Lưu trữ theo thẻ: Ảnh hướng thượng

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 20, 2016 – Phơi trái bầu khô

 Xem toàn bộ Gallery

1/ Ảnh trái bầu đã được phơi khô và phơi trên giàn bếp nhiều tháng cho đen. Em Chie về nhà mang trái bầu khô ra Lưu trú để đựng nước uống.
1/ Ảnh trái bầu đã được phơi khô và phơi trên giàn bếp nhiều tháng cho đen. Em Chie về nhà mang trái bầu khô ra Lưu trú để đựng nước uống.
Đọc tiếp Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 20, 2016 – Phơi trái bầu khô

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 17, 2016 – Tiệc đám tang ở Sóc Bù Có, Bù Đăng

 Xem toàn bộ Gallery

Chào các bạn,

Trước kia mình nghe kể trong đám tang của anh em đồng bào, thường ăn uống rất lớn rất linh đình, không những chỉ ăn uống tại nhà đám mà nhiều gia đình còn tổ chức ăn uống cả ngoài nghĩa trang mấy ngày mấy đêm liền… Đọc tiếp Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 17, 2016 – Tiệc đám tang ở Sóc Bù Có, Bù Đăng

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 12, 2016 – Nghi thức đeo khăn quàng

 Xem toàn bộ Gallery

1/ Cha đặc trách giáo xứ Bù Đăng đeo khăn quàng màu hồng cho em đại diện khổi Sơ cấp
1/ Cha đặc trách giáo xứ Bù Đăng đeo khăn quàng màu hồng cho em đại diện khổi Sơ cấp
Đọc tiếp Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 12, 2016 – Nghi thức đeo khăn quàng

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 10, 2016 – Đánh trống khai giảng năm học giáo lý

 Xem toàn bộ Gallery

Sáng Chúa nhật ngày 25/ 09/ 2016 trong buổi lễ khai giảng năm học giáo lý, cha đặc trách giáo xứ đánh trống khai giảng năm học giáo lý NK. 2016 – 2017 tại giáo xứ Bù Đăng.
Sáng Chúa nhật ngày 25/ 09/ 2016 trong buổi lễ khai giảng năm học giáo lý, cha đặc trách giáo xứ đánh trống khai giảng năm học giáo lý NK. 2016 – 2017 tại giáo xứ Bù Đăng Gp. Banmêthuột.

Matta Xuân Lành