I’d do anything for love – Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu

Chào các bạn,

Hôm nay mời các bạn nghe một bản nhạc, rất hay và dữ dội trình bày bởi bạn nhạc “Ổ thịt” – Meat Loaf.

Trong bài này có một câu lặp đi lặp lại là. Câu này rất thú vị và gây tò mò.

And I would do anything for love, but I won’t do that

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu, nhưng tôi sẽ không làm điều đó

Mình cũng lọ mọ tra một hồi nhưng cũng chưa chắc lắm that – điều đó là điều gì?

Các bạn cho rằng that là điều gì ở đây?

Mời các bạn.

Thu Hằng

“I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)”

And I would do anything for love
I’d run right into hell and back
I would do anything for love
I’d never lie to you and that’s a fact
But I’ll never forget the way you feel right now,
Oh no, no way
And I would do anything for love, but I won’t do that
No, I won’t do that

Anything for love
Oh, I would do anything for love
I would do anything for love, but I won’t do that
No, I won’t do that

Some days it don’t come easy
Some days it don’t come hard
Some days it don’t come at all, and these are the days that never end
Some nights you’re breathing fire
Some nights you’re carved in ice
Some nights you’re like nothing I’ve ever seen before or will again

Maybe I’m crazy, but it’s crazy and it’s true
I know you can save me, no-one else can save me now but you

As long as the planets are turning
As long as the stars are burning
As long dreams are coming true
You’d better believe it, that I would do

Anything for love
And I’ll be there until the final act
I would do anything for love, and I’ll take a vow and seal a pact
But I’ll never forgive myself if we don’t go all the way, tonight
I would do anything for love
Oh, I would do anything for love
Oh, I would do anything for love, but I won’t do that
No, I won’t do that

I would do anything for love
Anything you’ve been dreaming of, but I just won’t do that (x5)

Some days I pray for silence
Some days I pray for soul
Some days I just pray to the god of sex and drums and rock ‘n’ roll
Some nights I lose the feeling
Some nights I lose control
Some nights I just lose it all when I watch you dance and the thunder rolls

Maybe I’m lonely, that’s all I’m qualified to be
That’s just one and only, the one and only promise I can keep

As long as the wheels are turning
As long as the fires are burning
As long as your prayers are coming true
You’d better believe it, that I would do

Anything for love
And you know it’s true and that’s a fact
I would do anything for love, and there’ll never be no turning back
But I’ll never do it better than I do it with you. So long, so long
I would do anything for love
Oh, I would do anything for love
Oh, I would do anything for love, but I won’t do that
No, I won’t do that
No, no, no, I won’t do…

I would do anything for love
Anything you’ve been dreaming of, but I just won’t do that (x)

But I’ll never stop dreaming of you ev’ry night of my life, no way
I would do anything for love
Oh, I would do anything for love
I would do anything for love, but I won’t do that
No, I won’t do that

[Girl:]
Will you raise me up? will you help me down?
Will you get me right out of this godforsaken town?
Will you make it all a little less cold?

[Boy:]
I can do that
I can do that

[Girl:]
Will you hold me sacred? Will you hold me tight?
Can you colourise my life, I’m so sick of black and white?
Can you make it all a little less old?

[Boy:]
I can do that
Oh no, I can do that

[Girl:]
Will you make me some magic with your own two hands?
Will you build and emerald city with these grains of sand?
Can you give me something I can take home?

[Boy:]
I can do that
I can do that

[Girl:]
Will you cater to every fantasy I got?
Will you hose me down with holy water, if I get too hot?
Will you take me places I’ve never known?

[Boy:]
I can do that
Oh no, I can do that

[Girl:]
After a while you’ll forget everything
It was a brief interlude and a midsummer night’s fling
And you’ll see that it’s time to move on

[Boy:]
I won’t do that
I won’t do that

[Girl:]
I know the territory, I’ve been around
It’ll all turn to dust and we’ll all fall down
Sooner or later you’ll be screwing around

[Boy:]
I won’t do that
No, I won’t do that

Anything for love
Oh, I would do anything for love
I would do anything for love, but I won’t do that
No, I won’t do that

 

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu (Nhưng tôi sẽ không làm điều đó)

Và tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Tôi sẽ chạy ngay vào địa ngục và trở lại
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Tôi sẽ không bao giờ dối em và đó là sự thực
Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cách em cảm xúc ngay lúc này
Ồ không, không cách nào
Và tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu, nhưng tôi sẽ không làm điều đó
Không, tôi sẽ không làm điều đó

Bất cứ điều gì cho tình yêu
Oh , tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu, nhưng tôi sẽ không làm điều đó
Không, tôi sẽ không làm điều đó

Có ngày nó không dễ dàng
Có ngày nó không khó khăn
Có ngày nó không hề đến, và đây là những ngày không bao giờ dứt

Có đêm em thở rực lửa
Có đêm em khắc trong băng
Có đêm em chẳng giống cái gì tôi đã thấy hay sẽ thấy

Có lẽ tôi điên, nhưng đó là điên và là sự thật
Tôi biết em có thể cứu rỗi tôi , không một ai có thể cứu rỗi tôi bây giờ ngoài em

Ngày nào những hành tinh còn quay vòng
Ngày nào các ngôi sao còn rực cháy
Ngày nào những giấc mơ dài trở thành hiện thực
Em nên tin điều đó, rằng tôi sẽ làm

Bất cứ điều gì cho tình yêu
Và tôi sẽ ở đó đến hồi cuối cùng
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu, và tôi sẽ tuyên thệ và đóng dấu hiệp ước
Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ tôi nếu chúng ta không đi cả chặng đường, đêm nay
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Oh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Oh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu, nhưng tôi sẽ không làm điều đó
Không, tôi sẽ không làm điều đó

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Bất cứ điều gì em hằng mơ ước , nhưng tôi sẽ chỉ không làm điều đó (x5)

Có ngày tôi cầu nguyện cho im lặng
Có ngày tôi cầu nguyện cho linh hồn
Có ngày tôi chỉ cầu nguyện cho thần tình dục và trống và rock ‘ n’ roll
Có đêm tôi mất cảm giác
Có đêm tôi mất kiểm soát
Có đêm tôi mất tất cả khi tôi xem em nhảy và sấm sét cuồn cuộn

Có lẽ tôi cô đơn, đó là điều tôi đáng có
Đó là một và duy nhất, một lời hứa duy nhất tôi có thể giữ

Ngày nào những hành tinh còn quay vòng
Ngày nào các ngôi sao còn rực cháy
Ngày nào những giấc mơ dài trở thành hiện thực
Em nên tin điều đó, rằng tôi sẽ làm

Bất cứ điều gì cho tình yêu
Và em biết đó là sự thật và đó là một thực tế
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu, và sẽ không bao giờ quay lưng trở lại
Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó tốt hơn tôi làm điều đó với em. Rất lâu, Rất lâu
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Oh , tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Oh , tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu, nhưng tôi sẽ không làm điều đó
Không, tôi sẽ không làm điều đó
Không, không, không, tôi sẽ không làm …

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Bất cứ điều gì em hằng mơ ước , nhưng tôi chỉ sẽ không làm điều đó (x)

Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng mơ về em hàng đêm trong cuộc đời tôi, không đời nào
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Oh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu, nhưng tôi sẽ không làm điều đó
Không, tôi sẽ không làm điều đó

[ Nữ ]
Anh sẽ nâng em lên ? Hay anh sẽ hạ em xuống?
Anh sẽ đưa em ra khỏi thị trấn hoang vắng này ?
Anh sẽ làm cho nó bớt lạnh hơn một chút ?

[ Nam ]
Anh có thể làm điều đó
Anh có thể làm điều đó

[ Nữ ]
Anh sẽ ôm em một cách sùng kính ? Anh sẽ ôm em thật chặt?
Anh có thể làm cho cuộc sống của em nhiều sắc màu hơn, Em phát chán với chỉ màu đen và trắng ?
Anh sẽ làm cho nó bớt già cỗi hơn một chút ?

[ Nam ]
Anh có thể làm điều đó
Ồ không, Anh có thể làm điều đó

[ Nữ ]
Anh sẽ làm cho em những ma thuật với hai bàn tay của anh?
Anh sẽ xây dựng và thành phố ngọc lục bảo với những hạt cát này ?
Anh có thể cho em một cái gì đó em có thể mang về nhà ?

[ Nam ]
Anh có thể làm điều đó
Anh có thể làm điều đó

[ Nữ ]
Anh sẽ chiều mọi mơ ước của em ?
Anh sẽ tưới em trong nước thánh, nếu em thấy quá nóng ?
Anh sẽ đưa em tới nơi em chưa bao giờ được biết đến?

[Nam ]
Anh có thể làm điều đó
Ồ không, anh có thể làm điều đó

[ Nữ ]
Sau một lúc anh sẽ quên tất cả
Đó là hồi nghỉ ngắn, một cuộc ái ân giữa đêm hè
Và anh sẽ thấy đã đến lúc anh tiếp tục ra đi

[ Nam ]
Anh sẽ không làm vậy
Anh sẽ không làm vậy

[ Nữ ]
Em biết lãnh thổ, em đã dày kinh nghiệm
Tất cả sẽ trở thành các bụi và mọi chúng ta sẽ ngã
Sớm hay muộn rồi anh cũng sẽ đi ngủ lăng nhăng

[ Boy : ]
Anh sẽ không làm vậy
Không, anh sẽ không làm vậy

Bất cứ điều gì cho tình yêu
Oh , tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu, nhưng tôi sẽ không làm điều đó
Không, tôi sẽ không làm điều đó

TĐH biên tập

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “I’d do anything for love – Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho tình yêu”

  1. Một bài hát hay và cũng không dễ để hiểu thấu.
    Trong bài này, người con gái có nói câu: “Sớm hay muộn rồi anh cũng sẽ đi ngủ lăng nhăng.” Vậy “that” đây là…”đi ngủ lăng nhăng”? 😀 😀

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s