Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – Thời điểm để thương lượng đã đến – F. W. De Klerk

 

Các bạn thân mến,

Tuần này chúng ta tìm hiểu bài diễn văn chính thức chấm hết chế độ Apartheid của F W de Klerk (chúng ta có thể tìm hiểu về sự hình thành của chế độ Apartheid trong phần giới thiệu bài “Tôi là bị cáo đầu tiên” của Nelson Mandela)

Chế độ Apartheid bắt đầu từ năm 1948.

Từ năm 1960 đến giữa những năm 1970, chính phủ Nam Phi dùng Apartheid như một chính sách “tách biệt sự phát triển”. Người da đen chiếm 75% dân số nhưng chỉ quản lý 13% đất, chủ yếu ở các khu vực “được quy hoạch để mãi mãi là khu vực cấp thấp”. Người da trắng chiếm chưa đến 20% dân số nhưng chiếm giữ hơn 80% đất. Bạo lực, đình công, tẩy chay và biểu tình liên tiếp nổ ra phản đối Apartheid và luật thuộc địa của người da đen ở Mozambique và Angola.

Từ giữa những năm 1970 và 1980, chính phủ Nam Phi buộc phải thi hành một loại các cải cách và chấp nhận những người lao động da đen liên kết tạo các tổ chức và thừa nhận những hoạt động chính trị của phe đối lập. Hiến pháp năm 1984 cho phép người gốc châu Á và người da màu có mặt trong nghị viện, nhưng vẫn loại trừ người da đen gốc Phi (75% dân số).

Apartheid tiếp tục bị quốc tế lên án. Nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi. Các cuộc nổi dậy nổ ra ngày càng nhiều tại các thành phố đã làm tăng thêm sức ép đối với chính quyền Nam Phi. Tuy nhiên, tổng thống nhiệm kỳ 1984-1989 PW Botha là người rất kiên quyết theo chế độ Apartheid đẩy đất nước vào những xung đột kéo dài, và ông bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ
Năm 1989, F.W. de Klerk đắc cử tổng thống, và ngay đầu năm 1990, ông đã đọc bài diễn văn này trước quốc hội tuyên bố dẹp bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và thả Nelson Mandela – lãnh tụ đảng đối lập đang bị giam cầm.

Bài diễn văn này có cấu trúc và câu chữ rất rõ ràng, chuyển tải đi thông điệp rõ ràng của chính phủ: quyết tâm xây dựng 1 nhà nước trên nguyên tắc đàm phán (chứ không phải đàn áp các đảng đối lập), công bằng và tôn trọng nhân quyền. Sau đó, ông đề cập đến các hành động rất cụ thể trên nguyên tắc đó (huỷ bỏ việc ngăn cấm Đảng đối lập, thả tù nhân bị bắt vì lý do tham gia đảng đối lập, huỷ bỏ 1 loạt các quy định khẩn cấp …).

Những quyết định này sẽ đặt nền móng xây dựng nền cộng hoà của Nam Phi những năm sau đó. Từ bài diễn văn này, lịch sử Nam Phi chuyển sang 1 trang mới.

Sau bài diễn văn này:

– Nelson Mandela được trả tự do

– Klerk tiếp tục theo đuổi việc xây dựng 1 nhà nước dân chủ. Sau 4 năm đàm phán, năm 1994, đã diễn ra cuộc Tổng tuyển cử lần đầu tiên người da đen và da màu được tham gia (với điều kiện nhà nước mới phải giữ nguyên quyền sở hữu tư nhân của người da trắng). Nelson Mandela thắng cử và trở thành Tổng thống của nước Nam Phi mới

Về tác giả (Wikipedia)

Frederik Willem de Klerk (18 tháng 3 năm 1936 – ) là một nhà chính trị Nam Phi, từng làm tổng thống Nam Phi và là người phá bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid.

Ông sinh ra tại Johannesburg, trong một gia đình có truyền thống chính trị. Ông tốt nghiệp Đại học ngành Luật khoa năm 1958 và thành lập một văn phòng luật trong vòng 10 năm.

Năm 1960, ông được bầu vào Quốc hội Nam Phi lần đầu tiên. Sau đó, ông lần lượt trở thành Bộ trưởng Công nghệ (1979-1982), Bộ trưởng Nội vụ (1982-1985), Bộ trưởng Ngoại giao (1984-1989).

Tháng 9 năm 1989,ông trở thành Tổng thống Nam Phi, thay thế nhà độc tài Pieter Willem Botha. Nhờ vị trí này, và với quyết tâm, ông đã cải cách để từng bước phá bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid. Việc ông trả tự do cho những tù nhân da màu, trong số đó có Nelson Mandela, hợp pháp hóa Đại hội Dân tộc Phi (ANC) và thương lượng để ANC từ bỏ phương pháp đấu tranh bạo động mà chuyển sang đấu tranh dân chủ, hòa bình cũng như lập hiến pháp mới, đã làm thay đổi cả nước Nam Phi.

Năm 1993, với ANC, ông thành lập một chính phủ chuyển tiếp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau. ANC chiếm đa số phiếu, Nelson Mandela thắng cử, trở thành tổng thống Nam Phi và mở ra một kỷ nguyên mới.

Nhờ những đóng góp đó, mà ông cùng với Mandela được trao giải Nobel hòa bình năm 1993. Cũng như được báo Tạp chí Time chọn là Nhân vật trong năm 1993.

Năm 1997, ông quyết định rút lui khỏi chính trị và sống ẩn dật.

(Nguyễn Mai Anh Kiệt)

 

ADDRESS BY THE STATE PRESIDENT, MR FW DE KLERK, DMS, AT THE OPENING OF THE SECOND SESSION OF THE NINTH PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, CAPE TOWN, 2 FEBRUARY 1990

Diễn văn của tổng thống, F.W. De Klerk, tại buổi mở đầu của kỳ họp thứ 2 của Quốc Hội Thứ 9 của Cộng Hòa Nam Phi, Cape Town, ngày 2 tháng 2, năm 1990

Mr Speaker, Members of Parliament.

The general election on September the 6th, 1989, placed our country irrevocably on the road of drastic change. Underlying this is the growing realisation by an increasing number of South Africans that only a negotiated understanding among the representative leaders of the entire population is able to ensure lasting peace.

Kính thưa Ông Chủ tịch và các Thành viên Nghị viện:

Cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 9 năm 1989 đã đặt đất nước chúng ta vào con đường thay đổi một cách quyết liệt không thể đổi ngược. Điều quan trọng trong sự kiện này là ngày càng nhiều người Nam Phi nhận thức rằng chỉ có sự thông hiểu qua đàm phán giữa các nhà lãnh đạo đại diện cho toàn thể nhân dân mới có thể đảm bảo được hòa bình lâu dài

The alternative is growing violence, tension and conflict. That is unacceptable and in nobody’s interest. The well-being of all in this country is linked inextricably to the ability of the leaders to come to terms with one another on a new dispensation. No-one can escape this simple truth.

Giải pháp khác là tăng cường bạo lực, căng thẳng và xung đột. Điều này không thể chấp nhận được và không mang lại lợi ích cho ai. Hạnh phúc của tất cả mọi người trong đất nước này liên quan chặt chẽ với khả năng của các lãnh đạo có thể thỏa thuận với nhau theo một thể chế mới. Không người nào có thể trốn tránh sự thật đơn giản này.

On its part, the Government will accord the process of negotiation the highest priority. The aim is a totally new and just constitutional dispensation in which every inhabitant will enjoy equal rights, treatment and opportunity in every sphere of endeavour – constitutional, social and economic.

Trong vai trò của mình, Nhà nước tán thành quá trình đàm phán sẽ được ưu tiên cao nhất. Mục tiêu là để đạt được một thể chế hiến pháp mới và công bằng, trong đó mọi công dân sẽ được hưởng các quyền, được đối xử và có cơ hội bình đẳng như nhau ở tất cả mọi lĩnh vực – hiến pháp, xã hội và kinh tế.

I hope that this new Parliament will play a constructive part in both the prelude to negotiations and the negotiating process itself. I wish to ask all of you who identify yourselves with the broad aim of a new South Africa, and that is the overwhelming majority:

* Let us put petty politics aside when we discuss the future during this Session.

* Help us build a broad consensus about the fundamentals of a new, realistic and democratic dispensation.

* Let us work together on a plan that will rid our country of suspicion and steer it away from domination and radicalism of any kind.

Tôi hy vọng rằng Quốc Hội mới này sẽ đóng vai trò xây dựng trong cả việc mở màn cho các quá trình đàm phán cũng như ngay trong quá trình đàm phán. Tôi ước mong được yêu cầu tất cả quý vị, những người xác định chính mình với mục tiêu rộng lớn cho một Nam Phi mới mẻ, và đó là đại đa số chúng ta:

• Chúng ta hãy đặt chính trị nhỏ nhặt sang một bên khi thảo luận về tương lai trong phiên họp này.

• Chúng ta hãy giúp xây dựng một thỏa thuận rộng rãi về những nền tảng cơ bản của một thể chế mới, thực tế và dân chủ.

• Chúng ta hãy củng làm việc với nhau trong một kế hoạch cho phép loại bỏ những ngờ vực ra khỏi đất nước chúng ta và đưa đất nước thoát khỏi nạn áp bức thống trị và chủ nghĩa cực đoan dưới bất cứ hình thức nào.

The Government accepts the principle of the recognition and protection of the fundamental individual rights which form the constitutional basis of most Western democracies. We acknowledge, too, that the most practical way of protecting those rights is vested in a declaration of rights justiciable by an independent judiciary. However, it is clear that a system for the protection of the rights of individuals, minorities and national entities has to form a well-rounded and balanced whole. South Africa has its own national composition and our constitutional dispensation has to take this into account. The formal recognition of individual rights does not mean that the problem of a heterogeneous population will simply disappear. Any new constitution which disregards this reality will be inappropriate and even harmful.

Nhà nước chấp nhận nguyên tắc công nhận và bảo vệ các quyền cá nhân cơ bản, điều đã tạo nên nền tảng hiến pháp ở hầu hết các nền dân chủ Phương Tây. Chúng ta, bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng cách thực tiễn nhất để bảo vệ những quyền đã nêu đó là đặt nó vào một bản tuyên ngôn nhân quyền, có thể dùng để phán xử bởi một hệ thống tư pháp độc lập. Tuy nhiên, rõ ràng là một hệ thống bảo vệ các quyền cá nhân, những người thiểu số và các pháp nhân quốc gia phải tạo được một tổng thể vừa tròn trịa vừa cân bằng. Nam Phi có cấu trúc quốc gia riêng của mình và thể chế hiến pháp của chúng ta phải quan tâm đến yếu tố này. Việc công nhận một cách chính thức các quyền cá nhân không có nghĩa là các vấn đề của một xã hội với nhiều giống dân sẽ đơn giản biến mất. Bất cứ một hiến pháp mới nào coi nhẹ thực tế này sẽ không phù hợp, thậm chí còn nguy hại.

The death penalty has been the subject of intensive discussion in recent months. However, the Government has been giving its attention to this extremely sensitive issue for some time. On April the 27th, 1989, the honourable Minister of Justice indicated that there was merit in suggestions for reform in this area…

Án tử hình đã là đầu đề được tranh cãi rất căng thẳng trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, Nhà nước đã có đôi lúc dành thời gian để chú ý đến vấn đề cực kỳ nhạy cảm này. Vào ngày 27 Tháng 4 năm 1989, Ngài Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp đã tỏ ý thấy những đề nghị đổi mới trong lĩnh vực này là đáng xem xét…

… the Government decided on the following broad principles from a variety of available options:

* that reform in this area is indicated;

* that the death penalty should be limited as an option of sentence to extreme cases, and specifically through broadening judicial discretion in the imposition of sentence; and

* that an automatic right of appeal be granted to those under sentence of death.

… nhà nước đã lựa chọn một số nguyên tắc chung sau đây từ một số các đề nghị khả thi:

• Đổi mới trong lĩnh vực này đã đươc chỉ thị;

• Án tử hình nên được hạn chế chỉ là lựa chọn phán quyết cho những vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, và tòa án có quyền tự do rộng rãi trong việc tuyên án tử hình hay không,

• Những cá nhân bị án tử hình được quyền kháng án tự động.

Practically every leader agrees that negotiation is the key to reconciliation, peace and a new and just dispensation. However, numerous excuses for refusing to take part, are advanced. Some of the reasons being advanced are valid. Others are merely part of a political chess game. And while the game of chess proceeds, valuable time is being lost.

Hầu như tất cả mọi lãnh đạo đều đồng ý đàm phán là chìa khóa dẫn đến hòa giải, hòa bình và một thể chế mới mẻ và công bằng. Tuy nhiên, rất nhiều lời biện minh được đưa ra để từ chối tham gia vào quá trình đàm phán. Một số lý do được đưa ra là hợp lý. Một số khác thực chất đơn thuần chỉ là một phần của một bàn cờ chính trị. Và trong thời gian các con cờ dịch chuyển trên bàn cờ, chúng ta mất đi thời gian quý báu.

Against this background I committed the Government during my inauguration to giving active attention to the most important obstacles in the way of negotiation. Today I am able to announce far-reaching decisions in this connection.

Trong bối cảnh này, tôi đã cam kết rằng Nhà nước trong nhiệm kỳ tôi làm việc sẽ hết sức chú ý đến những chướng ngại vật quan trọng nhất cản đường quá trình đi đến đàm phán. Hôm nay tôi đã có thể tuyên bố những quyết định đã đạt được khá xa trong việc này.

I believe that these decisions will shape a new phase in which there will be a movement away from measures which have been seized upon as a justification for confrontation and violence. The emphasis has to move, and will more now, to a debate and discussion of political and economic points of view as part of the process of negotiation.

Tôi tin rằng những quyết định này sẽ giúp thành hình một giai đoạn mới trong đó chúng ta rời xa những chính sách và biện pháp đã được tiến hành như là các lý do chính đáng cho xung đột và bạo lực. Điềm nhấn của chúng ta là tiến đến, và sẽ tiếp tục tiến đến, thảo luận các quan điểm chính trị và kinh tế như một phần của quá trình đàm phán.

I wish to urge every political and community leader, in and outside Parliament, to approach the new opportunities which are being created, constructively. There is no time left for advancing all manner of new conditions that will delay the negotiating process.

Tôi mong ước kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và lãnh đạo cộng đồng, cả trong và ngoài Quốc Hội, hãy tiếp cận một cách xây dựng những cơ hội mới mẻ đang được tạo ra. Không còn thời gian để tạo thêm những điều kiện mới làm chậm trễ quá trình đàm phán.

The steps that have been decided, are the following:

* The prohibition of the African National Congress, the Pan Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organisations is being rescinded.

* People serving prison sentences merely because they were members of one of these organisations or because they committed another offence which was merely an offence because a prohibition on one of the organisations was in force, will be identified and released. Prisoners who have been sentenced for other offences such as murder, terrorism or arson are not affected by this.

Những bước đã được quyết định là như sau:

* Hủy bỏ việc ngăn cấm các Đảng Quốc Đại (ANC – African National Congress), Nghị Hội Toàn Phi (PAC – Pan Africanist Congress), Đảng Cộng Sản Nam Phi (South African Communist Party) và một số tổ chức chi nhánh.

* Những người đang thụ án tù chỉ vì họ đã từng là thành viên của một trong các tổ chức này hoặc bởi vì họ đã phạm tội nhưng tội của họ chỉ là do việc ngăn cấm hoạt động một trong các tổ chức nêu trên, sẽ được xác định danh tính và trả tự do. Những tù nhân bị kết tội vì những tội danh khác ví dụ như giết người, khủng bố hoặc cố ý gây hỏa hoạn sẽ không được hưởng quyết định này.

* The media emergency regulations as well as the education emergency regulations are being abolished in their entirety.

* The security emergency regulations will be amended to still make provision for effective control over visual material pertaining to scenes of unrest.

* Những luật lệ quy định khẩn cấp dành cho truyền thông cũng như giáo dục cũng đang được hủy bỏ hoàn toàn.

* Những luật lệ quy định khẩn cấp an ninh sẽ được tu chỉnh để vẫn tiếp tục dự phòng cho việc kiểm soát một cách hiệu quả các tài liệu liên hệ đến các hình ảnh bạo loạn.

* The restrictions in terms of the emergency regulations on 33 organisations are being rescinded. The organisations include the following:

National Education Crisis Committee
South African National Students Congress
United Democratic Front
Cosatu (Congress of South African Trade Unions)
Die Blanke Bevrydingsbeweging van Suid-Afrika

* Việc hạn chế các luật lệ quy định khẩn cấp trên 33 tổ chức đang được hùy bỏ. Trong đó bao gồm cả các tổ chức sau:

Ủy ban Khủng Hoảng Giáo Dục Quốc Gia
Quốc Hội Sinh Viên Quốc Gia Nam Phi
Mặt Trận Dân Chủ Thống Nhất
Nghị Hội Liên Công Đoàn Thương Mại Nam Phi
Phong Trào Độc Lập Người Da Trắng ở Nam Phi.

* The conditions imposed in terms of the security emergency regulations on 374 people on their release, are being rescinded and the regulations which provide for such conditions are being abolished.

* The period of detention in terms of the security emergency regulations will be limited henceforth to six months. Detainees also acquire the right to legal representation and a medical practitioner of their own choosing.

* Hủybỏ những điều kiện tác động mạnh mẽ lên các luật lệ về khẩn cấp an ninh trong việc thả 374 người và những luật lệ tạo ra những điều kiện đó đang được bãi bỏ.

* Thời gian bắt giữ theo các luật lệ quy định an ninh sẽ giới hạn tối đa sáu (6) tháng. Những người bị bắt giam cũng có quyền có đại diện luật pháp và bác sĩ do họ lựa chọn.

These decisions by the Cabinet are in accordance with the Government’s declared intention to normalise the political process in South Africa without jeopardising the maintenance of the good order. They were preceded by thorough and anonymous advice by a group of officials which included members of the security community.

Những quyết định này do nội các Chính phủ đưa ra nhất trí quan điểm với định hướng của Nhà nước nhằm bình thường hóa quy trình chính trị ở Nam Phi mà không gây nguy hại cho việc duy trì trật tự hiện có. Các quyết định sẽ được tiến hành dựa trên sự cố vấn toàn diện và vô tư của một nhóm cán bộ, gồm cả các cán bộ ngành an ninh.

The most important facets of the advice the Government received in this connection; are the following:

Trong các ý kiến tư vấn, dưới đây là những phương diện quan trọng nhất Nhà nước đã được các chuyên viên cố vấn:

* The events in the Soviet Union and Eastern Europe, to which I have referred already, weaken the capability of organisations which were previously supported strongly from those quarters.

* Các sự kiện xảy ra ở Liên Bang Sô Viết và Đông Âu, đã được tôi đề cập trong phần trước, đã làm yếu đi năng lực của các tổ chức trước đây vốn được hỗ trợ mạnh mẽ từ các nguồn này.

* The activities of the organisations from which the prohibitions are now being lifted, no longer entail the same degree of threat to internal security which initially necessitated the imposition of the prohibition.

* Hoạt động của các tổ chức mà ngày nay lệnh ngăn cấm đã được dở bỏ không còn gây đe dọa cho an ninh nội bộ ở cùng một mức độ như nó đã từng khiến phải đặt ra lệnh ngăn cấm.

* There have been important shifts of emphasis in the statements and points of view of the most important of the organisations concerned, which indicate a new approach and a preference for peaceful solutions.

* Đã có những thay đổi quan trọng trong những điểm nhấn trong những phát ngôn và những quan điểm của các tổ chức vừa nêu, điều này cho thấy rằng họ có phương thức hoạt động mới và ưa thích các giải pháp hòa bình hơn.

* The South African Police is convinced that it is able, in the present circumstances, to combat violence and other crimes perpetrated also by members of these organisations and to bring offenders to justice without the aid of prohibitions on organisations.

* Cảnh sát Nam Phi đã được thuyết phục rằng, trong tình hình ngày nay, cảnh sát có thể chống lại bạo lực và các tội ác khác của các thành viên của các tổ chức vừa nêu và đưa những người vi phạm ra trước công lý mà không cần sử dụng đến lệnh ngăn cấm hoạt động của các tổ chức này.

On the state of emergency I have been advised that an emergency situation, which justifies these special measures which have been retained, still exists…

Về tình trạng khẩn cấp, tôi đã được tư vấn rằng vẫn còn tồn tại tình trạng được gọi là khẩn cấp, tình trạng vốn khiến phải giữ lại những chính sách đặc biệt này…

It is my intention to terminate the state of emergency completely as soon as circumstances justify it and I request the co-operation of everybody towards this end. Those responsible for unrest and conflict have to bear the blame for the continuing state of emergency. In the mean time, the state of emergency is inhibiting only those who use chaos and disorder as political instruments…

Tôi dự định sẽ kết thúc hoàn toàn tình trạng khẩn cấp ngay khi những tình huống cho phép và tôi yêu cầu tất cả mọi người hợp tác hoạt động hướng đến sự kết thúc này. Những người gây xáo trộn và các xung đột phải gánh trách nhiệm cho sự tiếp tục kéo dài của tình trạng khẩn cấp. Trong khi chờ đợi, tình trạng khẩn cấp hiện kiềm chế chỉ những người sử dụng rối loạn và bất trật tự làm các công cụ chính trị…

The agenda is open and the overall aims to which we are aspiring should be acceptable to all reasonable South Africans.

Chương trình nghị sự vẫn đang để mở và những mục tiêu cao nhất mà chúng ta mong mỏi nên là [những mục tiêu] có thể chấp nhận được với tất cả những người Nam Phi hiểu lý lẽ.

Among other things, those aims include a new, democratic constitution; universal franchise; no domination; equally before an independent judiciary; the protection of minorities as well as of individual rights; freedom of religion; a sound economy based on proven economic principles and private enterprise; dynamic programmes directed at better education, health services, housing and social conditions for all.

Cùng với nhiều thứ khác, những mục tiêu đó bao gồm cả một hiến pháp mới, dân chủ; quyền bầu cử cho tất cả mọi người; không có áp bức; bình đẳng trước một bộ máy tư pháp độc lập; sự bảo vệ người thiểu số và các quyền cá nhân; tự do tôn giáo; một nền kinh tế mạnh mẽ được xây dựng trên những nguyên tắc kinh tế đã được chứng thực và các doanh nghiệp tư nhân; các chương trình năng động hướng đến cai thiện giáo dục, dịch vụ y tế, nhà ở và các tình trạng xã hội cho tất cả mọi người.

In this connection Mr Nelson Mandela could play an important part. The Government has noted that he has declared himself to be willing to make a constructive contribution to the peaceful political process in South Africa.

Về vấn đề này Ông Nelson Mandela có thể đóng một vai trò quan trọng. Nhà nước đã ghi nhận rằng ông đã tự tuyên bố sẽ sẵn sàng đóng góp một cách xây dựng vào quy trình chính trị hòa bình tại Nam Phi.

I wish to put it plainly that the Government has taken a firm decision to release Mr Mandela unconditionally. I am serious about bringing this matter to finality without delay…

Tôi ước mong có thể nói một cách đơn giản rằng Nhà nước đã ra một quyết định chắc chắn sẽ trả tự do cho Ông Mandela vô điều kiên. Tôi sẽ hết sức nghiêm túc hoàn tất việc này không chậm trễ…

On the basis of numerous previous statements there is no longer any reasonable excuse for the continuation of violence. The time for talking has arrived and whoever still makes excuses does not really wish to talk.

Dựa trên rất nhiều tuyên ngôn đã được trình bày ở đây, không còn lý do gì để biện minh phải tiếp tục tình trạng bạo lực. Thời điểm của đối thoại đã đến và bất kỳ ai vẫn còn tìm cách ngụy biện không nên mơ đến việc lên tiếng.

Therefore, I repeat my invitation with greater conviction than ever: –

Do đó, tôi lặp lại lần nữa lời gọi mời của tôi với lòng tin tưởng hơn bao giờ hết:

Walk through the open door, take your place at the negotiating table together with the Government and other leaders who have important power bases inside and outside of Parliament.

Hãy bước qua cánh cửa mở rộng, chọn cho mình vị trí trong bàn đàm phán với Nhà nước và các nhà lãnh đạo khác, những người nắm giữ nền tảng quyền lực quan trọng cả bên trong và bên ngoài Nghị viện.

Henceforth, everybody’s political points of view will be tested against their realism, their workability and their fairness. The time for negotiation has arrived.

Từ hôm nay trở về sau, những quan điểm chính trị của mọi người sẽ được thử thách bởi tính nghĩa hiện thực của chúng, khả năng hoạt động của chúng và tính công bình của chúng. Thời điểm cho đàm phán đã đến.

(Hồng Quyên dịch)

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – Thời điểm để thương lượng đã đến – F. W. De Klerk”

  1. Ít diễn văn chính trị mà rõ ràng ngày thẳng như bài này. Đây là một lãnh đạo tốt, thành thật, và muốn tạo hòa bình cho đất nước ông. Chính vì vậy mà Nam Phi đã có thể chuyển quyền một cách hòa bình, ổn định và dân chủ.

    Thích

  2. Em cũng cảm thấy vậy a Hoành. nhiều bài diễn văn khác tuyên bố rất hùng hồn, nhưng đến phần hành động thì chuyển sang …chung chung. Bài này rất rõ ràng và giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s