Lưu trữ theo thẻ: Ảnh hướng thượng

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Feb 23, 2017 – Giây phút hạnh phúc

Xem toàn bộ Gallery

Ảnh ba người con nhỏ của bố mẹ Thiếu đang rất hạnh phúc, khi được chơi ngay chính vũng nước các em tự đào lên trong sân giữa trời trưa nắng _ Buôn Hằng
Ảnh ba người con nhỏ của bố mẹ Thiếu đang rất hạnh phúc, khi được chơi ngay chính vũng nước các em tự đào lên trong sân giữa trời trưa nắng _ Buôn Hằng

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Feb 17, 2017 – Thác Đứng – Bù Đăng

Xem toàn bộ Gallery

1/ “Thác Đứng” trong Sóc Bù Xiết cách thị trấn Bù Đăng khoảng tám cây số. Gọi là thác Đứng do dưới lòng thác những trụ đá thiên nhiên đứng xếp thành những cánh hoa mai rất đẹp.
1/ “Thác Đứng” trong sóc Bù Xiết cách thị trấn Bù Đăng khoảng tám cây số. Gọi là thác Đứng do dưới lòng thác những trụ đá thiên nhiên đứng xếp thành những cánh hoa mai rất đẹp.
Đọc tiếp Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Feb 17, 2017 – Thác Đứng – Bù Đăng

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Feb 15, 2017 – Phơi cá

Xem toàn bộ Gallery

Một cách phơi cá tươi để dành của bà nội Nguyệt ở sóc Bù Dố _ Bù Đăng. Và mái nhà bếp của bà nội Nguyệt được lợp bằng lá dừa, những sóng của lá dừa được sắp xếp rất đẹp.
Một cách phơi cá tươi để dành của bà nội Nguyệt ở sóc Bù Dố _ Bù Đăng. Và mái nhà bếp của bà nội Nguyệt được lợp bằng lá dừa, những sóng của lá dừa được sắp xếp rất đẹp.

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Feb 8, 2017 – Nơi rửa chén và giặt áo quần

Xem toàn bộ Gallery

1/ Ảnh một khoảnh xi-măng nhỏ sau vườn là nơi rửa chén và giặt áo quần của gia đình mẹ Sót.
1/ Ảnh một khoảnh xi-măng nhỏ sau vườn là nơi rửa chén và giặt áo quần của gia đình mẹ Sót.

Đọc tiếp Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Feb 8, 2017 – Nơi rửa chén và giặt áo quần