Prayer 310

The prayer series

Jesus,

Corruption becomes a custom of our country.
So bad.

Though corruption is the darkness
and the darkness covers our country,
the darkness has not overcome the light (1).

You are the light (2).
The true light gives everyone light (3)
and gives everyone the right to become the light.

You give me light.
I was blind, but now I see.
I am a witness to the light.

You give me the right to become the light.
You say to me,
“You are the light of the world.” (4)
I am the light.

I am the light.
The light shines in the darkness
and the darkness has not overcome the light.
Corruption has not overcome the light.
And our country is the country of the light.

The country of the light.

Amen.

PTH

(1) John 1:5
(2) John 1:12
(3) John 1:9
(4) Matthew 5:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s