy, nếu các con yêu thương nhau. John 13:34.

  Thiên Chúa là tình yêu! 🙂

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s