Tập trung vào một điểm mạnh của mình

Chào các bạn, Nền giáo dục tập trung vào những điểm yếu của chúng ta và cố gắng đẩy mạnh mọi điểm yếu là một chiến lược thất bại, vì mỗi chúng ta chỉ mạnh được một hai điểm và mọi điểm khác đều yếu. Nếu ta tập trung toàn năng lực vào việc đẩy … Đọc tiếp Tập trung vào một điểm mạnh của mình

Tạo năng lượng tích cực cho thế giới

Chào các bạn, Thế giới có quá nhiều vấn đề, và mỗi khi ta nhìn các vấn đề của thế giới – từ vấn đề của chính ta, đến những người quanh ta, đến thành phố ta, đất nước ta, rồi cả thế giới – ta thấy bị tràn ngập xao xuyến bởi khối lượng … Đọc tiếp Tạo năng lượng tích cực cho thế giới

Thấy thiện lành trong mọi người và thế giới

Chào các bạn, Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, an lạc, thành công, chúng ta phải thường xuyên thấy thiện lành trong người khác và trong thế giới. Mỗi người đều có thiện có ác, thế giới có thiện có ác. Và nếu chúng ta muốn chính mình hạnh phúc, an lạc, và thành công, … Đọc tiếp Thấy thiện lành trong mọi người và thế giới