Chúa Giêsu chịu cám dỗ

Chào các bạn,

Dưới đây là comment của mình về câu Matthew 4:1-11 Chúa Giêsu chịu cám dỗ – Jesus is tested in the wilderness:

Jesus Is Tested in the Wilderness

4 Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted[a]by the devil. After fasting forty days and forty nights, he was hungry.The tempter came to him and said, “If you are the Son of God, tell these stones to become bread.”

Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’[b]

Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. “If you are the Son of God,” he said, “throw yourself down. For it is written:

“‘He will command his angels concerning you,
and they will lift you up in their hands,
so that you will not strike your foot against a stone.’[c]

Jesus answered him, “It is also written: ‘Do not put the Lord your God to the test.’[d]

Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. “All this I will give you,” he said, “if you will bow down and worship me.”

10 Jesus said to him, “Away from me, Satan! For it is written: ‘Worship the Lord your God, and serve him only.’[e]

11 Then the devil left him, and angels came and attended him.

Footnotes:

Matthew 4:1 The Greek for tempted can also mean tested.
Matthew 4:4 Deut. 8:3
Matthew 4:6 Psalm 91:11,12
Matthew 4:7 Deut. 6:16
Matthew 4:10 Deut. 6:13

Matthew 4:1-11 New International Version (NIV)

Chúa Giêsu chịu cám dỗ

(1) Bấy giờ Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. (3) Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!”

(4) Nhưng Người đáp: “Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

(5) Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, (6) rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng:

‘Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn,
và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng,
cho bạn khỏi vấp chân vào đá'”.

(7) Giêsu đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.

(8) Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, (9) và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”.

(10) Giêsu liền nói: “Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”.

(11) Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

 

 

Trong Thánh nhân bị thử thách, anh Hoành có viết:

– “Nhưng mình không hiểu sao cám dỗ số 2 lại nằm giữa và số 3 lại nằm cuối, vì xem ra số 2 mới là cám dỗ nặng ký nhất”.

[Thánh nhân bị thử thách

Ba lần cám dỗ đầu tiên của Giêsu mà người ta hay nói đến là, sau khi Giêsu nhận lễ rửa tội trên sông Jordan, và trước khi bắt đầu đi giảng đạo, Giêsu ra sa mạc ăn chay 40 ngày đêm, và vào ngày cuối Quỷ đến và cám dỗ Giêsu:

i. “Nếu ông là con của Chúa Trời, hãy biến những viên đá này thành bánh mì”.

Đây là cám dỗ nhắm vào sự đòi hỏi của cơ thể (đói sau 40 ngày ăn chay) và tự ái (“nếu ông là con Chúa Trời”).

ii. Quỷ đưa Giêsu lên đỉnh cao nhất của đền thờ và nói “Nếu ông là con Chúa Trời, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”.

Đây là cám dỗ nhắm vào tự ái, dùng lòng tin làm vũ khí tấn công tự ái: Nếu bạn không dám nhảy xuống, thì bạn chưa tin lời Thiên Chúa.

iii. Quỷ lại đem Giêsu lên một ngọn núi cao, và chỉ cho Giêsu thấy tất cả các thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”.

Đây là loại cám dỗ về lòng tham vật chất và quyền lực, nhất là quyền lực chính trị.

(Giêsu vượt qua ba cám dỗ này dễ dàng. Nhưng mình không hiểu sao cám dỗ số 2 lại nằm giữa và số 3 lại nằm cuối, vì xem ra số 2 mới là cám dỗ nặng ký nhất…)]

Mình nghĩ, có lẽ lúc đó Jesus không nghĩ cám dỗ thứ 2 là cám dỗ nặng ký nhất. Bởi cả 2 lần cám dỗ đầu tiên Jesus đều không nói đích danh Satan, chỉ đến lần cám dỗ thứ 3 mới nói thẳng tên của the devil: “Away from me, Satan!”.

Nhìn lại cả 3 lần Jesus nói với the devil:

Lần 1: “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God’.”

Lần 2: “It is also written: ‘Do not put the Lord your God to the test’.”

Lần 3: “Away from me, Satan! For it is written: ‘Worship the Lord your God, and serve him only’.”

Có thể thấy Jesus đã tăng mức độ tự tin theo từng cám dỗ.

Ở lần đầu tiên, Jesus chỉ nói 1 từ “God”.

Ở lần thứ 2, Jesus đã tự tin nói 2 từ “the Lord” và “God”; và đặc biệt nhấn mạnh “God” là “your God” khi nói với the devil.

Ở lần thứ 3, Jesus tự tin gấp đôi với 4 từ “me”, “the Lord”, “God”, “him”, và cả 4 từ này đều chỉ về Jesus. Và có lẽ Jesus tự tin hơn rất nhiều khi nói ra tên của the devil – Satan, vì sau khi nói tên Satan thì Jesus không còn “to be tempted” nữa. Cách phân tích – “tự tin gấp đôi”, “tự tin hơn rất nhiều” – chỉ là cách nói ước lệ, diễn tả nội tâm vững chãi trong lòng Jesus.

Thế nên, mình không nghĩ lúc đó Jesus để ý chuyện – đâu là cám dỗ nhẹ, đâu là cám dỗ nặng, mà có lẽ lúc đó Jesus chỉ quan tâm đến “God” thì hợp lý hơn. Mức độ tăng dần từ “God” cho thấy Jesus càng lúc càng tập trung vào “God” hơn, càng lúc càng mạnh.

Việc sắp xếp các cám dỗ là do the Spirit – “Jesus was led by the Spirit” – mà the Spirit có cách làm việc của the Spirit, có lẽ chúng ta nên “worship… and serve him only”.🙂

 

Mình cảm thấy câu này thú vị: “Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil”. Vì mình cảm thấy mình was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

Có lẽ mỗi người đều cảm thấy từng “into the wilderness” nhưng có người nhận ra mình “was led by the Spirit” nên không cảm thấy cô đơn và không cảm thấy run sợ khi “to be tempted by the devil”. Ngược lại, có người không nhận ra “was led by the Spirit” nên cảm thấy cô đơn và nhiều đau khổ.

Bước đầu tiên là nhận ra “was led by the Spirit”. Bước cuối cùng là tự tin, nói ra tên của the devil và mời the devil ra khỏi mình: “Away from me, Satan!”. Và kết thúc chuyến đi “into the wilderness” thú vị – “… and angels come and attended him”… Câu chuyện có happy end đấy chứ…🙂

Chúc các bạn luôn an lành.

Thu Hương

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chúa Giêsu chịu cám dỗ”

 1. Hi chị Hương,

  Em đọc đoạn này:

  “Ở lần đầu tiên, Jesus chỉ nói 1 từ “God”.

  Ở lần thứ 2, Jesus đã tự tin nói 2 từ “the Lord” và “God”; và đặc biệt nhấn mạnh “God” là “your God” khi nói với the devil.

  Ở lần thứ 3, Jesus tự tin gấp đôi với 4 từ “me”, “the Lord”, “God”, “him”, và cả 4 từ này đều chỉ về Jesus. Và có lẽ Jesus tự tin hơn rất nhiều khi nói ra tên của the devil – Satan, vì sau khi nói tên Satan thì Jesus không còn “to be tempted” nữa. Cách phân tích – “tự tin gấp đôi”, “tự tin hơn rất nhiều” – chỉ là cách nói ước lệ, diễn tả nội tâm vững chãi trong lòng Jesus.”

  Thì nhớ đến nhấn âm trong tiếng Anh – trong 1 câu người nói chỉ nhấn mạnh tức làm rõ kéo dãn từ họ muốn, để truyền tải thông điệp cho người nghe.
  Nên đọc và nghe Bible bằng tiếng Anh, để ý những chỗ nhấn sẽ phát hiện ra ý của Thiên Chúa.

  Đoạn này:
  “Việc sắp xếp các cám dỗ là do the Spirit – “Jesus was led by the Spirit” – mà the Spirit có cách làm việc của the Spirit, có lẽ chúng ta nên “worship… and serve him only”.”

  Và này:
  “Mình cảm thấy câu này thú vị: “Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil”. Vì mình cảm thấy mình was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

  Có lẽ mỗi người đều cảm thấy từng “into the wilderness” nhưng có người nhận ra mình “was led by the Spirit” nên không cảm thấy cô đơn và không cảm thấy run sợ khi “to be tempted by the devil”. Ngược lại, có người không nhận ra “was led by the Spirit” nên cảm thấy cô đơn và nhiều đau khổ…”

  Hay quá!
  “Was led by the Spirit”

  Thank sister ❤️
  Em Phương,

  Thích

 2. Thanks Thu Huong,
  You inspire me a lot. I am extremmely interested in your comment on “Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil”. You help me realise that I am led by the Spirit so I should not be afraid of being tempted by the devil.
  Wish you a peaceful day!

  Đã thích bởi 1 người

 3. Chị ơi em chưa hiểu lắm. Devil là gì? Devil đến từ đâu và làm gì? Chúa dạy yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, nhưng tại sao lại không yêu Devil?

  Đã thích bởi 1 người

 4. Thi ơi,

  * Devil là gì? Devil đến từ đâu và làm gì?

  Devil (Quỷ vương) là một đề tài khá bí ẩn trong thánh kinh.

  Trong Genesis của Cựu Ước thì con rắn cám dỗ Eva và Adam ăn trái cấm.

  Trong Book of Job của Cựu Ước thì Satan (người chống lại – adversary) trong một số phiên bản, các phiên bản khác viết là the Tempter (người cám dỗ), cộng tác với God, để thử lòng công chính của con cái God.

  Ở đây thì Devil, cũng là người cám dỗ Jesus.

  Trong Tin Mừng của Mark, khi Peter phàn nàn với Jesus vì Jesus tiên tri chuyện chết của mình, Jesus mắng Peter: “Satan, bước ra sau lưng thầy. Con không có trong đầu điều quan tâm của Thượng đế, nhưng chỉ là quan tâm của con người.” (“Get behind me, Satan! You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns.” Mark 8:33).

  Chẳng có nơi nào trong Thánh kinh giải thích (Con rắn, Devil, Satan, Tempter) là gì. Trong truyền thống Do thái cũng như các nhánh Ki tô giáo, người ta thường cho đó là Quỷ vương, Chúa quỷ. Nhưng đó chỉ là truyền thống tôn giáo hay truyền thống văn hóa.

  Cách Thánh kinh chẳng giải thích gì, và chỉ nói về cám dỗ, thì một cách hiểu rất chắc chắn là: Đó là biểu tượng của những yếu kém, những cám dỗ của chính mỗi người chúng ta.

  Còn những cách thần thoại khác thì xin miễn bàn.

  * Chúa dạy yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, nhưng tại sao lại không yêu Devil?

  Nếu Devil được hiểu như “cám dỗ” – chính ta cám dỗ ta hay người khác cám dỗ ta – thì Devil là kẻ luôn thách thức ta để ta càng thêm vững mạnh nếu ta luôn chiến đấu. Vậy nên yêu Devil.

  Đã thích bởi 1 người

 5. Chị ơi kiểu như khó khăn làm ta thêm mạnh mẽ. Vậy sao lại không yêu luôn khó khăn. Cũng như hôm nay đám giỗ cậu em, em đã cưỡng được sự lười nhác để phụ thêm tí xíu. Em hỏi vậy vì Hội thánh mà em chia sẻ cũng từng nói về Devil, em không tán thành quan điểm của họ khi xem các tôn giáo khác là Devil, ngay cả những thắc mắc của em cũng bị xem là lời của quỷ?! Em cám ơn chị khai sáng 🙂

  Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s