Ohio

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Ohio là bài hát được Neil Young sáng tác; Crosby, Stills, Nash và Young (CSNY) trình diễn và sản xuất; phát hành vào tháng 6 năm 1970.

Trước đó, vào ngày 4 tháng 5 năm 1970, đoàn Vệ binh Quốc gia (National Guard) của Mỹ  đã giết bốn người biểu tình tại Đại học Tiểu bang [Ohio] ở thành phố Kent (Kent State University). Đọc tiếp Ohio

Tĩnh lặng

Chào các bạn,

Mình chẳng biết mình đã dùng chữ “tĩnh lặng” đến bao nhiêu lần trong các bài viết của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một bạn đọc làm mình chới với vì bạn chứng tỏ là bạn hiểu zero về tĩnh lặng.

Tĩnh lặng là điều đầu tiên ta cần học và cần có, trước tất cả mọi thứ khác. Nếu các bạn bỏ hết mọi thứ tu tập trên đời, dồn vào chỉ một điều: tâm tĩnh lặng, thì bạn đang đi đúng đường. Đọc tiếp Tĩnh lặng

Không muốn trở thành người xa lạ trong gia đình

Chào các bạn,

Trong số hai mươi em học sinh Lưu trú sắc tộc cấp II và cấp III của mình, trong năm học Nk. 2017 – 2018 chỉ còn mười em học sinh cũ, do một số các em học sinh lớp Mười hai ra trường và một số không muốn đi học. Sĩ số học sinh của nhà Lưu trú Bù Đăng mỗi năm là hai mươi em cho hai cấp II và III, do vậy mình đã chọn và nhận trong các sóc xa đủ số học sinh thế vào chỗ các em học sinh đã ra trường cũng như đã bỏ học. Đọc tiếp Không muốn trở thành người xa lạ trong gia đình

Bạch thư về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, VNCH , 1975

First posted on UNCLOSforum.wordpress.com on April 24, 2015

Chào các bạn,

Đây là bản tiếng việt nguyên thủy “Bạch thư về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (nam Việt Nam) công bố năm 1974, sau khi Trung quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa.

Các bạn download ở đây.

Bản tiếng Anh ở đây.

Mến,

Hoành

Thousands ill in Vietnam dengue outbreak

Al Jazeera – Mosquito-borne disease outbreak stretches Vietnam medical system as officials report 10,000 new infections in one week.


A total of 90,626 people have been infected with dengue, of whom 76,848 have been hospitalised [Tran Van Minh/AP]

Vietnam is battling a raging dengue fever outbreak with more than 10,000 new infections reported over the past week.

Continue reading on CVD

Witch Hunts in Europe: Timeline

A History of Pursuit of Accused Witches

Saul and the Witch of Endor, 1526. Artist: Cornelisz van Oostsanen, Jacob (ca. 1470-1533)
Saul and the Witch of Endor, 1526. Artist: Cornelisz van Oostsanen, Jacob (ca. 1470-1533). Heritage Images/Getty Images / Getty Images


TC – Updated August 11, 2017

The history of witchcraft in Europe begins with both folk beliefs and with religious and classical texts. The texts have roots in Hebrew, Greek and Roman history. The development of beliefs about what witchcraft meant — and especially the history of its gradual identification as a kind of heresy — takes effect over hundreds of years. I have also included a few American and global events for perspective on the history of witchcraft trials and executions.

Continue reading on CVD

Vietnam’s wind power target blown off course by low profitability

February 19, 2017 | 12:00 am GMT+7 e.Vnepress

Vietnam's wind power target blown off course by low profitability
Vietnam is lagging behind its targets to install 800MW of wind power by 2020. Photo by Reuters

Cheap electricity prices have literally taken the wind out of the sails of potential investors.

High installation costs and relatively low power prices are making investors think twice about diving into Vietnam’s wind energy market.

Continue reading on CVD

Tư duy tích cực mỗi ngày